2012
LISTOPAD 2012

1 listopada

(czwartek) godz. 19.00, Awangarda BIS, Targ Rybny

III Olsztyskie Zaduszki Jazzowe

Wyst켺i쿪 grupa Si쿪 Bluesa.

Wstp wolny.2 listopada

(pi켾ek) godz. 18.00, Ko턢i車 Franciszkanw, ul. Wyspiaskiego 4

Msza w intencji zmar퀉ch muzykw i koncert

Wyst켺ili: Tomasz Banul i Si쿪 Bluesa

Wstp wolny.

Organizator: Olsztyskie Stowarzyszenie Jazzowe2 listopada

(pi켾ek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena - z cyklu Muzyczne Inhalacje

Koncert Angela Gaber Trio pt. „Opowie턢i z Ziemi”

Koncert Angela Gaber Trio pt. „Opowie턢i z Ziemi” to muzyczna wdrwka, ktr chcemy si z Wami podzieli. Po낢czenie folku z muzyk eksperymentaln. Znalezione, zas퀉szane, ukochane melodie z r璨nych stron. Rozmaite smaki, zapachy, kolory... W repertuarze oryginalne aran풹cje polskich, ukraiskich, ba쿸askich i cygaskich pie턭i. Tworz tak풽 muzyk do spektakli. Ostatnio us퀉sze ich mo퓆a by쿽 przy realizacji "Ciemnego lasu" Andrzeja Stasiuka.

Angela Gaber Trio – Gaber, Sabat, Chikmakov – polsko-kazachski projekt i spotkanie. Aktualnie pracuj nad autorskimi kompozycjami i przygotowuj do wydania p퀉ty. Nowa ods쿽na po낢czenia saksofonu, gitary i ormiaskiego duduka z subteln elektronik, ciep퀉m wokalem i eksperymentalnymi improwizacjami. Muzyka Tria to swoista wdrwka i mozaika d펧ikw oraz przenikanie indywidualnych historii, kultur, do턻iadcze i losw.

Sk쿪d zespo퀅:

Bilety w cenie 25 z (normalny) i 20 z (ulgowy – uczniowie i studenci)

do kupienia w Galerii Rynek MOK przy ul. Stare Miasto 24/25

oraz Spichlerzu MOK przy ul. Piastowskiej 13

zdjcie >>>6 listopada

(wtorek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu Swego nie znacie

Prelekcja Joanny Mariuk pt. „Symbole 턬ierci, 풹쿽by i nadziei na cmentarzach Warmii i Mazur”

Cmentarze katolickie, ewangelickie, kirkuty czy cmentarze starowiercw s trwa퀉m zapisem historii naszego regionu, ale i zapisem indywidualnych losw r璨nych ludzi. W czasie wyk쿪du po낢czonego z prezentacj zobaczyli턬y niezwyk쿮 pomniki nagrobne i tajemnicze symbole, ktre mo퓆a odnale쇗 w쿪턭ie na cmentarzach. Listopadow wdrwk po regionie poprowadzi쿪 Joanna Mariuk, przewodnik turystyczny i historyk sztuki.

zdjcie >>>8 listopada

(czwartek) godz. 18.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

„Jak jest?” – spotkanie z zespo쿮m Pokahontaz

Zesp車 Pokahontaz powsta w 2003 roku w Katowicach na kanwie rozwi콄anego tego samego roku tria Paktofonika. W jej sk쿪d wchodz raperzy Rahim, Fokus i DJ Bambus. Debiutancki album grupy pt. „Receptura” ukaza si w 2005 roku. Twrczo뜻 Pokahontaz charakteryzuje odej턢ie od typowego dla polskiej sceny hip-hopu, opartego na konfrontacji i nacisku na przekaz artystyczny. Utwory zespo퀅 wype쿻iaj wp퀉wy szeroko pojtej muzyki elektronicznej, z tekstami skoncentrowanymi na warsztacie wykonawczym. W czwartek 8 listopada odby쿽 si spotkanie z Fokusem, Rahimem i DJ-em Bambusem przed olsztyskim koncertem po wydaniu najnowszego kr굻ka „Rekontakt”.

zdjcie >>>8 listopada

(czwartek) godz. 19.00, Ko턢i車 Ewangelicko-Augsburski, ul. Stare Miasto 1

Koncert pt. „Czekaj켧 na koniec 턻iata”

Cykl utworw do wierszy Czes쿪wa Mi쿽sza na g쿽s solowy, zesp車 wokalny i elektronik. Muzyk do poezji mistrza skomponowa Jarek Kordaczuk.

Wyst켺ili:

zdjcie >>>
10 listopada

(sobota) godz. 20.20, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

PechaKucha Night Olsztyn vol. 1

Chcesz pozna ludzi z pasj?  Szukasz ciekawych dyskusji w lu펝ej atmosferze? Chcesz pozna nowatorsk formu녠 wyst켺ie publicznych? Zapraszamy na noc pe쿻 inspiracji!

PechaKucha Night to impreza, ktra w nieca쿮 10 lat zdoby쿪 sympatykw w ponad 550 miastach na ca퀉m 턻iecie. 10 listopada by쿪 okazja do wzicia udzia퀅 w olsztyskiej edycji tej popularnej w 턻iecie imprezy. PechaKucha (wymawiamy pe-cza-kcza) to unikatowy sposb prezentacji publicznych w formule 20 slajdw po 20 sekund ka풼y, wymy턫ony przez Astrid Klein oraz Marka Dythama, architektw z Tokio. Celem imprezy jest zaciekawienie, zainspirowanie czy po prostu bawienie s퀅chaczy wybranym tematem. Mo퓆a opowiada o wszystkim – swoich pasjach, nowatorskich pomys쿪ch, podr璨ach, ciekawych projektach, maj켧 do dyspozycji tylko 6 min. 40 sek. Zabawy z cyklu PechaKucha Night, s r璨norodne, jak r璨norodni s ludzie, zawsze porywaj켧e i pe쿻e inspiracji, zachcaj켧e do dyskusji, zarwno na powa퓆ie, jak i z przymru풽niem oka. Przyjd pos퀅cha o턬iu oryginalnych wyst켺ie! Przekonaj si jak mo퓆a oczarowa publik w nieca쿮 7 minut. Mo풽 nastpnym razem to Ty bdziesz schodzi ze sceny w burzy oklaskw…

Informacje i zapisy:

(89) 522 13 70

ugarenko@mok.olsztyn.pl

zdjcie >>>12 listopada

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13 - z cyklu Teatralny Spichlerz

„Kim jest Wiera Gran…” – monodram w wykonaniu Marty Andrzejczyk

Autorski scenariusz na podstawie piosenek z repertuaru Wiery Gran oraz ksi굻ki Agaty Tuszyskiej pt. „Oskar퓇na Wiera Gran”.

Re퓓seria: Janina Tomaszewska

Aran풹cje piosenek: Piotr Banaszek

Wstp wolny.

zdjcie >>>12 listopada

(poniedzia쿮k) godz. 17.00, Galeria S켽iedzi MOK, ul. Rodziewiczwny 3

„Most wyobra펝i” – wernisa wystawy malarstwa artystw z francuskiego Stowarzyszenia De vent et d’Ecume

W 2011 roku obchodzono w Olsztynie 20-lecie wsp車pracy regionalnej Warmia i Mazury – Cotes d’Armor. Wsp車praca midzy regionami w ubieg퀉m roku zosta쿪 rozszerzona o kontakty i wymian do턻iadcze midzy Stowarzyszeniem De Vent et d’Ecume (z wiatru i piany). Stowarzyszenie to liczy 30 malarzy i rze펉iarzy kilku narodowo턢i (Francja, Wielka Brytania, Turcja i Grecja). Prezesem jest Gerald Prigent.

Od kilku lat Stowarzyszenie organizuje obchody 쫤ita Europy. W maju 2011 roku po raz pierwszy 턻itowano Dni Polski. Zorganizowano m.in. wystaw prac 10 malarzy nieprofesjonalnych z naszego Stowarzyszenia i Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.

W pierwsz rocznic wsp車pracy w Galerii S켽iedzi Miejskiego O턳odka Kultury w Olsztynie mamy przyjemno뜻 zaprezentowa prace malarskie siedmiu artystw ze Stowarzyszenia De Vent et d’ Ecume.

zdjcie >>>14 listopada

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Spotkanie z Ann Milewsk pt. „Moje 퓓cie z Zawad”

Anna Milewska to aktorka filmowa i teatralna, szerszej publiczno턢i znana z takich produkcji, jak „Lalka”, „Rodzina Po쿪nieckich”, „Szalestwo Panny Ewy” i serialu  „Z쿽topolscy”. W Olsztynie opowiedzia쿪 o swojej ksi굻ce pt. „Moje 퓓cie z Zawad”, mwi켧ej o ma냄estwie aktorki z Andrzejem Zawad – wybitnym polskim himalaist urodzonym w Olsztynie.

Organizatorzy: Towarzystwo Mi쿽턭ikw Olsztyna

i Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie

zdjcie >>>15 listopada

(czwartek) godz. 19.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu KOBIEtONY

Koncert Kasi Waraksy z zespo쿮m

Kiedy mwimy o Katarzynie Waraksa, to dla wielu na my턫 przychodzi Le턬ian, muzyka i poezja. Natomiast kiedy mwimy o sztukach poetyckich, to zwykle kojarzymy je ze s쿽wem. Jednak w przypadku Kasi Waraksy rzeczywisto뜻 wygl켨a nieco inaczej, i to od dawna, gdy to co robi w swojej twrczo턢i plastycznej jest wyra펝ym poszerzeniem poetyckiej przestrzeni, tyle 풽 poprzez malarstwo.

Kasia Waraksa mieszka w Gr켨zkich na obrze풹ch Puszczy Boreckiej na Mazurach. Z wykszta쿬enia artysta plastyk. Zajmuje si interpretacj twrczo턢i Boles쿪wa Le턬iana. Jest organizatorem Wietrznych Spotka z Poezj, ktrych XVII edycja odby쿪 si w 2012 roku.

Na prze쿽mie lat na scenie Wiatraka Artystycznego wyst켺i쿪 plejada polskich bardw, w턳d nich: Andrzej Garczarek, Mirek Czy퓓kiewicz, Czerwony Tulipan, Andrzej Poniedzielski, Antonina Krzyszto, Ela Adamiak, Waldemar 쫗ia쿸owski, Tomek Wachnowski, Piotr Bukartyk, Jacek Kleyff, Tolek Muracki, Artur Andrus, Grzegorz Tomczak, Ela Wojnowska, Marek Majewski, Jezry Junior Stachura, Marek Ga쿪zka, Hubert Maliszewski, Jezry Dbina, Lubelska Federacja Bardw, Adam Andryszczyk, Krzysztof Daukszewicz, Krystyna Mo풽jko-Andryszczyk, Wniebowzici…

Artystka wsp車pracowa쿪 z teatrem Kriket z Chorzowa Ingmara Vilqista, teatrem IOTA Zbigniewa Waszkiewicza. Prezentowa쿪 poezj Le턬iana na Festiwalu Gwizd w Midzyzdrojach. W finale trans granicznego projektu „Promocja-matecznik s쿽wa” swoim recitalem rozpocz怨a 턻ito literatury „U 펢de sensu, Le턬ian-Hrabal-Schilz”. Wystpowa쿪 tak풽 w Polsce, 즣twie, Litwie, Estonii i Niemczech.

Podczas wystpu w Kamienicy Naujacka MOK wys퀅chali턬y utwor do s농w Boles쿪wa Le턬iana z muzyk Zygmunta Waraksy i Adama Andryszczyka, a tak풽 pie턭i do tekstw i muzyki Waldemara Greckiego.

Wyst켺ili:

zdjcie >>>16 listopada

(pi켾ek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena - z cyklu Muzyczne Inhalacje

Koncert zespo퀅 Stilo

Zesp車 Stilo powsta jesieni 1997 roku w Warszawie z inicjatywy gitarzysty i kompozytora Wojciecha Stasiaka. Zadebiutowa w maju 2000 roku. Ju dwa lata p撰niej wywalczy I nagrod na presti퓇wym festiwalu Etno Nowa Tradycja, ktrego organizatorem jest Polskie Radio. Rok 2004 przynis kolejny sukces – album „Id czasy” zaj교 II miejsce w plebiscycie Polskiego Radia na Folkowy Fonogram Roku. Natomiast latem 2009 roku ostatnia p퀉ta zatytu쿽wana „Lisboa Avenue” zosta쿪 nominowana do amerykaskiej nagrody Just Plain Folks Music Awards w kategorii Album Europejski. Dzi Stilo ma na swoim koncie cztery znakomite albumy, mnstwo rwnie dobrych koncertw, nagranie na sk쿪dance „Antologia Polskiego Folku” Polskiego Radia z 2007 roku, a nawet dokument telewizyjny pt. „Stilo” w re퓓serii Krzysztofa Kubiaka, wyprodukowany przez TVP Poloni w 2005 roku. Zesp車 wci굻 pozostaje swoistym rarytasem polskiej sceny alternatywnej, ktry w formie etnicznego, rockowego i jazzowego koktajlu nieustannie zachwyca nawet najbardziej wymagaj켧ych s퀅chaczy.

Sk쿪d zespo퀅:

zdjcie >>>16 listopada

(pi켾ek) godz. 18.00, Galeria Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Wernisa wystawy malarstwa Ma쿲orzaty Mazur pt. „Motywy”

Ma쿲orzata Mazur urodzi쿪 si 7 wrze턭ia 1960 roku w Toruniu. Cho z zawodu jest technikiem dentystycznym, od kilkunastu lat z pasj zajmuj si wy낢cznie sztuk, od 2004 roku g농wnie malarstwem. Do턻iadczenie artystyczne zdobywa쿪 od 1995 roku,, m.in. uczestnicz켧 w r璨nego rodzaju warsztatach, plenerach, wystawach oraz jako wolny s퀅chacz w zajciach dydaktycznych na Wydziale Sztuk Piknych Uniwersytetu Miko쿪ja Kopernika w Toruniu. Najchtniej pracuj w zaciszu pracowni, tworz켧 cykle portretw, martwych natur, kwiatw i pejza퓓. Dzi mo풽 pochwali si trzema wystawami indywidualnymi w Siemiatyczach, Toruniu i Berlinie oraz udzia쿮m w sze턢iu wystawach zbiorowych od 1998 roku.

zdjcie >>>18 listopada

(niedziela) godz. 11.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu Poranek w Kamienicy

„Ba띳 o Rolandzie” w wykonaniu Teatru Dzieci i M쿽dzie퓓 „Harmonia”

Angielska ba띳 pe쿻a tajemniczych w켾kw z mitologii celtyckiej. Krlewska crka zostaje porwana do krainy elfw, a jej bracia, pobrawszy nauki u samego  Merlina, prbuj j stamt켨 wydosta. Przedstawienie Teatru „Harmonia”, jak zwykle wype쿻ione postaciami budowanymi na bazie eurytmii, z muzyk i piosenkami na 퓓wo wyre퓓serowa쿪 Jenny Burniewicz.

Maria Burniewicz, znana pod pseudonimem Jenny, wywodzi sw artystyczn drog z wielu 펢de. Jest magistrem wychowania muzycznego, instruktorem teatralnym z legendarnej ju w Olsztynie Interdyscyplinarnej Placwki Twrczo-Badawczej „Pracownia” oraz dyplomantk Akademii Eurytmii w Hadze. Teatrem dziecico-m쿽dzie퓇wym zajmuje si od pocz켾ku swoich zainteresowa sztuk. Wypracowa쿪 swj w쿪sny styl prowadzenia zespo퀅 i inscenizacji teatralnych, najcz沅ciej ba턭i, z du엽 dawk ruchu, eurytmii  i muzyki zawsze wykonywanej na 퓓wo.

zdjcie >>>19 listopada

(poniedzia쿮k) godz. 9.30, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

„Ba띳 o Rolandzie” w wykonaniu Teatru Dzieci i M쿽dzie퓓 „Harmonia”

Angielska ba띳 pe쿻a tajemniczych w켾kw z mitologii celtyckiej. Krlewska crka zostaje porwana do krainy elfw, a jej bracia, pobrawszy nauki u samego  Merlina, prbuj j stamt켨 wydosta. Przedstawienie Teatru „Harmonia”, jak zwykle wype쿻ione postaciami budowanymi na bazie eurytmii, z muzyk i piosenkami na 퓓wo wyre퓓serowa쿪 Jenny Burniewicz.

Maria Burniewicz, znana pod pseudonimem Jenny, wywodzi sw artystyczn drog z wielu 펢de. Jest magistrem wychowania muzycznego, instruktorem teatralnym z legendarnej ju w Olsztynie Interdyscyplinarnej Placwki Twrczo-Badawczej „Pracownia” oraz dyplomantk Akademii Eurytmii w Hadze. Teatrem dziecico-m쿽dzie퓇wym zajmuje si od pocz켾ku swoich zainteresowa sztuk. Wypracowa쿪 swj w쿪sny styl prowadzenia zespo퀅 i inscenizacji teatralnych, najcz沅ciej ba턭i, z du엽 dawk ruchu, eurytmii  i muzyki zawsze wykonywanej na 퓓wo.

Wstp wolny.

zdjcie >>>19 listopada

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13 - z cyklu Teatralny Spichlerz

Koncert Paw쿪 Szymaskiego pt. „Po퀅dniowy wiatr”

Koncert promuj켧y now p퀉t artysty.

Wstp wolny.

zdjcie >>>19 listopada

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu Instytut Muzyki Swojemu Miastu

Koncert Chru Akademickiego „Bel Canto” pt. „Zjednoczona Polska”

W programie pie턭i z op. 38 Feliksa Nowowiejskiego w wykonaniu Chru Akademickiego Wy퓋zej Szko퀉 Informatyki i Ekonomi Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie „Bel Canto” pod dyrekcj Jana Po쿽wianiuka.

zdjcie >>>20 listopada

(wtorek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

„Olsztyski Go턢iniec” – koncert z okazji 15-lecia Kapeli Jakubowej

Wstp wolny.

Organizatorzy: Towarzystwo Mi쿽턭ikw Olsztyna

i Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie

zdjcie >>>21 listopada

(턳oda) godz. 11.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Konferencja Akademii i Uniwersytetw Trzeciego Wieku z wojewdztwa warmisko-mazurskiego

Organizatorzy: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie

i Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie22 listopada

(czwartek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu Swego nie znacie

Prelekcja Rafa쿪 Btkowskiego pt. „Tajemnice Nowego Ratusza w Olsztynie”

Autor wyk쿪du sprbowa odpowiedzie na pytania zwi콄ane z dziejami i budynkiem Nowego Ratusza w Olsztynie. Pierwsza cz沅 prelekcji nosi쿪 tytu: „Miejsce. Co zosta쿽 z cmentarzy?”. Mo퓆a by쿽 dowiedzie si, co zadecydowa쿽 o wyborze miejsca pod Nowy Ratusz na Cmentarzu 쫤itokrzyskim, ile do dzi przetrwa쿽 ze starych nekropolii (katolickiej i ewangelickiej), ktre znajdowa퀉 si tutaj, dlaczego cmentarz ewangelicki na Grnym Przedmie턢iu zosta zamknity p撰niej ni katolicki, gdzie jeszcze znajdowa si mog szcz켾ki ludzkie. W kolejnym rozdziale wyk쿪du pt. „Projekt. Kto jest projektantem Nowego Ratusza?” autor przedstawi warunki rozpisanego przez magistrat konkursu na projekt budowli oraz sam wynik konkursu, podaj켧 m.in. nazwiska zwycizcw i tytu퀉 ich prac. Porwna tak풽 projekt budowlany z 1912 r. z dzisiejszym wygl켨em obiektu. Cz沅 wyk쿪du pt.  „Kamie wgielny. Sk켨 pochodzi kamie wgielny?” wyja턭i쿪 sk켨 pochodzi mg g쿪z, u퓓ty jako kamie wgielny i gdzie w Olsztynie znajdowa쿽 si Wzgrze z Trzema Krzy풹mi. W cz沅ci „Pomieszczenia Starego Ratusza. Komu s퀅퓓퀉?” przedstawione zosta퀉 plany i funkcje pomieszcze ratusza w 1912 i 1932 r. S퀅chacze mogli dowiedzie si kto wynajmowa lokale i kto mieszka w Nowym Ratuszu, co przetrwa쿽 do dzi z aresztu policyjnego. Kolejne dwie cz沅ci nosi퀉 tytu퀉: „Wykusz Rosyjski. Co przedstawia퀉 p쿪skorze펉y? Kiedy przesta퀉 istnie?” oraz  „Mauzoleum”  Jak wygl켨a쿽? Kogo upamitnia?” . W tej cz沅ci p. Btkowski przedstawi m.in. tre뜻 inskrypcji umieszczonej w hallu ratusza i nazwiskami pracownikw miejskich poleg퀉ch podczas I wojny 턻iatowej. Najciekawsze by쿽 na kocu. W cz沅ci „Tajemnica wie퓓 ratuszowej. Gdzie si podzia퀉 kuranty?” go턢ie Kamienicy Naujacka dowiedzieli si, o historii ratuszowych kurantw oraz tropach, jakie wiod z olsztyskiej wie퓓 ratuszowej do stolicy Uzbekistanu, Taszkentu. Wyk쿪d ilustrowany by prezentacj opart o unikalny materia ilustracyjny. Spotkanie, trwaj켧e ok. 1,5 godziny spotka쿽 si z olbrzymim zainteresowaniem i mia쿽 wyj켾kowo wysok frekwencj.

zdjcie >>>22 listopada

(czwartek) godz. 18.00, Galeria Amfilada MOK, haloGaleria MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Wernisa wystawy grafiki pt. „Spotkanie-Grafika”

Wystawa dyplomw artystycznych studentw z pracowni grafiki warsztatowej w Instytucie Edukacji Artystycznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, wykonanych pod kierunkiem prof. Wies쿪wa Biekuskiego oraz studentw z pracowni grafiki warsztatowej w Instytucie Sztuk Piknych na Wydziale Sztuki UWM w Olsztynie, wykonanych pod kierunkiem dr Aleksandra Wo펝iaka.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jest najstarsz uczelni pedagogiczn w Polsce i jedynym o턳odkiem kszta쿬켧ym kadr nauczycieli i wychowawcw predysponowanych do pracy z osobami niepe쿻osprawnymi, wymagaj켧ymi specjalnej opieki i troski. W 2006 roku w Akademii utworzony zosta Instytut Edukacji Artystycznej, a w nim poszczeglne pracownie i warsztaty artystyczne, w ktrych (w ramach autorskich programw utworzonych przez do턻iadczonych twrcw i pedagogw) studenci mog rozwija swoje zdolno턢i i umiejtno턢i twrcze.

Instytut Sztuk Piknych funkcjonuj켧y w Ramach Wydzia퀅 Sztuki na UWM w Olsztynie kszta쿬i studentw w zakresie sztuki. Przeprowadzane s dyplomy artystyczne m.in. w zakresie malarstwa, grafiki warsztatowej, projektowania graficznego i rze펉y.

Obecna prezentacja jest pokazem Dyplomw Artystycznych (DYPLOM 2012) i pocz켾kiem wsp車pracy midzy pracowni grafiki warsztatowej na IEA APS w Warszawie, kierowanej przez prof. Wies쿪wa Biekuskiego oraz pracowni grafiki warsztatowej w Zak쿪dzie Grafiki na ISP UWM Olsztyn, kierowanej przez dr Aleksandra Wo펝iaka. Wystawa to spotkanie, konfrontacja i przegl켨 r璨norodnych postaw twrczych reprezentowanych przez dyplomantw z dwch r璨nych pracowni graficznych. Zaprezentowane zostanie szerokie spektrum warsztatowe: wkls쿽druk, litografia, algrafia, ksi굻ka autorska. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych piknem grafiki oraz twrczo턢i m쿽dych grafikw warsztatowych.

Uczestnicy wystawy:

zdjcia:

Galeria Aflilada >>>  

HaloGaleria >>>23 listopada

(pi켾ek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena - z cyklu Olsztyskie Dobranocki Bluesowe

Koncert zespo퀅 Moreland & Arbuckle

Gitarzysta Aaron Moreland i harmonijkarz oraz wokalista Dustin Arbuckle ju od dekady eksploruj teren zwany „muzyk rdzennie amerykask”. W tym czasie stworzyli w쿪sny styl, 낢cz켧y bluesa, folk, rocka i... wiele innych gatunkw, oraz ogromn doz w쿪snej inwencji twrczej. Obecne brzmienie, okre턫ane przez nich samych jako „roots rock”, wsp車tworzy z nimi perkusista Kendall Newby.

Poznali si w 2001 roku na jam session w jednym z klubw w Wichita w stanie Kansas. Moreland mia za sob muzyczn „edukacj” w postaci wielokrotnie przes퀅chanych nagra wielu r璨nych wykonawcw: od Led Zeppelin, Creedence Clearwater Revival, Black Sabbath i Motley Crue, po Charley'a Pattona. Za spraw ostatniego blues z Delty sta si jego ulubionym gatunkiem. Arbuckle z kolei gra w zespole blues-rockowym, ale jego prawdziwe zainteresowania tak풽 oscylowa퀉 wok車 Delty pocz켾kw XX wieku. Do jego ulubionych wykonawcw nale엽: Little Walter, Sonny Boy Williamson oraz Son House. Cho blues z Delty nie mia wtedy w Wichita widokw na zdobycie zainteresowania szerokiej publiczno턢i, Moreland i Arbuckle postanowili po턻ici si w쿪턭ie jemu.

Sk쿪d i koncepcja zespo퀅 zmienia퀉 si wielokrotnie. Pocz켾kowo gra z nimi basista, jednak풽 ostatecznie okaza쿽 si, 풽 graj켧 w trio bez basisty, ich brzmienie nie tylko nie traci na atrakcyjno턢i, ale wrcz zyskuje, nabieraj켧 nowej jako턢i. Dzieje si to g농wnie za spraw techniki gry na gitarze Morelanda – jej bogactwo sprawia, 풽 nieobecno뜻 basisty nie jest s퀉szalna. Atrakcyjno턢i brzmieniu dodaje te jeden z u퓓wanych przez niego instrumentw – gitara zrobiona z... pude쿸a po cygarach.

Maj na swoim koncie pi唯 albumw. Ostatni „Just A Dream” ukaza si 23 sierpnia 2011 roku nak쿪dem wytwrni Telarc i jest uznawany za najbardziej dojrza쿮 dzie쿽 w dyskografii formacji. „Trudno jest nam samym okre턫i to, co robimy” – mwi Arbuckle. „Blues stanowi podstaw naszego brzmienia, ale uwielbiamy wiele r璨nych odmian muzyki amerykaskiej, co z pewno턢i s퀉cha w naszej twrczo턢i. Staramy si pozostawa otwarci na jak najwicej wp퀉ww, dbaj켧 jednocze턭ie o to, by nasz styl i brzmienie by퀉 spjne i konsekwentne”.

Dotychczas zje펋zili z koncertami ca쿮 Stany Zjednoczone oraz m.in. Irak i Afganistan, gdzie zawitali w ramach trasy „Bluzapalooza”, sprowadzaj켧ej czo쿽wych bluesowych muzykw (m.in. Shemeki Copeland) na koncerty do wojskowych baz. Odbyli dwie owacyjnie przyjte trasy po Polsce, Czechach i Niemczech. W listopadzie zawitaj do nas po raz trzeci.

Bilety w cenie 30 z do kupienia

w Galerii Rynek MOK przy ul. Stare Miasto 24/25

oraz Spichlerzu MOK przy ul. Piastowskiej 13

zdjcie >>>24 listopada

(sobota) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena - z cyklu przedRze펝ia Literacka

Intro Literackie – Tekst Publiczny 2’

Intro Literackie – Tekst Publiczny 2’ Konrad Sierzputowski – premiera nowego tekstu tegorocznego laureata Rze펝i Literackiej nr 5, multimedialny happening Leszka Onaka i 즩kasza Podgrnego oraz akcja audiowizualna krakowskich cyber-poetw, promuj켧a tomik pt. „Wgraa” opublikowany we wrze턭iu tego roku.

W wyniku centralizacji mediw analogowych (telewizja, radio, prasa), propaguj켧ych jedn u턳ednion wersj jzyka (tzw. literackiego), przez dziesi켾ki lat obserwowali턬y wymieranie regionalnych form wypowiedzi. Wykluczaj켧 gwar z oficjalnego obiegu, sukcesywnie wymazywano obraz i interpretacj rzeczywisto턢i, zakotwiczon w lokalnych odnogach g농wnego nurtu jzyka.

Gwa퀃owny rozwj Internetu, medium na wskro spo쿮czno턢iowego, zdestabilizowa central. Wyjta spod nadzoru sie sta쿪 si wylgarni bakterii, ktre dotychczas pozostawa퀉 nieznane dla urzdnikw Rady Jzyka Polskiego. Na gruzach oficjalnego modelu mowy urodzi퀉 si nowe dialekty, neologizmy i systemy zapo퓓cze. Pojcie regionu zmieni쿽 swj ontologiczny charakter. Terytorium zacz怨o by definiowane przez protok車 http. Dziki portalom, czatom oraz masowej korespondencji e-mailowej rozprzestrzeni si rak netspeaku.

Mazurzenie jako element jzyka emo. Przek쿪mania Google Translate jako s쿽wotwrcze i fleksyjne funkcje nowej gwary. Twitter jako 턳odowisko sprzyjaj켧e rozwojowi skrtowcw. Memy jako karnawa쿽wa forma piktogramw. W mikrowydawnictwie wgraa Leszek Onak i 즩kasz Podgrni zestawili ze sob r璨ne formy jzykowe oraz fragmenty utworw zaczerpnite z rozmaitych gwar i netspeaku. Tomik przybra posta cyberludowego jarmarku poezjografii, podczas budowania ktrego twrcy odkrywali miejsca wsplne i osobne ma퀉ch ojczyzn.

Leszek Onak (ur. 1981) – DJ i programista kultury. Zarejestrowany na ziemi bieckiej, nie u퓓wa proxy.

즩kasz Podgrni (ur. 1984) –  autor tekstw, aplikacji, obiektw i grafik poetyckich. Performer i audialny k퀅sownik. Z pochodzenia gral. Przepustowo뜻 domowego 낢cza: 6 Mb/s.

Po happeningu spotkanie z poetami, ktre poprowadzi Urszula Pawlicka.

zdjcie >>>25 listopada

(niedziela) godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Koncert Zespo퀅 Wokalnego Moderato pt. „Chryzantemy z쿽ciste”

Kierownictwo muzyczne: W쿽dzimierz Jarmo쿽wicz

zdjcie >>>25 listopada

(niedziela) godz. 11.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu Poranek w Kamienicy

Harce i zabawy z Karuzel Kultury

zdjcie >>>26 listopada

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK

Teatralny Spichlerz

SPADANIE TE JEST FORM LOTU - monodram muzyczny

wiersze: Sylvia Plath w t퀅maczeniu Julii Hartwig, Jana Rostworowskiego, Agnieszki Kochanowskiej, Teresy Truszkowskiej

teksty i muzyka: Piotr Misiorowski

inscenizacja/opieka re퓓serska: Agnieszka Ko쿽dyska

scenariusz i wykonanie: Marta Andrzejczyk

zdjcie >>>27 listopada

(wtorek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

„Rzecz o Korczaku” – spotkanie z okazji Roku Korczakowskiego

O wybitnym pedagogu, pisarzu, lekarzu i prekursorze dzia쿪 na rzecz praw dziecka redaktor Ewa Zdrojkowska porozmawia쿪 z Maciejem Sadowskim – autorem albumu „Fotobiografia. Janusz Korczak”. Od 27 listopada na ogrodzeniu Amfiteatru im. Czes쿪wa Niemena mo퓆a ogl켨a wystaw pt. „Nie ma dzieci – s ludzie”.

Idee wychowawcze Janusza Korczaka si nie zdezaktualizowa퀉, a wrcz przeciwnie, wraz z up퀉wem czasu nabieraj one coraz wikszego znaczenia. O wybitnym pedagogu, pisarzu, lekarzu i prekursorze dzia쿪 na rzecz praw dziecka, redaktor Ewa Zdrojkowska porozmawia z Maciejem Sadowskim – autorem albumu „Fotobiografia. Janusz Korczak”. Na spotkanie zapraszamy 27 listopada (wtorek) o godz. 18.00 do Kamienicy Naujacka MOK ( ul. D켦rowszczakw 3). Od 27 listopada na ogrodzeniu Amfiteatru im. Czes쿪wa Niemena mo퓆a bdzie ogl켨a wystaw pt. „Nie ma dzieci – s ludzie”.

Maciej Sadowski - autor albumu „Fotobiografia. Janusz Korczak”, przedstawiaj켧ego histori 퓓cia Korczaka za pomoc fotografii opatrzonych cytatami z jego dzie (w jzyku polskim i angielskim). Dziki zastosowaniu nowoczesnych technik komputerowych zdjcia zosta퀉 na nowo opracowane, oczyszczone z „brudu czasu”. Odzyskano w ten sposb wiele szczeg車w fotografii, wcze턭iej trudnych do zauwa풽nia. Po raz pierwszy zebrano komplet materia농w ikonograficznych (zdjcia, listy, dokumenty) ilustruj켧ych 퓓cie i dzia쿪lno뜻 autora Krla Maciusia Pierwszego. Obok zdj唯 samego Korczaka ukazana zosta쿪 szeroka panorama czasw, w ktrych 퓓. Archiwalne obrazy Warszawy pomagaj zrozumie, w jakim mie턢ie wychowa si i spdzi ca쿮 퓓cie. Album ukaza si w siedemdziesi켾 rocznic 턬ierci.

zdjcie >>>28 listopada

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu Kabareto i owo

Micha Kempa i Diapazony

Micha Kempa i Diapazony – komik, zwycizca telewizyjnego programu „Stand Up. Zabij mnie 턬iechem”, nadawanego przez Polsat w 2010 roku oraz uczestnik drugiego sezonu Comedy Central Prezentuje.

Wprowadzenie: Kabaret NO

zdjcie >>>