2012
PA츯ZIERNIK 2012

1 pa펋ziernika

(poniedzia쿮k) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Kamienica Pe쿻a D펧ikw

The Lollipops, Marta Andrzejczyk, AfroTeam z programu „Bitwa na g쿽sy” – to tylko niektrzy go턢ie Miejskiego O턳odka Kultury w Olsztynie. W Kamienicy Naujacka MOK arty턢i wsplnie celebrowali przypadaj켧y na 1 pa펋ziernika Midzynarodowy Dzie Muzyki. Tego wieczoru udowodnili, 풽 sala koncertowa mo풽 by wszdzie. Midzynarodowy Dzie Muzyki powsta  z inicjatywy Yehudiego Menuhina  (prezydenta Midzynarodowej Rady Muzyki (IMC), dzia쿪j켧ej przy UNESCO). Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie zaprosi mieszkacw Olsztyna na muzyczny spacer po Kamienicy Naujacka MOK. Od strychu po piwnic, od balkonw po ciemne korytarze rozbrzmiewa퀉 indywidualne recitale, sk쿪daj켧e si na Olsztysk Pa펋ziernikow Symfoni. Oprcz The Lollipops, Marty Andrzejczyk, uczestnikw programu „Bitwa na g쿽sy” muzykowali min.: zesp車 M.A.B.S. (jazz, blues), Przemys쿪w Mrozowski, Clicktime (ambient), Grupa Smyczkowa Absolwent i Muzyczna Scena Jedynki.

Wstp wolny.

zdjcie >>>6-7 pa펋ziernika

Wieczr Otwartej Sceny Taca odc. 4

6 pa펋ziernika (sobota) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Projekcja filmu pt. „Stand By” i pokaz spektaklu pt. „Stan doskona퀉”.

Choreografia, taniec i kreacja: Joanna Malitka i Julia Dondzi쿽-Grze

Konsultacja re퓓serska: Agata Biziuk

Joanna Malitka i Julia Dondzi쿽-Grze

Tancerki taca wsp車czesnego. Bra퀉 udzia w licznych projektach realizowanych przy Podlaskiej Fundacji Taca, Studiu Dzia쿪 Kreatywnych Danceoffnia w Bia퀉mstoku czy teatrem alternatywnym Usta-Usta z Poznania. Na swoim autorskim koncie maj ju wsplne projekty choreograficzne, ktre zosta퀉 docenione i nagrodzone podczas przegl켨w i festiwali tanecznych. Minimalizm, plastyka ruchu, improwizacja, kreowanie przestrzeni cia쿪, nutka dramaturgii, nieco zwierzcy charakter, budowanie nastroju – to twrczo뜻 tancerek w skrcie. Spektakl „Stan doskona퀉” otrzyma  nagrod g농wn w konkursie choreograficznym 3...2..1...TANIEC / Krakowski Teatr Taca oraz Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie.

„Stand By” (Polska 2011, 52 min.)
Film porusza problem bytu tancerza na scenie, ale rwnie bytu cz쿽wieka w 퓓ciu i w 턻iecie. Inspiracj do filmu stanowi spektakl „Gracerunners" autorstwa norweskiej choreografki Karen Foss. Wypowiadane na przemian przez  tancerzy w spektaklu zdania: „Jestem zmczony" – „Jestem gotowy", przenosz si rwnie na 퓓cie ka풼ego cz쿽wieka. St켨 g농wne elementy wystpuj켧e w filmie to bieg, nag쿮 zatrzymania i spowolnienia ukazuj켧e zmaganie si cz쿽wieka ze swoimi ograniczeniami, rwnie fizycznymi. Zmaganie si tancerza z choreografi, przestrzeni, cia쿮m i zmczeniem. Film zosta opowiedziany w kilku sekwencjach, ktre 낢cz si wzajemnie, montuj niezale퓆ie od choreografii, a nawet od muzyki. Wiele jest w filmie ruchowej improwizacji, w ktrej wa퓆 rol pe쿻i chropawa i nieprzewidywalna przestrze, niezwykle interesuj켧a wizualnie. Tancerze zmagaj si z jej oryginalnym urokiem. Sceny u쿽퓇ne s wed퀅g abstrakcyjnej dramaturgii, wed퀅g r璨nicy napi唯 i nastrojw, prowadz do kulminacji i roz쿪dowania.


7 pa펋ziernika (niedziela) godz. 9.00-20.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Warsztaty Otwartej Sceny Taca

(taniec wsp車czesny / floor work) z Ryszardem Kalinowskim z Lubelskiego Teatru Taca

godz. 9.00-10.30 – warsztaty taca wsp車czesnego / fluor work (grupa A)

godz. 11.00-12.30 – warsztaty taca wsp車czesnego / floor work (grupa B)

godz. 13.30-15.00 – warsztaty taca wsp車czesnego / floor work (grupa A)

godz. 15.30- 17.00 – warsztaty taca wsp車czesnego / floor work (grupa B)

zdjcie >>>

Ryszard Kalinowski
Tancerz, choreograf i pedagog. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Sk쿽dowskiej w Lublinie (Wydzia Pedagogiki i Psychologii – pedagogika kulturalno-o턻iatowa w specjalno턢i – teatr i taniec). W latach 1992-1993 ucze-aktor w teatrze pantomimy Haliny Studniarz w Lublinie. Od 1996 roku uczestnik warsztatw teatralnych w Polsce oraz tanecznych w Polsce i za granic, m.in. technika realising, contact improvisation, body conditioning, BMC, polska technika taca wsp車czesnego, improwizacja. W latach 1993-2001 tancerz w Grupie Taca Wsp車czesnego Politechniki Lubelskiej. Twrca nastpuj켧ych choreografii Grupy: „Pomidzy”, „Soliloqium – on, ona, oni” (wsplnie z Hann Strzemieck i Tomaszem Siwkiem), „Z rachunku prawdopodobiestwa” oraz spektaklu „G쿽sy” (wsplnie z Hann Strzemieck), za ktry w 1999 roku otrzyma I nagrod podczas VII Midzynarodowych Prezentacjach Wsp車czesnych Form Tanecznych w Kaliszu. Zdobywca nagrd specjalnych dla tancerza za rol w spektaklu „DC 586494” podczas IX Midzynarodowych Prezentacjach Wsp車czesnych Form Tanecznych w Kaliszu (2001) oraz za rol Akrobaty w spektaklu „Akrobaci, kwiaty i ksi轅yc pomidzy” podczas sdzkich Spotkaniach Teatralnych (2004). Od 2001 roku w Lubelskim Teatrze Taca, gdzie stworzy choreografie „Ku dobrej ciszy” (2002), „Bellissimo” (2003), „I znw, i jeszcze raz” (2006), „48/4” (2007) oraz „NN. Wac쿪wowi Ni퓓skiemu” (2008). Wsp車pracuje przy organizacji Midzynarodowych Spotka Teatrw Taca w Lublinie. Od 2003 roku jest wsp車organizatorem Forum Taca Wsp車czesnego oraz wsp車organizatorem i nauczycielem Otwartych Warsztatw Taneczno-Kondycyjnych w Centrum Kultury w Lublinie. Wyr璨niony Nagrod Prezydenta Lublina za ca쿽kszta퀃 pracy w dziedzinie kultury (2001) i Nagrod Teatraln Prezydenta Lublina za twrczo뜻 artystyczn i dzia쿪lno뜻 kulturaln na rzecz miasta (2003).

zdjcie >>>10 pa펋ziernika

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu Rockowe Inspiracje

Prelekcja pt. „Metallica: Grzmot metalu po낢czony z delikatno턢i uczu w tekstach”

Rockowe Inspiracje to cykl spotka w Miejskim O턳odku Kultury w Olsztynie, po턻icony legendom 턻iatowej muzyki rockowej i nie tylko. Prowadz켧y Andrzej Dramiski (z wykszta쿬enia prawnik, ale tak풽 publicysta i wielki mi쿽턭ik The Beatles) przybli풹 s퀅chaczom genez i konteksty utworw najwikszych zespo농w rockowych. Podczas spotka, oprcz interpretacji tekstw, publiczno뜻 mo풽 wys퀅cha fragmenty omawianych piosenek oraz wzi길 udzia w dyskusji na r璨norodne tematy muzyczne. Spotkania, oprcz walorw poznawczo-muzycznych, pomagaj kszta쿬i jzyk angielski i pog녠biaj wiedz o zespo쿪ch rockowych. Pa펋ziernikowe Rockowe Inspiracje pt. „Grzmot metalu po낢czony z delikatno턢i uczu w tekstach” po턻icone by퀉 Metallice – legendarnej grupie thrash metalowej, ktra dziki niespotykanej charyzmie i znakomitym kompozycjom niejednokrotnie zdo쿪쿪 odwrci rockowy 턻iat do gry nogami.12 pa펋ziernika

(pi켾ek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena - z cyklu Olsztyskie Dobranocki Bluesowe

Koncert zespo퀅 Gagarin Brothers (Rosja)

Grupa dzia쿪 dopiero od kilku lat, ale w jej sk쿪d wchodz do턻iadczeni muzycy rosyjskiego undergoundu. Wokalista i gitarzysta Pavel Stepin gra w jednej z pierwszych czysto rock’n'rollowych rosyjskich formacji – Mister Twister, kontrabasista Dmitry Ilin udziela si w czo쿽wej rosyjskiej grupie psychobilly – The Meantraitors. Swoj muzyk okre턫aj jako "new retro alliance" czyli swoiste przymierze "neo z retro" - energetyczny koktajl stworzony z mieszanki amerykaskiej muzyki z czasw pierwszych lotw kosmicznych. Przede wszystkim rockabilly, a tak풽 jazzu, muzyki surf, twista, latino czy gypsy oraz miejskiego folkloru wywodz켧ego si z by퀉ch republik radzieckich. 쫤ietni muzycy z wyj켾kowo dobranym instrumentarium, z ktrego potrafi zrobi znakomity u퓓tek - gitara elektryczna, akordeon, kontrabas i perkusja - w po낢czeniu z oryginalnym imagem w postaci m.in. kombinezonw kosmicznych czyni ich najbardziej charakterystycznym i unikalnym zespo쿮m Europy Wschodniej. Autentyczny entuzjazm i rado뜻 bij켧a ze sceny natychmiast udziela si publiczno턢i, ktra zawsze wychodzi z koncertw oczarowana, a swoim show Gagarin Brothers w pe쿻i udowadniaj, 풽 zas퀅guj na sw dumn nazw.

Gospodarz wieczoru: S쿪wek Wierzcholski

Bilety w cenie 30 z do kupienia

w Galerii Rynek MOK przy ul. Stare Miasto 24/25

oraz Spichlerzu MOK przy ul. Piastowskiej 13

rezerwacja internetowa >>

zdjcie >>>12 pa펋ziernika

(pi켾ek) godz. 17.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Turniej bryd퓇wy

Wstp wolny.14 pa펋ziernika

(niedziela) godz. 11.00, haloGaleria MOK, ul. D켦rowszczakw 3 (III pitro) - z cyklu Poranek w Kamienicy - twrcza niedziela

Finisa wystawy Eulalii i Wojciecha Ko쿪kowskich pt. „Liliputy czy Mamuty”

Ponadto warsztaty plastyczne dla dzieci, a w Pogadalni dla rodzicw rozmowa  o twrczym wychowaniu dziecka...

„Liliputy czy Mamuty”

Ide wystawy jest budowanie wizi midzy artyst a jego crk Eulali za pomoc dzia쿪 artystycznych, oddanie g쿽su dziecku, umo퓄iwienie mu wypowiedzenia si na temat problemw otaczaj켧ego go 턻iata. Doro턫i czsto nie wykorzystuj potencja퀅 swoich pociech, a przecie doskonale oceniaj one rzeczywisto뜻 i wsp車czesne realia. S bardzo spostrzegawcze, widz to, czego doro턫i nie chc widzie, mwi o tym, o czym doro턫i boj si mwi. Wystawa daje im mo퓄iwo뜻 poruszenia tego, czego zazwyczaj nie wolno im tkn길. Tytu wystawy – „Liliputy czy Mamuty” – pozwala zada sobie pytanie: do kogo nale퓓 ten 턻iat? Czy dzieci naprawd s ma쿮 i bezbronne, czy mimo m쿽dego wieku i  niedu풽go wzrostu drzemie w nich ukryta si쿪? Jak si okazuje si녠 t zapewnia im niezwyk퀉 intelekt, z ktrego doro턫i zazwyczaj nie zdaj sobie sprawy. Ich cenne spostrze풽nia nios nowe spojrzenie na problemy 퓓cia codziennego. Tworz켧 t wystaw, artysta pragnie zamanifestowa: „Uciszmy na chwil swj g쿽s i pozwlmy dzieciom, by mwi퀉 za nas”. Prcz dzie Wojciecha i Eulalii Ko쿪kowskich wystawa gromadzi prace dzieci bior켧ych udzia w konkursie pt. „Miasto-Ogrd”, ktrego organizatorem jest olsztyska szko쿪 muzyczna Yamaha.

zdjcie >>>14 pa펋ziernika

(niedziela) godz. 17.00, Hala Widowiskowo-Sportowa Urania - Dni Papieskie w Olsztynie

Koncert papieski pt. „Jan Pawe II – papie rodziny”

Zbli풹j si obchody kolejnego, dwunastego ju Dnia Papieskiego pod has쿮m „Jan Pawe II – papie rodziny”. Zwi콄any z nim koncert papieski stworzy okazj do zastanowienia si nad rodzin, jej istot i misj we wsp車czesnym 턻iecie. Rodzina, jak pisa Ojciec 쫤ity w Adhortacji Familiaris consortio, jest znakiem nadziei, z niej bowiem wywodz si przysz쿮 pokolenia, ktre przekazuj wiar…

Wstp wolny.15 pa펋ziernika

(poniedzia쿮k) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu Instytut Muzyki Swojemu Miastu

Koncert pt. „Graj muzyko, graj...”

Program koncertu:

W. A. Mozart – Aria Hrabiny z II aktu opery „Wesele Figara”

W. A. Mozart – duet Zerliny i Don Giovanniego z opery „Don Giovanni”

G. Rossini – Cavatina Figara z opery „Cyrulik sewilski”

Ch. Gounod – Aria Ma쿲orzaty z opery „Faust”

Ch. Gounod – Aria Mercutio z opery „Romeo i Julia”

A. Dvo脯k – „Kdy mne star matka” op. 55 nr 4

A. Dvo脯k – Prsten op. 32

I. Albeniz – Tango z suity „Espana” op. 165 nr 2

J. Lawina-쫤itochowski – „Morze” – tango z operetki „Panna wodna”

E. Klmn – Piosenka Boniego z operetki „Ksi轅niczka czardasza”

E. Klmn – Czardasz Silvy z operetki „Ksi轅niczka czardasza”

M. Leigh – Song Don Kichota z musicalu „Cz쿽wiek z La Manchy”

A. L. Webber – duet Raula i Christine z musicalu „Upir w operze”

J. Offenbach – Aria ze 턬iechem z operetki „Perichola”

N. Dostal – duet „Dziewczta z Barcelony” z operetki „Clivia”

Wykonawcy:

Natalia Krajewska-Kitowska – sopran

Absolwentka Wydzia퀅 Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Na scenie zadebiutowa쿪 ju jako licealistka w musicalu „Bal w operze” wg J. Tuwima (Teatr Polski w Bydgoszczy). W czasie studiw bra쿪 udzia w licznych kocertach kameralnych, a tak풽 spektaklach operowych. Na scenie Opery Nova w Bydgoszczy debiutowa쿪 parti Paminy w „Czarodziejskim flecie” W. A. Mozarta. Swoje umiejtno턢i wokalne doskonali쿪 w trakcie kursw mistrzowskich, prowadzonych przez: H. 즑zarsk, M. Rzepk, K. Tyburowsk, K. Dondalsk. Artystka swoj prac nad repertuarem udoskonala przez czynny udzia w kursach interpretacji, m.in.: I Kurs Metodyczny Muzyki Dawnej w Bydgoszczy, Kurs Interpretacyjny Muzyki Operetkowej i Musicalowej w Krynicy, III Letnia Akademia 쫜iewu w Sopocie. W swoim repertuarze posiada zarwno partie i arie operowe i operetkowe, jak i arie oratoryjno-kantatowe oraz utwory kameralne. Bardzo chtnie wykonuje te repertuar musicalowy i filmowy. Prowadzi dzia쿪lno뜻 artystyczn, uczestnicz켧 w projektach muzycznych w wielu o턳odkach kulturalnych w Polsce (min.: Filharmonia Ba퀃ycka w Gdasku, Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy, Cykl koncertw chopinowskich – Muzeum Miasta Gdyni, Pa쿪c Opatw w Gdasku, Teatr Miejski w Gdyni).

Krzysztof Bobrzecki – baryton

Jest absolwentem klasy 턯iewu prof. Ryszarda Minkiewicza (Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdasku). Ukoczy rwnie Instytut Zarz켨zania i Marketingu na Politechnice Bia쿽stockiej. Swoje umiejtno턢i wokalne doskonali, bior켧 udzia w seminariach i kursach mistrzowskich, prowadzonych m.in. przez Paula Eswooda, Ingrid Kremling, Bogdana Makala czy Urszul Kryger. Ma na swym koncie nagrania p퀉towe. Jako solista bra udzia festiwalach muzycznych, takich jak: Schlossfestspiele Schwerin (Niemcy), Moniuszkowski Festiwal Podlasia, Wratislavia Cantans, Midzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Wystpowa m.in.: z 즣m퓓sk Orkiestr Kameraln, Zespo쿮m Sierra Manta, Podlask Orkiestr Kameraln, Trio Con Fervore, Orkiestr Barokow Filharmonii im. W. Lutos쿪wskiego we Wroc쿪wiu, Orkiestr Barokow Silva Rerum, Orkiestr i Polskim Chrem Pokoju, Orkiestr i Chrem Mucica Viva (Niemcy). W 2006 roku uczestniczy w przygotowaniach do 턻iatowej prapremiery opery T. Kasserna „The Comedy Of The Dumb Wife” (Leon). W kwietniu 2008 roku wykonywa parti tytu쿽w w studenckiej inscenizacji „Don Giovanniego” W. A. Mozarta. Od kilku lat zapraszany jest do udzia퀅 w cyklu koncertowych wykona oper w Bremie (Niemcy): w 2008 roku „Balu Maskowego” (Samuel), w 2009 roku „Mocy przeznaczenia” (Melitone, Chirurg), w 2011 roku w „Opowie턢iach Hoffmanna” (Crespel, Schlemil, Luther). W 2011 roku bra udzia w prawykonaniu opery J. M. Wieczorka „Jan z Kolna”. W tym samym roku uczestniczy w pierwszym wykonaniu odnalezionej po latach „Pasji Gdaskiej” G. P. Telemanna, wykonuj켧 parti Jezusa. Innym obszarem zainteresowa i dzia쿪lno턢i Krzysztofa Bobrzeckiego jest teatr. Jako cz쿽nek studenckiego Ko쿪 Naukowego Teatru uczestniczy w przedstawieniach wystawianych na deskach sceny Malarnia Teatru Wybrze풽. Wielokrotnie pe쿻i rwnie funkcj asystenta re퓓sera w spektaklach dramatycznych i operowych, realizowanych na Akademii Muzycznej w Gdasku, m.in.: „Love story” E. Segala (re. G. Chrapkiewicz), „I like Chopin” C. Harasimowicza (re. G. Chrapkiewicz), „The Old Maid and The Thief”  G. C. Menottiego (re. D. Kolak), „Potajemne ma냄estwo” D. Cimarosy (re. D. Kolak). Od 2008 roku pe쿻i funkcj asystenta w klasie 턯iewu prof. R. Minkiewicza w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdasku.

Anna Mikolon – fortepian

Laureatka I nagrody w Konkursie Muzyki Dawnej w 즣dzi, Konkursu o Stypendium Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie, Konkursu o Stypendium Fundacji Sztuki Dziecka oraz Konkursu Solfe퓇wego Szk車 Muzycznych II st. Uczestniczka Mistrzowskich Kursw Pianistycznych w 즣dzi, Warszawie i Wroc쿪wiu. Studia pianistyczne ukoczy쿪 w Akademii Muzycznej w Gdasku w klasie prof. Bogdana Czapiewskiego i prof. Andrzeja Artykiewicza.  Sta artystyczny w zakresie kameralistyki fortepianowej w UMFC w Warszawie pod kierunkiem prof. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej. Doktorat w dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyka pod kierunkiem prof. Anny Prabuckiej-Firlej. Przez 11 lat zwi콄ana z Oper Ba퀃yck (ok. 1000 prb, 180 spektakli jako muzyk orkiestrowy, 42 opery w repertuarze, Nagroda POB za realizacj opery „Rosenkavalier” R. Straussa). Wsp車pracowa쿪 z Teatrem w Ingolstadt, realizowa쿪 „Gwa퀃 na Lukrecji” B. Brittena dla TV Mezzo. Zatrudniona w Szkole Muzycznej II st. w Gdasku-Wrzeszczu (2 Nagrody Dyrektora ZSM) oraz na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Gdasku. Uczestniczy w konkursach wokalnych (7 wyr璨nie dla pianisty). Jako kameralistka wsp車pracuje rwnie z instrumentalistami. Pianista podczas kursw mistrzowskich: prof. Urszuli Kryger, prof. Jadwigi Rappe, prof. Bo풽ny Harasimowicz, prof. Ryszarda Minkiewicza, prof. Paula Esswooda, prof. Claudio Desderiego, dr Izabeli K쿽siskiej, dr Katarzyny Dondalskiej, dr Marka Rzepki, Andre Orlowitza, Agaty Savy, dr Wojciecha Mrozka. Ma w swoim dorobku nagrania pie턭i F. Chopina i S. Moniuszki z Kazimierzem Sergielem, solo fortepianowe  w operze „Rosenkavalier” R. Straussa z orkiestr POB, pie턭i R. K쿽czko, pie턭i B. Brittena (habilitacja Moniki Fedyk), pie턭i V. Belliniego i G. Verdiego (doktorat Piotra Lempy), pie턭i M. K. Ogiskiego, utwory kameralne J. Bruzdowicz (doktorat Liliany  Grskiej), utwory solowe i kameralne D. Szostakowicza. Od 1999 roku wsp車pracuje z Teatrem Otwartym, uczestnicz켧 w takich festiwalach, jak Muzyczne Dni Drozdowo-즣m풹 i Kalejdoskop Form Muzycznych w Sopocie, a od 2009 roku z Impressio art management B. Harasimowicz.

Wstp wolny.

Wsp車organizacja: Wydzia Sztuki UWM, Instytut Muzyki UWM15 pa펋ziernika

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Teatralny Spichlerz

Prapremiera programu Kabaretu NO pt. „Szko쿽 pozwl 퓓” oraz ma쿮 prozy Hanny Brakonieckiej „MILION”.

Wstp wolny.

Wsp車organizacja: Scena Babel

zdjcie >>>17 pa펋ziernika

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu Artysta i miasto

Prelekcja Marka Marcinkowskiego pt. „Rembrandt”

Historyk sztuki i dyrektor Miejskiego O턳odka Kultury w Olsztynie, Marek Marcinkowski, przybli퓓 posta i twrczo뜻 jednego z najwikszych 턻iatowych artystw, najwa퓆iejszego malarza holenderskiego „z쿽tego wieku”, okresu, w ktrym kultura, nauka i wp퀉wy polityczne Holandii odcisn怨y swj 턫ad w historii Europy.

zdjcie >>>18 pa펋ziernika

(czwartek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu Swego nie znacie

Prelekcja pt. „Olsztyn drzewny”

Przemys drzewny stanowi niegdy jedn z g농wnych, a zarazem najstarszych ga녠zi olsztyskiego przemys퀅. Jego pocz켾ki sigaj XIV w., kiedy u stp zamku uruchomiono poruszan ko쿮m wodnym pi녠 weneck. Na pocz켾ku XX w. w grodzie nad 즭n dzia쿪쿽 ju dziewi唯 tartakw. Cho wszystkie posiada퀉 napd parowy, wikszo뜻 z nich nadal korzysta쿪 z surowca dostarczanego rzek. O dziejach olsztyskich tartakw opowie Rafa Btkowski.

zdjcie >>>18 pa펋ziernika

(czwartek) godz. 18.00, Galeria Amfilada MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Wernisa wystawy grafiki wyk쿪dowcw Wydzia퀅 Sztuk Piknych UMK w Toruniu pt. „4xGRAFIKA”

Wystawa pt. „4xGRAFIKA” ma na celu prezentacj czterech postaw twrczych w obrbie jednej dyscypliny artystycznej, jak jest grafika. Ukazuje szerokie spektrum rozwi콄a twrczych – od tradycyjnego drzeworytu i linorytu, poprzez suchoryt i pokrewne techniki wkls쿽drukowe, po fotografi przetworzon cyfrowo oraz obraz renderowany w komputerowym programie graficznym. Ka풼y z autorw, wychodz켧 z tradycyjnego warsztatu odnalaz w쿪sny sposb artykulacji. Wszyscy twrcy zwi콄ani s z Zak쿪dem Grafiki Uniwersytetu Miko쿪ja Kopernika w Toruniu, gdzie pracuj na stanowiskach adiunkta.

Agata Dworzak

Znana jako MIKIMORS swoj drog artystyczn rozpocz怨a od zbierania opakowa po czekoladach w czasach, gdy towar ten by powodem westchnie wszystkich dzieci. Do dzi fascynuje si wszystkim co s쿽dkie, przyjemne i r璨owe, jak malinowe landrynki stoj켧e na ladzie w sklepie spo퓓wczym w latach PRL-u, ktre kupowa쿽 si na szufelki. Fascynacja drukiem szablonowym sk쿽ni쿪 j do poznania serigrafii, ktr kocha do dzi, cho cz沅ciej jej prace drukowane s w technikach cyfrowych. Myszkuje po sklepach w poszukiwaniu inspiracji do r璨owych grafik, fotografuje i eksperymentuje w kuchni, ktra sta쿪 si laboratorium odkrywania smakw i faktur potrzebnych do graficznych rewolucji. Nie stresuje si, 풽 jej prace nie by퀉 jeszcze pokazywane w Nowym Jorku, Londynie czy Pary퓎. Dystans do wielkiego 턻iata i humorystyczne podej턢ie do tego co robi to najwa퓆iejsze cechy jej twrczo턢i.

Izabella Retkowska

Tworzy obiekty w programie graficznym przeznaczonym do generowania przestrzeni trjwymiarowych, ktre s퀅엽 za punkt wyj턢ia w procesie komponowania ostatecznego kszta퀃u obrazu. W kluczowym momencie wykorzystuje rendering, ktry pozwala na udokumentowanie przestrzennych efektw wizualnych, powsta퀉ch w 턳odowisku cyfrowym. Zapis ten jest osobliwym rodzajem fotografii z przestrzeni wirtualnej, naznaczonym dystansem i pewnym oddaleniem od sensualnego charakteru empirycznej rzeczywisto턢i. Obecny projekt autorka traktuje jako nowy sposb artykulacji i definiowania swoich dzia쿪 graficznych, szczeglnie zwa퓓wszy na ich dotychczasowy charakter oraz szeroki wybr wykorzystywanych mediw – od tradycyjnej matrycy poprzez klasyczn czarno-bia낢 fotografi, a do nowych technologii cyfrowych.

Micha Rygielski

W swoich grafikach stara si odnie뜻 do otaczaj켧ej rzeczywisto턢i, nie podejmuj켧 si jej oceny czy te interpretacji maj켧ej na celu zwrcenie uwagi i zmuszenie odbiorcy do g녠bszych przemy턫e… Tematem drzeworytw jest pejza, a w쿪턢iwe to, co zostaje we mnie po jego wra풽niowym prze퓓waniu… Cykl prac nosi wsplny tytu: „Powidoki pejza퓎” i jest zapisem graficznym zebranych i odczutych przez autora wra풽 zwi콄anych z prze퓓waniem zewntrznej cz沅ci tego, co nas otacza. Nie jest obojtny na inn stron rzeczywisto턢i – zjawiska spo쿮czne, religi, rozwj cywilizacji i wszystko, co si z tym 낢czy. 쫤iadomie jednak nie obci굻a tymi tre턢iami swoich prac, staraj켧 si, aby by퀉 one pozbawione fabu퀉 i nie nios퀉 nic poza prostym przekazem estetycznym.

Marek Zajko

Metamorfoza wizerunku – analiza i synteza „portretu” – stanowi g농wny motyw kontynuowanego od kilku lat graficznego cyklu autora pt. „Studium Pewnej Choroby”. Buduje on w쿪sn wizj portretowanej osoby, przy u퓓ciu charakterystycznych dla grafiki 턳odkw wyrazu – przerysowa, przetworze czy nawet deformacji – powstaje wtedy nowy „obraz twarzy” cz쿽wieka. Portret graficzny jest dla niego nie tyle odtworzeniem rzeczywisto턢i, ile mo퓄iwo턢i autokomentarza, subiektywnego i prowokuj켧ego. Realizowany cykl to zapis uniwersalnych ludzkich twarzy, anonimowych symboli, dzisiejszych czasw – t퀅mu pojedynczych, realnych jednostek, obdarzonych jednak w쿪sn indywidualno턢i. Powstaje tym samym rodzaj 퓓wej dokumentacji, swoiste samoaktualizuj켧e si archiwum nieuchronnego przemijania cz쿽wieka.

zdjcie >>>19-21 pa펋ziernika

(Pi켾ek-niedziela)

II Olsztyski Festiwal Rozwoju i Inspiracji dla Kobiet BABA FEST

Spotkania, koncerty, warsztaty i kabaret.

Szczeg車y: www.babafest.pl19 pa펋ziernika

(pi켾ek) godz. 18.00, Ko턢i車 Ewangelicko-Augsburski w Olsztynie - z cyklu Artysta i miasto

Koncert monograficzny pt. „Jan Pieterszoon Sweelinck”

Jan Pieterszoon Sweelinck to jeden z najwa퓆iejszych twrcw muzyki klawiszowej, szczeglnie organowej i klawesynowej. Od 15. roku 퓓cia zwi콄any by z Oude Kerk (Starym Ko턢io쿮m) w Amsterdamie, z ktrego w쿪턢iwie niewiele wyje풼풹 – jego silna osobowo뜻 muzyczna, wyra풹j켧a si poprzez dzia쿪lno뜻 organisty, kompozytora i pedagoga, da쿪 pocz켾ek tzw. organowej szkole p車nocno-niemieckiej, ktra wykszta쿬i쿪 kompozytorw tak znacz켧ych, jak Jakob Praetorius, Heinrich Scheidemann, Paul Siefert czy Samuel Scheidt. P撰niej styl ich przejli m.in. Dietrich Buxtehude i Franz Tunder, a sukcesorem tej techniki by wreszcie Jan Sebastian Bach. Wp퀉w jego szko퀉 zaznaczy si te w rodzimej Holandii oraz w Anglii i Szwecji, a utwory organowe o tematyce sakralnej, nawi콄uj켧e do r璨nych liturgii – rzymskiej, luteraskiej i kalwiskiej – oddzia퀉wa퀉 silnie na kontynuatorw.

Uznaje si go za ostatniego wielkiego mistrza niderlandzkiej szko퀉 polifonii wokalnej, a tak풽 za jednego z najwybitniejszych organistw prze쿽mu renesansu i baroku. Jest autorem licznych wariacji klawiszowych – opartych zarwno na chora쿪ch, jak i na popularnych pie턭iach czy tacach europejskich: toccat, ricercarw, fantazji (w tym fantazji w manierze echa, z typowymi imitacjami), wreszcie dzie wokalnych: madryga농w, motetw i psalmw.

W tym roku przypada 450-lecie urodzin Sweelincka i z tej okazji nawi콄ujemy do tradycji dorocznych monograficznych koncertw pod patronatem Stowarzyszenia Polskich Artystw Muzykw, tym razem 낢cz켧 okoliczno턢iowy wystp Jaros쿪wa Ciecierskiego – olsztyskiego organisty, klawesynisty, pedagoga i animatora kultury, z prezentacj osoby i twrczo턢i niderlandzkiego geniusza sztuk plastycznych – Rembrandta van Rijn. Przedstawi j Marek Marcinkowski – historyk sztuki oraz dyrektor Miejskiego O턳odka Kultury w Olsztynie, jak zwykle ilustruj켧 sw prezentacj slajdami (17 pa펋ziernika).

Czy dzie쿪 Sweelincka – „Orfeusza z Amsterdamu”, jak go powszechnie nazywano, mog nas jeszcze dzi zauroczy? Kilka reprezentatywnych utworw zagranych w ascetycznej scenerii ewangelickiego ko턢io쿪 w Olsztynie, a dodatkowo obrazowe przybli풽nie epoki, to naprawd niepowtarzalna okazja, by w tej niezmiernie bogatej niderlandzkiej sztuce co specjalnego dla siebie odnale쇗.

Program koncertu:

Manuskrypt Susanne van Soldt (1599)

– anonimowe opracowania Psalmu 130 „Z g녠boko턢i wo쿪m do Ciebie, Panie” i Psalmu 23 „Pan jest moim Pasterzem”

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621):

(organy)

- Psalm 23

- Echo Fantasia (eolska)

- Wariacje „Mein junges Leben hat ein End”

- Praeludium pedaliter

(klawesyn)

- Padvana Lachrimae

(wed퀅g Johna Dowlanda „Flow, my tears”)

- Wariacje „Ballo del Granduca”

(organy)

- Fantasia Chromatica

zdjcie >>>19 pa펋ziernika

(pi켾ek) godz. 18.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Wernisa wystawy Artystycznego Ko쿪 Naukowego Wydzia퀅 Sztuki UWM pt. „JA-Cz쿽wiek”

Wernisa wystawy Artystycznego Ko쿪 Naukowego Wydzia퀅 Sztuki Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie pod kierownictwem dr Renaty Zimnickiej-Prabuckiej.

Cz쿽wiek w obrazach staje si no턭ikiem wielkich czasami emocji – pustki, zw켾pienia, ciemno턢i, wyobcowania, ale te i 턻iat쿪, rado턢i, tryumfu. Projekt „JA-Cz쿽wiek” to poszukiwania prawdy o sobie, tak w wymiarze duchowym, jak i artystycznym. To prba przyjrzenia si sobie z pewnego dystansu artysty, ale te „notatka” ze spotkania z w쿪sn to퓋amo턢i.

dr Renata Zimnicka-Prabucka

zdjcie >>>23 pa펋ziernika

(wtorek) godz. 18.00, haloGaleria MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Wernisa wystawy malarstwa Edyty Jurkowskiej pt. „Warmia nju dizajn”

„Warmia nju dizajn”  to projekt malarski inspirowany starym warmiskim wzornictwem, przede wszystkim warmiskim strojem ludowym, jego kolorystyk, deseniami i dodatkami. To co w tej chwili nazywamy tradycj, kiedy by쿽 tera펝iejszo턢i. Ludzie pod굻ali za nowinkami. Jedne si przyjmowa퀉, inne nie. 1czono stare z nowym, mniej lub bardziej 턻iadomie.

Warto otworzy t star warmisk „szaf”, bo okazuje si 풽, przy odrobinie wyobra펝i warmiskie wzornictwo ludowe sta si mo풽 ogromnym 펢d쿮m inspiracji, tak dla designerw, artystw, jak i dla tych wszystkich, ktrzy lubi kreowa swoje w쿪sne otoczenie.

Edyta Jurkowska
Absolwentka Instytutu Sztuk Piknych Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie (dyplom w pracowni rze펉y prof. T. Platy-Nowiskiej w 2008 roku). Cz쿽nek Stowarzyszenia artystycznego Front Sztuki. Ma na swoim koncie udzia w trzech tegorocznych wystawach zbiorowych oraz osiem wystaw indywidualnych w Olsztynie, Warszawie, Lidzbarku Warmiskim i Hiszpanii.

zdjcie >>>24 pa펋ziernika

(턳oda) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

przedRze펝ia Literacka

CZ. 1

Intro literackie: Tekst Publiczny 1’ Micha Biedziuk  
Premiera nowych tekstw laureata tegorocznej Rze펝i Literackiej nr 5

zdjcie >>>

CZ. 2

Da Da Puzzle – happening poetycki z udzia쿮m publiczno턢i

CZ. 3

Koncert freejazzowego duetu Olbrzym i Kurdupel

Wystp po낢czony z wizualizacjami w postaci poezji powstaj켧ej pod wp퀉wem muzyki w wykonaniu poetki –Vj-ki Kozy Kuskus

W sk쿪d duetu wchodz:
Tomasz Gadecki (saksofon barytonowy)
Marcin Bo풽k (gitara basowa)

Olbrzym i Kurdupel to freejazzowy duet improwizatorw z Trjmiasta. Muzycy spotkali si w 2007 roku na jam session w Gdyni. Ju wtedy wiedzieli, 풽 powinni spotka si ponownie. Gdy na prb nie przyszed perkusista, a oni stwierdzili, 풽 spotkali si tak풽 po drodze swoich muzycznych poszukiwa, weszli do studia i nagrali pierwsz p퀉t. Zachwycili i zadziwili krytykw, zdobyli publiczno뜻, zagrali koncerty. Pozostali bez perkusisty, ale daj szans s퀅chaczom. Pierwszy utwr na ich nowej p퀉cie „Six Philosophical Games” nosi tytu „Play With Us A Drummer”.

Mwi, 풽 od momentu, gdy po raz pierwszy wydobyli d펧iki z instrumentw na pierwszej wsplnej prbie, jak i teraz – kiedykolwiek graj – czuj ci켫le to samo, oddychaj muzyk, ktra do ostatniej nuty jest ich najszczersz wypowiedzi. To muzyka, ktra powstaje w dwch osobnych 펢d쿪ch. 촵d쿪ch, ktre spotykaj켧 si, szukaj wsplnych uj뜻, a jednocze턭ie nie trac w쿪snej to퓋amo턢i. Mwi, 풽 ich podr璨e muzyczne s jak odkrywanie nowych 턻iatw przez dwie muzyczne indywidualno턢i. Na koncertach zawsze towarzyszy muzykom VJ lub VJ-ka – na ubrane w bia쿮 uniformy cia쿪 Olbrzyma i Kurdupla padaj wizualizacje, tak풽 tworzone na 퓓wo. Improwizacja poci켫nita jest wic do granic – tak jak nie wiemy, co zdarzy si na scenie, tak samo nie wiemy, co pojawi si w rzutniku. Na koncertach w Krakowie towarzyszy im Joanna „Koza” Szkudlarek – trjmiejska poetka i performerka zainteresowana g농wnie tematyk uprzedmiotowienia i przemocy w relacjach midzyludzkich.

zdjcie >>>25 pa펋ziernika

(czwartek) godz. 19.00, Kamienia Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu KOBIEtONY

Koncert Basi Raduszkiewicz w towarzystwie muzycznym Jaros쿪wa Kordaczuka

Basia Raduszkiewicz
Pie턭iarka, wykonawczyni z krgu piosenki poetyckiej. Absolwentka Pastwowej Szko퀉 Muzycznej w Olsztynie; klasa rytmiki (1993). W 1997 roku otrzyma쿪 tytu magistra Wy퓋zej Szko퀉 Pedagogicznej na Wydziale Wychowania Artystycznego. Od 1999 roku wsp車tworzy쿪 i uczestniczy쿪 w cyklicznych koncertach grupy literacko-muzycznej Scena Babel. W 2002 roku nagra쿪 pierwsz solow p퀉t pt. „Dzika r璨a” w trjkowym studio im. Agnieszki Osieckiej. Album stanowi powtrzenie recitalu pod tym samym tytu쿮m, ktry odby si jesieni 2001 roku w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Solistce towarzyszyli tacy muzycy, jak Krzysztof Herdzin, Macin Murawski czy Cezary Konrad. W latach 2001–2003 by쿪 wsp車twrczyni i solistk multimedialnego spektaklu pt. „Chwile poruszone” z muzyk Jarka Kordaczuka, choreografi Bohdana G퀅szczaka i towarzyszeniem Pantomimy Olsztyskiej. Od 2002 roku wystpuje we wszystkich przedstawieniach spektaklu pt. „쫜ieszmy si kocha ludzi” do s농w ksidza Jana Twardowskiego z muzyk Hadriana Filipa Tabckiego. W kolejnych latach nagra쿪 szereg utworw dla dzieci, wsp車pracuj켧 z Jarkiem Kordaczukiem i Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. W 2005 roku wyda쿪 kolejn solow p퀉t pt. „Safona” do poezji lirycznej Safony we wsp車czesnym opracowaniu muzycznym Jarka Kordaczuka i akompaniamencie zespo퀅 Krzysztofa Herdzina. Za cztery lata temu, wraz z Wolfgangiem Niklausem (twrc Scholi Teatru Wgajty), wzi怨a udzia w wykonaniu premierowym oratorium Jarka Kordaczuka pt. „Dzieci anio농w”, inauguruj켧ym VIII Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej w Poznaniu.

Otrzymane nagrody:

- I nagroda XVII Oglnopolskich Spotka Zamkowych „쫜iewajmy Poezj” w Olsztynie

- I nagroda Festiwalu Sztuki Estradowej w Warszawie dla twrcy najciekawszego zjawiska scenicznego sezonu

- I nagroda Oglnopolskich Spotka 쫜iewaj켧ych Poezj „Recital” w Siedlcach

- I nagroda Studenckiego Festiwalu Piosenki „즭kend” we Wroc쿪wiu

- III nagroda XXVII Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie

- Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyna za projekt multimedialny pt. „Chwile poruszone”

- Nagroda Marsza쿸a Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego za ca쿽kszta퀃 pracy artystycznej

zdjcie >>>26 pa펋ziernika

(pi켾ek) godz. 18.00, Galeria Rynek MOK, ul. Stare Miasto 24/25

Wernisa wystawy malarstwa Jana Prze쿽mca pt. „Portrety”

Znany olsztyski pejza퓓sta, autor portretw i martwych natur Jan Prze쿽miec urodzi si 13 grudnia 1920 r. w Warszawie. Wychowa si na Podlasiu i tam uczszcza do szko퀉.  Ju jako dziecko, w wieku gimnazjalnym, zorganizowa swoj pierwsz wystaw. Absolwent Wydzia퀅 Malarstwa Akademii Sztuk Piknych w Krakowie. Ucze wybitnych mistrzw – Zbigniewa Pronaszki i Czes쿪wa Rzepiskiego. W m쿽do턢i fascynowa쿪 go twrczo뜻 Jana Matejki i malarstwo historyczne. Swoj sztuk wzoruje na kolorystycznych tradycjach malarstwa europejskiego i tworzy z natury.  Od pocz켾ku lat osiemdziesi켾ych mieszka w Olsztynie. Artyst czsto mo퓆a spotka na uliczkach Starego Miasta ze szkicownikiem, odkrywaj켧ego wci굻 na nowo znajomy pejza. Jego prace znajduj si w zbiorach prywatnych w kraju i za granic: w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Holandii, Niemczech, W쿽szech, Grecji i Portugalii.

zdjcie >>>26 pa펋ziernika

(pi켾ek) godz. 17.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Turniej bryd퓇wy

Wstp wolny.29 pa펋ziernika

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13 - Teatralny Spichlerz

Recital Marty Andrzejczyk pt. „Cicho”

Moja podr璨 po krainie umar퀉ch zacz怨a si od wiersza, ktry dopasowa쿪m do melodii 턯iewanej przez 칊nn Biczewsk. Melodia ta towarzyszy쿪 mi od samych pocz켾kw 턻iadomego dziecistwa i porusza쿪 struny, ktre w doros퀉m 퓓ciu zagra퀉, a raczej wy턯iewa퀉 na Spotkaniach Zamkowych „쫜iewajmy Poezj” utwr pt. „Cicho”, jedn z moich ulubionych piosenek znajduj켧ych si na tej p퀉cie. By to rok 1998. Rok p撰niej, wraz z Robertem Bielakiem za쿽퓓li턬y grup literacko-muzyczn Scena Babel, a jej ojcem chrzestnym zosta Adam Andryszczyk. To on wprowadzi mnie w grochowiakowy 턻iat. Z chci siga쿪m i sigam do jego p퀉ty pt. „Grochole”. Kilka z zawartych na niej utworw opracowa쿪m i prezentuj na koncertach.

Drodzy Pastwo. Je풽li my턫icie, 풽 bdzie smutno i nostalgicznie, mylicie si. Bdzie nieco ironicznie, odrobin turpistycznie, troch cynicznie, miejscami za groteskowo. Zawsze by쿪m przekorna. 쫗ier stanowi tabu, np. w teatrze nie u퓓wa si zwi콄anych ze 턬ierci rekwizytw (trumna - omen). Jaki jest cel mwienia o 턬ierci? Kiedy si stanie, wype쿻i - to bez w켾pienia bardziej pewne ni narodziny. Przemek Borkowski napisa: „(...) by sobie cz쿽wiek, co niestety / taki od losu otrzyma dar: / nim si urodzi to wcze턭iej zmar”. Pragn oswaja temat. Odnajdziecie tu 퓓ciow prawd o trwale wpisanym w nasze 퓓cie przemijaniu. Mam nadziej, 풽 przekraczanie tabu stanie si rwnie Waszym udzia쿮m, 풽 mo풽 pocieszy, wywo쿪 u턬iech, pozwoli na chwil zadumy.

Marta Andrzejczyk

zdjcie >>>