2012
LIPIEC 2012

1 lipca

(niedziela) godz. 20.00, Bazylika Katedralna 턻. Jakuba

XXXIV Olsztyskie Koncerty Organowe

Olsztyskie Koncerty Organowe im. Feliksa Nowowiejskiego (OKO) to festiwal z tradycj – odbywaj si one w Bazylice Katedralnej 턻. Jakuba od 1978 roku. Zainicjowa je prof. Feliks R켧zkowski oraz wczesny proboszcz, ks. infu쿪t Tadeusz Borkowski. Niebawem obowi콄ki kierownika artystycznego przej교 prof. Andrzej Chorosiski i sprawowa t funkcj przez blisko 20 lat. Przez lata festiwal zakorzeni si w 턻iadomo턢i olsztynian i turystw, a niedzielne wieczory muzyczne po mszy 턻. sta퀉 si dla melomanw swego rodzaju punktem obowi콄kowym.

Muzyka i Poezja:

Andrzej Chorosiski - organy (Warszawa)

Micha Chorosiski - recytacje (Warszawa)

Koncert promuje p퀉t CD nagran na organach olsztyskiej Katedry.

Wstp wolny.

Wsp車organizacja: Ko쿽 SPAM w Olsztynie

zdjcie >>>1 lipca

(niedziela) godz. 10.00-18.00, Rynek Staromiejski, Scena Staromiejska, Fosa Zamkowa

Festiwal Ba퀃yjski

Staro퓓tni Rzymianie ponownie wkraczyli na ziemie Ba퀃w w poszukiwaniu drogocennego bursztynu. W dniach 30 czerwca i 1 lipca w Olsztynie odby쿪 si bowiem czwarta edycja Festiwalu Ba퀃yjskiego, popularyzuj켧ego dzieje i kultur dawnych Prusw.

Pogram:

Rynek Staromiejski:

10.00-18.00 – Jarmark ba퀃yjski

Scena Staromiejska:

11.00-11.45 – Pokaz musztry oraz uzbrojenie armii rzymskiej i barbarzyskiej:

Inscenizacja: Wys쿪nnicy Nerona w bursztynodajnej krainie

15.30-16.00 – Inscenizacja: Dekapitacja niepos퀅sznych legionistw

Fosa Zamkowa:

13.30-14.00 – Inscenizacja: S켨 plemienia nad niewiern 퓇n

17.00-17.30 – Pokaz musztry oraz uzbrojenie armii rzymskiej i barbarzyskiej:

Inscenizacja: Delegacja wojsk posi쿸owych armii rzymskiej do barbarzycw, zdrada i walka

Rynek Staromiejski:

17.45 – Zakoczenie Festiwalu: Wymarsz XIIII Legionu z miasta

Wsp車organizacja:

Towarzystwo Naukowe Pruthenia

Wydzia Kultury, Promocji i Turystyki Urzdu Miasta

Impreza w ramach projektu „Olsztyn. Wicej ni Euro”.

zdjcie >>>1 lipca

(niedziela) godz. 12.00, Kamienica Naujacka MOK

Premiera spektaklu dla dzieci pt. „Ba띳 o Rolandzie”

Teatr Harmonia wystawi swoje najnowsze przedstawienie pt. „Ba띳 o Rolandzie”.

Adaptacja, inscenizacja i piosenki: Maria Jenny Burniewicz

Akompaniament: Krzysztof Baranowski

zdjcie >>>2 lipca

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK

Teatralny Spichlerz

Spektakl muzyczny pt. „Kantyczka” w wykonaniu zespo퀅 teatralnego „I cha cha”.

Scenariusz i re퓓seria: Piotr Stawski

Akompaniament: Pawe Malinowski

Aran풹cja: zesp車2 lipca

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Koncert Eweliny Saszenko

Wystp Eweliny Saszenko pt. „Hymn 퓓cia i mi쿽턢i wed퀅g Edith Piaf” upamitni Midzynarodowe Spotkanie Uniwersytetw Trzeciego Wieku z by퀉ch Kresw Wschodnich. Litewska piosenkarka jazzowa i popowa narodowo턢i polskiej, Ewelina Saszenko, urodzi쿪 si 26 lipca 1987 roku w Rudziszkach na Litwie. Ju jako dziecko zwyci轅y쿪 podczas jednego z festiwali dla dzieci „Dainu daniele”. W 2010 roku bra쿪 udzia w litewskich preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji, w ktrym zaj怨a III miejsce. Rok p撰niej ponownie wzi怨a udzia w litewskich preselekcjach, ktre wygra쿪 z piosenk „C큖st ma vie”. W wielkim finale Eurowizji Ewelina zaj怨a 19. miejsce. Od Polski piosenkarka dosta쿪 12 punktw…

zdjcie >>>


3 lipca

(wtorek) godz. 18.00, Scena Staromiejska

Edi Good Music Projekt - standardy jazzowe

Organizator: Olsztyskie Stowarzyszenie Jazzowe

zdjcie >>>3-11 lipca

Europejskie Dni Kultury i Sztuki Ulicznej

Bruk Festival 2012

Bruk Festival 2012 to m.in.:

Bruk Festival 2012 – bez w켾pienia jedno z najciekawszych wydarze tego roku oraz jedyna tej rangi imprez w Polsce i Europie 쫞odkowej. Organizatorami festiwalu s: Dobra Sztuka, Prezydent Miasta Olsztyn, a tak풽 firmy i arty턢i zwi콄ani z promocj i aktywizacj kultury miejskiej w Polsce. Bruk to przegl켨 aktywno턢i twrczej m쿽dych entuzjastw nurtu urban culture. To rwnie jedyna w Polsce impreza promuj켧a kultur uliczn na tak wielu p쿪szczyznach jej dzia쿪lno턢i. To niepowtarzalna okazja, by na 퓓wo zobaczy gwiazdy ulicznej muzyki, taca, graffiti, beatboxu, teatru czy dj'ingu, by szlifowa swoje umiejtno턢i u ich boku.

Wszystkie dotychczasowe edycje (2005-2011) okaza퀉 si sukcesem i udowodni퀉, 풽 wydarzenia tego typu s w Polsce niezwykle potrzebne. Masowo anga퓎j켧 m쿽dzie w atrakcyjne dzia쿪nia artystyczne i rozrywk, Bruk Festival pokazuje pozytywny wzorzec i udowadnia, 풽 miejska przestrze mo풽 by miejscem uprawiania sztuki i sportu bez agresji i przemocy. Warsztaty i spotkania twrcze w ramach Bruk Festival zgromadzi퀉 na przestrzeni siedmiu ostatnich lat ponad 2500 osb szkol켧ych si w wielu dziedzinach. W tym roku w rol instruktorw wciel si znamienite postacie z Polski i zagranicy, takie jak: Kelechi (Niemcy), Retzky (Rosja), Ania „YouYa” Jujka, Bboy Bartazz, Ula „Afro” Fryc (taniec); Roxorloops, Dharni, Blady Kris, Pejot (beatbox); Dj Kostek, Dj Funktion, DJ Chmielix, Tas, DJ Ben, Steve Nash (dj'ing); Wojciech Pilichowski z zespo쿮m (instrumenty muzyczne); Xawery 칤쿪wski, Piotr Kielar (sztuka filmowa); Georgina Tarasiuk, Anna Karwan, Wojtek „즣zo” 즣zowski (wokal).

Tradycj Bruk Festivalu s rwnie zawody, ktre ju po raz trzeci odbd si w ramach projektu European Challenge i obejmowa bd: Breakdance, Taniec Hip-hop, Dancehall, Beatbox oraz Dj'ing. Kolejnym filarem Bruku s towarzysz켧e imprezy klubowe, w턳d ktrych w tym roku znajdziemy  m.in. Total Mushup Dj'a Kostka i Dj'a Ostasza, Bruk Out Bashment with Sensithief czyli dancehallowe 턻ito wiecz켧e zawody Dancehall European Challenge czy Teachers vs. Students, podczas ktrego uczniowie warsztatw wyzw na pojedynek swoich nauczycieli.

Na Wielki Fina Bruk Festival 2012, ktry odbdzie si 12 lipca 2012 w olsztyskim amfiteatrze sk쿪da si bdzie fina Breakdance European Challenge, niesamowity spektakl wszystkich uczniw Bruku – Bruk Mega Show oraz niepowtarzalne i emocjonuj켧e widowisko przygotowane przez wszystkich nauczycieli i mistrzw – Fuzja Styli, ktrego tegoroczny podtytu to „Wied펛in II”.

Organizatorzy: Miasto Olsztyn i Dobra Sztuka

Patronat honorowy: Prezydent Olsztyna

zdjcie >>>4 lipca

(턳oda) godz. 21.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Milonga z udzia쿮m Orkiestry Wczorajszego Fasonu

Podobnie jak w ubieg퀉m roku, zapraszamy na lipcowe i sierpniowe wieczory z tangiem argentyskim, organizowane przez Miejski O턳odek Kultury oraz Tango Olsztyn Hann i Janusza Draszkiewiczw w ramach Olsztyskiego Lata Artystycznego. G농wnym celem organizacji wieczorw jest pokazanie i przybli풽nie milongi rozumianej jako miejsce, gdzie gra si i taczy tango argentyskie. Zazwyczaj takie typowe wieczory tanga, to imprezy taneczne przy muzyce mechanicznej lub muzyce na 퓓wo z udzia쿮m orkiestry. Tango na milondze taczymy dla siebie i dla partnera, dla w쿪snej przyjemno턢i. Jest to taniec ca쿸owicie improwizowany, taczony w r璨nych stylach i rodzajach:

- DE SALON – taniec prosty, elegancki, dystyngowany, pozbawiony figur, ograniczaj켧y si praktycznie do chodzenia

- TANGO WALC – taniec zawieraj켧y warstw melodyczn w rytmie walca

- MILONGA, jako taniec – taniec o szybkim rytmie i weso퀉m nastroju, taczony ma퀉mi kroczkami w bliskim kontakcie z partnerem

- TANGO NUEVO – taniec o odmiennym, nowoczesnym charakterze, jako styl w tacu w lu펝ym objciu, ze zmian odleg쿽턢i od bliskiego przytulenia do dalekiego kontaktu, ale wci굻 prowadzony przez partnera

201207040167_milonga.jpg

Muzyka na milondze pouk쿪dana jest w nastpuj켧y sposb: trzy lub cztery tanga, trzy walce lub trzy milongi. Wszystkie utwory w danej grupie (nazywanej tand) maj podobny charakter i nastrj, a tandy rozdzielone s krtkim utworem muzyki „nietangowej”, nazywanym cortin. Stanowi ona przerw i okazj do zmiany partnera.

Tango opiera si przede wszystkim na wzajemnym, bliskim kontakcie tacz켧ych, gdzie jedna z osb prowadzi, a druga pod굻a za prowadzeniem. Nie ma 풹dnej 턢i턫e okre턫onej sekwencji krokw ani choreografii. W trakcie nauki tanga poznajemy poszczeglne elementy, z ktrych prowadz켧y partner sk쿪da swj w쿪sny improwizowany taniec. Objcie partnerw w tangu (tzw. abrazo)  pozwala na komunikowanie si midzy nimi. To muzyka, do ktrej taczymy narzuca sposb i styl taca, ktry z kolei uzewntrznia nasze emocje. Dlatego te ka풼e tango jest inne i niepowtarzalne, nawet z tym samym partnerem do tej samej melodii.

zdjcie >>>6 lipca

(pi켾ek) godz. 10.00, Kamienica Naujacka MOK

Kongres z okazji Olsztyskich Dni Esperanta

Wsp車organizacja:

Warmisko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystw6 lipca

(pi켾ek) godz. 18.00, Galeria Rynek MOK

Wernisa wystawy rysunku Violetty Kulikowskiej-Parkasiewicz

Violetta Kulikowska-Parkasiewicz
Autorka rysunkw, ilustracji, wideo. Urodzi쿪 si w 1970 roku w 쫤idwinie. Dyplom w pracowni prof. Leszka Kijaskiego w Zak쿪dzie Grafiki Warsztatowej Uniwersytetu Miko쿪ja Kopernika w Toruniu uzyska쿪 w 1995 roku. Obecnie pracuje w Instytucie Sztuk Piknych Wydzia퀅 Sztuki Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie na stanowisku adiunkta. Bra쿪 udzia w kilku wystawach indywidualnych oraz w kilkudziesiciu konkursach i wystawach zbiorowych w kraju i za granic. Jej prace znajduj si w wielu zbiorach sztuki, muzeach i kolekcjach prywatnych.

Najwa퓆iejsze wyr璨nienia i nagrody:

Wystawa Malarstwa, Rysunku, Grafiki i Rze펉y Gdask (2002) – wyr璨nienie

III Olsztyskie Biennale Plastyki (2003) – Grand Prix

II Midzynarodowy Konkurs Rysunku Wroc쿪w (2003) – II Nagroda Rektora Akademii Sztuk Piknych we Wroc쿪wiu

V Triennale Sztuki Sacrum, Czstochowa (2003) – II Nagroda Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Czstochowie

V Olsztyskie Biennale Plastyki, Olsztyn (2007) – II nagroda

VI Triennale Polskiego Rysunku Wsp車czesnego Lubaczw (2008) – III nagroda

VI Olsztyskie Biennale Plastyki, Olsztyn (2009) – II wyr璨nienie

VII Triennale Polskiego Rysunku Wsp車czesnego Lubaczw (2011) – wyr璨nienie

Wstp wolny.

zdjcie >>>7-14 lipca

(sobota) godz. 19.00, Filharmonia Warmisko-Mazurska

VIII Midzynarodowy Kurs i Konkurs Gitarowy w Olsztynie

쫤iatowe Prawykonanie Koncertu Adama Kosewskiego na gitar i orkiestr „AURI”:

Waldemar Gromalak - gitara (Polska)

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmisko-Mazurskiej

A w dniach nastpnych:

8 lipca (niedziela) godz. 19.00, Sala Koncertowa PSM w Olsztynie

Xingye Li - gitara (Chiny)

9 lipca (poniedzia쿮k) godz. 19.00, Filharmonia Warmisko-Mazurska

Shin Ichiro Tokunaga - gitara (Japonia)

10 lipca (wtorek) godz. 19.00, Filharmonia Warmisko-Mazurska

Gabriel Bianco - gitara (Francja)

11 lipca (턳oda) godz. 16.30, Sala Koncertowa PSM w Olsztynie, godz. 19.00, Filharmonia Warmisko-Mazurska

godz. 16.30, Sala Koncertowa PSM w Olsztynie

Scena Gitarowa M쿽dych Talentw - koncert uczestnikw midzynarodowego kursu gitarowego

godz. 19.00, Filharmonia Warmisko-Mazurska

Carlo Marchione - gitara (W쿽chy)

12 lipca (czwartek) godz. 16.30, godz. 19.00, Sala Koncertowa PSM w Olsztynie

godz. 16.30

Scena Gitarowa M쿽dych Talentw - koncert uczestnikw midzynarodowego kursu gitarowego

godz. 19.00

Marcin Dylla - gitara (Polska)

Kurpiski Guitar Duo (Polska)

13 lipca (pi켾ek) godz. 19.00, Filharmonia Warmisko-Mazurska

Marina Gorbacheva - domra (Rosja)

Natalia Shatokhina - fortepian (Rosja)

14 lipca (sobota) godz. 19.00, Filharmonia Warmisko-Mazurska

Duo Melis:

Susana Prieto - gitara (Grecja)

Alexis Muzurakis - gitara (Hiszpania)

Og쿽szenie wynikw Konkursu i wystp zdobywcy Grand Prix

Prowadzenie koncertw: Janusz Ciepliski

zdjcie >>>7 lipca

(sobota) godz. 17.00, Jaroty

Konkurs Fest Muza i koncert Luxtorpedy

Fina쿽we starcie m쿽dych zespo농w z Warmii i Mazur w ramach konkursu Fest Muza zosta쿽 przeniesione na 14 wrze턭ia. Cho koncert grupy Luxtorpeda odby si zgodnie z planem, niekorzystne warunki pogodowe nie pozwoli퀉 na wystpy piciu zakwalifikowanych do fina퀅 zespo농w. Dat rozstrzygnicia konkursu Fest Muza podamy ju wkrtce.

Organizowana przez Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie Fest Muza to najnowsza propozycja konkursowa dla zespo농w z regionu, niezwi콄anych 풹dnym kontraktem p퀉towym z wytwrni, w ktrych 턳ednia wieku muzykw nie przekracza 25 lat. Potencja m쿽dych twrcw jest ogromny, osb chc켧ych pokaza swj talent nie brakuje. M쿽de kapele natchnione sukcesem choby grupy Enej chc gra poza salami prb czy ma퀉mi klubami. Fest Muza wychodzi im naprzeciw. Podczas konkursu pi唯 zespo농w powalczy o nagrod Prezydenta Olsztyna – 5 tysicy z쿽tych!

Zespo퀉, ktre zakwalifikowa퀉 si do Fina퀅:

1 – Cerber (Olsztyn)

2 – DNA Has Changed in Mechanical Network (Szczytno)

3 – Messa (Olsztyn)

4 – Nerv (Olsztyn)

5 – Noxx (Ostrda)

zdjcie >>>8 lipca

(niedziela) godz. 20.00, Bazylika Katedralna 턻. Jakuba

XXXIV Olsztyskie Koncerty Organowe

Olsztyskie Koncerty Organowe im. Feliksa Nowowiejskiego (OKO) to festiwal z tradycj – odbywaj si one w Bazylice Katedralnej 턻. Jakuba od 1978 roku. Zainicjowa je prof. Feliks R켧zkowski oraz wczesny proboszcz, ks. infu쿪t Tadeusz Borkowski. Niebawem obowi콄ki kierownika artystycznego przej교 prof. Andrzej Chorosiski i sprawowa t funkcj przez blisko 20 lat. Przez lata festiwal zakorzeni si w 턻iadomo턢i olsztynian i turystw, a niedzielne wieczory muzyczne po mszy 턻. sta퀉 si dla melomanw swego rodzaju punktem obowi콄kowym.

Prof. Bogus쿪w Grabowski - organista, pedagog, kompozytor i animator muzyki z Gdaska. W jego wykonaniu zabrzmi zarwno interesuj켧e dzie쿪 muzyki dawnej (Siefert, Rohaczewski, Bach), jak i utwory XX-wieczne – francuskiego twrcy Jehana Alaina, ktrego 100-lecie urodzin obchodzili턬y na podczas festiwalu w ubieg퀉m roku. Program ten zadowoli zarwno koneserw muzyki organowej, jak i poszukiwaczy interesuj켧ych ciekawych brzmie i klimatw. Warto doda, 풽 prof. Grabowski jest te znawc muzyki sakralnej i cenionym improwizatorem. Niedawno nagra p퀉t z jazzowym saksofonist Maciejem Sika낢.

Wstp wolny.

Wsp車organizacja: Ko쿽 SPAM w Olsztynie

zdjcie >>>9 lipca

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK

Teatralny Spichlerz

Monodram muzyczny pt. „Spadanie te jest form lotu” - wiersze Sylvii Plath w t퀅maczeniu Julii Hartwig, Jana Rostworowskiego i Agnieszki Kochanowskiej, Teresy Truszkowskiej.

Teksty i muzyka: Piotr Misiorowski

Opieka re퓓serska: Agnieszka Ko쿽dyska

Wykonanie i scenariusz: Marta Andrzejczyk9 lipca

(poniedzia쿮k) godz. 18.00, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Koncert zespo퀅 Pro Musica Antiqua

Muzyka europejska w zabytkach Olsztyna:

Koncert zespo퀅 Pro Musica Antiqua

zdjcie >>>10 lipca

(wtorek) godz. 18.00, Scena Staromiejska

Edi Good Music Projekt - standardy jazzowe

Organizator: Olsztyskie Stowarzyszenie Jazzowe

zdjcie >>>12 lipca

(czwartek) godz. 21.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Festiwalu Piosenki Inteligentnej Bez Lipy: koncert zespo퀅 Strachy na Lachy

Grupa Strachy na Lachy to niegdysiejsza Midzymiastwka Muzykuj켧a Graba oraz Graba + Kto Tam Jeszcze. Formacja stworzona przez Krzysztofa „Graba풹” Grabowskiego i Andrzeja „Kozaka” Kozakiewicza – za쿽퓓cieli punk-rockowego zespo퀅 Pid풹ma Porno. Zesp車 powsta dziesi唯 lat temu i ju po kilku miesi켧ach zdo쿪 wyda debiutancki kr굻ek pt. „Strachy na Lachy”, na ktrym, obok piosenek autorstwa „Graba풹”, znalaz퀉 si kultowe szlagiery z dawnych lat, m.in. piosenka z filmu „Stawiam na Tolka Banana” oraz „Nim wstanie dzie” – kompozycja Krzysztofa Komedy do s농w Agnieszki Osieckiej. W kolejnych latach zesp車 wyda jeszcze pi唯 znakomitych p퀉t: „Pi쿪 Tango” (2005), „Autor” (2007), „Zakazane piosenki” (2008), „Dodekafonia” (2010) i „Dekada” (2011), wydana z okazji 10-lecia grupy. Dzi Strachy na Lachy to jeden z najpopularniejszych zespo농w w kraju, ktry inspiruje oryginalno턢i rockowego grania, zespolon z poetyckimi tekstami „Graba풹”. Najwiksze przeboje formacji to m.in., „Dzie dobry, kocham ci”, „Pi쿪 tango”, „Czarny chleb i czarna kawa”, najnowszy „Awangarda, jazz i podziemie” oraz „칪j w kraju”, ktry b퀉skawicznie wspi교 si na szczyt listy przebojw radiowej „Trjki”.

Sk쿪d zespo퀅:

zdjcie >>>12 lipca

(czwartek) godz. 10.00-15.00, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Wakacyjne Czwartki z Miko쿪jem Kopernikiem

Organizacja: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie13 lipca

(pi켾ek) godz. 21.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Festiwalu Piosenki Inteligentnej Bez Lipy: koncert Lecha Janerki

Lech Janerka to jeden z najpopularniejszych polskich rockmanw. Ten wybitny kompozytor, basista i autor tekstw na polskiej scenie pojawi si ju pod koniec lat 70. Za쿽퓓 wtedy zesp車 o nazwie Klaus Mitffoch, ktrego debiutancka i jedyna jak dot켨 p퀉ta uznawana jest za jedn z najwa퓆iejszych w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Dziennikarze „Magazynu Muzycznego” uznali j za p퀉t 30-lecia, za czytelnicy „Tylko Rocka” za najlepszy kr굻ek lat 80. Pod k켾em ekspresji album przywo퀉wa na my턫 twrczo뜻 zespo농w punk-rockowych, jednak charakteryzowa si znacznie bardziej rozbudowan harmoni i wiksz melodyczno턢i. Teksty natomiast odnosi퀉 si do szarej rzeczywisto턢i PRL-u.

W kolejnych latach Janerka po턻ici si karierze solowej. Dotychczas 턻iat쿽 dzienne ujrza쿽 a siedem p퀉t, z czego pierwsza „Historia podwodna” do dzi przez krytykw uznawana jest za kultowe i ponadczasowe dzie쿽. Natomiast „Fiu Fiu” z 2002 roku zaowocowa쿽 dwoma Fryderykami w kategoriach P퀉ta Alternatywna i Autor Rocku. Bez w켾pienia warto zag녠bi si wraz z Lechem Janerk w pe쿻 kultowych d펧ikw histori polskiej muzyki rockowej.

zdjcie >>>14 lipca

(sobota) godz. 21.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Festiwalu Piosenki Inteligentnej Bez Lipy: koncert Lory Szafran

Lora Szafran, jedna z najbardziej utalentowanych polskich wokalistek jazzowych, na polskiej scenie obecna od wczesnych lat 80. Ju jako studentka Wydzia퀅 Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach wsp車pracowa쿪 z grup Walk Away. Jej prawdziwa kariera rozpocz怨a si jednak od zwycistwa w Midzynarodowym Konkursie Wokalistw Jazzowych w 1984 roku. Zaraz potem wielokrotnie wystpowa쿪 z zespo쿮m „Swing Orchestra Cracow”, a w latach nastpnych zwi콄a쿪 si z grup „New Presentation”, z ktr nagra쿪 dwie p퀉ty. W 1994 roku bardzo nowatorsko potraktowa쿪 muzyk Fryderyka Chopina – wsplnie z Bernardem Maselim nagra쿪 p퀉t pt. „Tylko Chopin” z tekstami Justyny Holm. Kolejne lata to Big Stars, czyli zesp車 za쿽퓇ny wraz z Patrycj Gol i Beat Bednarz. Po rozwi콄aniu grupy w 2010 roku Lora Szafran skupi쿪 si jednak na karierze solowej. Nagra쿪 ciep낢 i melodyjn, cho pe쿻 elektronicznych pejza퓓 muzycznych p퀉t „Sekrety 퓓cia wed퀅g Leonarda Cohena”. Efekty jej pracy nad tym niezwyk퀉m ho쿭em ku twrczo턢i mistrza poznamy podczas sobotniego wieczoru, ostatniego podczas tegorocznego Festiwalu Piosenki Inteligentnej Bez Lipy.

zdjcie >>>15 lipca

(niedziela) godz. 16.00, Scena Staromiejska

Letnia serenada

Dzia쿪j켧a przy Miejskim O턳odku Kultury Olsztyska Grupa Smyczkowa Absolwent powsta쿪 w 2006 roku z inicjatywy Doroty Obijalskiej, ktra zespo쿮m  kieruje do dzi. Ide stworzenia grupy by쿪 ch唯 kontynuowania gry na instrumentach smyczkowych i wsplnego muzykowania. Cz쿽nkowie zespo퀅 to g농wnie absolwenci Pastwowej Szko퀉 Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie, ktrzy obecnie reprezentuj r璨ne zawody. W sk쿪d Absolwentu wchodz m.in.: farmaceuta, lekarz, prawnik, plastyk, filozof, informatyk, architekt i policjant. Grupa liczy obecnie 18 osb, w tym: 13 skrzypkw, 2 altowiolinistw, 1 wiolonczelista i 1 kontrabasista. Regularne spotkania zespo퀅 pozwalaj na doskonalenie warsztatu gry i prezentowanie umiejtno턢i na licznych koncertach. Repertuar zespo퀅 stanowi zarwno utwory klasyczne, jak i rozrywkowe.

zdjcie >>>15 lipca

(niedziela) godz. 20.00, Bazylika Katedralna 턻. Jakuba

XXXIV Olsztyskie Koncerty Organowe

Olsztyskie Koncerty Organowe im. Feliksa Nowowiejskiego (OKO) to festiwal z tradycj – odbywaj si one w Bazylice Katedralnej 턻. Jakuba od 1978 roku. Zainicjowa je prof. Feliks R켧zkowski oraz wczesny proboszcz, ks. infu쿪t Tadeusz Borkowski. Niebawem obowi콄ki kierownika artystycznego przej교 prof. Andrzej Chorosiski i sprawowa t funkcj przez blisko 20 lat. Przez lata festiwal zakorzeni si w 턻iadomo턢i olsztynian i turystw, a niedzielne wieczory muzyczne po mszy 턻. sta퀉 si dla melomanw swego rodzaju punktem obowi콄kowym.

Jerzy Kukla (Lublin)

Wstp wolny.

Wsp車organizacja: Ko쿽 SPAM w Olsztynie

zdjcie >>>15 lipca

(niedziela) godz. 21.00, Dziedziniec Zamkowy

Olsztyska Ofensywa Muzyczna: koncert Marty Andrzejczyk

Podczas niedzielnego koncertu w ramach Olsztyskiej Ofensywy Muzycznej Marta Andrzejczyk zabierze publiczno뜻 w niesamowit podr璨 do przedwojennego 턻iata. Us퀉szymy najpikniejsze utwory z repertuaru Wiery Gran, w tym m.in.: „Serce matki”, „Ciemna dzi noc”, „Piosenka o zagubionym sercu”, „Nie kocha w tak noc to grzech”, „Tango Noturno” i „Trzy listy”. Nie zabraknie te piosenki „Jej pierwszy bal” z warszawskiego getta, ktr Gran za턯iewa쿪 niegdy przy akompaniamencie W쿪dys쿪wa Szpilmana w Kawiarni Sztuka. Recital pt. „Listy Wiery Gran” to tak풽 czterech utalentowanych muzykw: Piotr Banaszek – aran풹cje, piano, instrumenty klawiszowe, Marcin Gustaw Staniszewski – gitara, Pawe Puszcza쿽 – kontrabas, Zbigniew Chrzanowski – perkusja.

Prowadzenie koncertu: Krzysztof Szatrawski

Wstp wolny.

Marta Andrzejczyk
Olsztyska pie턭iarka i aktorka Bia쿮go Teatru w Olsztynie, wcze턭iej Teatru Kreatury w Gorzowie Wielkopolskim i Teatrze Pantomimy Olsztyskiej. Wsp車za쿽퓓cielka grupy literacko-muzycznej Scena Babel, Kabaretu Piosenki Smutnej oraz Teatralnego Spichlerza. Adeptka Olsztyskiego Teatru Rapsodycznego, wielokrotnie nagradzana w dziedzinie piosenki i aktorstwa. Ponadto stypendystka Prezydenta Miasta Olsztyn, Ministra Kultury i Sztuki, Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu. W 2007 roku ukaza쿪 si jej pierwsza p퀉ta pt. „Cicho”, w 2010 roku „Cienie”, a zaraz potem recital pt. „Kobieta Czasownik”. Marta Andrzejczyk 턯iewa w programie s쿽wno-muzycznym pt. „쫜ieszmy si kocha ludzi…” w towarzystwie Ewy B쿪szczyk i Krzysztofa Kolbergera. Tym w쿪턭ie programem, 15 kwietnia 2010 roku na Zamku Krlewskim w Warszawie, w imieniu polskich artystw i twrcw, po풽gna쿪 Par Prezydenck i Ministra Tomasza Mert. 16 stycznia 2011 roku program ten zosta zaprezentowany i nagrany w Studiu im. Agnieszki Osieckiej w radiowej „Trjce”.

zdjcie >>>17 lipca

(wtorek) godz. 18.00, Scena Staromiejska

Edi Good Music Projekt - standardy jazzowe

Organizator: Olsztyskie Stowarzyszenie Jazzowe

zdjcie >>>18 lipca

(턳oda) godz. 21.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Milonga i lekcja tanga

Podobnie jak w ubieg퀉m roku, zapraszamy na lipcowe i sierpniowe wieczory z tangiem argentyskim, organizowane przez Miejski O턳odek Kultury oraz TANGO OLSZTYN Hann i Janusza Draszkiewiczw w ramach Olsztyskiego Lata Artystycznego. G농wnym celem organizacji wieczorw jest pokazanie i przybli풽nie milongi rozumianej jako miejsce, gdzie gra si i taczy tango argentyskie. Zazwyczaj takie typowe wieczory tanga, to imprezy taneczne przy muzyce mechanicznej lub muzyce na 퓓wo z udzia쿮m orkiestry. Tango na milondze taczymy dla siebie i dla partnera, dla w쿪snej przyjemno턢i. Jest to taniec ca쿸owicie improwizowany, taczony w r璨nych stylach i rodzajach:

- DE SALON – taniec prosty, elegancki, dystyngowany, pozbawiony figur, ograniczaj켧y si praktycznie do chodzenia

- TANGO WALC – taniec zawieraj켧y warstw melodyczn w rytmie walca

- MILONGA, jako taniec – taniec o szybkim rytmie i weso퀉m nastroju, taczony ma퀉mi kroczkami w bliskim kontakcie z partnerem

- TANGO NUEVO – taniec o odmiennym, nowoczesnym charakterze, jako styl w tacu w lu펝ym objciu, ze zmian odleg쿽턢i od bliskiego przytulenia do dalekiego kontaktu, ale wci굻 prowadzony przez partnera

Muzyka na milondze pouk쿪dana jest w nastpuj켧y sposb: trzy lub cztery tanga, trzy walce lub trzy milongi. Wszystkie utwory w danej grupie (nazywanej tand) maj podobny charakter i nastrj, a tandy rozdzielone s krtkim utworem muzyki „nietangowej”, nazywanym cortin. Stanowi ona przerw i okazj do zmiany partnera.

Tango opiera si przede wszystkim na wzajemnym, bliskim kontakcie tacz켧ych, gdzie jedna z osb prowadzi, a druga pod굻a za prowadzeniem. Nie ma 풹dnej 턢i턫e okre턫onej sekwencji krokw ani choreografii. W trakcie nauki tanga poznajemy poszczeglne elementy, z ktrych prowadz켧y partner sk쿪da swj w쿪sny improwizowany taniec. Objcie partnerw w tangu (tzw. abrazo)  pozwala na komunikowanie si midzy nimi. To muzyka, do ktrej taczymy narzuca sposb i styl taca, ktry z kolei uzewntrznia nasze emocje. Dlatego te ka풼e tango jest inne i niepowtarzalne, nawet z tym samym partnerem do tej samej melodii.

zdjcie >>>19 lipca

(czwartek) godz. 18.00, Galeria Amfilada MOK

Przegl켨 twrczo턢i cz쿽nkw ZPAP Olsztyn

Przegl켨 twrczo턢i cz쿽nkw Zwi콄ku Polskich Artystw Plastykw z Olsztyna obejmuje prace piciu artystek:

zdjcie >>>19 lipca

(czwartek) godz. 17.00, haloGaleria MOK

Wernisa wystawy malarstwa i animacji filmowej Tomasza Witkowskiego

Tomasz Witkowski
Urodzi si w 1978 roku w Olsztynie. Ukoczy Instytut Sztuk Piknych na Wydziale Nauk Spo쿮cznych i Sztuki Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie. Dyplom w Pracowni Rze펉y i Ceramiki prof. Teresy Platy-Nowiskiej uzyska w 2008 roku. W 2005 roku otrzyma stypendium Prezydenta Olsztyna, a rok p撰niej uczestniczy w midzynarodowym sympozjum rze펉iarskim miast partnerskich w Halfmannshof Gelsenkirchen w Niemczech. Laureat III miejsca w konkursie rze펉iarskim „Nied펧ied dla Ursusa” w Warszawie (2009) oraz II nagrody podczas VI Olsztyskich Biennale Plastyki „O Medal Prezydenta” (2009). Autor i uczestnik wielu plenerw, akcji artystycznych, kilku indywidualnych i zbiorowych wystaw. Zajmuje si rze펉, malarstwem i rysunkiem. Wystawa „24” to cykl 24 prac powsta퀉ch w ci켫u 24 godzin podczas maratonu malarskiego, ktry odby si 5 czerwca 2011 roku na rynku Starego Miasta w Olsztynie. S to spontaniczne wariacje na temat g쿽wy, reakcji i relacji midzyludzkich – w pe쿻i ekspresyjne, uczuciowe i subiektywne malarstwo.

zdjcie >>>19 lipca

(czwartek) godz. 10.00-15.00, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Wakacyjne Czwartki z Miko쿪jem Kopernikiem

Organizacja: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie20 lipca

(pi켾ek) godz. 20.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena, Scena Staromiejska

Midzynarodowy Festiwal XXI Olsztyskie Noce Bluesowe

Midzynarodowy Festiwal XXI Olsztyskie Noce Bluesowe to nie tylko dwa wieczory, ale i dwie rozbrzmiewaj켧e bluesem sceny – mniejsza Scena Staromiejska, na ktrej odbd si koncerty niebiletowane, oraz g농wna w Amfiteatrze im. Czes쿪wa Niemena. Na obu wyst켺i a dwana턢ie wspania퀉ch zespo농w z kraju i zagranicy! Jak co roku, nie zabraknie te kilku interesuj켧ych imprez towarzysz켧ych.

Koncerty na g농wnej scenie rozpoczn si od wystpu grupy Flesh Creep, dowodzonej przez znakomitego gitarzyst Bogdana Topolskiego. Zaraz potem za턯iewa zwyci轅czyni pierwszej polskiej edycji „Idola”, Alicja Janosz, ktra wraz z wroc쿪wskim zespo쿮m HooDoo Band zapewni niepowtarzaln muzyczn uczt z pogranicza soulu, funku i rhythm’n’bluesa. Ca쿽뜻 nabierze tempa dziki gitarowym solwkom i wokalizom jednego z najwybitniejszych bluesmanw z Chicago, Carlosa Johnsona. Wieczr zakoczy si koncertem samego Cedric Burnside Project, o ktrym ostatnio w muzycznym 턻iatku jest bardzo g쿽턭o. Uznawany przez krytykw za jednego z najlepszych perkusistw bluesowych m쿽dego pokolenia Cedric, ma na swoim koncie dwie nagrody The Blues Music Award, cho na w쿪sny rachunek bbni zaledwie od dwch lat. W 2010 roku odebra statuetk w kategorii Debiut Roku, za rok temu zosta uznany za Perkusist Roku!

Kolejnego dnia w Amfiteatrze im. Czes쿪wa Niemena jako pierwszy wyst켺i poznaski zesp車 bluesowo-rock’n’rollowy, zwycizca licznych festiwali i przegl켨w bluesowych w kraju, Wolna Sobota, a zaraz po nim midzynarodowa grupa Soul Catchers International, w ktrej muzyce mieszaj si bluesowe style z najdalszych zak켾kw 턻iata!

Fina XXI Olsztyskich Nocy Bluesowych to wystp gwiazdy wielkiego formatu. Na deskach olsztyskiego amfiteatru za턯iewa sam Bobby Rush! Pochodz켧y z Luizjany wokalista bluesowy i soulowy, ktry na amerykaskiej scenie muzycznej wystpuje ju od niemal 50 lat. Ten dynamiczny showman, ktry miesza soul, funk i R&B z tradycyjnym bluesem, ju  jako dziecko interesowa si muzyk. Pasj do bluesa zarazi go ojciec, pastor, ktry czsto grywa na gitarze i harmonijce. On sam najchtniej bawi si w쿪snorcznie zrobionymi instrumentami, z kube쿸a po syropie trzcinowym i kija od miot퀉, do ktrego przyczepia napity drut. M쿽dziecze eksperymenty zyska퀉 nowy wymiar, gdy w 1946 roku muzyk przenis si wraz z rodzin do stanu Arkansas. Tam pozna i zaprzyja펝i si ze s쿪wnym bluesmanem Elmorem Jamesem, jego kuzynem Boydem Gilmorem i pianist Moose Johnem Walkerem. Razem stworzyli pierwszy zesp車 akompaniuj켧y, do ktrego Rush, oprcz znakomitego wokalu, wnosi te gr na gitarze i harmonijce. W kolejnych latach bluesman trafi do legendarnego Chicago, gdzie zamieszka wraz z rodzin. Tam w쿪턭ie Emmit Ellis Jr., bo tak brzmi prawdziwe imi i nazwisko artysty, przez ponad dekad wystpowa w bluesowych klubach, wyrabiaj켧 sobie muzyczn mark jako dynamiczny Bobby Rush. To w쿪턭ie w Chicago muzyk dokona pierwszych nagra w drobnych wytwrniach. Jego kariera stopniowo nabiera쿪 rozpdu. W 1979 roku zosta odnotowany na li턢ie przebojw z piosenk ze swojego pierwszego albumu „Rush Hour”.  Artysta uwa풹ny jest za jedn z najbarwniejszych postaci wcze턭ie wystpuj켧ych w klubach z tzw. okrgu „Chitlin Circuit”, historycznego miejsca na po퀅dniowym-wschodzie Stanw. W latach 80. Rush przenis si do Mississippi, gdzie za쿽퓓 wytwrni Deep Rush i zacz교 d퀅g i owocn wsp車prac z wieloma kultowymi muzykami. Od lat jest uznanym artyst, nagradzanym  wieloma presti퓇wymi nagrodami, m.in. The Blues Music Award w kategoriach najlepszego wokalisty, muzyka akustycznego i za najlepszy album.

Podczas festiwalu tradycyjnie odbd si popo퀅dniowe koncerty z cyklu „Twj Blues poleca” z udzia쿮m czo쿽wych zespo농w kategorii „Odkrycie Roku” ankiety Blues Top 2011 kwartalnika „Twj Blues”. W pi켾ek 20 lipca na otwartej Scenie Staromiejskiej jako pierwsza wyst켺i grupa Nie strzela do pianisty, ktra w zesz퀉m roku wygra쿪 konkurs m쿽dych zespo농w na festiwalu Las, Woda i Blues 2011. Nastpnie zagra JJL Trio, zesp車 pod wodz gitarzysty Leszka Jakubczaka, prezentuj켧y porywaj켧y mix bluesa, jazzu i rocka.  Na zakoczenie akustyczny koncert o niezwykle szerokim spektrum stylistycznym zagra Kajetan Drozd Acoustic Trio. Ca낢 imprez poprowadzi Wies쿪w Chmielewski. Natomiast w sobot 21 lipca wyst켺i takie zespo퀉, jak trio akustyczne W쿽dka Sobczaka Blues Point, Roadside i pochodz켧y ze 쫖켽ka Juicy Band, a ca낢 imprez poprowadzi Piotr Gwizda쿪.

Tegoroczne Noce przynios te kilka imprez towarzysz켧ych, w tym m.in. prelekcj Andrzeja Dramiskiego „Po co Claptonowi ca퀉 ten blues?”, podczas ktrej udowodni, 풽 Eric Clapton ma z bluesem wicej wsplnego, ni mog쿽by si wydawa. Spotkanie odbdzie si drugiego dnia festiwalu w Galerii Rynek Miejskiego O턳odka Kultury ulokowanej na Starym Mie턢ie.

Te i inne atrakcje to tylko niektre spo턳d wszystkich, ktre obejmuj XXI Olsztyskie Noce Bluesowe. S쿽wem, ogrom wra풽 w ci켫u dwch dni spdzonych w Olsztynie. Nadchodz켧e wielkimi krokami XXI Olsztyskie Noce Bluesowe to punkt obowi콄kowy w kalendarzu imprez ka풼ego prawdziwego fana bluesa!


Program:


Koncerty niebiletowane:

20 lipca (sobota) godz. 17.00, Scena Staromiejska

- Nie strzela do pianisty

- JJL Trio

- Kajetan Drozd Acoustic Trio

Prowadzenie – Wies쿪w Chmielewski

21 lipca (sobota) godz. 17.00, Scena Staromiejska

- Blues Point

- Roadside

- Juicy Band

Prowadzenie – Piotr Gwizda쿪


Koncerty biletowane:

20 lipca (pi켾ek) godz. 20.00, mfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

- Flesh Creep

- Carlos Johnson & HooDoo Band

- Cedric Burnside Project

zdjcie >>>

21 lipca (sobota) godz. 20.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

- Wolna Sobota

- Soul Catchers International

- Bobby Rush

zdjcie >>>


Imprezy towarzysz켧e – m.in.:

21 lipca (sobota) godz. 15.00, Galeria Rynek MOK

„Po co Claptonowi ca퀉 ten blues?” – prelekcja Andrzeja Dramiskiego

Wicej informacji:

www.blues.olsztyn.pl


Wywiad z Bogdanem Topolskim z Flesh Creep

dla Miejskiego O턳odka Kultury w Olsztynie:

Olsztyn, jako miasto bluesa, jest Panu za pewne dobrze znany?

Tak, bardzo dobrze. W 1996 roku wyst켺i쿮m po raz pierwszy podczas Olsztyskich Nocy Bluesowych z formacj Night Come, potem w 2005 roku z Chipem Jordanem i Janem Ga쿪chem. W ubieg퀉m roku zagra쿮m u Was z grup Flesh Creep, a w marcu tego roku z projektem Union Of Blues w ramach Olsztyskich Dobranocek Bluesowych. Nagrywa쿮m w Olsztynie, gra쿮m w tutejszych klubach. Zawsze chtnie wracam do tego miasta.

A poza muzyk Olsztyn to dla Pana?

Miejsce studiw wychowania muzycznego na WSP w latach 90., ktrych zreszt nie ukoczy쿮m i powrci쿮m do Suwa쿸. Mimo to mam w Olsztynie rodzin i wci굻 wielu znajomych, ktrzy te zajmuj si muzyk. Ta miejscowo뜻 zawsze mi si podoba쿪. Ma w sobie co z du풽go miasta, ale i klimat ma쿮go miasteczka. Najmilej wspominam starwk, po ktrej czsto spacerowa쿮m w czasie studiw. Dzi jest ona jeszcze pikniejsza, nabra쿪 wikszego kolorytu.

Macie dla publiczno턢i niespodziank…

Tak, mamy niespodziank – nowego wokalist i harmonijkarza Marcina Borkowskiego, ktry wystpuje z nami od piciu miesicy. Tak si mi쿽 z쿽퓓쿽, 풽 znale펚i턬y go w쿪턭ie w Olsztynie. Musieli턬y, poniewa nasz poprzedni frontman Piotrek Karpienia, po sukcesie w ubieg쿽rocznej edycji programu „Mam Talent”, gdzie zaj교 drugie miejsce, podpisa kontrakt z du엽 wytwrni.

Swoj muzyk oceniacie jako modern blues.

Jest to taki troch nowy blues. S쿽wo „modern”, ktre czsto przytaczamy, to najlepsze okre턫enie naszej gry. Bardzo zale퓓 nam na tym, by obok starej dobrej szko퀉 bluesowej stworzy co nowego i wyj켾kowego. Mamy ciekaw warstw rytmiczn, dwie gitary – bluesow i lekko rockow – ktre dobrze wsp車graj oraz wokalist z imponuj켧 skal g쿽su. Wszystko to w po낢czeniu daje muzyk bez w켾pienia ciekaw, ale i nieco odmienn w swoim brzmieniu.

S쿽wo o twrczo턢i Bobby’ego Rusha?

To artysta z najwy퓋zej p車ki. Jego wystp bdzie bez w켾pienia wa퓆ym wydarzeniem. Nie znam dok쿪dnie ostatniej jego p퀉ty, ale jego wcze턭iejsze dokonania potwierdzaj, 풽 jest niezwykle utalentowanym wykonawc bluesowym. Jego 턯iew i melorecytacje, czsto zespolone z rytmicznym podk쿪dem, daj poczucie bluesowego transu. Na pewno bdzie to ciekawy wystp.

Rozmawia: Rados쿪w Grosfeld


Wywiad z Bartoszem Niebieleckim z HooDoo Band

dla Miejskiego O턳odka Kultury w Olsztynie:

HooDoo Band wystpowa ju podczas Olsztyskich Nocy Bluesowych.

Tak, dwa lata temu. By to wyj켾kowy koncert, niesamowita atmosfera. Grali턬y przed Joe Louisem Walkerem, co by쿽 dla nas du퓓m wyr璨nieniem. Pamitam, 풽 jeszcze po zakoczeniu festiwalu nie mogli턬y si rozsta, w towarzystwie innych muzykw i fanw bluesa celebrowali턬y to wyj켾kowe spotkanie.

Zesp車 wci굻 sk쿪da si z siedmiu cz쿽nkw?

Tak, ale na tym nie koniec. Czsto wspieraj nas Marta Ko쿽dziejczyk, Sebastian Ragiel i 즩kasz Damrych. Niew켾pliw zalet tak bogatego sk쿪du jest to, 풽 ka풼y s퀅cha nieco innej muzyki. Ka풼y wnosi swoje indywidualne inspiracje do muzyki bandu, dziki czemu uzyskujemy co niepowtarzalnego. Nasza muzyka wci굻 si zmienia, bo my si zmieniamy.

To tradycyjny blues, ale i co jeszcze.

To eklektyczna mieszanka rythm'n'bluesa, funku, soulu i jazzu. Inspiruj nas rozmaite d펧iki i zespo퀉, takie jak Sly And The Familly Stone, James Brown czy The Rolling Stones. Nie wyznajemy skrajnej wierno턢i jednej formie konkretnego gatunku. Wychodzimy z za쿽풽nia, 풽 nasza muzyka musi ewoluowa, a gatunki przenika si ze sob. Zwiksza to nasz szans na wypracowanie w쿪snego oryginalnego stylu.

Jak ocenia Pan program tegorocznych Olsztyskich Nocy Bluesowych?

Zdecydowanie najwikszym wydarzeniem bdzie koncert Bobby'ego Rusha, ktry jest wielkim showmanem. To bardzo charyzmatyczna posta, obdarzona wielkim g쿽sem. Jednak pozostaj켧 bezstronnym, jestem przekonany, 풽 to w쿪턭ie wystpuj켧y wraz z nami Carlos Johnson bdzie najwa퓆iejszym artyst tegorocznych Nocy.

To troch nieprzewidywalny artysta, prawda?

Tak, Carlos jest nieprzewidywalny. Oczywi턢ie w pozytywnym znaczeniu tego s쿽wa. Potrafi wyj뜻 do publiczno턢i podczas koncertu i zaczarowa s퀅chaczy swoj wirtuozeri i urokiem osobistym. Zw쿪szcza kobiety (턬iech). Nawet moja 퓇na rozp퀉wa si, kiedy Carlos 턯iewa „Don't Ever Leave Me”.

Jak w ogle dosz쿽 do Waszej wsp車pracy z Carlosem?

Carlosa pozna쿮m, gdy mia쿮m 13 lat, podczas jam session w jednym z wroc쿪wskich klubw. Od tego czasu zagrali턬y ju wiele wsplnych tras po Polsce. Dziki temu zgodzi si nawet nagra album z HooDoo Band. 1czy nas pewien rodzaj pozytywnej energii. Carlos wiele mnie nauczy. My턫, 풽 mog bez wahania nazwa go swoim mentorem.

Rozmawia: Rados쿪w Grosfeld


Wywiad z Maciejem Fr켧kowiakiem z Wolnej Soboty

dla Miejskiego O턳odka Kultury w Olsztynie:

Gdy pomy턫i Pan o Olsztynie…

Noce Bluesowe! Bez w켾pienia pierwsze przychodz mi do g쿽wy. Nie mia쿮m jeszcze okazji dobrze pozna samego miasta, ale wspomnienia z festiwalu mam bardzo przyjemne. Podczas zbli풹j켧ych si Nocy chcemy z ca낢 Woln Sobot zaczerpn길 wicej z aury tego piknego miejsca. Po ubieg퀉m roku mamy delikatny niedosyt.

Grali턢ie ju prawie w ca퀉m kraju. Jak okre턫i쿫y Pan pozycj Nocy w턳d innych polskich festiwali bluesowych?

Olsztyskie Noce Bluesowe to pot轅na marka, a sam Olsztyn to jedna z najtrwalszych twierdz bluesowych w ca퀉m kraju. Macie na swoim koncie ponad dwie dekady do턻iadczenia. Wasz festiwal znakomicie przyczynia si do popularyzacji tego gatunku muzycznego w Polsce.

Pamita Pan wieczr 9 lipca zesz쿮go roku?

Nasz koncert podczas jubileuszowych Olsztyskich Nocy Bluesowych. Doskonale wszystko pamitam. Byli턬y po 12-godzinnej podr璨y z drugiego koca kraju (턬iech). Konkurencyjne zespo퀉 prezentowa퀉 si na wysokim poziomie, na scenie panowa쿪 턻ietna atmosfera. G농wnie dziki publiczno턢i, ktra mile nas przyj怨a. To dodaje skrzyde. I doda쿽, cho o zwycistwie Wolnej Soboty dowiedzieli턬y si dopiero nastpnego dnia. Ta wygrana tchn怨a w nas wiar w kolejne sukcesy.

S퀅cha Pan ostatniej p퀉ty Bobby’ego Rusha?

Oczywi턢ie. To bardzo udane, nowocze턭ie brzmi켧e ma냄estwo bluesa i funku. Lubi te wczesn, bardziej funkow muzyk Bobby'ego, bogat w prosty puls i ca쿸iem no턭y groove. Z przyjemno턢i s퀅cham te jego akustycznej, niemal „delciarskiej” ods쿽ny, jak choby na p퀉cie „Raw”. To kawa showmana. Ciekaw jestem co poka풽 podczas zbli풹j켧ego si wystpu i czy na scenie bd towarzyszy퀉 mu urocze damy. W ogle ca퀉 tegoroczny program Nocy prezentuje si znakomicie. Na pewno bdzie to wspania쿪 impreza. Bd mia co wspomina przez d퀅gie lata.

Wracaj켧 do Waszego wystpu, szykujecie co specjalnego?

Zabierzemy ze sob kilka nowych utworw, ktrych pr璨no szuka w internecie. My턫, 풽 niespodziank bdzie te nieco inne ni w ubieg퀉m roku, bardziej gitarowe brzmienie zespo퀅. Ju dzi wszystkich zapraszamy. Do zobaczyska!

Rozmawia: Rados쿪w Grosfeld
22 lipca

(niedziela) godz. 20.00, Bazylika Katedralna 턻. Jakuba

XXXIV Olsztyskie Koncerty Organowe

Olsztyskie Koncerty Organowe im. Feliksa Nowowiejskiego (OKO) to festiwal z tradycj – odbywaj si one w Bazylice Katedralnej 턻. Jakuba od 1978 roku. Zainicjowa je prof. Feliks R켧zkowski oraz wczesny proboszcz, ks. infu쿪t Tadeusz Borkowski. Niebawem obowi콄ki kierownika artystycznego przej교 prof. Andrzej Chorosiski i sprawowa t funkcj przez blisko 20 lat. Przez lata festiwal zakorzeni si w 턻iadomo턢i olsztynian i turystw, a niedzielne wieczory muzyczne po mszy 턻. sta퀉 si dla melomanw swego rodzaju punktem obowi콄kowym.

Piotr Rojek (Wroc쿪w)

Wstp wolny.

Wsp車organizacja: Ko쿽 SPAM Olsztyn

zdjcie >>>22-28 lipca

(niedziela) Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

XVII Midzynarodowe Dni Folkloru WARMIA

Szczeg車y: www.warmia.art.pl

Wsp車organizacja: Stowarzyszenie Kulturalne

Zesp車 Pie턭i i Taca „Warmia”

zdjcie >>>23 lipca

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK

Teatralny Spichlerz

„Moja wiara” - ma쿮 prozy Hani Brakonieckiej.

„Kobieta Czasownik” - recital Marty Andrzejczyk w towarzystwie piano-muzycznym Piotra Banaszka.23 lipca

(poniedzia쿮k) godz. 20.00, Ko턢i車 Naj턻itszego Serca Pana Jezusa

Koncert zespo퀅 Pro Musica Antiqua

Muzyka europejska w zabytkach Olsztyna

Wstp wolny.26-29 lipca

DNI JAKUBOWE

25 lipca (턳oda) godz. 20.00, Bazylika Katedralna 턻. Jakuba - Dni Jakubowe

XXXIV Olsztyskie Koncerty Organowe: Koncert Jakubowy

Olsztyskie Koncerty Organowe im. Feliksa Nowowiejskiego (OKO) to festiwal z tradycj – odbywaj si one w Bazylice Katedralnej 턻. Jakuba od 1978 roku. Zainicjowa je prof. Feliks R켧zkowski oraz wczesny proboszcz, ks. infu쿪t Tadeusz Borkowski. Niebawem obowi콄ki kierownika artystycznego przej교 prof. Andrzej Chorosiski i sprawowa t funkcj przez blisko 20 lat. Przez lata festiwal zakorzeni si w 턻iadomo턢i olsztynian i turystw, a niedzielne wieczory muzyczne po mszy 턻. sta퀉 si dla melomanw swego rodzaju punktem obowi콄kowym.

Koncert Jakubowy:

Agnieszka Kurowska - sopran (Warszawa)

Micha Gogolewski - bas (M쿪wa)

Jaros쿪w Ciecierski - organy (Olsztyn)

zdjcie >>>

Wsp車organizacja: Ko쿽 SPAM w Olsztynie

25 lipca (턳oda) godz. 16.00, Biblioteka Abecad쿽 przy al. Pi퀂udskiego 16

Jakubowe imieniny w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Spotkanie autorskie z S.M. Kamil Leszczysk, autork ksi굻ki

„Pod znakiem muszelki. Opowie뜻 o 쫤itym Jakubie patronie Olsztyna"

25 lipca (턳oda) godz. 17.00-19.00, Obserwatorium Astronomiczne przy ul. 칚쿻ierskiej 13

Nad dachami Olsztyna – ogl켨anie panoramy miasta z tarasu

Obserwatorium Astronomicznego. Wstp wolny.

26 lipca (czwartek) osiedle Dajtki - Dni Jakubowe

V Mazurskie Midzynarodowe Zawody Balonowe

www.mazurskiezawodybalonowe.pl

27 lipca (pi켾ek) godz. 17.00-19.00, Obserwatorium Astronomiczne przy ul. 칚쿻ierskiej 13

Nad dachami Olsztyna – ogl켨anie panoramy miasta z tarasu

Obserwatorium Astronomicznego. Wstp wolny.

28 lipca (sobota) godz. 12.00-20.00, Stare Miasto - Dni Jakubowe

Jarmark Jakubowy

Jarmark Jakubowy oraz prezentacja miniatur zabytkw Olsztyna autorstwa Henryka Drajera

zdjcie >>>

zdjcie >>>

28 lipca (sobota) godz. 16.00, Scena Staromiejska

Premiera spektaklu fina쿽wego projektu Lato w Teatrze -Taniec

Celem projektu Lato w Teatrze -Taniec jest integracja 턳odowiskowa m쿽dzie퓓, ktra chcia쿪by rozwija umiejtno턢i z zakresu sztuki taneczno-teatralnej. Tak풽 m쿽dzie퓓 z ograniczonym dostpem do kultury, zagro퓇nej wykluczeniem spo쿮cznym i ekonomicznym, m쿽dzie퓓,  ktra nigdy do tej pory nie mia쿪 mo퓄iwo턢i poznania i obcowania ze sztuk.  Lato w Teatrze-Taniec to atrakcyjna oferta dla uczniw, ktrzy spdzaj wakacje w Olsztynie. Projekt obejmuje dwu tygodniowe warsztaty (taca wsp車czesnego, nowoczesnego, modern jazz,  aktorskie, kostiumowo-scenograficzne, muzyczne i promocyjno-dziennikarskie) wraz z integracyjnym programem kulturalnym, efektem ktrego bdzie powstanie spektaklu fina쿽wego oraz dzia쿪 po zakoczeniu projektu. G농wnym 턳odkiem artystycznym sta si ruch i taniec.

Spektakl fina쿽wy:

28 lipca, godz. 16.00, Scena Staromiejska -
zdjcie >>>

29 lipca, godz. 16.00, Amfiteatr w Biskupcu

Organizatorzy:

Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie

Pracownia Taca Wsp車czesnego PRYZMAT

Instytut Muzyki i Taca

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

29 lipca (niedziela) godz. 11.00, Bazylika Katedralna 턻. Jakuba

Uroczysta Msza w intencji Olsztyna

29 lipca (niedziela) godz. 12.00-20.00, Scena Staromiejska

Animacje, konkursy, koncerty m.in.:

godz. 14.00 – Co wiesz o Olsztynie – konkurs dla rodzin organizowany przez Miejsk Bibliotek Publiczn w Olsztynie

godz. 16.00 – Koncert zespo퀅 Muzyka Koca Lata

godz. 17.00 – Go뜻 specjalny – Stomil Olsztyn

zdjcie >>>

29 lipca (niedziela) godz. 12.00-20.00, Stare Miasto

Jarmark Jakubowy

Jarmark Jakubowy oraz prezentacja miniatur zabytkw Olsztyna utorstwa Henryka Drajera

zdjcie >>>

zdjcie >>>

29 lipca (niedziela) godz. 11.00-16.00, Dom Gazety Olsztyskiej

Niedziela ze 턻. Jakubem

Warsztaty, konkursy i zwiedzanie.

Wstp wolny.

29 lipca (niedziela) godz. 20.00, Bazylika Katedralna 턻. Jakuba

XXXIV Olsztyskie Koncerty Organowe

Olsztyskie Koncerty Organowe im. Feliksa Nowowiejskiego (OKO) to festiwal z tradycj – odbywaj si one w Bazylice Katedralnej 턻. Jakuba od 1978 roku. Zainicjowa je prof. Feliks R켧zkowski oraz wczesny proboszcz, ks. infu쿪t Tadeusz Borkowski. Niebawem obowi콄ki kierownika artystycznego przej교 prof. Andrzej Chorosiski i sprawowa t funkcj przez blisko 20 lat. Przez lata festiwal zakorzeni si w 턻iadomo턢i olsztynian i turystw, a niedzielne wieczory muzyczne po mszy 턻. sta퀉 si dla melomanw swego rodzaju punktem obowi콄kowym.

Od kilku lat podczas Olsztyskich Koncertw Organowych odbywaj si muzyczne spotkania z muzykami reprezentuj켧ymi miasta lub regiony partnerskie. Na ten rok przypada 35-lecie wsp車pracy z Offenburgiem w Niemczech. Z tej okazji fundacja Georga i Marii Dietrichw wspomog쿪 przyjazd do Olsztyna znakomitego organisty ze Strasbourga, Daniela Maurera. Tytularny organista w tamtejszym ko턢iele 턻. Tomasza wykona recital z bardzo interesuj켧ym programem, nawi콄uj켧ym do r璨norodnych francuskich inspiracji muzycznych. Utwory Nicolasa de Grigny, J.S. Bacha, A.P.F. Boly, Eugen’a Gigout, Charlesa-Marii Widora i Marcela Dupr to esencja stylw r璨nych epok, a zarazem sposb na efektowne prezentowanie zarwno w쿪snego kunsztu, jak i mo퓄iwo턢i organw.

Wstp wolny.

Wsp車organizacja: Ko쿽 SPAM w Olsztynie

29 lipca (niedziela)  godz. 21.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Koncert Marcelli Foranny

Marcella Foranna to artystka licz켧a si w 턻iecie wsp車czesnej muzyki jazzowej. Wsp車pracuje z tak wybitnymi twrcami jak Ennio Morricone, Nicola Piovani, Gino Landi i Georgio Albertazzi.

zdjcie >>>26 lipca

(czwartek) godz. 10.00-15.00, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - Dni Jakubowe

Wakacyjne Czwartki z Miko쿪jem Kopernikiem

Organizacja: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie


27 lipca

(pi켾ek) godz. 10.00-18.00, BWA Galeria Sztuki przy al. Marsz. J. Pi퀂udskiego 38 - Dni Jakubowe

Wystawa „Moc Sztuki 2. Kolekcja Warmisko-Mazurskiego Towarzystwa Zachty Sztuk Piknych”

Oprowadzenia kuratorskie i konkursy.

Wstp do Galerii dla wszystkich zwiedzaj켧ych: 4 z30 lipca

(poniedzia쿮k) godz. 18.00, Galeria Spichlerz MOK - Dni Jakubowe

Wernisa wystawy malarstwa Jacka Farugi

Jacek Faruga
Absolwent ART i Wydzia퀅 Sztuki UWM. Malarstwem i rysunkiem hobbystycznie zajmuje si od niemal 20 lat. Na swoim koncie ma zarwno udzia w wystawach zbiorowych – w Bibliotece Uniwersyteckiej w Olsztynie (2008) i w Ratuszu w Dzia쿭owie – jak i wystawy indywidualne – w Bibliotece Uniwersyteckiej w Olsztynie, na zamku w Zebrzydowicach, w Czeskim Cieszynie i Rzymie. Jego prace s bardzo r璨norodne, zwykle ekspresyjne. W rysowanych o농wkiem porterach uwidacznia swoj dba쿽뜻 o szczeg車y. Do malarstwa olejnego natomiast pomys퀉 czerpie, jak twierdzi, z otaczaj켧ego nas 턻iata. W jego twrczo턢i mo퓆a doszuka si obrazw nawi콄uj켧ych stylistyk do najlepszych przyk쿪dw malarstwa ludowego. Tak풽 na턢ienne malowid쿪, ktre uzna mo퓆a za przyk쿪d staro퓓tnej sztuki Kreteskiej. Zami쿽wanie do antyku odzwierciedlaj rwnie inne jego prace, ktre stylistyk przywodz na my턫 staro퓓tny Rzym. Malarskie zainteresowania Jacka Farugi, ktry ostatnio zajmuje si te pejza풽m i abstrakcj, s wic bardzo rozleg쿮.

zdjcie >>>30 lipca

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK - Dni Jakubowe

Teatralny Spichlerz

„Opowie뜻 jednej ulicy” - wieczr poetyki Gra퓓ny Zambrzyckiej.30 lipca

(poniedzia쿮k) godz. 18.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena - Dni Jakubowe

II Letnia Sesja 쫗iechoterapii - jubileusz zespo퀅 Kaczki z Nowej Paczki

Kabaret piosenki Kaczki z Nowej Paczki zadebiutowa 9 wrze턭ia 1982 roku w sali koncertowej NOT w Olsztynie piosenk „Ameryka, Ameryka”. Niebawem minie 30 lat, czas na jubileusz! Wraz z Kaczkami 턻itowa bd kabarety Limo, Smile, D퀅gi i 쫤ierszczychrz켽zcz.

Popularno뜻 grupie przynios퀉 takie piosenki, jak „Dziubdziub”, „Lu턪a” czy „Piosenka wariata”. Tak풽 cykliczne satyryczne audycje radiowe o nazwie „Obmowa” dla radiowej „Trjki” i wiele rwnie zabawnych programw telewizyjnych. Kaczki z Nowej Paczki za쿽퓓li: Andrzej Brzozowski, Mateusz Iwaszczyszyn, Wojciech Sobol oraz bracia Andrzej i Zbigniew Rojek.

Program II Letniej Sesji 쫗iechoterapii:

Midzy wystpami Kabaret D퀅gi oraz niespodzianki.

zdjcie >>>31 lipca

(wtorek) godz. 20.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena - Dni Jakubowe

Koncert Ani Rusowicz

Ania Rusowicz to wokalistka, kompozytorka i autorka rewelacyjnej p퀉ty „Mj Big Bit”, dziki ktrej powrci쿪 moda na tego typu brzmienia. Ju w ubieg퀉m roku w Opolu udowodni쿪, 풽 posiada najbardziej big-bitowe korzenie w kraju. Mieszank coverw piosenek mamy wokalistki, Ady, z repertuaru Niebiesko-Czarnych oraz jej w쿪snych numerw doceni쿽 te polskie 턳odowisko muzyczne. Kr굻ek zosta nagrodzony a czterema Fryderykami w kategoriach: Album Roku Pop, Wokalistka Roku, Fonograficzny Debiut Roku i Produkcja Muzyczna Roku (razem z Kub Galiskim). Ania nie musi szuka komercyjnego poklasku. Jest obecnie jedyn polsk wokalistk, 턯iewaj켧 prawdziwy big-bit. Rusowicz koncertuje ze znakomitymi muzykami, a jej wystpy to najwy퓋zej klasy spektakle muzyczne, ktre udowadniaj, 풽 wokalistka nie pdzi za mod, ale za g쿽sem serca. Wysmakowane, pe쿻e dziewczcego wdziku utwory wy턯iewane „niedzisiejszym” g쿽sem przenosz publiczno뜻 w niezwyk낢 podr璨 do szalonych lat 70. Tego nie mo퓆a przegapi!

Bilety w cenie 15 z

zdjcie >>>