2012
WRZESIE 2012

1 wrze턭ia

(sobota) godz. 19.30, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Jubileusz 60-lecia Radia Olsztyn

Polskie Radio Olsztyn, jako ekspozytura Polskiego Radia, rozpocz怨o dzia쿪lno뜻 w 1952 roku. Pierwsz audycj dokumentaln nada쿽 dok쿪dnie 2 pa펋ziernika. Radiowcy mieli wwczas do dyspozycji jeden poniemiecki magnetofon, 20 francuskich ta턬, 10 p퀉t gramofonowych, jeden mikrofon i konsolet… W najbli퓋z sobot rozg쿽턭ia obchodzi bdzie jubileusz 60-lecia. Na olsztynian czeka bd konkursy z nagrodami i wspania쿮 wystpy, w tym m.in. Big Day i Maleo Reggae Rockers.

Prowadzenie:

Monika Szczyg쿽 i Micha Porycki

zdjcie >>>3 wrze턭ia

(poniedzia쿮k) godz. 19.00-19.40, Spichlerz MOK - Festiwal Filozofii

Czytanki z filozofii

Czytanki z filozofii w ramach Festiwalu Filozofii (3-8 wrze턭ia)

Max Stirner, „Jedyny i jego w쿪sno뜻”

Re퓓seria: Andrzej Majczak

Organizator:

Scena Margines, Teatr im. Stefana Jaracza

Wstp wolny.3 wrze턭ia

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Kamienica Naujacka MOK

Koncert zespo퀅 Pro Musica Antiqua

Koncert z cyklu: Muzyka europejska w zabytkach Olsztyna

zdjcie >>>4 wrze턭ia

(wtorek) godz. 19.00, Scena Staromiejska - Olsztyskie Dobranocki Bluesowe

Koncert Dave'a Herrero & The Hero Brothers Band

Charyzmatyczny gitarzysta, wokalista i kompozytor Dave Herrero udziela si muzycznie od ukoczenia 18 roku 퓓cia. Jak mwi, muzyka jest w jego rodzinie wielopokoleniow tradycj. Ju dziadek, mieszkaj켧y jeszcze nie w Stanach, a w Republice Dominikany, sk켨 pochodzi rodzina Herrero, prowadzi orkiestr, ktra zagra쿪 na 쫤iatowych Targach w Nowym Jorku w 1939 roku.

Cho Herrero pierwsze kroki stawia mieszkaj켧 na Florydzie, z mi쿽턢i do elektrycznej gitary szybko przeprowadzi si do Austin w Teksasie, gdzie na dobre rozpocz怨a si jego muzyczna „edukacja” – granie z Marci Ball, Sethem Walkerem, czy Lazy Lesterem. Szybko przysz퀉 zagraniczne anga풽, dziki ktrym Dave trafi do Bo턭i, Macedonii, Skandynawii i na Wgry. W 2004 roku zdecydowa si na kolejn przeprowadzk, tym razem do Chicago, gdzie mieszka i tworzy do dzi. Jest nie tylko aktywnym cz쿽nkiem tamtejszej sceny bluesowej, ale pracuje te dla potrzeb telewizji (komponuje i nagrywa muzyk dla programu „Oprah”) i udziela si jako producent (ostatnio przy okazji p퀉ty legendy chicagowskiej sceny bluesowej, Jimmy'ego Burnsa, „Stuck In The Middle”).

Jaki jest jego najwikszy atut? Oprcz charakterystycznego, lekko zachrypnitego wokalu i 쿪two턢i w nawi콄ywaniu kontaktu z publiczno턢i, Dave posiada rzadk umiejtno뜻 wykorzystania znajomo턢i bluesowej klasyki, i prze쿽풽nia jej na w쿪sny muzyczny jzyk. Dziki temu w czasie jego koncertw nie us퀉szymy wy턻iechtanych bluesowych przebojw. Je턫i ju gra materia zapo퓓czony, s to zazwyczaj mniej znane kompozycje. Co do zasady jednak jego wystpy sk쿪daj si prawie w ca쿽턢i z autorskiego materia퀅. Ten us퀉szymy te na najnowszej p퀉cie, nad ktr artysta w쿪턭ie pracuje.

Sk쿪d The Hero Brothers Band:

Dave Herrero – gitary, 턯iew

Felix Reyes – gitary

Ed Strohsahl - bas

Mark „Diff” Diffenderffer – perkusja

zdjcie >>>5 wrze턭ia

(턳oda) godz. 19.00-19.40, Spichlerz MOK - Festiwal Filozofii

Czytanki z filozofii

Czytanki z filozofii w ramach Festiwalu Filozofii (3-8 wrze턭ia)

Jean Baudrillard, „Symulakry i symulacja”

Re퓓seria: Giovanny Castellanos

Organizator:

Scena Margines, Teatr im. Stefana Jaracza

Wstp wolny.7 wrze턭ia

(piatek) godz. 14.00, kino studyjne Awangarda 2

Projekcja filmu fabularnego „Pan Tadeusz” w przeddzie akcji Narodowe czytanie „Pana Tadeusza”

Projekt Narodowe czytanie „Pana Tadeusza” ma na celu popularyzacj czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia kulturowej i narodowej wsplnoty poprzez publiczne czytanie najbardziej popularnego dzie쿪 jednego z najwikszych polskich poetw – „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Za쿽풽niem projektu jest, by czytanie odbywa쿽 si jednocze턭ie w wielu miejscach w Polsce, przy czym to w Warszawie (z udzia쿮m Prezydenta RP Bronis쿪wa Komorowskiego) ma wypromowa ca쿮 wydarzenie. Swoje uczestnictwo zg쿽si tak풽 Olsztyn.

W Olsztynie akcja rozpocz怨a si ju w pi켾ek 7 wrze턭ia pod has쿮m „Dzisiaj ogl켨amy, a jutro czytamy”. Tego dnia w kinie studyjnym Awangarda 2 na pl. Jana Paw쿪 II zosta wy턻ietlony film fabularny „Pan Tadeusz” w re퓓serii Andrzeja Wajdy, zrealizowany w 1999 roku na motywach poematu Adama Mickiewicza. Pocz켾ek seansu o godz. 14.00.

G농wni partnerzy:

- Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie

- Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie

- Muzeum Warmii i Mazur

- Olsztyski Teatr Lalek

Wstp wolny.7 wrze턭ia

(piatek) godz. 15.00, Targ Rybny

Koncert charytatywny dla Filipa Krezymon

Z wielk chci wspieramy koncert charytatywny dla cierpi켧ego na mzgowe pora풽nie dziecice Filipa Krezymon. Swj udzia potwierdzi퀉 m.in. zespo퀉: Big Day, Taxi, Transsexdisco, Ukrainian Folk i Babsztyl. Imprez poprowadz Micha Porycki i Wojciech Jermakow.

Podczas koncertu wszystkie zespo퀉 zagraj charytatywnie, a ca퀉 dochd zostanie przekazany na konto Fundacji Dzieciom „ Zd굻y z Pomoc” na rehabilitacj Filipa Krezymon. Ponadto planowana jest tak풽 aukcja fantw przekazanych przez sponsorw. G농wnym celem jest zgromadzenie funduszy na rehabilitacj i zakup sprztu niezbdnego do prawid쿽wego funkcjonowania.

Filip Krezymon urodzi si w 34 tygodniu ci굻y z wrodzon wad mzgu, co doprowadzi쿽 do mzgowego pora풽nia dziecicego. Filip wiczy od pierwszych miesicy swojego 퓓cia, dziki czemu jego stan fizyczny stopniowo si polepsza. W tym roku Filipek skoczy 6 lat i jest ca쿸owicie uzale퓆iony od drugiej osoby – nie siedzi i nie porusza si samodzielnie, nie mwi. Na co dzie uczszcza do przedszkola specjalnego, na wiczenia ruchowe, terapi zajciow i spotkania z logoped. Dziki bardzo ci轅kiej pracy, w tym czstym wyjazdom na turnusy rehabilitacyjne, Filip robi postpy i porozumiewa si z mam za pomoc symboli oraz mimiki twarzy.

Prowadzenie:

Micha Porycki i Wojciech Jermakow

Program:

15.00 – przemwienie prowadz켧ego Marcina Poryckiego

15.15 – pokaz taca dziecicego

16.00 – pokaz breakdance

16.30 – licytacja I

16.50 – pokaz taca

17.00 – licytacja II

17.30 – koncert zespo퀅 Ukrainian Folk

18.20 – licytacja III

18.30 – koncert zespo퀅 Babsztyl

19.20 – licytacja IV

19.30 – pokaz mody Chiffon

19.45 – koncert zespo퀅 Transsexdisco

20.30 – licytacja V

20.45 – koncert zespo퀅 Taxi

21.30 – licytacja VI

22.00 – koncert zespo퀅 Big Day

22.30 – podsumowanie  zbirki pienidzy

16.00-19.00 – animacje dla dzieci obok sceny

Wstp wolny.

Organizatorzy:

Fundacja Dzieciom „Zd굻y z Pomoc”

Magdalena Krezymon

Katarzyna Kraszewska

Pawe Paj켴 (zesp車 Taxi)7 wrze턭ia

(pi켾ek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK

Spotkanie podsumowuj켧e projekt Lato w Teatrze -Taniec

Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie oraz Pracownia Taca Wsp車czesnego Pryzmat zapraszaj na spotkanie podsumowuj켧e, ktre rozpocznie wystawa zdj唯 i projekcja filmu z projektu Lato w Teatrze-Taniec.

Celem projektu Lato w Teatrze-Taniec by쿪 integracja 턳odowiskowa m쿽dzie퓓, ktra chcia쿪by rozwija umiejtno턢i z zakresu sztuki taneczno-teatralnej. Tak풽 m쿽dzie퓓 z ograniczonym dostpem do kultury, zagro퓇nej wykluczeniem spo쿮cznym i ekonomicznym, m쿽dzie퓓,  ktra nigdy do tej pory nie mia쿪 mo퓄iwo턢i poznania i obcowania ze sztuk.  Lato w Teatrze-Taniec by쿪 to atrakcyjna oferta dla uczniw, ktrzy spdzali wakacje w Olsztynie. Projekt obejmowa dwu tygodniowe warsztaty (taca wsp車czesnego, nowoczesnego, modern jazz,  aktorskie, kostiumowo-scenograficzne, muzyczne i promocyjno-dziennikarskie) wraz z integracyjnym programem kulturalnym, efektem ktrego by쿽 powstanie spektaklu fina쿽wego oraz dzia쿪 po zakoczeniu projektu. G농wnym 턳odkiem artystycznym by ruch i taniec…

Szczeg車owe informacje:

Organizatorzy:

Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie

Pracownia Taca Wsp車czesnego Pryzmat

Instytut Muzyki i Taca

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wstp wolny.7 wrze턭ia

(pi켾ek) godz. 19.00-19.40, Spichlerz MOK - Festiwal Filozofii

Czytanki z filozofii

Czytanki z filozofii w ramach Festiwalu Filozofii (3-8 wrze턭ia)

Emil Cioran, „Na szczytach rozpaczy”

Re퓓seria: Jacek Jabrzyk

Organizator:

Scena Margines, Teatr im. Stefana Jaracza

Wstp wolny.8 wrze턭ia

(sobota) godz. 11.00, dziedziniec zamkowy

Narodowe czytanie „Pana Tadeusza”

Projekt mia na celu popularyzacj czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia kulturowej i narodowej wsplnoty poprzez publiczne czytanie najbardziej popularnego dzie쿪 jednego z najwikszych polskich poetw – „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Za쿽풽niem projektu by쿽, by czytanie odbywa쿽 si jednocze턭ie w wielu miejscach w Polsce, przy czym to w Warszawie (z udzia쿮m Prezydenta RP Bronis쿪wa Komorowskiego) ma wypromowa ca쿮 wydarzenie. Swoje uczestnictwo zg쿽si tak풽 Olsztyn.

Dziedziniec olsztyskiego zamku to bez w켾pienia idealne miejsce dla tego projektu. Swoim po쿽풽niem w parkowej zieleni, z dziedzicem otoczonym gotyckimi murami, interesuj켧 architektur, zamek stwarza niecodzienny klimat, doskonale koresponduj켧y z tre턢i epopei narodowej. Warownia olsztyska to jeden z wa퓆iejszych i najstarszych zabytkw Olsztyna. Naturalna scenografia starych murw sprawi, 풽 uczestnicy akcji poczuj si wyj켾kowo i zasmakuj atmosfery miejsc, w ktrych odbywa si akcja „Pana Tadeusza”. Ponadto znajduje si w samym centrum miasta. W razie niepogody akcja przeniesiona zostanie do Sal Kopernikowskich Muzeum Warmii i Mazur.

Na dziedzicu, na specjalnie skonstruowanej scenie, epopej czytali (przy akompaniamencie instrumentw muzycznych – rg my턫iwski, cymba퀉) zaproszeni go턢ie (aktorzy Olsztyskiego Teatru Lalek, arty턢i – m.in. wykonanie hip-hopowe przez Przemys쿪wa Ku턬idera „쫤idra”, dziennikarze, w쿪dze miasta w tym prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, radni Rady Miasta Olsztyna, przedstawiciele instytucji kultury i wiele innych) oraz wszyscy chtni mieszkacy i tury턢i.

Pojawili si staty턢i ubrani w stroje z epoki – szlachty polskiej i wojsk rosyjskich z okresu napoleoskiego (tancerze z Zespo퀅 Pie턭i i Taca Warmia oraz grupa rekonstrukcyjna z Lidzbarka Warmiskiego). Ponadto na zamkowym dziedzicu zosta쿪 zorganizowana czytelnia, czyli stoisko z r璨nymi wydaniami „Pana Tadeusza”, ktre pomog 턫edzi czytelnikom tekst. Mo퓆a by쿽 zapozna si z ofert Ksi굻nicy Polskiej oraz obejrze atrakcyjne wsp車czesne wydania „Pana Tadeusza”. Najm쿽dsi mieli swj k켧ik z kolorowankami przedstawiaj켧ymi sceny z epopei. Specjalne stoisko Polskiego Zwi콄ku 즣wieckiego Zarz켨u Okrgowego promowa쿽 staropolsk kultur 쿽wieck z elementami sygnalistyki (muzyki 쿽wieckiej). Czytaniu towarzyszy퀉 konkursy, quizy rodzinne z nagrodami – r璨ne wydania „Pana Tadeusza”.

Na pami켾k mo퓆a by쿽 zrobi sobie zdjcie-monid쿽 w stroju Zosi i Tadeusza, a m쿽dzi arty턢i malowali na du퓓ch p퀉tach grafitti wybranej sceny z „Pana Tadeusza”. M쿽dzie z olsztyskiego I Liceum Oglnokszta쿬켧ego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie z쿽퓓쿪 kwiaty pod pomnikiem wieszcza i pomaszerowa쿪 w stron zamku, zachcaj켧 mieszkacw do udzia퀅 w akcji.

Dodatkow atrakcj by쿪 mo퓄iwo뜻 zwiedzenia wystawy pt. „Polacy z Kresw Wschodnich na Warmii i Mazurach”, wiecz켧ej projekt, w ramach ktrego powsta쿪 w Muzeum nowoczesna pracownia digitalizacyjna. Dziki niej zarchiwizowano w postaci cyfrowej tysi켧e dokumentw, zdj唯 i przer璨nych pami켾ek zwi콄anych z ludno턢i polsk, ktra po 1945 roku wysiedlona zosta쿪 na Warmi i Mazury z terenw obecnej Litwy, Bia쿽rusi i Ukrainy. W go턢innych salach Muzeum Warmii i Mazur, w ktrych eksponowana jest wystawa, bdzie mo퓆a poczu klimat wczesnej Polski, bowiem na 턢ianach sal znajduj si cytaty w쿪턭ie z „Pana Tadeusza” oraz elementy dworku szlacheckiego.

Akcj poprowadzili:

Jaromir Wroniszewski i Marek Markiewicz z kabaretu Czy턢i Jak 즮a

W razie niepogody akcja zostanie przeniesiona do Sal Kopernikowskich Muzeum.

G농wni partnerzy:

- Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie

- Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie

- Muzeum Warmii i Mazur

- Olsztyski Teatr Lalek

zdjcie >>>8 wrze턭ia

(sobota) godz. 14.00 - Stare Miasto, 18.00 - Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Bezpieczny Olsztyn z koncertem Ireny Santor

godz. 14.00, Stare Miasto

Festyn rodzinny

zdjcie >>>

godz. 18.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Koncert Ireny Santor

zdjcie >>>

Koncert zepo퀅 Stare Drobne Ma냄e

zdjcie >>>

Irena Santor urodzi쿪 si w 1934 roku w Papowie Biskupim ko쿽 Bydgoszczy. Karier rozpoczyna쿪 w zespole Mazowsze, by p撰niej zosta artystk solow. Nazywana Pierwsz Dam Polskiej Piosenki ma na koncie mnstwo przebojw (m.in. „Ju nie ma dzikich pla”, „Wiem 풽 to mi쿽뜻”, „Powrcisz tu”), nagrd (m.in. Z쿽ty Krzy Zas퀅gi) oraz nies쿪bn켧e uwielbienie publiczno턢i z쿽퓇nej z kilku pokole.

Solowo Irena Santor wyst켺i쿪 po raz pierwszy w 1959 roku w warszawskiej Sali Kongresowej. 쫜iewa쿪 te w kabaretach i spektaklach teatralnych (m.in. teatr Ateneum i Syrena). Wielk popularno턢i cieszy쿪 si nie tylko w kraju, ale i za granic (koncerty w Azji, Ameryce i Australii). Czsto pojawia쿪 si w telewizji, zagra쿪 tak풽 w filmie Stanis쿪wa Barei „Przygoda z piosenk”.

Artystka wielokrotnie by쿪 laureatk nagrd w Sopocie i Opolu, nagra쿪 kilkadziesi켾 albumw, m.in. „W krainie piosenki”, „Zapamitaj, 풽 to ja”, „Telegram mi쿽턢i”, „Biegnie czas”, „Warszawa, ja i ty” oraz ponad tysi켧 piosenek. W 1991 roku postanowi쿪 wycofa si z dzia쿪lno턢i artystycznej i wystpowa tylko okazjonalnie. Pi唯 lat p撰niej ukaza쿪 si jej p퀉ta „Duety”, gdzie wraz z artystk za턯iewali midzy innymi: Pawe Kukiz, Anna Maria Jopek, Edyta Grniak, Justyna Steczkowska, Andrzej Sikorowski, Zbigniew Wodecki, Kasia Stankiewicz. Cztery lata p撰niej ukaza si kolejny album „Santor Cafe”.

Wstp wolny.9 wrze턭ia

(niedziela) godz. 20.00, Bazylika Katedralna 턻. Jakuba

Koncert a capella Collegium Musicum i Chru Cantabile

Koncert a capella Olsztyskiego Chru Kameralnego Collegium Musicum (Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie) oraz Chru Dziewczcego Cantabile (PSM I i II st. w Olsztynie) pt. „Muzyka chralna wczoraj i dzi”.

Dyryguj:

Janusz i Agata Wiliscy

zdjcie >>>

zdjcie >>>10 wrze턭ia

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK

Teatralny Spichlerz: koncert Wojtka Gsickiego i Roberta Bielaka

Koncert piosenki literackiej i kabaretowej. W Teatralnym Spichlerzu wyst켺i artysta estradowy, autor piosenek i kompozytor Wojtek Gsicki oraz skrzypek Robert Bielak.

Wojtek Gsicki urodzi si w Makowie Mazowieckim, mieszka w Ciechanowie. Bard, kompozytor, autor tekstw, konferansjer i wykonawca. Od 1991 roku cz쿽nek Zwi콄ku Autorw i Kompozytorw Polskich ZAKR.

zdjcie >>>10 wrze턭ia

(poniedzia쿮k) godz. 17.00, Galeria S켽iedzi MOK

Wernisa poplenerowej wystawy batiku Spychowo 2012

Plener batikowy w Spychowskim Nadle턭ictwie to ju tradycja. Dziki konsekwencji Krystyny Sl, ktra od trzech lat podejmuje si organizacji tego przedsiwzicia, mog przekazywa swoj wiedz kolejnym chtnym, chc켧ym prbowa techniki batiku. W lipcu i sierpniu spotka퀉턬y si na dwch krtkich plenerach. Ka풼a z nas wykona쿪 po kilka batikw. Dla niektrych pa by쿽 to pierwsze zetknicie z technik farbowania tkanin. Oczywi턢ie nie sam prac cz쿽wiek 퓓je. I tym razem sprzyja쿪 nam pogoda, ktra pozwoli쿪 nam na k켺iele w spychowskim jeziorze, a dobre humory sprzyja퀉 wieczornemu biesiadowaniu. Wystawa w Galerii „S켽iedzi” to efekt spychowskiego batikowania. Wszystkie batikarki, oprcz prac o dowolnym temacie, wykona퀉 obrazy pod has쿮m „dmuchawce”. Ten sam temat a wariacji tyle co uczestniczek.

Do zobaczenia za rok

Iwona Boliska-Walendzik

Uczestniczki wystawy:

Dobies쿪wa Jodzio

Danuta Nowicka

Bo풽nna Saniewska

Krystyna Sl

Agata Topolewska

Prowadzenie wernisa퓎:

Iwona Boliska-Walendzik

zdjcie >>>11 wrze턭ia

(wtorek) godz. 16.00, Galeria Rynek MOK

Spotkanie z autork wystawy pt. „Lapidarium I” Iwon Bolisk-Walendzik

Finisa wystawy:

26 wrze턭ia, godz. 17.00, Galeria Rynek MOK

Iwona Boliska-Walendzik
Urodzi쿪 si w 1970 roku w Mor켫u. W 1992 roku ukoczy쿪 Wy퓋z Szko녠 Pedagogiczn w Olsztynie i uzyska쿪 tytu licencjata w specjalno턢i: nauczyciel wychowania plastycznego (dyplom praktyczny z grafiki warsztatowej u prof. Maksymiliana Socha). W latach 1992-1996 studiowa쿪 na Wydziale Sztuk Piknych Uniwersytetu Miko쿪ja Kopernika w Toruniu, gdzie otrzyma쿪 tytu magistra ze specjalno턢i nauczyciela wychowania plastycznego (dyplom praktyczny w Instytucie Malarstwa u prof. Mieczys쿪wa Wi턭iewskiego i aneks w Instytucie Grafiki u prof. Miros쿪wa Piotrkowskiego). W 2012 roku zakoczy쿪 przewd doktorski na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Piknych w Warszawie, uzyskuj켧 tytu doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie sztuk piknych. Tworzy grafik warsztatow (batik od 1999 roku i witra od 2000 roku), a tak풽 akwarele i pastele. W swojej pracy wykorzystuje rwnie papier czerpany. W ramach pracy zawodowej zajmuje si sztuk u퓓tkow: opracowuje graficznie r璨nego typu publikacje (ilustracje do ksi굻ek, projekty plakatw, folderw itp.), strony internetowe (np. do projektw Bajka terapeutyczna, Zabytkobranie, Bitwa pod Grunwaldem przez wieki), tworzy zewntrzn reklam wizualn.

zdjcie >>>12 wrze턭ia

(턳oda) godz. 19.00, Kamienica Naujacka MOK

Koncert Tomka 車tko

Tomek 車tko – muzyk, kompozytor, poeta i publicysta. Jedna z najbardziej barwnych i niekonwencjonalnych postaci wsp車czesnej piosenki autorskiej. Jego piosenki zmuszaj do refleksji, spojrzenia w g낢b siebie i otaczaj켧 nas rzeczywisto뜻. Niektre piosenki, jak „Bg kocha chorych na AIDS” wywo쿪퀉 fale oburzenia i protestw. Jednak nie stroni od autoironii i dowcipu, np. „Bardzo lubi lekcje biologii”, ktry o퓓wia i wzbogaca kompozycje ka풼ej p퀉ty. Z tekstami doskonale wsp車gra aran풹cja muzyczna – czasami surowa i oszczdna, czasami bardzo bogata. W swoim dorobku zgromadzi dotychczas pitna턢ie pozycji (tomiki poezji i p퀉ty), z ktrych najwikszy rozg쿽s przynis mu album „Klatka skandalu”. Pochodz켧a z niego piosenka „Kochaj mnie i dotykaj” przez blisko 30 tygodni go턢i쿪 w gor켧ej dziesi켾ce „Muzycznej Jedynki”, staj켧 si oglnopolskim przebojem emitowanym na antenie wikszo턢i polskich stacji radiowych. Tomek pochodzi z Gdaska, mieszka w Krakowie.

zdjcie >>>13 wrze턭ia

(czwartek) godz. 18.00, Galeria Amfilada MOK

Wernisa wystawy pt. „Dom – rytua 퓓cia” Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

„Dom – rytua 퓓cia” jest trzeci i ostatni ods쿽n cyklu realizowanego od 2009 roku przez pedagogw, studentw i absolwentw Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pierwszej cz沅ci projektu nadano tytu „Okruchy Atlantydy – kapliczki Warmii”. Punktem wyj턢ia by motyw piety, mocno zwi콄any z tradycj Warmii i jej wielu przydro퓆ych kapliczek. W malarskich, rze펉iarskich i rysunkowych pracach podjto motyw op쿪kiwania, cierpienia, prze퓓wania 턬ierci, poszukuj켧 w nim w켾kw religijnych, ale tak풽 kulturowych i egzystencjalnych. Kolejna ods쿽na po턻icona by쿪 pamici, czerpanej z dwch inspiracji – meksykaskiego 턻ita zmar퀉ch, rytua퀅, w ktrym op쿪kiwanie 낢czy si z rado턢i wspominania i przywo퀉wania obecno턢i bliskich oraz w켾kw dotycz켧ych pamici w twrczo턢i i my턫eniu Jerzego Grotowskiego.

Aktualny etap nosi  tytu „Dom – rytua 퓓cia”. Figura domu autorom wyda쿪 si najlepsz  egzemplifikacj pojcia tak szerokiego, 풽 z pozoru nie do ogarnicia w formie plastycznej. Motyw domu, ktrym zajmowali si w rozmowach i pracy warsztatowej ods쿪nia coraz to nowsze odniesienia semantyczne i skojarzenia. Pojawia si czsto jako no턭ik tradycji, katalizator wspomnie i pierwszych obrazw 턻iata, ale tak풽 jako klatka i forma zamknicia w zimnej przestrzeni miejskiej. Wreszcie jako obecno뜻 bliskich i przestrze narodzin nowego 퓓cia.

zdjcie >>>14 wrze턭ia

(pi켾ek) godz. 18.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Fina konkursu Fest Muza

Fest Muza to propozycja konkursowa dla zespo농w z regionu, niezwi콄anych 풹dnym kontraktem p퀉towym z wytwrni, w ktrych 턳ednia wieku muzykw nie przekracza 25 lat. Podczas konkursu pi唯 zespo농w powalczy o nagrod Prezydenta Olsztyna – 5 000 z쿽tych! Pocz켾kowo fina planowany by na 7 lipca, jednak nie odby si z powodu z쿮j aury. W pi켾kowy wieczr odbdzie si w Amfiteatrze im. Czes쿪wa Niemena.

Wyst켺i:

DNA (Szczytno)

NoXX (Ostrda)

MESSA (Olsztyn)

NeRV (Olsztyn)

CERBER (Olsztyn)

Jury w sk쿪dzie:

Marcin Rumiski (zesp車 Shannon)

Piotr Bu쿪kowski (dziennikarz muzyczny, RMF FM)

Kaja Wilengowska (MOK w Olsztynie)

Zdobywca Grand Prix konkursu: zesp車 Noxx z Ostrdy14 wrze턭ia

(pi켾ek) godz. 18.00, Galeria Spichlerz MOK

Wernisa wystawy tkaniny artystycznej i malarstwa Haliny Wysockiej

Halina Wysocka
Urodzi쿪 si w 1939 roku, z wykszta쿬enia ekonomistka. Zajmuje si tkanin artystyczn i malarstwem. W 1983 roku wzi怨a udzia w I Wojewdzkim Triennale Plastyki Nieprofesjonalnej w BWA w Olsztynie. Swoje tkaniny prezentowa쿪 podczas wielu Wojewdzkich i Oglnopolskich Przegl켨w Tkaniny Artystycznej w Ktrzynie i Bydgoszczy, za ktre by쿪 wielokrotnie nagradzana.

W 1985 roku w Ktrzynie otrzyma쿪 III Nagrod za gobelin „Magnolia”. W tym samym roku otrzyma쿪 III Nagrod za t sam prac podczas Oglnopolskiego Przegl켨u Amatorskiej Tkaniny Unikatowej w Bydgoszczy, a trzy lata p撰niej, rwnie w Bydgoszczy, wyr璨nienie za gobelin „Przed burz”. W p撰niejszych latach otrzyma쿪 dwie II Nagrody w Ktrzynie, za prace „Pustynne kwiaty” i „Zimowy przed턻it”oraz Nagrod Burmistrza Ktrzyna za gobelin „Jaskinia”. W 1998 roku, podczas XV Wojewdzkiego Przegl켨u Nieprofesjonalnej Tkaniny Artystycznej w Ktrzynie, otrzyma쿪 Nagrod Dyrektora Ktrzyskiego Domu Kultury za gobelin „Jaskinia II”. W 1999 roku w Bydgoszczy otrzyma쿪 III Nagrod za prac „Jaskinia”. Ponadto uczestniczy쿪 w oglnopolskich konkursach Nieprofesjonalnej Twrczo턢i Tkackiej w Turku. Jej tkaniny wielokrotnie mo퓆a by쿽 podziwia w olsztyskich galeriach, m.in. WDK i MOK oraz w Nidzicy i Bartoszycach.

Z malarstwem od 2004 roku systematycznie uczestniczy쿪 w wystawach zbiorowych, organizowanych przez CEiIK i MOK w Olsztynie. W 2008 roku odby쿪 si indywidualna wystawa jej prac w Instytucie Kultury Chrze턢ijaskiej w Olsztynie. W 2010 roku w Mr켫owie otrzyma쿪 II Nagrod Marsza쿸a Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego za prac „Las”, podczas XXXIX Wojewdzkiego Przegl켨u Plastyki Nieprofesjonalnej. Bra쿪 udzia w Oglnopolskiej Wystawie Malarstwa Nieprofesjonalnego w Bielsko Bia쿮j. Maluje pejza풽 i kwiaty w oleju i pastelach. Od 2008 roku jest cz쿽nkiem dzia쿪j켧ego przy Miejskim O턳odku Kultury w Olsztynie Klubu Plastyka Amatora „S켽iedzi”.

zdjcie >>>15 wrze턭ia

(sobota) godz. 19.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Uroczysty fina Warmia Mazury Senior Games 2012

W programie:

Prowadzenie ceremonii:

Wojciech Jermakow

Cezary Makiewicz to za쿽퓓ciel i lider zespo퀅 Cezary Makiewicz i Koltersi. 쫜iewa, gra na gitarze, komponuje, pisze teksty. Autor hymnu mr켫owskiego Pikniku Country – piosenki „Wszystkie drogi prowadz do Mr켫owa”, za ktr w 1997 roku otrzyma pierwsz nagrod w oglnopolskim konkursie na piosenk inspirowan muzyk country. Wtedy w쿪턭ie postanowi postawi na w쿪sn twrczo뜻 i powo쿪 do 퓓cia Koltersw. Rok p撰niej Scena Country wyda쿪 ich pierwsz p퀉t pt. „To nie wszystko”, a zaraz potem, na potrzeby Pikniku Country, Cezary Makiewicz wraz z zespo쿮m przygotowa muzyczne widowisko pt. „Wiejskie drogi prowad펊ie mnie do nieba”, transmitowane na 퓓wo przez Telewizj Polsk. Kolejne lata to nowe piosenki, p퀉ty i wiele niezapominanych koncertw. Nieustannie jednak nowoczesne aran풹cje utworw i mieszanie elementw muzyki country, folk, rock i pop. Od kilku lat Cezary Makiewicz z zespo쿮m wsp車pracuje z grup Babsztyl, w wyniku czego powsta퀉 dwie wsplne p퀉ty – „Hej przyjaciele” i „Stoji oset kele drogi”. Koltersi na sta쿮 wpisali si w krajobraz regionalnych koncertw i festiwali.

zdjcie >>>17 wrze턭ia

(poniedzia쿮k) godz. 18.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Zapisy do grup Pracowni Taca Wsp車czesnego Pryzmat

Pracownia Taca Wsp車czesnego Pryzmat to grupa twrcza Miejskiego O턳odka Kultury w Olsztynie. Pracownia skupia dzieci, m쿽dzie i doros퀉ch, ktrych pasj jest taniec artystyczny, taniec teatralny. Pryzmat to grupa pasjonatw sztuki tanecznej, ktra wci굻 si rozwija, eksperymentuje i poszukuje nowych kierunkw artystycznego wyrazu. Za쿽퓓cielem, instruktorem i choreografem grupy jest Katarzyna Grabiska – laureatka nagrody Talent Roku 2010 przyznawanej przez Fundacj 쫞odowisk Twrczych.

W pracowni dzieci, m쿽dzie oraz doro턫i ucz si wyra풹nia emocji w tacu. Pryzmat bazuje na tacu wsp車czesnym, (ktry powszechnie kojarzony jest z ruchem teatru taca), wykorzystuj켧 przy tym techniki, takie jak modern, modern jazz, taniec jazzowy, taniec klasyczny, improwizacj ruchow oraz formy parateatralne. Natomiast zajcia w grupie tanecznej Pryzmacik to radosna forma zabawy poprzez taniec. To nie tylko nauka krokw, ale tak풽 wiele wicze rozwijaj켧ych sprawno뜻, koordynacj oraz muzykalno뜻.

Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie oraz Pracownia Taca Wsp車czesnego Pryzmat zapraszaj na spotkanie w sali kameralnej pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena, gdzie odbd si zapisy do nastpuj켧ych grup tanecznych:

Pryzmat 1 - grupa repertuarowa (zamknita)

Pryzmat 2 - grupa 턳edniozaawansowana

(modern/jazz/wsp車czesny/klasyka, m쿽dzie i doro턫i)

Pryzmat 3 - grupa pocz켾kuj켧a

(modern/jazz/wsp車czesny/klasyka, m쿽dzie i doro턫i)

Pryzmacik - grupa w wieku 9-13 lat

(modern/jazz/klasyka)

Nowo뜻!

Pryzmaci켾ka - grupa w wieku 5-8 lat

(balet)

Pryzmat +30 - grupa w wieku powy풽j 30 lat

(modern/jazz/klasyka)

P쿪tno뜻:

Pryzmaci켾ka i Pryzmat +30 - 35 z / mies., 20 z za wrzesie

Pozosta쿮 grupy - 65 z / mies., 30 z za wrzesie

Kontakt:

tel.: 50273783918 wrze턭ia

(wtorek) godz. 16.00, Galeria Rynek MOK

Spotkanie z autork wystawy pt. „Lapidarium I” Iwon Bolisk-Walendzik

„Lapidarium. Miejsce na styku czasu”

Lapidarium to miejsce (skwer w mie턢ie, dziedziniec w zamku, patio w muzeum), gdzie sk쿪da si znalezione kamienie, szcz켾ki rze펉 i fragmenty budowli – a to od쿪mek tu쿽wia albo rki, a to kawa쿮k gzymsu czy kolumny, s쿽wem rzeczy bd켧e cz沅ci nie istniej켧ej (ju, jeszcze, nigdy) ca쿽턢i, z ktrymi nie wiadomo, co robi. Mo풽 pozostan jako 턻iadectwo czasu przesz쿮go, jako 턫ad prb, jako znaki? A mo풽 w naszym 턻iecie, ju tak rozro턭itym, tak ogromnym, a zarazem coraz bardziej chaotycznym i trudnym do objcia, do uporz켨kowania, wszystko zmierza w stron wielkiego collage'u, w stron lu펝ego zbioru fragmentw, a wic – w쿪턭ie w stron lapidarium?

Ryszard Kapu턢iski

Lapidarium I-III

Lapidarium to dla mnie przede wszystkim miejsce pamici i refleksji o przesz퀉ch czasach, ludziach zwi콄anych z danym obszarem, sztuk, kultur, wiar… Wa퓆ym dla rozwa풹 o Lapidarium jest dla mnie  zagadnienie czasu. Czas, a konkretniej zagadnienia zwi콄ane z przemijaniem i pamici, czyli twrczym przekszta쿬aniem tego, co ju zaistnia쿽, jest g농wnym obszarem moich zainteresowa w strefie intelektualnej. Jak pisa rosyjski filozof Niko쿪j Bierdiajew, „twrczy akt pamici 낢czy nas i oswaja z przesz쿽턢i” („Wieczno뜻 i czas”).

Mo퓆a powiedzie, 풽 pami唯 ka풼ego cz쿽wieka to swoiste lapidarium. Miejsce, w ktrym staramy si zachowa to, co pozosta쿽, ocala쿽 i opowiada nam histori nas samych. Dla mnie Lapidarium jest te klamr spinaj켧 dotychczasow dzia쿪lno뜻 i wyznaczaj켧 kierunek mojej pracy twrczej. Prb odkrycia tajemnic zapomnianych znacze przedmiotw, ale tak풽 zmierzeniem si z symbolik kultury chrze턢ijaskiej czy antycznej. Poznaniem, budowaniem to퓋amo턢i…

Lapidarium w naszym umy턫e to miejsce, w ktrym zbieramy okruchy codzienno턢i. Jest to zbir daj켧y pogl켨 na ca쿽뜻 naszego 퓓cia, ale sk쿪daj켧y si z tak niekompletnych fragmentw, 풽 ustalenie szczeg車w jest prawie niemo퓄iwe i dostpne jedynie w g녠bszych zakamarkach naszej pod턻iadomo턢i. Miejsce na styku czasu jest w쿪턭ie odkrywaniem tych najg녠bszych pok쿪dw, sk쿪daniem wielowymiarowej mozaiki z prze퓓tych zdarze i towarzysz켧ych im emocji. Filozof Friedrich Schelling twierdzi, 풽 „wszelki czas jest tylko dyferencj mo퓄iwo턢i i rzeczywisto턢i, wszelkie za przejawy dzia쿪nia s tylko rozpadem tej to퓋amo턢i, w ktrej wszystko jest jednocze턭ie” („Filozofia sztuki”). Ka풼a rzecz, ktr wykonujemy, jest tylko jedn z wielu mo퓄iwo턢i, ktr mogli턬y wybra do dzia쿪nia. To, 풽 jeste턬y w danym miejscu i czasie stanowi tylko pewien przypadek, ktry si zdarzy i jest pomostem, punktem stycznym midzy naszym jednostkowym bytem a histori ludzko턢i – uniwersum, tak jak sytuacje zapisane w batikowym notatniku. Swoiste Lapidarium, miejsce na styku czasu.

Iwona Boliska-Walendzik

Iwona Boliska-Walendzik
Urodzi쿪 si w 1970 roku w Mor켫u. W 1992 roku ukoczy쿪 Wy퓋z Szko녠 Pedagogiczn w Olsztynie i uzyska쿪 tytu licencjata w specjalno턢i: nauczyciel wychowania plastycznego (dyplom praktyczny z grafiki warsztatowej u prof. Maksymiliana Socha). W latach 1992-1996 studiowa쿪 na Wydziale Sztuk Piknych Uniwersytetu Miko쿪ja Kopernika w Toruniu, gdzie otrzyma쿪 tytu magistra ze specjalno턢i nauczyciela wychowania plastycznego (dyplom praktyczny w Instytucie Malarstwa u prof. Mieczys쿪wa Wi턭iewskiego i aneks w Instytucie Grafiki u prof. Miros쿪wa Piotrkowskiego). W 2012 roku zakoczy쿪 przewd doktorski na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Piknych w Warszawie, uzyskuj켧 tytu doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie sztuk piknych. Tworzy grafik warsztatow (batik od 1999 roku i witra od 2000 roku), a tak풽 akwarele i pastele. W swojej pracy wykorzystuje rwnie papier czerpany. W ramach pracy zawodowej zajmuje si sztuk u퓓tkow: opracowuje graficznie r璨nego typu publikacje (ilustracje do ksi굻ek, projekty plakatw, folderw itp.), strony internetowe (np. do projektw Bajka terapeutyczna, Zabytkobranie, Bitwa pod Grunwaldem przez wieki), tworzy zewntrzn reklam wizualn.
21 wrze턭ia

(pi켾ek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Muzyczne Inhalacje: koncert Marka Dyjaka

Sk켨 muzyka? Proste, trzeba by bokserem Avii 쫤idnik, uczy si na hydraulika i nagle zakocha si w kole풹nce starszej siostry. Tak Marek Dyjak zacz교 para si sztuk s쿽wa kraszon muzyk. Zakochany na 턬ier i 퓓cie nauczy si paru chwytw, zarwno gitarowych, jak i podstaw zapasw. Zapasw z 퓓ciem. Z tej mi쿽턢i nic nie wysz쿽, ale z muzyki owszem. Pierwszy koncert da w Zielonej Grze w 1993 roku w Art Zin Gallery, potem morze si rozst켺i쿽. Znacz켧e pierwsze kroki, 턻inoujska Fama, Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie, p퀉ta „Sznyty” w 1997 roku, koncertowanie wszechpolskie. Zauwa퓇ny i doceniony zacz교 przygod z jazzem i jego polskimi kap쿪nami, rwnie jak풽 fascynuj켧 podr璨 po meandrach ciemnej wody, nad ktr b퀉szcza퀉 kry mainstreamu z kanciastoostrymi krami. To z nich wydobywa si najpierw bulgot zadziwiaj켧ego wokalu a po chwili wynurza쿪 si charakterystyczna twarz, jakby pan Bg zabawi si w rze펉ieniu starym kozikiem w kartoflu. Po chwili oddechu znika w ciemnej toni.

Muzyka i cierpienie po풽nione z pojemnym sercem prowadzi퀉 go przez lata. P퀉ta za p퀉t, litr za litrem, rozczarowanie za rozczarowaniem, notoryczna bezdomno뜻, ale z czasem rozst켺ione morze znudzi쿽 si, fale zmik퀉 i zacz怨y to zamyka. Zanim zapad w przepastn g녠bi, rozpali raz jeszcze ognisko. Zgas쿽, a morze si nad nim zasklepi쿽. Wic otuli szyj czu퀉m sznurem, a potem na chwil zmar i zmartwychwsta. Gra, koncertuje, jest dzi jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystw w Polsce. Praworczny bokser Avii 쫤idnik, niezrealizowany hydraulik…

zdjcie >>>21 wrze턭ia

(pi켾ek) godz. 11.00-17.00, parking przed Kamienic Naujacka MOK (u zbiegu ulic D켦rowszczakw i Mrongowiusza)

Park(ing) Day

Miejski O턳odek Kultury po raz kolejny w낢czy si w organizowany 21 wrze턭ia w Olsztynie Park(ing) Day. Idea akcji jest nam szczeglnie bliska – ju podczas przygotowa do pierwszego 쫤ita Ulicy D켦rowszczakw wymienili턬y pomys퀉 na odzyskanie przestrzeni miejskiej i zamian parkingw, szczeglnie tych znajduj켧ych si przy ul. D켦rowszczakw, na miejsca innej u퓓teczno턢i. Z pewno턢i zmieni쿽by to charakter ulicy, sta쿪by si bardziej reprezentacyjna, wrcz salonowa...

zdjcie >>>22 wrze턭ia

(sobota) godz. 11.00, haloGaleria MOK

Wernisa wystawy prac Eulalii i Wojciecha Ko쿪kowskich pt. „Liliputy czy Mamuty”

Ide wystawy jest budowanie wizi midzy artyst a jego crk Eulali za pomoc dzia쿪 artystycznych, oddanie g쿽su dziecku, umo퓄iwienie mu wypowiedzenia si na temat problemw otaczaj켧ego go 턻iata. Doro턫i czsto nie wykorzystuj potencja퀅 swoich pociech, a przecie doskonale oceniaj one rzeczywisto뜻 i wsp車czesne realia. S bardzo spostrzegawcze, widz to, czego doro턫i nie chc widzie, mwi o tym, o czym doro턫i boj si mwi. Wystawa daje im mo퓄iwo뜻 poruszenia tego, czego zazwyczaj nie wolno im tkn길. Tytu wystawy – „Liliputy czy Mamuty” – pozwala zada sobie pytanie: do kogo nale퓓 ten 턻iat? Czy dzieci naprawd s ma쿮 i bezbronne, czy mimo m쿽dego wieku i  niedu풽go wzrostu drzemie w nich ukryta si쿪? Jak si okazuje si녠 t zapewnia im niezwyk퀉 intelekt, z ktrego doro턫i zazwyczaj nie zdaj sobie sprawy. Ich cenne spostrze풽nia nios nowe spojrzenie na problemy 퓓cia codziennego. Tworz켧 t wystaw, artysta pragnie zamanifestowa: „Uciszmy na chwil swj g쿽s i pozwlmy dzieciom, by mwi퀉 za nas”. Prcz dzie Wojciecha i Eulalii Ko쿪kowskich wystawa gromadzi prace dzieci bior켧ych udzia w konkursie pt. „Miasto-Ogrd”, ktrego organizatorem jest olsztyska szko쿪 muzyczna Yamaha.

Wojciech Ko쿪kowski

Z domu Stankiewicz, urodzi si w 1977 roku w Olsztynie. Absolwent edukacji artystycznej Wy퓋zej Szko퀉 Pedagogicznej w Olsztynie (dyplom w pracowni projektowania przestrzennego prof. Stanis쿪wa Trzeszczkowskiego) oraz collage’u o profilu komunikacji wizualnej w Edynburgu (dyplom HND uprawniaj켧y do prac designerskich). Obecnie artysta zajmuje si prac z kamer filmow, multimediami i d펧ikiem.

Eulalia Ko쿪kowska

Crka Wojciecha Ko쿪kowskiego, urodzi쿪 si w 2004 roku w Olsztynie. Ciekawa 턻iata dziewczynka o zaskakuj켧ym talencie plastycznym. Jej twrczo뜻 jest doceniana nie tylko przez nauczycieli, ale tak풽 jury r璨norodnych konkursw plastycznych, podczas ktrych zdoby쿪 kilka nagrd i wyr璨nie.

zdjcie >>>22 wrze턭ia

(sobota) godz. 17.00, Galeria Amfilada MOK

Wernisa wystawy poplenerowej Wsp車czesna Sztuka Bia쿽rusi

12 wrze턭ia w Hotelu Star-Dadaj po쿽퓇nym na p車wyspie jeziora Dadaj, w턳d malowniczych lasw i jezior, rozpocz교 si coroczny plener malarski. Tym razem go뜻mi Alicji i Andrzeja Starkiewicz byli arty턢i z Bia쿽rusi. Jak w ubieg퀉ch latach, zaproszeni arty턢i tworz, inspiruj켧 si klimatem i przyrod naszego regionu. Wystawa w Galerii Amfilada Miejskiego O턳odka Kultury w Olsztynie by쿪 znakomit okazj do zapoznania si z dorobkiem tegorocznego spotkania oraz konfrontacji z wsp車czesn twrczo턢i artystw z Bia쿽rusi.

Uczestnicy pleneru:

Wstp wolny.

zdjcie >>>24 wrze턭ia

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK

Teatralny Spichlerz

Spektakl Teatru Dworskiego pt.: "Tacy jak Witkacy"

Obsada: Alicja Andrzejewska i Arkadiusz Jakszewicz

Scenariusz: Alicja Andrzejewska na podstawie powie턢i ,,622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta"

Re퓓seria: Alicja Andrzejewska

Scenografia: Adriana Jdrych

Wstp wolny.25 wrze턭ia

(wtorek) godz. 16.00, Galeria Rynek MOK

Spotkanie z autork wystawy pt. „Lapidarium I” Iwon Bolisk-Walendzik

Iwona Boliska-Walendzik
Urodzi쿪 si w 1970 roku w Mor켫u. W 1992 roku ukoczy쿪 Wy퓋z Szko녠 Pedagogiczn w Olsztynie i uzyska쿪 tytu licencjata w specjalno턢i: nauczyciel wychowania plastycznego (dyplom praktyczny z grafiki warsztatowej u prof. Maksymiliana Socha). W latach 1992-1996 studiowa쿪 na Wydziale Sztuk Piknych Uniwersytetu Miko쿪ja Kopernika w Toruniu, gdzie otrzyma쿪 tytu magistra ze specjalno턢i nauczyciela wychowania plastycznego (dyplom praktyczny w Instytucie Malarstwa u prof. Mieczys쿪wa Wi턭iewskiego i aneks w Instytucie Grafiki u prof. Miros쿪wa Piotrkowskiego). W 2012 roku zakoczy쿪 przewd doktorski na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Piknych w Warszawie, uzyskuj켧 tytu doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie sztuk piknych. Tworzy grafik warsztatow (batik od 1999 roku i witra od 2000 roku), a tak풽 akwarele i pastele. W swojej pracy wykorzystuje rwnie papier czerpany. W ramach pracy zawodowej zajmuje si sztuk u퓓tkow: opracowuje graficznie r璨nego typu publikacje (ilustracje do ksi굻ek, projekty plakatw, folderw itp.), strony internetowe (np. do projektw Bajka terapeutyczna, Zabytkobranie, Bitwa pod Grunwaldem przez wieki), tworzy zewntrzn reklam wizualn.

zdjcie >>>26 wrze턭ia

(턳oda) godz. 17.00, Galeria Rynek MOK

Finisa wystawy batiku pt. „Lapidarium I” Iwony Boliskiej-Walendzik

„Lapidarium. Miejsce na styku czasu”

Lapidarium to miejsce (skwer w mie턢ie, dziedziniec w zamku, patio w muzeum), gdzie sk쿪da si znalezione kamienie, szcz켾ki rze펉 i fragmenty budowli – a to od쿪mek tu쿽wia albo rki, a to kawa쿮k gzymsu czy kolumny, s쿽wem rzeczy bd켧e cz沅ci nie istniej켧ej (ju, jeszcze, nigdy) ca쿽턢i, z ktrymi nie wiadomo, co robi. Mo풽 pozostan jako 턻iadectwo czasu przesz쿮go, jako 턫ad prb, jako znaki? A mo풽 w naszym 턻iecie, ju tak rozro턭itym, tak ogromnym, a zarazem coraz bardziej chaotycznym i trudnym do objcia, do uporz켨kowania, wszystko zmierza w stron wielkiego collage'u, w stron lu펝ego zbioru fragmentw, a wic – w쿪턭ie w stron lapidarium?

Ryszard Kapu턢iski

Lapidarium I-III

Lapidarium to dla mnie przede wszystkim miejsce pamici i refleksji o przesz퀉ch czasach, ludziach zwi콄anych z danym obszarem, sztuk, kultur, wiar… Wa퓆ym dla rozwa풹 o Lapidarium jest dla mnie  zagadnienie czasu. Czas, a konkretniej zagadnienia zwi콄ane z przemijaniem i pamici, czyli twrczym przekszta쿬aniem tego, co ju zaistnia쿽, jest g농wnym obszarem moich zainteresowa w strefie intelektualnej. Jak pisa rosyjski filozof Niko쿪j Bierdiajew, „twrczy akt pamici 낢czy nas i oswaja z przesz쿽턢i” („Wieczno뜻 i czas”).

Mo퓆a powiedzie, 풽 pami唯 ka풼ego cz쿽wieka to swoiste lapidarium. Miejsce, w ktrym staramy si zachowa to, co pozosta쿽, ocala쿽 i opowiada nam histori nas samych. Dla mnie Lapidarium jest te klamr spinaj켧 dotychczasow dzia쿪lno뜻 i wyznaczaj켧 kierunek mojej pracy twrczej. Prb odkrycia tajemnic zapomnianych znacze przedmiotw, ale tak풽 zmierzeniem si z symbolik kultury chrze턢ijaskiej czy antycznej. Poznaniem, budowaniem to퓋amo턢i…

Lapidarium w naszym umy턫e to miejsce, w ktrym zbieramy okruchy codzienno턢i. Jest to zbir daj켧y pogl켨 na ca쿽뜻 naszego 퓓cia, ale sk쿪daj켧y si z tak niekompletnych fragmentw, 풽 ustalenie szczeg車w jest prawie niemo퓄iwe i dostpne jedynie w g녠bszych zakamarkach naszej pod턻iadomo턢i. Miejsce na styku czasu jest w쿪턭ie odkrywaniem tych najg녠bszych pok쿪dw, sk쿪daniem wielowymiarowej mozaiki z prze퓓tych zdarze i towarzysz켧ych im emocji. Filozof Friedrich Schelling twierdzi, 풽 „wszelki czas jest tylko dyferencj mo퓄iwo턢i i rzeczywisto턢i, wszelkie za przejawy dzia쿪nia s tylko rozpadem tej to퓋amo턢i, w ktrej wszystko jest jednocze턭ie” („Filozofia sztuki”). Ka풼a rzecz, ktr wykonujemy, jest tylko jedn z wielu mo퓄iwo턢i, ktr mogli턬y wybra do dzia쿪nia. To, 풽 jeste턬y w danym miejscu i czasie stanowi tylko pewien przypadek, ktry si zdarzy i jest pomostem, punktem stycznym midzy naszym jednostkowym bytem a histori ludzko턢i – uniwersum, tak jak sytuacje zapisane w batikowym notatniku. Swoiste Lapidarium, miejsce na styku czasu.

Iwona Boliska-Walendzik

Iwona Boliska-Walendzik
Urodzi쿪 si w 1970 roku w Mor켫u. W 1992 roku ukoczy쿪 Wy퓋z Szko녠 Pedagogiczn w Olsztynie i uzyska쿪 tytu licencjata w specjalno턢i: nauczyciel wychowania plastycznego (dyplom praktyczny z grafiki warsztatowej u prof. Maksymiliana Socha). W latach 1992-1996 studiowa쿪 na Wydziale Sztuk Piknych Uniwersytetu Miko쿪ja Kopernika w Toruniu, gdzie otrzyma쿪 tytu magistra ze specjalno턢i nauczyciela wychowania plastycznego (dyplom praktyczny w Instytucie Malarstwa u prof. Mieczys쿪wa Wi턭iewskiego i aneks w Instytucie Grafiki u prof. Miros쿪wa Piotrkowskiego). W 2012 roku zakoczy쿪 przewd doktorski na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Piknych w Warszawie, uzyskuj켧 tytu doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie sztuk piknych. Tworzy grafik warsztatow (batik od 1999 roku i witra od 2000 roku), a tak풽 akwarele i pastele. W swojej pracy wykorzystuje rwnie papier czerpany. W ramach pracy zawodowej zajmuje si sztuk u퓓tkow: opracowuje graficznie r璨nego typu publikacje (ilustracje do ksi굻ek, projekty plakatw, folderw itp.), strony internetowe (np. do projektw Bajka terapeutyczna, Zabytkobranie, Bitwa pod Grunwaldem przez wieki), tworzy zewntrzn reklam wizualn.

Wstp wolny.

zdjcie >>>26 wrze턭ia

(턳oda) godz. 18.00, Galeria Amfilada MOK

Wernisa wystawy batiku pt. „Lapidarium II” Iwony Boliskiej-Walendzik

„Lapidarium. Miejsce na styku czasu”

Lapidarium to miejsce (skwer w mie턢ie, dziedziniec w zamku, patio w muzeum), gdzie sk쿪da si znalezione kamienie, szcz켾ki rze펉 i fragmenty budowli – a to od쿪mek tu쿽wia albo rki, a to kawa쿮k gzymsu czy kolumny, s쿽wem rzeczy bd켧e cz沅ci nie istniej켧ej (ju, jeszcze, nigdy) ca쿽턢i, z ktrymi nie wiadomo, co robi. Mo풽 pozostan jako 턻iadectwo czasu przesz쿮go, jako 턫ad prb, jako znaki? A mo풽 w naszym 턻iecie, ju tak rozro턭itym, tak ogromnym, a zarazem coraz bardziej chaotycznym i trudnym do objcia, do uporz켨kowania, wszystko zmierza w stron wielkiego collage'u, w stron lu펝ego zbioru fragmentw, a wic – w쿪턭ie w stron lapidarium?

Ryszard Kapu턢iski

Lapidarium I-III

Lapidarium to dla mnie przede wszystkim miejsce pamici i refleksji o przesz퀉ch czasach, ludziach zwi콄anych z danym obszarem, sztuk, kultur, wiar… Wa퓆ym dla rozwa풹 o Lapidarium jest dla mnie  zagadnienie czasu. Czas, a konkretniej zagadnienia zwi콄ane z przemijaniem i pamici, czyli twrczym przekszta쿬aniem tego, co ju zaistnia쿽, jest g농wnym obszarem moich zainteresowa w strefie intelektualnej. Jak pisa rosyjski filozof Niko쿪j Bierdiajew, „twrczy akt pamici 낢czy nas i oswaja z przesz쿽턢i” („Wieczno뜻 i czas”).

Mo퓆a powiedzie, 풽 pami唯 ka풼ego cz쿽wieka to swoiste lapidarium. Miejsce, w ktrym staramy si zachowa to, co pozosta쿽, ocala쿽 i opowiada nam histori nas samych. Dla mnie Lapidarium jest te klamr spinaj켧 dotychczasow dzia쿪lno뜻 i wyznaczaj켧 kierunek mojej pracy twrczej. Prb odkrycia tajemnic zapomnianych znacze przedmiotw, ale tak풽 zmierzeniem si z symbolik kultury chrze턢ijaskiej czy antycznej. Poznaniem, budowaniem to퓋amo턢i…

Lapidarium w naszym umy턫e to miejsce, w ktrym zbieramy okruchy codzienno턢i. Jest to zbir daj켧y pogl켨 na ca쿽뜻 naszego 퓓cia, ale sk쿪daj켧y si z tak niekompletnych fragmentw, 풽 ustalenie szczeg車w jest prawie niemo퓄iwe i dostpne jedynie w g녠bszych zakamarkach naszej pod턻iadomo턢i. Miejsce na styku czasu jest w쿪턭ie odkrywaniem tych najg녠bszych pok쿪dw, sk쿪daniem wielowymiarowej mozaiki z prze퓓tych zdarze i towarzysz켧ych im emocji. Filozof Friedrich Schelling twierdzi, 풽 „wszelki czas jest tylko dyferencj mo퓄iwo턢i i rzeczywisto턢i, wszelkie za przejawy dzia쿪nia s tylko rozpadem tej to퓋amo턢i, w ktrej wszystko jest jednocze턭ie” („Filozofia sztuki”). Ka풼a rzecz, ktr wykonujemy, jest tylko jedn z wielu mo퓄iwo턢i, ktr mogli턬y wybra do dzia쿪nia. To, 풽 jeste턬y w danym miejscu i czasie stanowi tylko pewien przypadek, ktry si zdarzy i jest pomostem, punktem stycznym midzy naszym jednostkowym bytem a histori ludzko턢i – uniwersum, tak jak sytuacje zapisane w batikowym notatniku. Swoiste Lapidarium, miejsce na styku czasu.

Iwona Boliska-Walendzik

Iwona Boliska-Walendzik
Urodzi쿪 si w 1970 roku w Mor켫u. W 1992 roku ukoczy쿪 Wy퓋z Szko녠 Pedagogiczn w Olsztynie i uzyska쿪 tytu licencjata w specjalno턢i: nauczyciel wychowania plastycznego (dyplom praktyczny z grafiki warsztatowej u prof. Maksymiliana Socha). W latach 1992-1996 studiowa쿪 na Wydziale Sztuk Piknych Uniwersytetu Miko쿪ja Kopernika w Toruniu, gdzie otrzyma쿪 tytu magistra ze specjalno턢i nauczyciela wychowania plastycznego (dyplom praktyczny w Instytucie Malarstwa u prof. Mieczys쿪wa Wi턭iewskiego i aneks w Instytucie Grafiki u prof. Miros쿪wa Piotrkowskiego). W 2012 roku zakoczy쿪 przewd doktorski na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Piknych w Warszawie, uzyskuj켧 tytu doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie sztuk piknych. Tworzy grafik warsztatow (batik od 1999 roku i witra od 2000 roku), a tak풽 akwarele i pastele. W swojej pracy wykorzystuje rwnie papier czerpany. W ramach pracy zawodowej zajmuje si sztuk u퓓tkow: opracowuje graficznie r璨nego typu publikacje (ilustracje do ksi굻ek, projekty plakatw, folderw itp.), strony internetowe (np. do projektw Bajka terapeutyczna, Zabytkobranie, Bitwa pod Grunwaldem przez wieki), tworzy zewntrzn reklam wizualn.

zdjcie >>>
26 wrze턭ia

(턳oda), godz. 11.00-20.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Filozofia Filmowo

Filozofia Filmowo to (mini) festiwal filmu filozoficznego organizowany przez dr Dorot Sepczysk i Piotra Wasyluka z Instytutu Filozofii UWM w ramach 10. Olsztyskich Dni Nauki i Sztuki. Jego podstawowym celem jest upowszechnianie filozofii i promocja sztuki filmowej. Organizatorzy, wychodz켧 z za쿽풽nia, 풽 filozofi mo퓆a uprawia na r璨ne sposoby i za pomoc rozmaitych 턳odkw, proponuj spotkanie z ni na miar wsp車czesnej kultury. Staraj si tak풽 odk쿪mywa stereotypowy obraz filozofii. Zarazem chc pokaza, 풽 kino mo풽 uczy i zachwyca, a nie tylko bawi. Jest to bowiem impreza adresowana do wszystkich, dla ktrych droga jest sztuka my턫enia. Filozofia Filmowo w 2012 roku bdzie po턻icona 퓓ciu i my턫i dwch wybitnych filozofw o 턻iatowej s쿪wie: Leszkowi Ko쿪kowskiemu i Slavojowi 췫푟owi.

Program:

26 wrze턭ia (턳oda)

11.00-12.00

Profesor. O Leszku Ko쿪kowskim

re. Maria Zmarz-Koczanowicz

Polska 2005

12.20-13.40,

Mini wyk쿪dy o maxi sprawach

- wyk쿪dy L. Ko쿪kowskiego o Bogu, szacunku dla natury, zabobonach, 턬iechu, 턻itych

Polska 1996

17.30-18.50

췫푘k!

re. Astra Taylor

USA 2005

19.00-20.00

Wyk쿪d Macieja Kropiwnickiego o filozofii

Slavoja 췫푟a, M. Kropiwnicki — kierownik Wydawnictwa Krytyki

Politycznej, t퀅macz Ranciere’a, 췫푟a, Dolara, Adorno, MacIntyre’a

27 wrze턭ia (czwartek)

11.00-12.20

Mini wyk쿪dy o maxi sprawach

- wyk쿪dy L. Ko쿪kowskiego o terroryzmie, seksie, m쿽do턢i, nic nie robieniu, sumieniu

Polska 1996

12.40-14.00

Mini wyk쿪dy o maxi sprawach

- wyk쿪dy L. Ko쿪kowskiego o d퀅gach, rekordach, przesz쿽턢i

i przysz쿽턢i, zawi턢i, wrogu i przyjacielu

Polska 1996

17.30-18.50

Z-Boczona historia kina, cz. I

re. Sophie Fiennes

Austria, Holandia, Wielka Brytania 2006

wyk쿪dy S. 췫푟a

19.00-20.30

Z-Boczona historia kina, cz. II

re. Sophie Fiennes

Austria, Holandia, Wielka Brytania 2006

wyk쿪dy S. 췫푟a

Wstp wolny.

Organizatorzy:

dr Dorota Sepczyska i dr Piotr Wasyluk z Instytutu Filozofii UWM28 wrze턭ia

(pi켾ek) godz. 18.00, Galeria Rynek MOK

Wernisa wystawy malarstwa Ma쿲orzaty 쫞utkowskiej-Feliskiej

Ma쿲orzata 쫞utkowska-Feliska
Urodzona w 1975 roku w Olsztynie, absolwentka olsztyskiego Pastwowego Liceum Sztuk Plastycznych, studia w Katedrze Sztuk Piknych Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie (obrona pracy magisterskiej w 2003 roku). Rysuje, maluje akwarel i farbami olejnymi, wyszywa na tkaninie, projektuje ok쿪dki ksi굻ek, a tak풽 opracowuje je graficznie i ilustruje („Ba턭ie i legendy warmiskie” Marii Zientary-Malewskiej z 2008 roku). Wystawy indywidualne w Galerii D쪻 w Olsztynie (2006) i Teatrze im. Stefana Jaracza (2008), udzia w wielu wystawach zbiorowych. Obrazy i wyszywanki znajduj si w prywatnych kolekcjach w Polsce, Kanadzie, Meksyku, Niemczech, Francji, Czechach i Wielkiej Brytanii.

zdjcie >>>28 wrze턭ia

(piatek) godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK

VI Dni Kultury 칪dowskiej w Olsztynie

W ramach VI Dni Kultury 칪dowskiej w Kamienicy Naujacka

Miejskiego O턳odka Kultury w Olsztynie odbd si:

28 wrze턭ia (pi켾eka)

godz. 19.00

POKAZ FILMW DOKUMENTALNYCH:

„LANSWOOD GARDENS"

re. Pawe Kuczyski, Polska 2011, 53 min.

„PRZES즇CHANIE"

re. Udo Prinsen, Holandia 2011, 6 min.

A w dniach nastpnych:

29 wrze턭ia (sobota)

godz. 10.30

„WYCINANKA 칈DOWSKA” – warsztaty plastyczne

Monika Krajewska (Warszawa)

godz. 12.30

„쫁I좹YNIA 칈DOWSKA – SYNAGOGA – DOM 칈DOWSKI I ICH

MISTYCZNE SYMETRIE” – wyk쿪d i prezentacja

Jakub Skrzypczak

godz. 14.00

„쫁I좹YNIA – 칈DOWSKA MANDALA” – wyk쿪d i warsztaty

plastyczne dla dzieci i doros퀉ch

Jakub Skrzypczak

godz. 16.00

„HISTORIA 칈DW Z CZERNIOWCW - HISTORIA MWIONA,

WIDZIANA OCZYMA 쫁IADKW” – wyk쿪d

Stefan Gehrke (Berlin)

godz. 18.00

POKAZ FILMU DOKUMENTALNEGO „UCITA DYSKUSJA”

re. Danae Elon, Kanada 2009, 82 min.

Film nagrodzony „Warszawskim Feniksem"

na Festiwalu 칪dowskie Motywy 2012

30 wrze턭ia (niedziela)

godz. 10.30

„MIEJSCE I PRZESTRZE 쫁ITA W JUDAIZMIE” – wyk쿪d

Jakub Skrzypczak

godz. 14.00

„JOM KIPPUR – TRADYCJA I 쫁ITO” – warsztaty artystyczne

Ewa Pohlke

godz. 15.00

„DYSKURS TO칂AMO쪪IOWY WE WSP但CZESNYM KINIE

IZRAELSKIM” – wyk쿪d

dr Krzysztof D. Szatrawski (UWM)

Wstp wolny.29 wrze턭ia

(sobota) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Tu si Movie - „BOHATERSKI JIRAIYA”

„BOHATERSKI JIRAIYA” („Goketsu Jiraiya”, 1921), re. Shz Makino, 30 min.

Jako benshi: Kacper Ruciski

W Europie i Ameryce o opraw d펧ikow filmw niemych w czasie projekcji dbali taperzy – wystpuj켧y na 퓓wo muzycy. W Japonii za dzia쿪li benszi, zwani te aktorami g쿽sowymi, czyli filmowi narratorzy. Ich zadaniem by쿽 nie tylko czytanie pojawiaj켧ych si na ekranie napisw, ale przede wszystkim komentowanie i t퀅maczenie akcji. Sprbujemy – z przymru풽niem oka – przywo쿪 tamte czasy. Z rol bensziego zmierzy si kabareciarz Kacper Ruciski.

Bilety w cenie 2 z do nabycia przed projekcj.