2012
SIERPIE 2012

1 sierpnia

(턳oda) godz. 20.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Dzie Niemena: koncert Gra퓓ny 즣baszewskiej i Ajagore

Jedna z najwybitniejszych polskich piosenkarek i kompozytorek, zdaniem Krzysztofa 쫈ieraskiego „najczarniejsza z bia퀉ch kobiet”. Gra퓓na 즣baszewska, bez wahania porwnywana z Areth Franklin i Billie Holiday, jest rodowit gdaszczank i tam w쿪턭ie stawia쿪 swoje pierwsze muzyczne kroki. Po raz pierwszy 턻iat us퀉sza o niej w 1971 roku podczas Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Grze. Rok p撰niej artystka przenios쿪 si do Poznania. Od tego momentu jej kariera potoczy쿪 si b퀉skawicznie. Po latach i wielu sukcesach Gra퓓na 즣baszewska wci굻 zachwyca publiczno뜻. Nie tylko niezwyk퀉mi wykonaniami piosenek napisanych specjalnie dla niej przez najwybitniejszych polskich kompozytorw muzyki rozrywkowej, ale tak풽 w쿪snymi interpretacjami standardw jazzowych i gospel, tak풽 niezwykle osobistymi wersjami kold i pastora쿮k z ca쿮go 턻iata. Wsp車pracowa쿪 z Halin Fr켧kowiak, Wojciechem Skowroskim, El풺iet Wojnowsk, Andrzejem Ellmanem, Januszem Komanem, Aleksandrem Maliszewskim, Tadeuszem Klimond, Zbigniewem Grnym, Januszem Skowronem, Krzysztofem 쫈ieraskim, Ryszardem Sygitowiczem, Jaros쿪wem 쫗ietan, Krzysztofem Loganem Tomaszewskim, Piotrem Mani, Piotrkiem Stachur, Kub Staruszkiewiczem oraz wieloma innymi artystami. Od 2008 roku piosenkarce regularnie towarzyszy tczewska formacja Ajagore w sk쿪dzie: S쿪womir Kornas – bas, 턯iew, Maciej Kortas – gitary oraz Micha Szczeblewski – perkusja. Owocem tej wsp車pracy s niezliczone koncerty oraz najnowsze wydawnictwo po턻icone pamici Czes쿪wa Niemena pt. „Dziwny jest”. Podczas wystpu w ramach organizowanego przez Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie Dnia Niemena Gra퓓na 즣baszewska za턯iewa najwiksze przeboje mistrza, w tym m.in.: „Dziwny jest ten 턻iat”, „P쿽nie stodo쿪”, „Jednego serca” czy „Wspomnienie”.

zdjcie >>>2 sierpnia

(czwartek) godz. 10.00-15.00, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Wakacyjne Czwartki z Miko쿪jem Kopernikiem

Organizacja: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie2 sierpnia

(czwartek) godz. 21.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Gala Tanga z muzyk Astor Piazolla Project

Podobnie jak w ubieg퀉m roku, zapraszamy na lipcowe i sierpniowe wieczory z tangiem argentyskim, organizowane przez Miejski O턳odek Kultury oraz TANGO OLSZTYN Hann i Janusza Draszkiewiczw w ramach Olsztyskiego Lata Artystycznego. G농wnym celem organizacji wieczorw jest pokazanie i przybli풽nie milongi rozumianej jako miejsce, gdzie gra si i taczy tango argentyskie. Zazwyczaj takie typowe wieczory tanga, to imprezy taneczne przy muzyce mechanicznej lub muzyce na 퓓wo z udzia쿮m orkiestry. Tango na milondze taczymy dla siebie i dla partnera, dla w쿪snej przyjemno턢i. Jest to taniec ca쿸owicie improwizowany, taczony w r璨nych stylach i rodzajach:

- DE SALON – taniec prosty, elegancki, dystyngowany, pozbawiony figur, ograniczaj켧y si praktycznie do chodzenia

- TANGO WALC – taniec zawieraj켧y warstw melodyczn w rytmie walca

- MILONGA, jako taniec – taniec o szybkim rytmie i weso퀉m nastroju, taczony ma퀉mi kroczkami w bliskim kontakcie z partnerem

- TANGO NUEVO – taniec o odmiennym, nowoczesnym charakterze, jako styl w tacu w lu펝ym objciu, ze zmian odleg쿽턢i od bliskiego przytulenia do dalekiego kontaktu, ale wci굻 prowadzony przez partnera

Muzyka na milondze pouk쿪dana jest w nastpuj켧y sposb: trzy lub cztery tanga, trzy walce lub trzy milongi. Wszystkie utwory w danej grupie (nazywanej tand) maj podobny charakter i nastrj, a tandy rozdzielone s krtkim utworem muzyki „nietangowej”, nazywanym cortin. Stanowi ona przerw i okazj do zmiany partnera.

Tango opiera si przede wszystkim na wzajemnym, bliskim kontakcie tacz켧ych, gdzie jedna z osb prowadzi, a druga pod굻a za prowadzeniem. Nie ma 풹dnej 턢i턫e okre턫onej sekwencji krokw ani choreografii. W trakcie nauki tanga poznajemy poszczeglne elementy, z ktrych prowadz켧y partner sk쿪da swj w쿪sny improwizowany taniec. Objcie partnerw w tangu (tzw. abrazo)  pozwala na komunikowanie si midzy nimi. To muzyka, do ktrej taczymy narzuca sposb i styl taca, ktry z kolei uzewntrznia nasze emocje. Dlatego te ka풼e tango jest inne i niepowtarzalne, nawet z tym samym partnerem do tej samej melodii.

Sk쿪d Astor Piazzolla Project:

Grzegorz Bogdan – fortepian

Krzysztof Szczerbuk – akordeon

Cezary Gjski – skrzypce

Urszula Murawko – ksylofon

oraz soli턢i Opery Kameralnej w Warszawie:

Justyna Stpie – sopran

Krzysztof Matuszak – baryton

zdjcie >>>3 sierpnia

(pi켾ek) godz. 19.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Jubileusz 15-lecia Kapeli Jakubowej

Kapela Jakubowa to zesp車, ktry postawi na popularyzacj rodzimego folkloru. Wikszo뜻 piosenek grupy inspirowana jest elementami historii i obyczajw Warmii i Mazur. W nazwie Kapela Jakubowa nawi콄uje do patrona Olsztyna 턻. Jakuba. Jest to tak풽 patron wojownikw, robotnikw, aptekarzy, farmaceutw, kapelusznikw i pielgrzymw. A poza tym to opiekun jab쿮k i ziemiop쿽dw.

Zesp車 za쿽퓇ny zosta w 1997 roku przez Tadeusza Machel – gitarzyst i wokalist znanego z wystpw z Piotrem Janczerskim i Ryszardem Klenczonem. Sk쿪d zespo퀅 uzupe쿻i퀉 dwie wokalistki: Gra퓓na Ba쿪baska i Gra퓓na Mogut. Gra퓓na Ba쿪baska to pierwsza dama olsztyskiej wokalizy, koncertowa쿪 wcze턭iej z Kasi Sobczyk, Alin Janowsk i Edwardem Hulewiczem. Natomiast Gra퓓na Mogut wywodzi si z rodziny o estradowych tradycjach, koncertowa쿪 po ca퀉m 턻iecie, by쿪 jedn z laureatek konkursu piosenki polskiej w Opolu. Wszyscy cz쿽nkowie zespo퀅 s laureatami wielu wyr璨nie, a ich p퀉ty zasilaj niejedn domow dyskografi. Od kilku lat koncertuj wsplnie po Polsce i Europie, skutecznie promuj켧 region.

Ekspresja wokalna i estradowa cz쿽nkw zespo퀅 powoduje, 풽 ich koncerty zawsze s wielkim prze퓓ciem. Kapela Jakubowa ma w swoim repertuarze r璨ne programy autorskie, ktre z powodzeniem u턻ietniaj wydarzenia publiczne, konferencje, spotkania, uroczysto턢i rodzinne, itd. Tym razem muzycy i publiczno뜻 턻itowa bd jubileusz 15-lecia zespo퀅. Na scenie Amfiteatru im. Czes쿪wa Niemena wyst켺i m.in.: Walerian Ostrowski, KOMP, Cezary Makiewicz i Kaczki z Nowej Paczki.

zdjcie >>>3 sierpnia

(pi켾ek) godz. 20.30, Stare Miasto

Trakt filmowy i koncert Film-Jazz Project

3 sierpnia (pi켾ek) godz. 20.30, Targ Rybny

Film-Jazz Project – koncert

Koncert pt. „Zagraniczni arty턢i graj polsk muzyk filmow” to projekt stworzony przez Dominika Jastrzbskiego i Micha쿪 Czeka녠 – muzykw zwi콄anych z olsztysk i warszawsk scen muzyczn. G농wnym celem jest przybli풽nie szerszej publiczno턢i twrczo턢i polskich kompozytorw zajmuj켧ych si muzyk filmow, m.in.. Krzysztofa Komedy, Andrzeja Kurylewicza i Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza. Wszystko to w odwa퓆ych, jazzowo-funkowych aran풹cjach. Podczas pi켾kowego koncertu na Targu Rybnym czo쿽wi instrumentali턢i z kraju i Stanw Zjednoczonych przedstawi swoje w쿪sne, bez w켾pienia oryginalne i niespotykane spojrzenie na t ciekaw, czsto jednak niedocenian cz沅 rodzimej spu턢izny muzycznej.

W sk쿪d zespo퀅 wchodzi siedmiu znakomitych muzykw. Michael „Patches” Stewart to urodzony w Nowym Orleanie trbacz, ktry w wieku zaledwie 16 lat zadebiutowa w zespole Patti LaBelle. Dzi ma na swoim koncie wsp車prac z najwikszymi postaciami jazzu i muzyki rozrywkowej, m.in. z Quincy Jonesem, Davidem Sanbornem i Whitney Houston. Rwnie utalentowany Nothan Williams to niew켾pliwie jedna z najwikszych wschodz켧ych gwiazd 턻iatowego jazzu. M쿽dy trbacz zdo쿪 zaprezentowa swj nieprzecitny talent podczas wielu festiwali w p車nocnej Ameryce i Europie, m.in. Nice Jazz Festival i Umbria Jazz Festival. Klarnecista Dominik Jastrzbski wsp車pracowa m.in. z Macy Gray, Grzechem Piotrowskim, Lady Punk i Adamem Sztab. Natomiast gitarzysta Krzysztof Skar퓓ski gra m.in. dla Ewy Bem, Haliny Fr켧kowiak i Kasi Klich. Od trzech lat jest te cz쿽nkiem zespo퀅 Kory Jackowskiej. Jak sam mwi o sobie, „nieustannie rozwijaj켧y si w zakresie instrumentalistyki fortepianowej” Pawe Kuku쿪 znany jest z otwarto턢i na r璨norodne gatunki muzyczne – pocz콁szy od jazzu, poprzez pop i folk, kocz켧 na korzennej muzyce kubaskiej. Swoj charyzmatyczn gr na perkusji projekt wzbogaca Sebastian Kuchczyski stypendysta University Of Louisville (Kentucky, USA), zdobywca nagrody solowej w kategorii Open oraz nagrody specjalnej za Najwikszy Talent Festiwalu na I’st Tarnw Jazz Contest 2008, oraz Micha „Majkel” Czeka쿪, gitarzysta i kontrabasista, ktry obecnie stale wsp車pracuje z wikszo턢i orkiestr symfonicznych w Polsce.

W repertuarze m.in.:

godz. 22.00, Targ Rybny

„Goldfinger” re. Guy Hamilton

(1964, czas trwania: 110 min.)

Film przez wielu uwa풹ny za najlepszy odcinek przygd Jamesa Bonda. Brytyjski agent ma rozpracowa multimilionera Aurica Goldfingera, podejrzanego o kradzie z쿽ta z wielu skarbcw 턻iata. Sekretarka bogacza zdradza Bondowi metod, ktr pos퀅guje si jej pracodawca. Wkrtce zostaje zamordowana, a Goldfinger znika bez 턫adu. Agent 007 rusza za nim w po턢ig. Zostaje schwytany i przewieziony do siedziby Goldfingera, gdzie milioner przygotowuje si do napadu na najwikszy skarbiec USA - Fort Knox.

godz. 22.00, Scena Staromiejska

„Skrzypek na dachu” re. Norman Jewison

(1971, czas trwania: 180 min.)

Nagrodzona trzema Oscarami ekranizacja s퀉nnego musicalu. Ubogi Tewje Mleczarz mieszka wraz z 퓇n i trzema crkami w Anatewce, ma쿮j wiosce zagubionej gdzie na rubie풹ch carskiej Rosji. Zdaj켧 sobie spraw z nieuchronno턢i nadchodz켧ych przemian, Tewje wadzi si z Bogiem w takt s쿪wnej piosenki "Gdybym by bogaczem".

godz. 22.00, Aleja Gelsenkirchen

„Amelia” re. Jean-Pierre Jeunet

(2001, czas trwania: 129 min.)

Amelia Poulain jest pikn, m쿽d dziewczyn. 칪je sama w wielkim Pary퓎. Pracuje jako kelnerka w ma쿮j kafejce. Czuje si zagubiona i samotna, nie ma narzeczonego, nie ma przyjaci車. Pewnego dnia odnajduje ukryty w swojej 쿪zience przed laty skarb. Postanawia odnale쇗 w쿪턢iciela. Widz켧 wzruszenie cz쿽wieka po otrzymaniu „przesy쿸i”, co si w niej za쿪muje. Odnajduje 퓓ciowy cel – bdzie uszcz沅liwia ludzi! Wszystko ulega zmianie. W dodatku w 퓓ciu Amelii pojawia si m轅czyzna…

zdjcie >>>4 sierpnia

(sobota) godz. 20.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Wybory Miss Polonia Olsztyna 2012

Gala fina쿽wa odby쿪 si w przepiknej scenerii Amfiteatru im. Czes쿪wa Niemena u podn璨a olsztyskiego zamku i by쿪 jednym z najwikszych wydarze w stolicy Warmii i Mazur. Wybory Miss Polonia Olsztyna 2012 zosta퀉 wpisane w kalendarz Olsztyskiego Lata Artystycznego oraz objte honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza. Gala posiada te oficjalny patronat Biura Miss Polonia z siedzib w Warszawie.

Imprez poprowadzi znany prezenter TVN, Olivier Janiak. Udzia w Gali potwierdzili: Paulla Ignasiak, Sasha Strunin oraz zesp車 Brenda Walsh. W nawi콄aniu do Euro 2012 podczas fina퀅 wyst켺i rwnie Krzysztof Golonka, Mistrz 쫤iata Trikw Pi쿸arskich 2011, finalista programu Mam Talent, od wielu lat zajmuj켧y si profesjonalnie 퓇nglersko-akrobatyczn sztuk Freestyle Football.

W kapitule konkursu zasi켨zie wiele znanych osb, przedstawicieli 턻iata filmu, estrady, mody, sportu i polityki. Specjalnie na potrzeby imprezy przygotowana zosta쿪 multimedialna scenografia wykorzystuj켧a najnowocze턭iejsz technik LED, kurtyny 턻ietlne, fog screeny…

zdjcie >>>4 sierpnia

(Sobota)  godz. 22.00, Stare Miasto

Trakt filmowy

godz. 22.00, Wysoka Brama

„Matrix” re. Larry i Andy Wachowski

(1999, czas trwania: 131 min.)

Thomas Anderson wiedzie podwjne 퓓cie – na co dzie jest programist, prywatnie genialnym hackerem, dzia쿪j켧ym pod nickiem Neo. Pewnego dnia nawi콄uje z nim kontakt tajemniczy Morfeusz – cz쿽wiek, ktry obiecuje mu odkry prawd o rzeczywisto턢i, w jakiej 퓓j. Prawd o Matriksie. Prawd o dwch 턻iatach: prawdziwym i wygenerowanym. Neo przystaje do grupy Morfeusza. Stopniowo zaczyna dostrzega, 풽 jego 퓓ciem ca퀉 czas kto kierowa. Kolejne stopnie wtajemniczenia stawiaj przed nim nowe pytania. Ktry ze 턻iatw jest prawdziwy? Czym jest Matrix i komu s퀅퓓? I jak rol w planie Morfeusza ma do spe쿻ienia on sam?

godz. 22.00, Scena Staromiejska

„Jesus Christ Superstar” re. Norman Jewison

(1973, czas trwania: 110 min.)

Grupa m쿽dych wykonawcw przyje풼풹 na izraelsk pustyni, by odegra rock-oper o ostatnich dniach 퓓cia Jezusa. Mamy tu Judasza, w켾pi켧ego w bosko뜻 swojego mistrza i staraj켧ego si naprawia „z쿽”, ktre Jezus wyrz켨zi swoimi opowie턢iami. Mari Magdalen zakochan w Chrystusie, grup ludzi, ktrzy go nienawidz i pot轅n rzesz, dla ktrej Jezus jest idolem. Przede wszystkim jednak Jezusa, ktry narzeka, gniewa si i jest nierozumiany przez swoich wyznawcw. Chrystus, jako boj켧y si 턬ierci cz쿽wiek, pragnie j od siebie oddali. Pi쿪t boj켧 si odpowiedzialno턢i, chce Jezusa uwolni, ale jest jeszcze Bg, ktrego wola musi si spe쿻i.

godz. 22.00, Aleja Gelsenkirchen

„La Strada” re. Federico Fellini

(1954, czas trwania: 105 min.)

Wdrowny si쿪cz-artysta Zampano kupuje od ubogiej rodziny dziewczyn, ktra ma mu towarzyszy podczas cyrkowych wystpw. Zampano traktuje Gelsomin jak niewolnic – znca si nad ni, szkoli i wydaje polecenia. Pocz켾kowo dziewczyna chce uciec, jednak po pewnym czasie budzi si w niej ch唯 pomocy dla oprawcy. Midzy g농wnymi postaciami rodzi si trudna i niespotykana wi瑗.

Wstp wolny.

zdjcie >>>


5 sierpnia

(niedziela) godz. 13.00, Stadion Le턭y

Festyn Przywr槍my blask Stadionowi Le턭emu

Organizator:

Warmisko-Mazurski Sejmik Osb Niepe쿻osprawnych

zdjcie >>>5 sierpnia

(niedziela) godz. 20.00, Bazylika Katedralna 턻. Jakuba

XXXIV Olsztyskie Koncerty Organowe

Tak si z쿽퓓쿽, 풽 wykonawca, prof. Miros쿪w Pietkiewicz z 즣dzi, go턢i tu bardzo dawno i z pewno턢i uciesz go piknie odrestaurowane organy. Jego program w du퓓m stopniu wykorzysta ich mo퓄iwo턢i brzmieniowe – dzie쿪 Buxtehudego, Bacha, Francka, Messiaena (s퀉nna „Uczta niebiaska”) i Surzyskiego wymagaj swoistej kolorystyki i wyobra펝i d펧ikowej. Dlatego te koncert ten polecamy szczeglnie tym, ktrzy chc pozna brzmienie organw Bazyliki Katedralnej 턻. Jakuba w r璨nych stylach, od wczesnego baroku po wiek XX.

Wstp wolny.

Wsp車organizacja: Ko쿽 SPAM w Olsztynie

zdjcie >>>


6 sierpnia

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK

Teatralny Spichlerz

Bia퀉 Teatr „P車pie턭i” - spektakl na podstawie wierszy Boles쿪wa Le턬iana.

Re퓓seria: Janina Tomaszewska

Wstp wolny.8 sierpnia

(턳oda) godz. 19.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

III Letnia Sesja 쫗iechoterapii: kabaret Ani Mru Mru

Podczas III Letniej Sesji 쫗iechoterapii wyst켺i kabaret Ani Mru Mru z nowym programem pt. „Nuda, Rutyna i odcinanie kuponw”. Nie trzeba by na bie엽co ze wszystkimi wydarzeniami, 풽by mc si dobrze bawi – ten kabaret polityk si nie zajmuje. Ch쿽paki z Ani Mru Mru podejmuj tematy z 퓓cia wzite lub puszczaj wodze wyobra펝i i wprowadzaj bohaterw ba턭iowych. S rozchwytywani, a ka풼y ich skecz bawi do 쿮z. Maj swj w쿪sny, niepowtarzalny styl. Zgromadzonej w Amfiteatrze im. Czes쿪wa Niemena publiczno턢i dostarczyli solidn dawk humoru na najwy퓋zym poziomie. Organizowane w ramach Olsztyskiego Lata Artystycznego Letnie Sesje  쫗iechoterapii to dobry humor w wykonaniu najlepszych polskich kabaretw, to najlepszy sposb na roze턬ianie olsztyniakw.

zdjcie >>>9 sierpnia

(czwartek) godz. 10.00-15.00, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Wakacyjne Czwartki z Miko쿪jem Kopernikiem

Organizacja: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie9 sierpnia

(czwartek) godz. 18.00, Galeria Amfilada MOK

Wernisa wystawy rysunku Jolanty Kuszaj

Jolanta Kuszaj jest absolwentk Wydzia퀅 Sztuk Piknych Uniwersytetu Miko쿪ja Kopernika w Toruniu, gdzie w 2008 roku ukoczy쿪 malarstwo z wyr璨nieniem. W 2009 roku ukoczy쿪 tak풽 grafik. Obecnie jest doktorantk na WSzP UMK w Toruniu. Zajmuje si g농wnie malarstwem, grafik i rysunkiem. Od 2011 roku jest cz쿽nkiem Toruskiego Stowarzyszenia Wspierania Kultury KULTURA-TOR oraz Zwi콄ku Polskich Artystw Plastykw.

zdjcie >>>10 sierpnia

(piatek) godz. 18.00, Galeria Rynek MOK

Wernisa wystawy grafiki Bogus쿪wy Makiewicz

Bogus쿪wa Makiewicz urodzi쿪 si w Legnicy w 1965 roku. W 1985 roku ukoczy쿪 Pastwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wroc쿪wiu, nastpnie studia artystyczne na Wydziale Sztuk Piknych UMK w Toruniu – dyplom uzyska쿪 w 1991 roku w pracowni linorytu prof. Ryszarda Krzywki. Dziesi唯 lat p撰niej obroni쿪 doktorat na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Do 2004 roku adiunkt w Instytucie Sztuk Piknych na Uniwersytecie Warmisko-Mazurskim w Olsztynie. Pracuje twrczo w zakresie grafiki warsztatowej, rysunku i malarstwa.

zdjcie >>>10 sierpnia

(pi켾ek) godz. 20.30, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena - XII Olsztyska Trzydniwka Teatralna

Recital Stanis쿪wy Celiskiej pt. „Pikny 쫤iat”

Na scenie olsztyskiego Amfiteatru im. Czes쿪wa Niemena swj „Pikny 쫤iat” zaprezentowa쿪 Stanis쿪wa Celiska. Recital w wykonaniu znakomitej aktorki to poruszaj켧a, czasem zabawna, ale i do g녠bi wzruszaj켧a opowie뜻 o 퓓ciu.  Rozwa풹nia o jego przemijaniu, rado턢i, tsknocie, blu i nadziei, ktre si na nie sk쿪daj. Program koncertu podzielony by na cztery cz沅ci: Wiara, Nadzieja, Mi쿽뜻 oraz tytu쿽wy Pikny 쫤iat. Nastrj ka풼ej z nich wzbogaca akompaniament kompozytora i pianisty Tomasza Bajerskiego. „Pikny 쫤iat” to opowie뜻 o kobiecie dzisiejszych czasw, z pocz켾ku tkwi켧ej w ogarniaj켧ej j beznadziei, ale pokonuj켧ej przeciwno턢i losu. Poetycko-filozoficzne rozwa풹nia aktorka przedstawi쿪 za pomoc utworw najwybitniejszych poetw i kompozytorw, us퀉sze mo퓆a by쿽 dzie쿪 m.in.: Agnieszki Osieckiej, Kazimierza Wierzyskiego, Bu쿪ta Okud풹wy, George’a Gershwina czy Louisa Armstronga. W repertuarze znalaz퀉 si nawet oryginalne teksty romskiej poetki Bronis쿪wy Wajs, czyli Papuszy. Naturalny, spontaniczny kontakt artystki z publiczno턢i sprawi, 풽 koncert mia niepowtarzalny klimat. Wieczr z „Piknym 쫤iatem” Stanis쿪wy Celiskiej to nie tylko popis aktorstwa najwy퓋zej prby. Artystka uwodzi쿪 si낢 osobowo턢i i aktorskich umiejtno턢i, a optymistyczny wyd펧ik spektaklu da nadziej na szcz沅liwe jutro w „piknym 턻iecie”, mimo wszystko…

zdjcie >>>10-12 sierpnia

(pi켾ek) godz. 16.00-22.00, Stare Miasto, Kamienica Naujacka MOK, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

XII Olsztyska Trzydniwka Teatralna

XII Olsztyska Trzydniwka Teatralna to widowiska, spektakle, recitale, akcje uliczne i parateatralne dla dzieci! W dniach 10-12 sierpnia do stolicy kulturalnej Warmii i Mazur, Olsztyna, zjecha퀉 si zespo퀉 teatru plenerowego z ca쿮j Polski i zagranicy. Feta Teatr na Specjalne Okoliczno턢i z Gdaska, jako „Garkot퀅ki”, zaprezentowa „Odysej Gastronomiczn 2011”, czyli czerpi켧 pe쿻ymi gar턢iami z popkulturalnych obrazw, opart na metaforze gastronomicznej, histori ludzko턢i. Natomiast Sopocki Teatr Taca przedstawi widowisko o nazwie „Natura”, ktre w wyj켾kowy sposb odda쿽 znaczenie i za쿽풽nia filozoficznych poezji Le턬iana. Ponadto by쿽 mo퓆a obejrze sztuki profesjonalnej grupy czeskich sztukmistrzw Teatru Kvelb oraz dobrze znanej olsztyskiej publiczno턢i, dzia쿪j켧ej przy Miejskim O턳odku Kultury Pracowni Taca Wsp車czesnego Pryzmat.

Podczas Trzydniwki nie zabrak쿽 rwnie muzyki. Olsztyn odwiedzi쿪 Stanis쿪wa Celiska z recitalem pt. „Pikny 쫤iat”, opartym na poezji m.in. Kazimierza Wierzyskiego i Wojciecha M퀉narskiego. By쿽 mo퓆a us퀉sze tak풽 popularnego aktora Andrzeja Grabowskiego, ktrzy w ostatnich latach chtnie wystpuje w swoim kabaretowym show, wykonuj켧 przy tym utwory ze swojej ostatniej p퀉ty „Mam prawo… czasami… banalnie…”. Ponadto podczas imprezy za턯iewa퀉 tak풽 Aurelia Lu턭ia i Anna Ozner. Artystki zaprezentowa퀉 „200 procent kobieco턢i… czyli pikniejsz stron musicalu”.

Na tym nie koniec. Trzydniwka to moc atrakcji dla najm쿽dszych. Zapewni퀉 je m.in. pokazy i nauki sztuczek magicznych i zajcia z pantomimy w wykonaniu Karuzeli Kultury z Olsztyna. Podczas uczty teatralnej wyst켺i tak풽 olsztyski Teatru Koperek i Kminek  oraz Teatr Klinika Lalek z Wroc쿪wia. Poza tym co specjalnego dla dzieci przygotowa czeski Teatr Kvelb.

To tak풽 nie wszystko. XII Olsztyska Trzydniwka Teatralna to akcje uliczne i r璨nego rodzaju dzienne plenery. Tymi zajli si – Teatr Delikates, ktry zaprezentowa piosenki, wiersze, improwizacj i wszystko to, czego jeszcze nie by쿽, oraz Teatr From Poland z ich „칪wymi Pomnikami” – teatraln prezentacj siedmiu niezwyk퀉ch postumentw. By쿪 to wic prawdziwa teatralna uczta!

Program:


10 sierpnia (pi켾ek)

16.00-19.00 –  KARUZELA KULTURY „Magia” / Targ Rybny  zdjcie >>>

17.00-20.00 – TEATR FROM POLAND „칪we Pomniki” / ul. Prosta  zdjcie >>>

19.00 – TEATR KOPEREK I KMINEK „Wrbelek Elemelek” / Scena Staromiejska  zdjcie >>>

20.00 – TEATR TACA WSP但CZESNEGO „PRYZMAT” „open/close” / Kamienica Naujacka MOK  zdjcie >>>

20.30 – STANIS쥱WA CELISKA „Pikny 쫤iat” / Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena  zdjcie >>>

22.00 – TEATR KVELB (Czechy) „Kaspar Rek” / Rynek Staromiejski  zdjcie >>>


11 sierpnia (sobota)

15.30-18.30 – KARUZELA KULTURY „Teatr” / Targ Rybny  zdjcie >>>

16.00-19.00 – TEATR FROM POLAND „칪we Pomniki” / ul. Prosta  zdjcie >>>

18.30 – TEATR KLINIKA LALEK „Kilku Ekscentrykw i S쿽oo”  / Rynek Staromiejski  zdjcie >>>

19.30 – TEATR DELIKATES „Pozor u nem穿em”  / Scena Staromiejska  zdjcie >>>

20.30 – ANDRZEJ GRABOWSKI SHOW / Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena  zdjcie >>>

Znakomity aktor z do턻iadczeniem setek rl teatralnych i filmowych oraz wielu zaszczytnych nagrd we w쿪snym show. Popularny i ceniony Andrzej Grabowski, od wielu lat zwi콄any ze scen Teatru im. S쿽wackiego w Krakowie, zarazi publiczno뜻 swoim nieprzecitnym poczuciem humoru podczas XII Olsztyskiej Trzydniwki Teatralnej organizowanej w ramach Olsztyskiego Lata Artystycznego. W przezabawnym programie kabaretowym „Andrzej Grabowski Show” aktor zaprezentowa teksty znane i lubiane oraz nowe, w ktrych to w 턬ia퀉 sposb skomentowa bie엽ce wydarzenia. Ponadto za턯iewa piosenki ze swojej ostatniej p퀉ty pt. „Mam prawo… Czasami… Banalnie…”, ktra ujrza쿪 턻iat쿽 dzienne w listopadzie 2010 roku. Autorami muzyki s: Marcin Lamch, Przemys쿪w Pacan i Krzysztof Nied펧iecki, za tekstw m.in. Jan Nowicki, Andrzej Poniedzielski i Krzysztof Nowak. Na pytanie, dlaczego jako aktor nagra album z tradycyjnymi piosenkami, Andrzej Grabowski odpowiada: – Zawodowo zaryzykowa쿮m wiele, postanowi쿮m podj길 kolejne wyzwanie. Charyzmatyczna, z pewno턢i nieprzecitna pod wzgldem muzyki, tekstw i „teatralnego” wykonania p퀉ta bez w켾pienia trafi쿪 w gusta s퀅chaczy, zyska쿪 ogromn popularno뜻 w stacjach radiowych, tak풽 komercyjnych. – Tym, ktrym p퀉ta si nie spodoba쿪 postaram si jako to wynagrodzi. Mo풽 zaczn malowa? – 풹rtuje aktor. O tym, 풽 Andrzej Grabowski to niezwykle wszechstronny artysta mo퓆a by쿽 si przekona w sobot 11 sierpnia o godz. 20.30 w Amfiteatrze im. Czes쿪wa Niemena. Podczas wystpu us퀉szeli턬y m.in. „Karuzelowy”, „Banalnie” i popularny „My jeste턬y Harlem”.

21.50 – GRUPA ASURA / plac za pomnikiem Miko쿪ja Kopernika  zdjcie >>>

22.10 – TEATR FORMY „Pandora” / Fosa Zamkowa  zdjcie >>>

23.00 – TEATR KVELB (Czechy) „a’Blaze” / Fosa Zamkowa  zdjcie >>>


12 sierpnia (niedziela)

15.30-18.30 – KARUZELA KULTURY „Cyrk” / Scena Staromiejska  zdjcie >>>

18.30 – TEATR KVELB (Czechy) „Czarna rodzinka” / Scena Staromiejska  zdjcie >>>

19.30 – FETA TEATR NA SPECJALNE OKOLICZNO쪪I „Garkot퀅ki”  zdjcie >>>

20.30 – AURELIA LU쪵IA / ANNA OZNER „200 procent kobieco턢i...  czyli pikniejsza strona musicalu” / Targ Rybny   zdjcie >>>

22.00 – SOPOCKI TEATR TACA „Natura” / Fosa Zamkowa  zdjcie >>>12 sierpnia

(niedziela) godz. 20.00, Bazylika Katedralna 턻. Jakuba

XXXIV Olsztyskie Koncerty Organowe

Eugenio Maria Fagiani, utalentowany organista z Bergamo we W쿽szech, wyst켺i z niezwyk퀉m recitalem. To ju druga jego muzyczna wizyta w Olsztynie i tym razem artysta nie co wicej miejsca przeznaczy na swoje w쿪sne utwory. Nie zabrak쿽 jednak pozycji „obowi콄kowych” z klasycznej literatury na organy – Bacha, Mendelssohna i Bossiego.

Wstp wolny.

Wsp車organizacja: Ko쿽 SPAM w Olsztynie13 sierpnia

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK

Teatralny Spichlerz: koncert Marka Andrzejewskiego

Marek Andrzejewski – autor, kompozytor, wykonawca piosenek. W latach 90. wsp車pracowa z folkowym zespo쿮m „Orkiestra 턻. Miko쿪ja”, z teatrem „Gardzienice” i Teatrem Grupa Chwilowa. W 1994 roku otrzyma I nagrod na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie oraz nagrod im. Wojtka Bellona. Dwukrotnie zdoby Grand Prix i Nagrod Publiczno턢i Oglnopolskiego Festiwalu Recitali w Siedlcach (1994, 1997). Wielokrotnie reprezentowa 턳odowisko lubelskie na koncertach galowych Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Od 1999 roku Marek Andrzejewski wraz z przyjaci車mi wsp車tworzy „Lubelsk Federacj Bardw” – rodzaj piwnicy artystycznej z wielo턢i pisz켧ych, komponuj켧ych i 턯iewaj켧ych. Ma w dorobku trzy autorskie p퀉ty: „Trolejbusowy batyskaf” (1997), „Dziesi唯 piter" (2003) i najnowsza, wydana w tym roku „Elektryczny sweter”.

zdjcie >>>15 sierpnia

(턳oda) godz. 20.00, Bazylika Katedralna 턻. Jakuba

XXXIV Olsztyskie Koncerty Organowe

Roman Gry (tr켦ka) i Bogdan Narloch (organy) zagrali kameralnie w Bazylice Katedralnej 턻. Jakuba podczas kolejnej ods쿽ny XXXIV Olsztyskich Koncertw Organowych. Arty턢i wsp車pracuj ze sob d퀅go, maj na swoim koncie m.in. nagran wsplnie p퀉t. Reprezentuj Pozna i Koszalin. Program, jaki przygotowali na ten 턻i켾eczny dzie obejmuje zarwno utwory dawnych mistrzw (Bach, Hndel, Clarke), jak i dzie쿪 napisane w bli퓋zych nam stuleciach (Grieg, Kurpiski, Lindberg). Oryginalne kompozycje na tr켦k z organami i transkrypcje, utwory o rodowodzie sakralnym i ludowym, pikne kantyleny obok efektownych arabesek – wszystko to zapewni쿽 pikne prze퓓cia w gotyckim wntrzu olsztyskiej katedry.

Wstp wolny.

Wsp車organizacja: Ko쿽 SPAM w Olsztynie

zdjcie >>>15 sierpnia

(턳oda) godz. 20.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Koncert zespo퀅 ZAKOPOWER

Zakopower to obecnie najbardziej znany zesp車 w Polsce, ktry z powodzeniem 낢czy muzyk Podhala z nowoczesnymi brzmieniami i rockow estetyk. W maju 2011 roku ukaza si album pt. „Boso”, obecnie ma status podwjnej platynowej p퀉ty, a muzycy odebrali m.in. Fryderyki w kategoriach Grupa Rocku, Piosenka Rocku i Album Rocku Folk/Muzyka 쫤iata.

zdjcie >>>16 sierpnia

(czwartek) godz. 10.00-15.00, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Wakacyjne Czwartki z Miko쿪jem Kopernikiem

Organizacja: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie16-18 sierpnia

(czwartek) Stare Miasto, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

V Festiwal Podr璨niczy Strefa Przygody

W programie:

16 sierpnia

10.00-17.30, Stare Miasto od strony arkad przy aptece

Budujemy  Najwikszy Instrument Recyklingowy – Zaklinacz Deszczu

Artysta specjalizuj켧y si w ekstremalnych projektach muzycznych, Ryszard Bazarnik, po raz kolejny odwiedzi Olsztyn, by wraz z mieszkacami i turystami zbudowa niezwyk퀉 instrument muzyczny. Potrzeba r켴 do pracy i grania!

zdjcie >>>

Planowane na godz. 20.00 spotkanie z podr璨niczk Ani Jackowsk w Amfiteatrze im. Czes쿪wa Niemena nie odby쿽 si z przyczyn niezale퓆ych od organizatora.

21.00 Amfiteatr

Pokaz tanga Isabelli Cremer i Iwana Harlana

zdjcie >>>


17 sierpnia (pi켾ek) Stare Miasto, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

13.00, Stare Miasto od strony arkad przy aptece

Budujemy  Najwikszy Instrument Recykligowy – Zaklinacz Deszczu

Artysta specjalizuj켧y si w ekstremalnych projektach muzycznych, Ryszard Bazarnik, po raz kolejny odwiedzi Olsztyn, by wraz z mieszkacami i turystami zbudowa niezwyk퀉 instrument muzyczny. Potrzeba r켴 do pracy i grania!

zdjcie >>>

13.00, Scena Staromiejska

Obro si sama – akcja dla Pa, bez wzgldu na wiek. Samoobrony uczy bdzie aktor i karateka Robert Moskwa.

zdjcie >>>

13.30, Scena Staromiejska

W podr璨y – akcja animacyjna dla dzieci

zdjcie >>>

14.00, Stare Miasto od strony arkad przy aptece

Warsztaty 턯iewu i taca afrykaskiego

14.30, Scena Staromiejska

Obro si sama – akcja dla Pa, bez wzgldu na wiek. Samoobrony uczy bdzie aktor i karateka Robert Moskwa.

zdjcie >>>

15.00, Scena Staromiejska

Podr璨e z bajk – quiz rodzinny przygotowany przez Miejsk Bibliotek Publiczn w Olsztynie

zdjcie >>>

15.00, Stare Miasto od strony arkad przy aptece

Warsztaty 턯iewu i taca afrykaskiego

15.30, Scena Staromiejska

W podr璨y – akcja animacyjna dla dzieci

zdjcie >>>

16.00, Scena Staromiejska

Obro si sama – akcja dla Pa, bez wzgldu na wiek. Samoobrony uczy bdzie aktor i karateka Robert Moskwa.

zdjcie >>>

16.30, Scena Staromiejska

W podr璨y – akcja animacyjna dla dzieci

zdjcie >>>

17.00, Scena Staromiejska

Pokaz taca brzucha

zdjcie >>>

17.30, Scena Staromiejska

Obro si sama – akcja dla Pa, bez wzgldu na wiek. Samoobrony uczy bdzie aktor i karateka Robert Moskwa.

zdjcie >>>

18.00, Stare Miasto od strony arkad przy aptece

Premiera Najwikszego Instrumentu Recykligowego – Zaklinacza Deszczu oraz koncert z cyklu „Recyklasyka” w wykonaniu grupy Ryszarda Bazarnika, czyli ekod펧ikowe etniczne show dla Olsztyna!

zdjcie >>>

21.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Koncert zespo퀅 ukraiskiego Haydamaky

Us퀉szymy kozak rock, czyli niezwyk쿮 po낢czenie motyww muzyki etnicznej wielu regionw Ukrainy, Ba쿸anw, nut cygaskich, 퓓dowskich i rockowego uderzenia. Imprezie towarzyszy pokaz egzotycznych bezkrgowcw z Ministerstwa Motyli i jarmark rozmaito턢i.

Wstp wolny.

zdjcie >>>


18 sierpnia  (sobota) Stare Miasto, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

12.00, Scena Staromiejska

W podr璨y – akcja animacyjna dla dzieci

zdjcie >>>

12.30, Scena Staromiejska

Konkursy rowerzystw i nie tylko. Zaprasza Stowarzyszenie Centrum Turystyki Aktywnej KO즁DROM oraz PTTK w Olsztynie.

zdjcie >>>

12.30-17.00, Stare Miasto

I Olsztyski Zlot Mi쿽턭ikw Pojazdw PRL

Organizator: Trabi Ekipa

zdjcie >>>

13.00-17.00, House Cafe

Opowie턢i z drogi – spotkania z podr璨nikami:

zdjcie >>>

13.30, Scena Staromiejska

I Olsztyski Zlot Mi쿽턭ikw Pojazdw PRL – konkurencje sprawno턢iowe i quiz wiedzy geograficzno-motoryzacyjnej

zdjcie >>>

15.00, Scena Staromiejska

GRUPA STUDNIA O. Spektakl „Opowie턢i Afrykaskie”. Bajki podszyte rytmem, z za턯ieww, refrenw i zakl唯 bdziemy budowa wsplny most, po ktrym powdrujemy do naszej s쿽wiasko턢i podszytej Afryki.

Opowiada: Agnieszka Ay튳n Kaim ze Stowarzyszenia GRUPA STUDNIA O.

zdjcie >>>

16.30, Scena Staromiejska

Koncert Radio Samsara

Kontemplacyjny trans grany na oryginalnych instrumentach z Australii, Afryki, Indii i Nepalu:

zdjcie >>>

18.00, Scena Staromiejska

Teatr D펧iku STUDIO 34, spektakl pt. „Listy ze 턻iata” / urban ethno

Imprezie towarzyszy pokaz egzotycznych bezkrgowcw z Ministerstwa Motyli i jarmark rozmaito턢i.

zdjcie >>>

20.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Noc Cygaska

Wyst켺i Forte Roma z Bia쿮gostoku, Dromenca z Warszawy oraz Hitano z Olsztyna.

zdjcie >>>


Wstp wolny.19 sierpnia

(niedziela) godz. 20.00, Bazylika Katedralna 턻. Jakuba

XXXIV Olsztyskie Koncerty Organowe

Ligita Sneibe, utalentowana organistka 쿽tewska, obecnie dzia쿪j켧a w Szwecji. Jej koncerty s po낢czeniem znakomitej techniki gry i bogatej, ciekawej osobowo턢i artystycznej. Podczas jej wystpu mo퓆a wic spodziewa si wielu niezapomnainym wra풽. Repertuar koncertu w Bazylice Katedralnej 턻. Jakuba obejmuje zarwno utwory muzyki barokowej (Dietrich Buxtehude – Preludium C-dur, zagrane na ma퀉ch organach katedralnych), jak i dzie쿪 romantyczne czy XX-wieczne (Franck, Alain, Durufl). Szczeglnie interesuj켧o zapowiada si tryptyk „Rytualny ogie” 쿽tewskiej kompozytorki i przyjaci車ki naszej wykonawczyni, Indry Ri퉑.

Wstp wolny.

Wsp車organizacja: Ko쿽 SPAM w Olsztynie

zdjcie >>>19 sierpnia

(niedziela) godz. 20.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Koncert Gwiazdy Lata: Basia Trzetrzelewska

– O takim sukcesie nie marzy przedtem 풹den polski artysta jazzowy czy rockowy – napisa niegdy Pawe Brodowski, redaktor naczelny „Jazz Forum”. Podsumowa tym samym wielki sukces artystki, a ten by nie byle jaki! Przez miesi켧 jej pierwszy solowy album triumfowa na szczycie listy bestsellerw „wsp車czesnego jazzu” amerykaskiego Billboardu, a trafiaj tam przecie tylko najpopularniejsi muzycy na 턻iecie! W walce o najlepsz sprzeda dokona쿪 rzeczy niemo퓄iwej. Uda쿽 si jej pokona wielu wczesnych gigantw muzyki oko쿽 jazzowej, m.in. Davida Sanborna, Chicka Core i samego Bobby’ego McFerrina! Jedyna polska artystka, ktr Wies쿪w Weiss uwzgldni w swojej kultowej encyklopedii rocka, t퀅macz켧, 풽 jest ona cz沅ci wielkiego 턻iata muzyki. Mowa oczywi턢ie o Basi, a w쿪턢iwie Basi Trzetrzelewskiej, ktra po wielu latach owocnej i, nie bjmy si tego s쿽wa, 턻iatowej kariery oraz sprzeda퓓 milionw p퀉t poza granicami naszego kraju jest dzi wielk midzynarodow gwiazd.

Jej zami쿽wanie do muzyki objawia쿽 si ju w dziecistwie, gdy zafascynowana zagranicznym soulem i jazzem ca퀉mi dniami przesiadywa쿪 przed gramofonem, s퀅chaj켧 ukochanych wykonawcw. – Rujnowa쿪m rodzicw, zdobywaj켧 zachodnie albumy, ktre w Polsce by퀉 bardzo drogie – opowiada po latach. W jej muzyce s퀉cha wp퀉wy wy턬ienitych zachodnich artystw, jak Aretha Franklin, James Taylor czy Carole King, jednak najsilniej na jej twrczo뜻 wp퀉n교 Stevie Wonder. – Jest mi on bliski do dzi – przyznaje Basia, ktra swj nieprzecitny talent eksponowa쿪 ju podczas r璨nego rodzaju uroczysto턢i szkolnych. W 1969 roku, jako zaledwie 15-letnia wokalistka jaworzyskiej grupy Astry, wzi怨a udzia i zwyci轅y쿪 w Festiwalu Awangardy Beatowej w Kaliszu! Sukces ten wywar ogromny wp퀉w na jej p撰niejsze 퓓cie. Pozna쿪 wielu wp퀉wowych ludzi 턳odowiska jazzowego, a wystp na festiwalu zaowocowa sypi켧ymi si zewsz켨 propozycjami wsp車pracy. Najpierw by퀉 Alibabki, ktre swoim nadzwyczajnym g쿽sem Basia wzbogaca쿪 przez niespe쿻a trzy lata. Nie by쿽 to jednak jej najwiksze marzenie. G쿽dna samodzielnych partii wokalnych opu턢i쿪 grup i na krtko przy낢czy쿪 si do debiutuj켧ego wtedy Perfektu. Zbigniew Ho쿭ys w „Non Stop” wielokrotnie j wspomina: – Mia쿪 na imi Ba턪a, 쿪zi쿪 w d퓁nsach i trampkach. 쫗ia쿪 si naturalnie… B퀉skawicznie natrafi쿪 si okazja do pierwszego zagranicznego wyjazdu – p車rocznej wyprawy do Stanw na koncerty w chicagowskich klubach polonijnych. Po powrocie nikt nie przypuszcza, 풽 by to prze쿽mowy moment w jej karierze, ktra w kolejnych latach mia쿪 nabra niezwyk쿮go tempa.

Zauroczona muzykalno턢i Chicago Basia ponownie uda쿪 si za ocean, gdzie w ci켫u niespe쿻a roku zdo쿪쿪 zagra kilkana턢ie koncertw z wieloma amerykaskimi grupami jazzowymi. Stskniona za rodzinnym krajem powrci쿪, lecz nie na d퀅go. Po namowach znajomych, ktrych pozna쿪 za granic, w 1981 roku wyjecha쿪 do Londynu. Pewnego dnia natkn怨a si na og쿽szenie zamieszczone w brytyjskim tygodniku „Melody Maker”. Zaraz potem ca퀉 jej 턻iat zmieni si nie do poznania. Tak trafi쿪 bowiem do londyskiej grupy o nazwie Bronze, w ktrej pozna쿪 swojego artystycznego i 퓓ciowego partnera, pianist Danny’ego White’a. W 1985 roku, wraz z za쿽퓇nym przez niego zespo쿮m Matt Bianco, wyda쿪 znakomity album „Whose Side Are You On?”, na ktry trafi퀉 m.in. przeboje „Half A Minute” i „Get Out Of Your Lazy Bed”. Wtedy zobaczy i us퀉sza j ca퀉 턻iat!

Basia czuja jednak, 풽 nie jest to szczyt jej artystycznych mo퓄iwo턢i. – Wycofa쿪m si, bo chcia쿪m pisa w쿪sne piosenki – t퀅maczy쿪 g쿽dnej wyja턭ie prasie. Chcia쿪 by znana jako samodzielna artystka, postanowi쿪 wic po턻ici si wy낢cznie karierze solowej. Latem 1987 roku ponownie wstrz켽n怨a muzycznym 턻iatem – u boku Danny’ego White’a wyda쿪 swj pierwszy  i prze쿽mowy w karierze longplay „Time & Tide”, z ktrego pochodz takie przeboje, jak „New Day For You”, „Promises” czy utwr tytu쿽wy. P퀉ta odnios쿪 szokuj켧y sukces! By쿪 to niezwyk쿪, wielobarwna mieszanka jazzu, rocka, soulu, funku, rhythm’n’bluesa, a nawet samby. Przemy턫any do najdrobniejszych szczeg車w kr굻ek zachwyci nawet zachodnich krytykw: Jedno z najbardziej stylowych nagra od czasu „Diamond Life” Sade („Los Angeles Times”); Ol턭iewaj켧y debiut. To wokalistka 턻iatowej klasy! („People”); Basia jest poza wszelk kategori, to wa퓆a nowa osobowo뜻 muzyczna („Jazziz”). Album przynis Basi nie tylko uznanie amerykaskich czy brytyjskich publicystw, ale tak풽 tamtejszej, niezwykle wymagaj켧ej publiczno턢i. Pawe Brodowski dobrze pamita jej wystp w s퀉nnym nowojorskim Bottom Line: – Gdy przyjecha쿮m, wszystkie bilety by퀉 ju wyprzedane, a przed wej턢iem ustawi쿪 si kilkusetosobowa kolejka fanw maj켧ych nadziej dosta choby miejsca stoj켧e. Podziw krytykw i s퀅chaczy, kilkumilionowa sprzeda, 턻ietny wynik na listach Billboardu, platyna… O wszystkich sukcesach hucza퀉 wwczas zarwno zagraniczne, jak i polskie media. „Magazyn Muzyczny” poda nawet pewn niewiarygodn ciekawostk, 풽 sam Art Garfunkel zrezygnowa z jej supportu podczas planowanej trasy koncertowej. Artysta uzna, 풽 Basia jest gwiazd zbyt du풽go formatu, by wystpowa na scenie przed nim!

Po trzech latach Polka udowodni쿪, 풽 sukces „Time & Tide” nie by przypadkowy. 쫤iat zachwyci si ni kolejny raz, gdy wyda쿪 rwnie doskona퀉 kr굻ek „London Warsaw New York”, z ktrego pochodz niezwykle popularne w zagranicznych stacjach radiowych single „Baby You’re Mine” i „Cruising For Brusing”. – Ta p퀉ta bez w켾pienia umocni pozycj Basi w턳d elit 턻iatowego show biznesu – stwierdzi recenzent pisma „Rock’n’Roll”. I tak si sta쿽! Pikny, trzymaj켧y w napiciu do ostatniej minuty album, podobnie jak kolejny „The Sweetest Illusian” z 1994 roku z hitem „Drunk On Love”, to dzie쿪, ktrych nie powstydziliby si nawet najwiksi arty턢i tamtych czasw. Obie p퀉ty b퀉skawicznie znika퀉 z p車ek sklepowych. Nawet w Japonii, gdzie rozszed si prawie milion egzemplarzy. Co ciekawe, podczas trasy koncertowej promuj켧ej trzeci solowy longplay, piosenkarka po raz pierwszy od wyjazdu wyst켺i쿪 w Polsce. Zagra쿪 wwczas a siedem znakomitych i wyprzedanych do ostatnich miejsc koncertw.

Mimo wymarzonej kariery Basia wycofa쿪 si z 퓓cia muzycznego w 1998 roku, czego powodem by쿪 przede wszystkim 턬ier jej matki. Decyzj piosenkarki najbole턭iej odczuli jej fani, ktrzy na kolejny artystyczny przejaw z niecierpliwo턢i czekali a sze뜻 lat. Namwiona przez przyjaci車 gwiazda ponownie chwyci쿪 za mikrofon, gdy wraz z muzykami z pierwotnego sk쿪du reaktywowa쿪 grup Matt Bianco. Owocem by niezwykle dojrza퀉 album „Matt’s Mood”, ktry zebra oklaski nie tylko zagranicznych krytykw. Basia nie poprzesta쿪 na tym. Podczas trasy koncertowej wraz z Dannym rozpocz怨a prac nad czwart solow p퀉t! Od lat wyczekiwany album „It’s That Girl Again” ujrza 턻iat쿽 dzienne wiosn 2009 roku. Basia po raz kolejny udowodni쿪, 풽 jest krlow jazzowo-latynoskich d펧ikw, 풽 jak ma쿽 kto potrafi zmiesza amerykaski soul i brazylijsk samb z gor켧ymi latynoskimi rytmami, a wszystko to poda w charakterystycznym tylko dla niej, lekko jazzuj켧ym klimacie. W kraju album promowany by pikn piosenk „A Gift”, ktra ju po kilku notowaniach trafi쿪 na szczyt Listy Przebojw radiowej „Trjki”. W samej Polsce p퀉ta osi켫n怨a status platynowej w ci켫u zaledwie kilku tygodni!

Basia nigdy nie wypiera쿪 si swoich korzeni, czsto wplataj켧 w albumy znajomo brzmi켧e elementy rodzimych piosenek. Czasem w utworach umieszcza쿪 nawet 턯iewane w jzyku polskim linie wokalne. By쿽 tak np. w piosenkach „Reward” i „Copernicus” z p퀉ty „London Warsaw New York”, ktrej ju sam tytu nawi콄uje do rodzinnych stron artystki. W zamian za promowanie polskiej kultury poza granicami kraju artystka otrzyma쿪 wiele presti퓇wych nagrd. Z r켴 ministra odebra쿪 odznak Zas퀅퓇ny dla Kultury Polskiej, za rok temu ods쿽ni쿪 swoj gwiazd w Opolskiej Alei Gwiazd. Piosenkarka ju niebawem zawita do Olsztyna! Bdzie per낢 tegorocznego, 17. ju Olsztyskiego Lata Artystycznego, organizowanego przez Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie. Niezwyk퀉 koncert odbdzie si 19 sierpnia w Amfiteatrze im. Czes쿪wa Niemena. Bez w켾pienia bdzie to magiczny wieczr, niezwykle ciep퀉 i nastrojowy. Nie zabraknie te mocnych rytmicznych d펧ikw, typowych dla jazz-popowych melodii. Basia to jedyna w swoim rodzaju artystka, precyzyjna we wszystkich muzycznych posuniciach. Obecno뜻 na jej wystpie to gwarancja niepowtarzalnych dozna, do턻iadczenia fascynuj켧ego zderzenia muzycznych kultur i, co najwa퓆iejsze, posmakowania kwintesencji olsztyskiego lata!

Basi na scenie towarzyszy bd:

zdjcie >>>20 sierpnia

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK

Teatralny Spichlerz

„Najwa퓆iejsze w 퓓ciu” - ma쿮 prozy Hani Brakonieckiej.

Recital Marty Andrzejczyk pt. „Cicho”

Wstp wolny.

zdjcie >>>20 sierpnia

(poniedzia쿮k) godz. 20.00, Bazylika Katedralna 턻. Jakuba

Koncert zespo퀅 Pro Musica Antiqua

Koncert z cyklu Muzyka europejska w zabytkach Olsztyna

Wstp wolny.23-24 sierpnia

(czwartek) Stare Miasto

IV Festiwal Improwizacji „Dzianie si”

Performance, action, video art, happeningi, improwizacje, spektakle performatywne, koncerty - wszystko to wydarzy쿽 si w Olsztynie podczas IV Festiwalu Improwizacji „Dzianie si”, ktry organizowany jest przez Miejski O턳odek Kultury. Na dwa dni 23-24 sierpnia pouk쿪dana, przewidywalna przestrze miasta zmieni쿪 si nie do poznania.

W tym roku festiwal przybra form konkursu!

Nie zabrak쿽 jednak zaproszonych go턢i.

Sk쿪d jury:

- Arti Grabowski

- Artur Chrzanowski

- Wies쿪w Wachowski

- Kaja Wilengowska

Jury przyzna쿽 nastpuj켧e nagrody i wyr璨nienia:

- nagrod g농wn w wysoko턢i 2500 z쿽tych otrzyma쿪 Anna Kalwajtys

za performance pt. „Freeing mind...”

- wyr璨nienia w wysoko턢i 1500 z쿽tych otrzymali:

Justyna Growska

D펧ik Bud

Olbrzym i Kurdupel

Program:

23 sierpnia

16.47, Uliczka Sztuki, ul. Rodziewiczwny

Monster Hurricane Wihajster (Pozna)

PERFORMANCE ULICZNY

zdjcie >>>

Performance miejski w trzech cz沅ciach. Monster Hurricane Wihajster ukazuj jedn posta w jej r璨nych aspektach: duchowych, psychologicznych, spo쿮cznych, materialnych. Performance jest wdrwk poprzez r璨ne stany ducha i cia쿪. Pierwsza cze뜻 – Protagonista zamknity w Pretaloce, krainie spragnionych duchw. Pierwszy akt dotyczy sfery duchowej, w ktrej istota uwiziona jest w pu쿪pce swoich pragnie, a nastpnie doznaje o턻iecenia. Akt drugi – oto Rotomotor ukazuje sfer materialno-mechaniczn i lki, jakie wi굻 si z 퓓ciem w tym 턻iecie. Prowokuj켧 publiczno뜻, akcja d굻y do kulminacji i „rozwiania t퀅mu” wentylatorem – cz沅 trzecia ostateczne wyzwolenie.

17.30, FROG (budynek by쿮go kina Awangarda, ul. Stare Miasto 23)

Justyna Growska „즩ska” (Skawa)

PERFORMANCE

zdjcie >>>

Dzia쿪nie jest prb podjcia wsp車czesnymi 턳odkami wyrazu tematu cia쿪 otwartego. Motywem przewodnim i materia쿮m wykorzystanym w dzia쿪niu jest 퀅ska (oko쿽 tysi켧a sztuk). Przez symboliczny gest „tworzenia rany”, pokazany jest moment naruszenia integracji cia쿪. Artystka prbuje odpowiedzie na pytanie – czym jest struktura buduj켧a cz쿽wieka i czy w ogle istnieje, niezale퓆a na wp퀉wy zewntrznego 턳odowiska?

18.30, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Grupa Improwizacji Afront

TEATR IMPROWIZACJI

zdjcie >>>

godz. 20.30, Targ Rybny / pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Parampam Pam Trio (Olsztyn, Ktrzyn)

KONCERT

zdjcie >>>

Odpowiedni sprzt i instrumenty pozwol przechodniom na czynny udzia w improwizacji. Zaintonowany d펧ik, szum, trzask, wokaliza osb zainteresowanych bd przyczynkiem do stworzenia improwizacji muzycznej na podstawie tego fragmentu. Wystp bdzie zintegrowany z projekcj wideo.

21.30, Rynek Staromiejski

Xerogra – Proces
Wernisa Wystawy Waldemara Greckiego

PROCES / INSTALACJA

zdjcie >>>

22.00, 턢iana Spichlerz MOK

Justyna Aulak i Justyna Jakbowska (sd)

INSTALACJE „24h –neon” oraz „Olsztyn miastem…”

zdjcie >>>

24 sierpnia (pi켾ek) Stare Miasto, Kamienica Naujacka, ul. D켦rowszczakw 3

17.00, Scena Staromiejska

Anna Kalwajtys (Gdask)

PERFORMANCE „Freeing mind…”

zdjcie >>>

Performance podejmuje aspekty ludzkiej kondycji w kulturze jako element procesw budowania to퓋amo턢i oraz transgresji spo쿮cznej. Podejmuje aspekty takie, jak: graniczno뜻, biologiczno뜻 cz쿽wieka, to퓋amo뜻 oraz krytyczne spojrzenie na wsp車czesn kultur. Porusza tematyk kanibalizmu spo쿮cznego, wzajemne eliminowanie si spo쿮czestwa, wykluczanie s쿪bszych jednostek, represje, izolacje. W swoim dzia쿪niu stosuje prowokacj, ktra wi굻e si z pokazywaniem granicznych sytuacji egzystencjalnych cz쿽wieka.

17.30, Targ Rybny

D펧ik-Bud (sd)

KONCERT

zdjcie >>>

18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Olbrzym i Kurdupel (Gdynia)

KONCERT / PERFORMANCE

zdjcie >>>

Olbrzym i Kurdupel to duet muzykw, tworz켧y na 퓓wo improwizowane wizualizacje wy턻ietlane na muzykw. Duet powsta wiosn 2007 roku w Trjmie턢ie. Muzycy poznali si na jam session w klubie jazzowym w Gdyni. Wymiana my턫i i spostrze풽 oraz fascynacji muzycznych sk쿽ni쿪 ich do konfrontacji swoich przemy턫e na pierwszej prbie, a brak perkusisty my턫켧ego podobnie sprawi, 풽 prba odby쿪 si w duecie. I tak ju zosta쿽... Muzycy du퓇 koncertuj w klubach jazzowych (i nie tylko) w ca쿮j Polsce, chtnie wsp車pracuj z muzykami sceny improv. Maj na koncie dwie p퀉ty: „Frrrrr” (2008) oraz „Six Philosophical Games” (2012). Olbrzym i Kurdupel to jeden z niewielu sk쿪dw w Polsce, serwuj켧y tak znakomit dawk muzyki improwizowanej.

19.00, haloGaleria MOK, ul. D켦rowszczakw 3 (III pitro)

Wernisa video art Artura Chrzanowskiego (sd)

„Spjrz w owy rok przestpny”

zdjcie >>>

19.30, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Anka Fugazi Biernacka „M” (Czstochowa)

MONODRAM

zdjcie >>>

Monodram to refleksja nad r璨nymi obliczami kobiety. Biernacka pokazuje, jak r璨na mo풽 by kobieca natura, ironicznie to komentuj켧. Bohaterka to m쿽da kobieta targana r璨nymi w켾pliwo턢iami, czuje si odrzucona i niekochana przez swojego m轅czyzn-pracoholika, ktry po턻ica, jak sama gorzko stwierdza, „23 godziny na prac a jedn godzin na Ni”. Miota si miedzy szalestwem, eufori, niespe쿻ieniem i depresj. Chce marzy, czu, 퓓 sob, tylko nie wie jak tego dokona i jak to wyrazi. Autorka ma z widzami bardzo osobisty kontakt, poch쿪nia ca낢 uwag, jednak nie oszczdza widza.

20.30,  FROG (budynek by쿮go kina Awangarda, ul. Stare Miasto 23)

3PH-JK-2M-A (Pozna)

KONCERT „new funk-tions”

zdjcie >>>

21.30, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Nowica 9 & Cinemanual

KONCERT

zdjcie >>>

Zesp車 Nowica 9 to nowa jako뜻 rozumienia i tworzenia muzyki. S퀅chaj켧 ich koncertw, ma si 턻iadomo뜻 uczestniczenia w czym wyj켾kowym, radosnym, 턻ie퓓m, a przede wszystkim prawdziwym. Zespl wyst켺i wraz z projektem Cinemanual, czyli  Krzysztofem Owczarkiem VJ-em, autorem „Specjalnych Projekcji Aktywnych”. Koncert Nowicy 9, w po낢czeniu z ruchomymi obrazami Owczarka, zamieni si w zaskakuj켧y spektakl muzyczno-filmowy. Mocno energetyczna muzyka z ciekawym zdecydowanym basem, rozbudowan rytmicznie perkusj, oryginalnym brzmieniem gitary. Do tego melodyjne, czasem przypominaj켧e lata 70. klawisze i saksofon …a to wszystko doprawione zaskakuj켧ymi wokalizami.

Wstp wolny.25 sierpnia

(sobota) godz. 16.00, Ko턢i車 Ewangelicko-Augsburski

Koncert pt. „Wakacje z Nutkami”

Koncert uczestnikw warsztatw muzycznych Pasym 2012 pt. „Wakacje z Nutkami”.

zdjcie >>>

Organizator: Ko쿽 SPAM w Olsztynie25 sierpnia

(sobota) godz. 20.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Gala Operowa: koncert Cezarego Stocha z orkiestr

Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie zaprasza wszystkich melomanw spragnionych wra풽 i emocji z najwikszych sal koncertowych 턻iata na letni Gal Operow, podczas ktrej w Amfiteatrze im. Czes쿪wa Niemena wyst켺i Cezary Stoch w towarzystwie orkiestry Filharmonii Warmisko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego. 쫤iatowej s쿪wy tenor na co dzie wystpuje jako solista w Chrze Kaplicy Sykstyskiej. Ma te na swoim koncie wystpy w salach koncertowych i w teatrach we W쿽szech i za granic. O tym, jak trudno jest dosta si do Chru 턻iadczy mo풽 fakt, 풽 Cezary Stoch jest pierwszym Polakiem w  ponad 500-letniej historii zespo퀅. Olsztyska publiczno뜻 ju w zesz퀉m roku mia쿪 okazj us퀉sze tego wybitnego tenora. Stoch wraz z zespo쿮m 턯iewakw z Chru Kaplicy Sykstyskiej, Nuovo Quartetto Vocale Romano, wyst켺i w Salach Kopernikowskich Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Cezary Stoch urodzi si w Olsztynie. Jest absolwentem Olsztyskiej Szko퀉 Muzycznej w klasie prof. Ireny Boguckiej oraz Akademii Muzycznej w Warszawie, w klasie 턯iewu E. Kossowskiego. W 1993 roku, dziki otrzymanemu stypendium Fundacji Rotary, wyjecha do W쿽ch, gdzie kontynuowa studia wokalne w rzymskim Conservatorio di Santa Cecilia. Rok p撰niej otrzyma kolejne stypendium (Rz켨u W쿽skiego) i zdecydowa si zosta na sta쿮 w kraju „bel canto”, rozpoczynaj켧 karier artystyczn pod pseudonimem Cesare Ruta. W 2011 roku zosta nagrodzony Premio Verdi di Sabaudia za karier artystyczn. Podczas olsztyskiego koncertu us퀉szymy midzy innymi s퀉nne arie z „Toski” G. Verdiego i „Aidy” G. Pucciniego.

Tenor Cezary Stoch na co dzie wystpuje jako solista w Chrze Kaplicy Sykstyskiej. Artysta ma na swoim koncie wystpy w salach koncertowych i w teatrach we W쿽szech i za granic. O tym, jak trudno jest dosta si do Chru 턻iadczy mo풽 fakt, 풽 Cezary Stoch jest pierwszym Polakiem w  ponad 500-letniej historii zespo퀅. O tym, 풽 턻iatowej s쿪wy tenor potrafi swoim g쿽sem zachwyci i wzruszy olsztyska publiczno뜻 mog쿪 si przekona ju w zesz퀉m roku. Stoch wraz z zespo쿮m 턯iewakw z Chru Kaplicy Sykstyskiej, Nuovo Quartetto Vocale Romano, wyst켺i w Salach Kopernikowskich Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Cezary Stoch urodzi si w Olsztynie. Jest absolwentem Olsztyskiej Szko퀉 Muzycznej w klasie prof. Ireny Boguckiej oraz Akademii Muzycznej w Warszawie, w klasie 턯iewu E. Kossowskiego. W 1993 roku, dziki otrzymanemu stypendium Fundacji Rotary, wyjecha do W쿽ch, gdzie kontynuowa studia wokalne w rzymskim Conservatorio di Santa Cecilia. Rok p撰niej otrzyma kolejne stypendium (Rz켨u W쿽skiego) i zdecydowa si zosta na sta쿮 w kraju „bel canto”, rozpoczynaj켧 karier artystyczn pod pseudonimem Cesare Ruta. W 2011 roku zosta nagrodzony Premio Verdi di Sabaudia za karier artystyczn. Podczas olsztyskiego koncertu us퀉szymy midzy innymi s퀉nne arie z „Toski” G. Verdiego i „Aidy” G. Pucciniego.

Dyrygent: Piotr Su쿸owski

Prowadzenie:

Iwona Pavlovi i Marek Marcinkowski

Program koncertu:

1. Verdi – Nabucco Uwertura

2. Puccini – „Recondita Armonia” (Tosca)

3. Bizet – Carmen - I Suita (akt I – Seguedille)

4. Puccini – „E lucevan le stele” – (Tosca)

5. Bizet – Carmen – I Suita (Prelude do aktu III – Intermezzo)

6. Bizet – Carmen – I Suita (Prelude i Aragonaise – prelude do aktu IV)

7. Leoncavallo – „Mattinata”

1. Strauss – Zemsta Nietoperza – Uwertura

2. „Core n'grato”

3. Mozart – Wesela Figara Uwertura

4. „Granada”

5. Bizet – Carmen – I Suita (prelude do aktu IV

– Les dragons d’Alcala i Introdukcja do aktu I – Les Toreadors)

6. „Dicitencello Vuie”

7. Turco/Denza – „Funiculi funicola”

Wsp車organizacja: Filharmonia Warmisko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego

Bilety w cenie 15 z do kupienia:

- Galeria Rynek MOK przy ul. Stare Miasto 24/25 w Olsztynie

- Spichlerz MOK przy ul. Piastowskiej 13 w Olsztynie

- stoisko bukinisty Paw쿪 Paku퀉 przy Starym Ratuszu w Olsztynie

- Informacja Turystyczna przy ul. Staromiejskiej 1 w Olsztynie

- Informacja Turystyczna przy ul. Ostrdzkiej 48G/4 w I쿪wie

- Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny przy ul. Le턭ej 23 w Olsztynku

- punkty sprzeda퓓 og쿽sze Gazety Olsztyskiej (ul. Partyzantw i C.H. Alfa)

- salony Empik

- www.ticketpro.pl

zdjcie >>>26 sierpnia

(niedziela) godz. 9.00-16.00, plac przy Hali Urania

Festyn „Pszczo퀉 i Mid”

Festyn „Pszczo퀉 i Mid” to okazja, by sprbowa miodw z najlepszych lokalnych pasiek oraz zobaczy jak wyrabia si pszczele produkty. Bdzie te mo퓆a naby r璨ne rodzaje miodw. Pod Urani stan kiermasze z rkodzie쿮m, odbd si te wystpy artystyczne. Ponadto w programie konkursy wiedzy o pszczo쿪ch i miodzie.

zdjcie >>>

Organizator: Rejonowe Ko쿽 Pszczelarzy w Olsztynie26 sierpnia

(niedziela) godz. 16.00, Scena Staromiejska

Letnia serenada

Dzia쿪j켧a przy Miejskim O턳odku Kultury Olsztyska Grupa Smyczkowa Absolwent powsta쿪 w 2006 roku z inicjatywy Doroty Obijalskiej, ktra zespo쿮m  kieruje do dzi. Ide stworzenia grupy by쿪 ch唯 kontynuowania gry na instrumentach smyczkowych i wsplnego muzykowania. Cz쿽nkowie zespo퀅 to g농wnie absolwenci Pastwowej Szko퀉 Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie, ktrzy obecnie reprezentuj r璨ne zawody. W sk쿪d Absolwentu wchodz m.in.: farmaceuta, lekarz, prawnik, plastyk, filozof, informatyk, architekt i policjant. Grupa liczy obecnie 18 osb, w tym: 13 skrzypkw, 2 altowiolinistw, 1 wiolonczelista i 1 kontrabasista. Regularne spotkania zespo퀅 pozwalaj na doskonalenie warsztatu gry i prezentowanie umiejtno턢i na licznych koncertach. Repertuar zespo퀅 stanowi zarwno utwory klasyczne, jak i rozrywkowe.

zdjcie >>>26 sierpnia

(niedziela) godz. 20.00, Bazylika Katedralna 턻. Jakuba

XXXIV Olsztyskie Koncerty Organowe: Koncert Fina쿽wy

Fina Olsztyskich Koncertw Organowych to na og車 okazja, by zaprezentowa tytu쿽we organy w szerszym gronie wykonawcw. Tak bdzie i teraz, na zakoczenie XXXIV OKO. Za턯iewa dla nas znakomity kontratenor z Wroc쿪wia, Piotr 즭kowski, obecnie prodziekan Wydzia퀅 Wokalnego tamtejszej Akademii Muzycznej, a zagra olsztyski Kwartet A'Vista. Przy organach zasi켨zie Jaros쿪w Ciecierski, dyrektor artystyczny festiwalu. Na kontrabasie gra bdzie Maciej Nied펧ied. Us퀉szymy wy낢cznie muzyk barokow, zaw轅on do krgw Jana Sebastiana Bacha. Uka풽 ona nie tylko niezwyk퀉 urok i koloryt, ale i pewne interesuj켧e koneksje pomidzy kompozytorami, pisz켧ymi dla siebie lub zapo퓓czaj켧ymi od siebie, jak np. Johann Gottfried Walther. Ciekawostk bdzie do뜻 nietypowe wykonanie s퀉nnego chora퀅 z bachowskiej kantaty adwentowej Wachet auf, ruft uns die Stimme czy zaprezentowanie instrumentalnych kanonw.

Program:

Johann Sebastian Bach

– Kanon g-dur, BWV 1077 (Canone doppio sopr’il soggetto)

– Kanon a-moll, BWV 1073 (napisany dla J.G. Walthera)

Johann Gottfried Walther

– Concerto h-moll wg A. Vivaldiego (Allegro – Adagio – Allegro)

/ organy /

Johann Sebastian Bach

– Cz沅 II Kantaty „Geist und Seele wird verwirret”, BWV 35

/ alt, organy i orkiestra /

Sinfonia (organy i orkiestra)

Recitativo Ach, starker Gott

– Aria Ich wnsche nur bei Gott zu leben

– Fuga g-moll, BWV 578 /organy /

– Agnus Dei z Wielkiej Mszy h-moll, BWV 232

(aria altowa z towarzyszeniem skrzypiec i basso continuo)

– Chora Zion hrt die Wchter singen z kantaty

„Wachet auf, ruft uns die Stimme”, BWV 140

/ g쿽s altowy, organy i kontrabas /

– Chora fina쿽wy (Gloria sei dir gesungen) z tej samej kantaty

Wykonawcy:

Piotr 즭kowski – kontratenor (Wroc쿪w)

Maciej Nied펧ied – kontrabas (Olsztyn)

Jaros쿪w Ciecierski – organy (Olsztyn)

Kwartet Avista (Olsztyn):

- Olga K쿽sowska – I skrzypce

- Marta Rusiniak – II skrzypce

- Katarzyna Lorek – altwka

- Ewa Gawroska – wiolonczela

Wsp車organizacja: Ko쿽 SPAM w Olsztynie

zdjcie >>>31 sierpnia

(pi켾ek) godz. 19.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Olsztyska Ofensywa Muzyczna: Enej i go턢ie

Koncert popularnego zespo퀅 Enej w ramach Olsztyskiej Ofensywy Muzycznej. W턳d zaproszonych go턢i Poparzeni Kaw Trzy i olsztyska 즭dka Grubasa.

zdjcie >>>