2012
CZEWRWIEC 2012

1 czerwca

(pi켾ek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK

Benefis sportowy i dziennikarski Janusza Poryckiego

Janusz Porycki
Rodowity olsztynianin. Pasjonat sportu i jego historii. Sportowiec, dzia쿪cz, publicysta, prawdziwy spo쿮cznik. Ze sportem zwi콄a si w 1956 roku, kiedy to zaliczy przygod z 풽glarstwem i pi쿸 no퓆. W 1959 roku zacz교 uprawia koszykwk. Po osi켫niciu kategorii seniora zrozumia, 풽 przy warunkach fizycznych w doros퀉m baskecie nie  spe쿻i swych marze. Rzuci si w wir organizacyjny, uprawiaj켧 tenis sto쿽wy. By kierownikiem sekcji koszykwki OKS, a nastpnie asystentem trenera Grzegorzewskiego, ktremu pomaga w szkoleniu m쿽dzie퓓 i prowadzeniu zespo퀅, ktry gra w II, a nastpnie I lidze. W latach 1973-1993 by cz쿽nkiem zarz켨u OKS „Stomil”. W 1974 roku zwi콄a si ze sportem sp車dzielczo턢i pracy Start. Przewodzi okrgowym zwi콄kom koszykwki, kolarstwa i gimnastyki. By wiceprezesem zwi콄ku pi쿸i no퓆ej, za쿽퓓cielem Towarzystwa Gimnastycznego "Olsztyn" i Olsztyskiego Klubu Pi쿸arskiego, cenionym na szczeblu centralnym sdzi koszykwki i tenisa sto쿽wego.

Profesjonaln przygod z dziennikarstwem rozpocz교 w 1968 roku od „Kormorana”, pisma OZOS. Pracowa w „Gazecie Olsztyskiej”, „Dzienniku Pojezierza”. Przez wiele lat korespondent pism centralnych: „Przegl켨u Sportowego”, „Sportu”, „Tempa”, „Auto Sukcesu” i „Basketu”. Autor dwunastu pozycji ksi굻kowych po턻iconych historii sportu.

zdjcie >>>1 czerwca

(pi켾ek) godz. 18.00, Galeria Rynek MOK

Wernisa wystawy rysunku i malarstwa Izabelli Janiszewskiej-Obarek

Izabella Janiszewska-Obarek

Artysta - malarz, rysownik
Urodzona w Ko쿽brzegu.
Studia artystyczne na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Piknych w Warszawie, dyplom w Pracowni Plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego (1977); aneks z wyr璨nieniem w Pracowni Malarstwa prof. Jerzego Tchrzewskiego. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Doktorat i habilitacja w ASP w Warszawie.
Uprawia rysunek, malarstwo sztalugowe, malarstwo na jedwabiu. Prace w zbiorach pastwowych i prywatnych (Polska, Szwecja, Francja, Niemcy, W쿽chy, Kanada, Watykan). Udzia w 67 wystawach w kraju i za granic.
O twrczo턢i Izabelli Janiszewskiej-Obarek:

W d굻eniu do osi켫nicia organicznej jedno턢i rysunku artystka buduje kompozycje o nadrealnym klimacie, odznaczaj켧e si bogactwem inwencji oraz si낢 ekspresji. Niebo to nie tylko cz沅 pejza퓎, ale obszar kontemplacji, duchowych fascynacji, religijnych prze퓓 i uniesie.

prof. Eugeniusza Delekty

Metaforyczny 턻iat autorki budowany jest w poetyckiej aurze, gdzie 턻iat쿽 pojawia si jak rozb퀉sk w ciemno턢i, czelu턢i, co ma swoje nowe ukryte 퓓cie, swj ruch. Ta relacja zapisu kszta퀃u, balansuj켧a pomidzy form abstrakcyjn a realn, to szczeglna granica, gdzie nie mo퓆a do koca ustawi ostro턢i.
Rozpici midzy niebem i ziemi, w pracach Janiszewskiej Obarek spotykamy. Jej analityczne przemy턫enia nad form i ekspresj. W obszarze pod턻iadomo턢i. Jej abstrakcyjne masy-formy, wsysaj nas pomidzy symboliczne byty. Nasze przemijanie, biologi, gdy nasz czas w pogoni 퓓cia ka풽 zbli풹 si do wiecznych warto턢i.

prof. Andrzej Banachowicz

zdjcie >>>1 czerwca

(pi켾ek) godz. 18.00, przed Galeri Rynek MOK

Inauguracja spotka „Amory ze sztuk”

Spotkanie inauguracyjne:

„Amory ze sztuk” to spotkania z artystami przed Galeri Rynek MOK, prowadzone przez Wojciecha Lewandowskiego – prezesa Towarzystwa Przyjaci車 Sztuk Piknych. Zaproszeni arty턢i zaprezentuj w plenerze swoje ostatnie dokonania, a tak풽 opowiedz o 퓓ciu i sztuce. Odpowiedz te na pytania publiczno턢i.2 czerwca

(sobota) godz. 11.00 - sala sesyjna Urzdu Wojewdzkiego, godz. 18.00 - Ko턢i車 Naj턻itszego Serca Pana Jezusa

VIII Festiwal „O Warmio moja mi쿪” im. Feliksa Nowowiejskiego

2 czerwca (sobota)

godz. 11.00, sala sesyjna Urzdu Wojewdzkiego

Koncert Chru Kameralnego „Musica In Via” pod dyrekcj Katarzyny Bojaruniec

1. Felice Anerio - Christus factus est

2. Tadeusz Paciorkiewicz - Ava Regina Caelorum

3. Lucjan Marzewski - Krzy퓎 쫤ity

4. Lucjan Marzewski - Popule meus

Konkurs zespo농w:

zdjcie >>>

godz. 16.00, sala sesyjna Urzdu Wojewdzkiego

Koncert Galowy

Wrczenie dyplomw i nagrd regulaminowych. Wyst켺i uczestnicy konkursu, laureaci i kompozytorzy I Konkursu Kompozytorskiego Im. Feliksa Nowowiejskiego:  Justyna Kowalska-Laso (Katowice, Polska), Marek Raczyski (Swarzdz, Polska), Julia Remezenko (Kijw, Ukraina).

godz. 18.00, Ko턢i車 Naj턻itszego Serca Pana Jezusa

Msza i koncert organowy

Koncert Chru Collegium Juvenum z  Olsztyna, dyrygent: Joanna Mu턪o

Maciej Wierzcho쿽wski (Polska /Holandia) – organy

Collegium Juvenum – utwory chralne:

Maciej Wierzcho쿽wski – organy:

Felix Mendelssohn:

Collegiums’ Juvenum – utwory chralne:

Maciej Wierzcho쿽wski – organy:


A w nastpnym dniu:


3 czerwca (niedziela)

godz. 12.00, Ko턢i車 Garnizonowy

Patronat honorowy:

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz

Wsp車organizator:

Warmisko-Mazurski  Oddzia Polskiego Zwi콄ku Chrw i Orkiestr w Olsztynie2 czerwca

(sobota) godz. 17.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Koncert pt. „Dzieci Dzieciom”

Wykonawcy:

zdjcie >>>3 czerwca

(niedziela) godz. 16.00-20.00, Park Kusociskiego

Desant kulturalny OLA w Parku Kusociskiego

W programie m.in.: wystp Kabaretu Znane Ryje z Bia쿮gostoku, koncert Polskiego Elvisa – Adama Ga쿸i, animacje dla dzieci prowadzone przez Karuzel Kultury, pokaz szermierki dawnej oraz demonstracja technik walki w wykonaniu SDESW ARMA – PL. Na specjalnym stoisku Desantu kulturalnego OLA s퀅퓓my informacj na temat tegorocznego Olsztyskiego Lata Artystycznego, rezerwacj i sprzeda엽 biletw na wszystkie imprezy.

zdjcie >>>3 czerwca

(niedziela) godz. 10.00-18.00, ul. Rodziewiczwny

„Uliczka Sztuki”

„Mj jest ten kawa쿮k pod쿽gi” – wielkie wsplne malowanie ulicy pod kierunkiem prof. Geno Ma쿸owskiego. Do malowania zachcamy artystw i amatorw – mieszkacw Olsztyna dla ktrych, przygotowane bd szablony, farby i pdzle. Do udzia퀅 w akcji zapraszamy tak풽 grupy zorganizowane, np. szko퀉 czy przedszkola.

„Uliczka Sztuki” to kooperacja Miejskiego O턳odka Kultury, Urzdu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pubu Stary Zau쿮k oraz M퀉nek Cafe. W dzia쿪niach uczestniczy tak풽 Teatralny Spichlerz. Program przedstawia zaplanowane przez partnerw dzia쿪nia. Wikszo뜻 punktw odbywa si na ulicy.

Zamkniecie uliczki Rodziewiczwny dla ruchu ko쿽wego to przywrcenie mieszkacom przestrzeni publicznej. Dziki temu twrcy dzia쿪j켧y w okolicznych instytucjach kultury mog wyj뜻 w przestrze miejsk i realizowa swoje projekty w przyjaznej przestrzeni. Partnerzy maj nadziej, 풽  dziki uliczce sztuki bd powstawa퀉 wsplne projekty i dzia쿪nia a „Uliczka Sztuki” stanie si miejscem spotka i akcji artystycznych. Zapraszamy wic wszystkich do odkrywania nowego interesuj켧ego miejsca na mapie Starego Miasta.4 czerwca

(poniedzia쿮k) ul. Rodziewiczwny, Spichlerz MOK, Cafe M퀉nek, godz. 10.00-18.00, ul. Rodziewiczwny

„Uliczka Sztuki”

„Mj jest ten kawa쿮k pod쿽gi” – wielkie wsplne malowanie ulicy pod kierunkiem prof. Geno Ma쿸owskiego. Do malowania zachcamy artystw i amatorw – mieszkacw Olsztyna dla ktrych, przygotowane bd szablony, farby i pdzle. Do udzia퀅 w akcji zapraszamy tak풽 grupy zorganizowane, np. szko퀉 czy przedszkola.

godz. 19.00, Spichlerz MOK

Teatralny Spichlerz  

godz. 19.00, Cafe M퀉nek

Z cyklu „칪ciowe pasje” – spotkanie z Joann Milewicz

„Uliczka Sztuki” to kooperacja Miejskiego O턳odka Kultury, Urzdu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pubu Stary Zau쿮k oraz M퀉nek Cafe. W dzia쿪niach uczestniczy tak풽 Teatralny Spichlerz. Program przedstawia zaplanowane przez partnerw dzia쿪nia. Wikszo뜻 punktw odbywa si na ulicy.

Zamkniecie uliczki Rodziewiczwny dla ruchu ko쿽wego to przywrcenie mieszkacom przestrzeni publicznej. Dziki temu twrcy dzia쿪j켧y w okolicznych instytucjach kultury mog wyj뜻 w przestrze miejsk i realizowa swoje projekty w przyjaznej przestrzeni. Partnerzy maj nadziej, 풽  dziki uliczce sztuki bd powstawa퀉 wsplne projekty i dzia쿪nia a „Uliczka Sztuki” stanie si miejscem spotka i akcji artystycznych. Zapraszamy wic wszystkich do odkrywania nowego interesuj켧ego miejsca na mapie Starego Miasta.5 czerwca

(wtorek) ul. Rodziewiczwny

„Uliczka Sztuki”

godz. 10.00-18.00

„Mj jest ten kawa쿮k pod쿽gi” – wielkie wsplne malowanie ulicy pod kierunkiem prof. Geno Ma쿸owskiego. Do malowania zachcamy artystw i amatorw – mieszkacw Olsztyna dla ktrych, przygotowane bd szablony, farby i pdzle. Do udzia퀅 w akcji zapraszamy tak풽 grupy zorganizowane, np. szko퀉 czy przedszkola.

godz. 10.00-18.00

Akcja artystyczna pt. „Zrbmy sobie niebo” pod kierunkiem Katarzyny 즭szkowskiej. Bdzie to wielkie, wsplne robienie chmur i magicznego nieba nad „Uliczk Sztuki”. Ka풼y mo풽 zrobi swoj chmur czy obiekt lataj켧y, ktry zostanie powieszony nad uliczk.

godz. 13.30-17.30

Sztuka w mie턢ie, czyli jak arty턢i mog zaistnie w przestrzeni miejskiej. Dy퓎r przedstawicieli Urzdu Miasta odpowiedzialnych za kultur oraz instytucji kulturalnych. Mo퓆a bdzie uzyska informacje o stypendiach, dotacjach, mo퓄iwo턢iach finansowania projektw.

godz. 17.45

칪wa witryna poetycka - Andrzej Cie턫ak

godz. 18.00

Ods쿽nicie portretu patronki ulicy Marii Rodziewiczwny wykonanego przez Balbin 쫤itycz-Widack, z udzia쿮m Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, dyrektora MOK Marka Marcinkowskiego, Jowity Solarskiej-Widackiej oraz zaproszonych go턢i.

zdjcie >>>

godz. 18.15

Manifest prof. Geno Ma쿸owskiego pt. „Miastotwrcy”

„Uliczka Sztuki” to kooperacja Miejskiego O턳odka Kultury, Urzdu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pubu Stary Zau쿮k oraz M퀉nek Cafe. W dzia쿪niach uczestniczy tak풽 Teatralny Spichlerz. Program przedstawia zaplanowane przez partnerw dzia쿪nia. Wikszo뜻 punktw odbywa si na ulicy.

Zamkniecie uliczki Rodziewiczwny dla ruchu ko쿽wego to przywrcenie mieszkacom przestrzeni publicznej. Dziki temu twrcy dzia쿪j켧y w okolicznych instytucjach kultury mog wyj뜻 w przestrze miejsk i realizowa swoje projekty w przyjaznej przestrzeni. Partnerzy maj nadziej, 풽  dziki uliczce sztuki bd powstawa퀉 wsplne projekty i dzia쿪nia a „Uliczka Sztuki” stanie si miejscem spotka i akcji artystycznych. Zapraszamy wic wszystkich do odkrywania nowego interesuj켧ego miejsca na mapie Starego Miasta.

Zdjcie >>>7 czerwca

(czwartek) godz. 19.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Koncert pt. „Papie rodziny, Papie 퓓cia”

Wyst켺i쿪 grupa Mocni w Wierze oraz zesp車 Dziecice Niebo.

Wstp wolny.

Organizacja: Stowarzyszenie Akcja Katolicka Archidiecezji Warmisko-Mazurskiej,

Stowarzyszenie Dwa PLUS

przy wsp車pracy z Miejskim O턳odkiem Kultury w Olsztynie

zdjcie >>>8 czerwca

(pi켾ek) Hala Urania

XIX Supadance Polish Open Championships

zdjcie >>>9 czerwca

(sobota) ul. Rodziewiczwny

„Uliczka Sztuki”

godz. 17.00

Z cyklu Zau쿮k Sztuki: wernisa Dagmary Kurdylewskiej w Starym Zau쿸u oraz recital Anny Binkul (finalistki Szansy na Sukces)

godz. 12.00

M퀉nkowe Targi Zielarskie

„Uliczka Sztuki” to kooperacja Miejskiego O턳odka Kultury, Urzdu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pubu Stary Zau쿮k oraz M퀉nek Cafe. W dzia쿪niach uczestniczy tak풽 Teatralny Spichlerz. Program przedstawia zaplanowane przez partnerw dzia쿪nia. Wikszo뜻 punktw odbywa si na ulicy.

Zamkniecie uliczki Rodziewiczwny dla ruchu ko쿽wego to przywrcenie mieszkacom przestrzeni publicznej. Dziki temu twrcy dzia쿪j켧y w okolicznych instytucjach kultury mog wyj뜻 w przestrze miejsk i realizowa swoje projekty w przyjaznej przestrzeni. Partnerzy maj nadziej, 풽  dziki uliczce sztuki bd powstawa퀉 wsplne projekty i dzia쿪nia a „Uliczka Sztuki” stanie si miejscem spotka i akcji artystycznych. Zapraszamy wic wszystkich do odkrywania nowego interesuj켧ego miejsca na mapie Starego Miasta.9 czerwca

(sobota) Hala Urania

XIX Supadance Polish Open Championships

zdjcie >>>


9 czerwca

(sobota) godz. 10.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Zmagania najm쿽dszych w MiniEuro Olsztyn 2012

W turnieju pi쿸arskim MiniEuro Olsztyn 2012 zmaga쿽 si 16 dru퓓n przedszkolakw w wieku od 4 do 6 lat. Mali pi쿸arze sprawdzali swoje mo퓄iwo턢i na boisku w rozgrywkach trwaj켧ych po 7 minut. Wytrwa쿽뜻 zawodnikw i gra zgodna z zasadami „fair play” zosta쿪 nagrodzona profesjonalnymi strojami pi쿸arskimi oraz medalami. W turnieju ka풼y przedszkolak by zwycizc.

Organizatorzy zadbali o to, by oprcz emocji sportowych, wywo쿪nych zmaganiami ma퀉ch pi쿸arzy i gwiazd sportu (w tym zawodnikw Korony Kielce i 쫖켽k Wroc쿪w), nie zabrak쿽 innych atrakcji. Gwo펋ziem programu bdzie wystp zespo퀅 Berkut, czyli folk-rockowej grupy, ktra zakwalifikowa쿪 si do III edycji programu „Must Be The Music – Tylko Muzyka”. Amfiteatr odwiedzi te 칚ra Korolyov, tancerz i choreograf, ktry szerszej publiczno턢i znany jest z programu „Taniec z gwiazdami”. Zaplanowano rwnie rozgrzewk w rytmie Zumby, pokaz mody sportowej i wystp aktorw z Olsztyskiego Teatru Lalek. W znajduj켧ych si nieopodal strefach tematycznych – sportowej, plastycznej, teatralnej i zabaw jzykowych. Dodatkowym wyzwaniem dla wszystkich uczestnikw wydarzenia by쿽 budowanie 16 pi쿮k no퓆ych z balonw w barwach narodowych i puszczanie ich do nieba podczas fina퀅 imprezy.

Wstp wolny.

Program MiniEuro Olsztyn 2012:

10.00 – gwizdek inauguracyjny (przywitanie uczestnikw)

10.10 – wsplna rozgrzewka w rytmie Zumby

10.20 – pierwsza seria meczw

11.10 – aktorzy Olsztyskiego Teatru Lalek

11.30 – druga seria meczw

12.20 – wystp zespo퀅 Berkut

12.50 – trzecia seria meczw

13.40 – pokaz mody sportowej marki R-GOL (prowadzenie: Mariusz Po쿮)

14.10 – czwarta seria meczw

15.00 – mecz gwiazd

15.25 – ostatni gwizdek (uhonorowanie zwycizcw)

15.55 – wsplne puszczanie balonw do nieba10 czerwca

(niedziela) Hala Urania

XIX Supadance Polish Open Championships

zdjcie >>>10 czerwca

(niedziela) ul. Rodziewiczwny, Cafe M퀉nek

„Uliczka Sztuki”

godz. 18.00, Cafe M퀉nek

Wernisa wystawy prac Bogdana Nykiel przygotowany wsplnie z Fundacj Kultury Narodw  pn. „Anio퀉 pop kultury”

godz. 19.00, ul. Rodziewiczwny

Z cyklu Zau쿮k Sztuki: spektakl Teatru KLOSZART pt. „Perlimplin”

„Uliczka Sztuki” to kooperacja Miejskiego O턳odka Kultury, Urzdu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pubu Stary Zau쿮k oraz M퀉nek Cafe. W dzia쿪niach uczestniczy tak풽 Teatralny Spichlerz. Program przedstawia zaplanowane przez partnerw dzia쿪nia. Wikszo뜻 punktw odbywa si na ulicy.

Zamkniecie uliczki Rodziewiczwny dla ruchu ko쿽wego to przywrcenie mieszkacom przestrzeni publicznej. Dziki temu twrcy dzia쿪j켧y w okolicznych instytucjach kultury mog wyj뜻 w przestrze miejsk i realizowa swoje projekty w przyjaznej przestrzeni. Partnerzy maj nadziej, 풽  dziki uliczce sztuki bd powstawa퀉 wsplne projekty i dzia쿪nia a „Uliczka Sztuki” stanie si miejscem spotka i akcji artystycznych. Zapraszamy wic wszystkich do odkrywania nowego interesuj켧ego miejsca na mapie Starego Miasta.11 czerwca

(poniedzia쿮k), Galerii S켽iedzi MOK, Spichlerz MOK

„Uliczka Sztuki”

godz. 17.00, Galerii S켽iedzi MOK

Wernisa wystawy Krystyny Ciszkiewicz, po낢czony z aukcj bi퓎terii autorskiej z kamieni szlachetnych

godz. 19.00, Spichlerz MOK

Teatralny Spichlerz   

zdjcie >>>

„Uliczka Sztuki” to kooperacja Miejskiego O턳odka Kultury, Urzdu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pubu Stary Zau쿮k oraz M퀉nek Cafe. W dzia쿪niach uczestniczy tak풽 Teatralny Spichlerz. Program przedstawia zaplanowane przez partnerw dzia쿪nia. Wikszo뜻 punktw odbywa si na ulicy.

Zamkniecie uliczki Rodziewiczwny dla ruchu ko쿽wego to przywrcenie mieszkacom przestrzeni publicznej. Dziki temu twrcy dzia쿪j켧y w okolicznych instytucjach kultury mog wyj뜻 w przestrze miejsk i realizowa swoje projekty w przyjaznej przestrzeni. Partnerzy maj nadziej, 풽  dziki uliczce sztuki bd powstawa퀉 wsplne projekty i dzia쿪nia a „Uliczka Sztuki” stanie si miejscem spotka i akcji artystycznych. Zapraszamy wic wszystkich do odkrywania nowego interesuj켧ego miejsca na mapie Starego Miasta.11 czerwca

(poniedzia쿮k) godz. 17.00, Galeria S켽iedzi MOK

Wernisa wystawy malarstwa Krystyny Ciszkiewicz

Krystyna Ciszkiewicz urodzi쿪 si w Warszawie, od 1947 roku mieszka w Olsztynie. Ukoczy쿪 Wydzia In퓓nierii L켨owej Politechniki Warszawskiej. Od lat, rwnolegle z prac zawodow, zajmuje si swoj 퓓ciow pasj – sztukami plastycznymi. Najpierw by쿽 to tkactwo i dzianina artystyczna. Potem po턻ieci쿪 si malarstwu, a tak풽 witra퓇wnictwu tradycyjnemu, technice Tiffaniego i malarstwu na szkle. Przez dziesi唯 lat prowadzi쿪 warsztaty witra퓇we w CEiIK w Olsztynie. Projektuje i wykonuje bi퓎teri autorsk z kamieni p車szlachetnych, muszli i amonitw. Aktywnie dzia쿪 w Zwi콄ku Plastykw Warmii i Mazur w Olsztynie. W 2002 roku wst켺i쿪 do Klubu Plastyka Amatora „S켽iedzi” w Olsztynie. Ci켫le udoskonala swoj technik. Bra쿪 udzia w zajciach z malarstwa (pod kierunkiem J. Bieleckiego i M. Smerek-Bieleckiej), batiku (u I. Boliskiej-Walendzik), a tak풽 pastelu (u M. 쫤i켾eckiego). Maluje technik olejn, akrylow, akwarelow oraz pastelow. Inspiracj jest dla niej natura oraz dawni mistrzowie, a ich tematyka obejmuje: martwe natury, zwierzta, pejza풽, cz쿽wieka, a tak풽 ikony. Jest to 21. wystawa indywidualna artystki. Poprzednie mia퀉 miejsce m.in.: w Galerii „Bociania Baszta” w Dobrym Mie턢ie, Galerii My턫iwskiej w Warszawie i w Instytucie Kultury Chrze턢ijaskiej w Olsztynie. Bra쿪 te udzia w ponad 60 wystawach zbiorowych. Wiele jej prac znajduje si w prywatnych kolekcjach w Polsce i za granic.

zdjcie >>>12 czerwca

(wtorek) ul. Rodziewiczwny

„Uliczka Sztuki”

Poranek z Miejsk Bibliotek Publiczn:

godz. 10.00, I grupa

zdjcie >>>

godz. 11.00, II grupa

godz. 15.00-19.00

zdjcie >>>

„Uliczka Sztuki” to kooperacja Miejskiego O턳odka Kultury, Urzdu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pubu Stary Zau쿮k oraz M퀉nek Cafe. W dzia쿪niach uczestniczy tak풽 Teatralny Spichlerz. Program przedstawia zaplanowane przez partnerw dzia쿪nia. Wikszo뜻 punktw odbywa si na ulicy.

Zamkniecie uliczki Rodziewiczwny dla ruchu ko쿽wego to przywrcenie mieszkacom przestrzeni publicznej. Dziki temu twrcy dzia쿪j켧y w okolicznych instytucjach kultury mog wyj뜻 w przestrze miejsk i realizowa swoje projekty w przyjaznej przestrzeni. Partnerzy maj nadziej, 풽  dziki uliczce sztuki bd powstawa퀉 wsplne projekty i dzia쿪nia a „Uliczka Sztuki” stanie si miejscem spotka i akcji artystycznych. Zapraszamy wic wszystkich do odkrywania nowego interesuj켧ego miejsca na mapie Starego Miasta.13 czerwca

(턳oda) ul. Rodziewiczwny

„Uliczka Sztuki”

godz. 11.00-13.00

Warsztaty fotografii otworkowej „Olsztyn z pude쿸a”, finansowane w ramach programu Unii Europejskiej „M쿽dzie w dzia쿪niu”. Projekt realizowany przez grup uczniw Pastwowego Liceum  Plastycznego w Olsztynie pod nazw „Grupa bez obiektywu”, ktr opiekuje si  Karolina Lewandowska.

godz. 13.40- 15.40

Warsztaty fotografii otworkowej „Olsztyn z pude쿸a”, finansowane w ramach programu Unii Europejskiej „M쿽dzie w dzia쿪niu”. Projekt realizowany przez grup uczniw Pastwowego Liceum  Plastycznego w Olsztynie pod nazw „Grupa bez obiektywu”, ktr opiekuje si  Karolina Lewandowska.

godz. 13.00-17.00

Warsztaty dla dzieci i rodzicw „Trzynastego o trzynastej – zabawy przestrzenne”.

Prowadzenie: Adam Cie턫ak (Centrum Sztuk Wizualnych MOK)

„Uliczka Sztuki” to kooperacja Miejskiego O턳odka Kultury, Urzdu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pubu Stary Zau쿮k oraz M퀉nek Cafe. W dzia쿪niach uczestniczy tak풽 Teatralny Spichlerz. Program przedstawia zaplanowane przez partnerw dzia쿪nia. Wikszo뜻 punktw odbywa si na ulicy.

Zamkniecie uliczki Rodziewiczwny dla ruchu ko쿽wego to przywrcenie mieszkacom przestrzeni publicznej. Dziki temu twrcy dzia쿪j켧y w okolicznych instytucjach kultury mog wyj뜻 w przestrze miejsk i realizowa swoje projekty w przyjaznej przestrzeni. Partnerzy maj nadziej, 풽  dziki uliczce sztuki bd powstawa퀉 wsplne projekty i dzia쿪nia a „Uliczka Sztuki” stanie si miejscem spotka i akcji artystycznych. Zapraszamy wic wszystkich do odkrywania nowego interesuj켧ego miejsca na mapie Starego Miasta.

zdjcie >>>13 czerwca

(턳oda) godz. 18.00, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Olsztyski Wehiku Czasu

Organizator: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie13 czerwca

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK

Fina konkursu literackiego dla dzieci „O R璨 Ma쿮go Ksicia”

Konkurs adresowany by do uczniw olsztyskich szk車 podstawowych i gimnazjalistw.

Obowi콄ywa podzia na trzy kategorie wiekowe:

1. uczniowie klas I - III

2. uczniowie klas IV - VI

3. uczniowie gimnazjw

Tego dnia o uroczyste wrczenie nagrd w Kamienicy Naujacka Miejskiego O턳odka Kultury w Olsztynie.

Wyniki konkursu literackiego - rok 2012:

201206130083_roza.jpg

Jury w sk쿪dzie:

Iwona 즑zicka-Pawlak

Piotr Siwecki

Kaja Wilengowska

po zapoznaniu si ze stu osiemdziesicioma dwoma zestawami prac, postanowi쿽 przyzna nagrody i wyr璨nienia:

W PIERWSZEJ KATEGORII WIEKOWEJ - KL. I - III  

w dziedzinie poezji:

Nagroda: Julia Firgolska, SP 9

Nagroda: Helena Jurecka, SP 9

Nagroda: Grzegorza Skrskia, SP 9 i Zosia Staszewska, SP 9

Wyr璨nienia:

Julia Wodzyska, SP 2

Julia Baraszkiewicz, SP 9


w dziedzinie prozy:

Nagroda: Irwin Podolak, SP 15

Nagroda: Artur Szulich, SP 3

Nagroda: Ilonae Prokopowicz, SP 9

Wyr璨nienia:

Pawe Kwiatkowski, SP 34

Oliwier Zaleski, Spo. SP

W DRUGIEJ KATEGORII WIEKOWEJ - KL.IV - VI

w dziedzinie poezji:

Nagroda: Marta Sarnowska, Sp 23

Nagroda: Karolina Centkowska, Katolicka SP

Nagroda: Maria Wajzer, SP 23

Wyr璨nienia:

Karolina D퀅go녠cka, SP 19

Mateusz Nosarzewski, SP 3

Marcin Biedunkiewicz, SP 6


w dziedzinie prozy wyr璨nienia:

Maja Kierul SP 9

Marta Lewandowska, Spo. SP

Alicja Zdankiewicz, SP 30


W TRZECIEJ KATEGORII WIEKOWEJ - KL. GIMNAZJALNE

W dziedzinie poezji nagrody nie przyznano

Wyr璨nienia:

Marta Openkowska, Gimn. 4

Oliwia Jaro, Gimn. 9

Marta Gryc, Gimn. 4

Aleksandra Okoska Gimn. 4


w  dziedzinie prozy:

Nagroda:

Weronika Strza쿸owska, Gimn. 15

Wyr璨nienia:

Patrycja Budna, Gimn. 7

Adrianna Siwek, Gimn. 3

Martin Maka, Gimn. 13

Paulina Rydzewska, Gimn. 14

zdjcie >>>14 czerwca

(czwartek) ul. Rodziewiczwny, Cafe M퀉nek

„Uliczka Sztuki”

godz. 11.00-15.00, ul. Rodziewiczwny

Warsztaty plastyczne dla dzieci „Wizualizacja Olsztyna”.

Prowadzenie: Danuta Krajewska (Centrum Sztuk Wizualnych MOK)

godz. 18.00, Cafe M퀉nek

Spotkanie z cyklu „칪ciowe Pasje”. W roli g농wnej Agnieszka Prze쿽miec

„Uliczka Sztuki” to kooperacja Miejskiego O턳odka Kultury, Urzdu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pubu Stary Zau쿮k oraz M퀉nek Cafe. W dzia쿪niach uczestniczy tak풽 Teatralny Spichlerz. Program przedstawia zaplanowane przez partnerw dzia쿪nia. Wikszo뜻 punktw odbywa si na ulicy.

Zamkniecie uliczki Rodziewiczwny dla ruchu ko쿽wego to przywrcenie mieszkacom przestrzeni publicznej. Dziki temu twrcy dzia쿪j켧y w okolicznych instytucjach kultury mog wyj뜻 w przestrze miejsk i realizowa swoje projekty w przyjaznej przestrzeni. Partnerzy maj nadziej, 풽  dziki uliczce sztuki bd powstawa퀉 wsplne projekty i dzia쿪nia a „Uliczka Sztuki” stanie si miejscem spotka i akcji artystycznych. Zapraszamy wic wszystkich do odkrywania nowego interesuj켧ego miejsca na mapie Starego Miasta.

zdjcie >>>15 czerwca

(pi켾ek) godz. 15.00-19.00, ul. Rodziewiczwny

„Uliczka Sztuki”

Warsztaty nie tylko dla dzieci „Co w trawie piszczy –  plecionki z traw”.

Prowadzenie: Teresa Jab쿽ska (Centrum Sztuk Wizualnych MOK)

„Uliczka Sztuki” to kooperacja Miejskiego O턳odka Kultury, Urzdu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pubu Stary Zau쿮k oraz M퀉nek Cafe. W dzia쿪niach uczestniczy tak풽 Teatralny Spichlerz. Program przedstawia zaplanowane przez partnerw dzia쿪nia. Wikszo뜻 punktw odbywa si na ulicy.

Zamkniecie uliczki Rodziewiczwny dla ruchu ko쿽wego to przywrcenie mieszkacom przestrzeni publicznej. Dziki temu twrcy dzia쿪j켧y w okolicznych instytucjach kultury mog wyj뜻 w przestrze miejsk i realizowa swoje projekty w przyjaznej przestrzeni. Partnerzy maj nadziej, 풽  dziki uliczce sztuki bd powstawa퀉 wsplne projekty i dzia쿪nia a „Uliczka Sztuki” stanie si miejscem spotka i akcji artystycznych. Zapraszamy wic wszystkich do odkrywania nowego interesuj켧ego miejsca na mapie Starego Miasta.

zdjcie >>>15 czerwca

(pi켾ek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK

Spektakl „Goethes Party mit Faust”

Premiera przedstawienia odby쿪 si 23 maja w Auli Teatralnej UWM. „Goethes Party mit Faust” to spektakl w wykonaniu grupy studentw filologii germaskiej UWM na podstawie dramatu „Faust I” J.W. Goethego. Przedstawienie w re퓓serii lektorki DAAD Friederike Krause wystawione zostanie w jzyku niemieckim.

Wstp wolny.15 czerwca

(pi켾ek) godz. 16.00-24.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Olsztyn Euro Breaking 2012

Otwarte Mistrzostwa Europy w tacu break dance 2vs2 Olsztyn Euro Breaking 2012 to autorska forma zawodw Stowarzyszenia SKP Olsztyn, 턢i턫e nawi콄uj켧a do turnieju pi쿸arskiego Euro 2012. W jury zasi켨 BBOY JUNIOR (Wanted Posse, Francja), BBOY ATA (Ghost Crew, Finlandia) oraz BBOY KRUK (Fair Play Crew, Polska), a ca낢 imprez poprowadzi Rufin MC z Warszawy. W programie tak풽 wystp Vienio (Molesta Ewenement) z Etos Projekt i formacji Break Da Funk, pokazy taneczne oraz graffiti malowane przez Scare – jednego z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych graficiarzy w Polsce.

Wstp wolny.

Organizacja: Stowarzyszenia SKP Olsztyn

Wsp車organizatorzy:

Miasto Olsztyn

Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie

Miejski Zesp車 Profilaktyki i Terapii Uzale퓆ie w Olsztynie

zdjcie >>>15 czerwca

(pi켾ek) godz. 20.00, Bazylika Katedralna 턻. Jakuba

Koncert inauguruj켧y Olsztyskie Lato Artystyczne 2012

„Msza Terezjaska” Josepha Haydna w wykonaniu Chru Kameralnego Collegium Musicum, z towarzyszeniem Orkiestry „Sinfonia Varmiensis” oraz solistw:

- Anny Miko쿪jczyk-Niewiedzia (sopran)

- Beaty Lachowicz (alt)

- Aleksandra Kunacha (tenor)

- Czes쿪wa Ga쿸i (bas).

zdjcie >>>15 czerwca

(pi켾ek) godz. 17.00, przed Galeri Rynek MOK

„Amory ze sztuk”

Go턢iem spotkania by쿪 Iwona Boliska-Walendzik.

„Amory ze sztuk” to spotkania z artystami przed Galeri Rynek MOK, prowadzone przez Wojciecha Lewandowskiego – prezesa Towarzystwa Przyjaci車 Sztuk Piknych. Zaproszeni arty턢i zaprezentuj w plenerze swoje ostatnie dokonania, a tak풽 opowiedz o 퓓ciu i sztuce. Odpowiedz te na pytania publiczno턢i.

zdjcie >>>16 czerwca

(sobota) godz. 10.00-16.30, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Somerfest - Letni Festiwal Mniejszo턢i Niemieckiej na terenie by퀉ch Prus Wschodnich

Program Somerfest:

10.00 - muzykalne wprowadzenie - Reiner Big Band

10.30 - ekumeniczna msza 턻ita

11.00 - przywitanie uczestnikw i przemwienia zaproszonych go턢i

11.30 - Reiner Big Band

12.00 - Schulenburger und Nakler Freunde WAL-NAK

(grupa taneczna Mniejszo턢i Niemieckiej ze 쫖켽ka, taniec ludowy)

12.30 - Chr Mniejszo턢i Niemieckiej z Olsztyna „Vaterhaus”

12.50 - Zesp車 taneczny „Saga” z Bartoszyc

13.10 - Chr Mniejszo턢i Niemieckiej z Gi퓓cka

13.30 - para taneczna: Agnieszka K쿪pa i Piotr Kaczwka

13.45 - m쿽dzie퓇wa grupa ze stowarzyszenia „Jod퀉” w Ostrdzie

14.05 - Chr Masurenklang ze stowarzyszenia w Mr켫owie

14.25 - Schulenburger und Nakler Freunde WAL-NAK

(grupa taneczna, taniec ludowy)

14.45 - Chr Mniejszo턢i Niemieckiej z Lidzbarka Warmiskiego „Warmia”

15.05 - para taneczna: Agnieszka K쿪pa i Piotr Kaczwka

15.20 - Chr Mecklenburg-Vorpommern

15.40 - piosenkarz Bernstein

16.10 - Ostpreussenlied

16.20 - po풽gnanie go턢i

16.30 - zakoczenie festiwalu

Wstp wolny.

Organizator: Zwi콄ek Stowarzysze Niemieckich Warmii i Mazur w Olsztynie

zdjcie >>>16 czerwca

(sobota) godz. 12.00-20.00, park przy 즭nie od strony al. Gelsenkirchen

Ogrody (EURO)kultury

Pierwszego dnia festiwalu, na g농wnej scenie, jako pierwszy zagra olsztyski Shanta. Zesp車 zaprezentowa materia z wydanej w ubieg퀉m roku p퀉ty z piosenkami Seweryna Krajewskiego i Krzysztofa Klenczona pt. „Czas powrotw”. Duet Liarman wy턯iewa dawne pie턭i hiszpaskie i galicyjskie. Koncert po낢czony by z warsztatem tacw hiszpaskich. Fuzj elektronicznych d펧ikw z „퓓wym” brzmieniem oryginalnych instrumentw i 턯iewu zafundowa Village Kollektiv. Muzycy w swojej twrczo턢i 낢cz oryginalne polskie i bu쿲arskie melodie ludowe, brzmienia breakbeat, electro, dub, drum’n’bass oraz gard쿽we d펧iki z Syberii i joik z p車nocy Europy. Koncert muzyki irlandzkiej i celtyckiej w wykonaniu olsztyskiej grupy Shannon zakoczy pierwszy dzie festiwalu. Ponadto tego dnia zapraszali턬y do Salonu Klasyki Europejskiej, gdzie przy stoliku czytali cz쿽nkowie Grupy Teatralnej KOKON. W podr璨 po Europie najm쿽dszych zabiera쿪 Karuzela Kultury, a Studio Animacji Ruchowej „Rytm” zaprezentowa쿽 skoczne irlandzkie tace oraz 퓓wio쿽we flamenco.

Dodatkowe ca쿽dzienne atrakcje to m.in.: „Namiot filmowy” – pokazy wsp車czesnych europejskich filmw krtkometra퓇wych, „쫚iadanie w Luwrze” – strefa piknikowa, wypo퓓czalnia kocykw, gry i zabawy na trawie,  „Planetarium na 턻ie퓓m powietrzu” – pokazy i prelekcje realizowane przez  Olsztyskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, „Rozmawiaj z Europ” – stanowiska edukacyjno-animacyjne olsztyskich szk車 jzykowych, „Ma퀉 Europejczyk” – animacje dla dzieci, w tym nauka tacw z terenw europy, gry i zabawy edukacyjne poszerzaj켧e wiedz dzieci o naszym kontynencie, tematyczne i edukacyjne animacje dla dzieci.

Program Ogrodw (Euro)kultury:

G농wna scena:

12.00 – Rozpoczcie

12.10-12.40 – Pokazy Tacw (flamenco i tace irlandzkie) – Studio Animacji Ruchowej „Rytm”

13.00-14.00 – Shanta – piosenki autorstwa Seweryna Krajewskiego i Krzysztofa Klenczona

14.10-15.30 – Duet Liarman – dawne pie턭i hiszpaskie i galicyjskie (koncert po낢czony z warsztatem tacw hiszpaskich)

15.45-16.15 – Pokazy Tacw (flamenco i tace irlandzkie) – Studio Animacji Ruchowej „Rytm”

16.30-18.00 – Village Kollektiv – koncert muzykw wykorzystuj켧ych zarwno oryginalne ludowe melodie, jak i inspirowane nimi w쿪sne tematy muzyczne. Brzmienia breakbeat, electro, dub, drum’n’bass oraz polskie i bu쿲arskie melodie ludowe splecione s z gard쿽wymi d펧ikami z Syberii oraz 턯iewem joik z p車nocy Europy.

18.30-20.00 – Shannon – koncert muzyki irlandzkiej i celtyckiej

Ma쿪 scena:

– Karuzela Kultury

– Animacje dla dzieci

Salon Klasyki Europejskiej:

14.30-15.30 – Czytanie przy stoliku – klasyka dramatu europejskiego w wykonaniu Grupy Teatralnej „Kokon”

16.00-17.00 – Nad piknym modrym Dunajem

17.15 – Spektakl w jzyku angielskim pt. „O trzech kozio쿸ach i trolu”

Dodatkowe atrakcje:

– „Ma퀉 Europejczyk” – animacje dla dzieci w wykonaniu Karuzeli Kultury: nauka tacw z terenw europy, gry i zabawy edukacyjne poszerzaj켧e wiedz dzieci o naszym kontynencie, tematyczne i edukacyjne animacje dla dzieci.

– „Strefa EuroDyplomacji” – pogadanki o etykiecie midzykulturowej

– „Namiot filmowy” – pokazy wsp車czesnych europejskich filmw krtkometra퓇wych

– „쫚iadanie w Luwrze” – piknik, wypo퓓czalnia kocykw, gry i zabawy na trawie

– „Planetarium na 턻ie퓓m powietrzu” – Olsztyskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

– „Rozmawiaj z Europ” – stanowiska edukacyjno-animacyjne olsztyskich szk車 jzykowych

– Jarmark europroduktw

Wstp wolny.

Wsp車organizacja: Wydzia Kultury, Promocji i Turystyki Urzdu Miasta

Impreza w ramach projektu „Olsztyn. Wicej ni Euro”.

zdjcie >>>16 czerwca

(sobota) ul. Rodziewiczwny, Cafe M퀉nek

„Uliczka Sztuki”

godz. 12.00-16.00, ul. Rodziewiczwny

Warsztaty plastyczne dla dzieci „Symbole Olsztyna”.

Prowadzenie: Danuta Krajewska (Centrum Sztuk Wizualnych MOK)

godz. 17.00, Cafe M퀉nek

Wernisa fotografii Beaty Podwysockiej pt. „Odbijany”

godz. 21.00, Cafe M퀉nek

Koncert pt. „M퀉nek mieli jazz”

„Uliczka Sztuki” to kooperacja Miejskiego O턳odka Kultury, Urzdu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pubu Stary Zau쿮k oraz M퀉nek Cafe. W dzia쿪niach uczestniczy tak풽 Teatralny Spichlerz. Program przedstawia zaplanowane przez partnerw dzia쿪nia. Wikszo뜻 punktw odbywa si na ulicy.

Zamkniecie uliczki Rodziewiczwny dla ruchu ko쿽wego to przywrcenie mieszkacom przestrzeni publicznej. Dziki temu twrcy dzia쿪j켧y w okolicznych instytucjach kultury mog wyj뜻 w przestrze miejsk i realizowa swoje projekty w przyjaznej przestrzeni. Partnerzy maj nadziej, 풽  dziki uliczce sztuki bd powstawa퀉 wsplne projekty i dzia쿪nia a „Uliczka Sztuki” stanie si miejscem spotka i akcji artystycznych. Zapraszamy wic wszystkich do odkrywania nowego interesuj켧ego miejsca na mapie Starego Miasta.

zdjcie >>>17 czerwca

(niedziela) godz. 17.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Koncert fina쿽wy Olsztyskich Warsztatw Gospel

Instruktorzy Olsztyskich Warsztatw Gospel i g농wni soli턢i podczas koncertu fina쿽wego, to Peter Francis z Wielkiej Brytanii i  Gabriela G켽ior. Ponadto wyst켺i wybrani cz쿽nkowie chru.

Peter Francis
Jeden z najlepszych brytyjskich wokalistw i dyrygentw gospel obdarzony niezwyk퀉m talentem muzycznym i charyzm. Przez 15 lat by dyrygentem w ko턢iele Ruah Ministries. Prowadzi seminaria i warsztaty w Birmingham, Stanach Zjednoczonych, Danii i Polsce. Jest dyrektorem chru The Jabez Family, z ktrym koncertuje w Polsce i na ca퀉m 턻iecie. Jego osobowo뜻, tre턢i, z ktrych p퀉nie nadzieja i wspania쿮 poczucie humoru na d퀅go pozostaj w pamici.

Gabriela G켽ior
M쿽da, utalentowana wokalistka, kompozytorka, aran풽rka i dyrygentka oraz trener wokalny (Bitwa na G쿽sy). Koncertowa쿪 z takimi artystami, jak Gra퓓na 즣baszewska, Marek Ba쿪ta czy Ewa Uryga. Jest instruktork warsztatw gospel w kraju i za granic. 쫜iewa w zespole HolyNoiz.

Wsp車organizator: Stowarzyszenie Missio Musica oraz Ko턢i車 Zielono턻i켾kowy w Olsztynie

zdjcie >>>17 czerwca

(niedziela) godz. 17.30, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Cavata na olsztyskim zamku

Organizator: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Wstp wolny.17 czerwca

(niedziela) ul. Rodziewiczwny

„Uliczka Sztuki”

godz. 11.00-21.00

Z cyklu Zau쿮k Sztuki: Malaria, czyli ca쿽dniowe malowanie obrazw

godz. 19.00

Z cyklu Zau쿮k Sztuki: Mi쿽뜻, to najwiksze arcydzie쿽. Muzyka-Poezja-Malarstwo.

Performance Poszukuj켧ych Artystw Niezale퓆ych

godz. 20.00

M퀉nkowe Impresje Wizualno-Muzyczne „Miny Wetp”

„Uliczka Sztuki” to kooperacja Miejskiego O턳odka Kultury, Urzdu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pubu Stary Zau쿮k oraz M퀉nek Cafe. W dzia쿪niach uczestniczy tak풽 Teatralny Spichlerz. Program przedstawia zaplanowane przez partnerw dzia쿪nia. Wikszo뜻 punktw odbywa si na ulicy.

Zamkniecie uliczki Rodziewiczwny dla ruchu ko쿽wego to przywrcenie mieszkacom przestrzeni publicznej. Dziki temu twrcy dzia쿪j켧y w okolicznych instytucjach kultury mog wyj뜻 w przestrze miejsk i realizowa swoje projekty w przyjaznej przestrzeni. Partnerzy maj nadziej, 풽  dziki uliczce sztuki bd powstawa퀉 wsplne projekty i dzia쿪nia a „Uliczka Sztuki” stanie si miejscem spotka i akcji artystycznych. Zapraszamy wic wszystkich do odkrywania nowego interesuj켧ego miejsca na mapie Starego Miasta.17 czerwca

(niedziela) godz. 12.00-20.00, park przy 즭nie od strony al. Gelsenkirchen

Ogrody (EURO)kultury

Ca쿽dzienne atrakcje to m.in.: „Namiot filmowy” – pokazy wsp車czesnych europejskich filmw krtkometra퓇wych, „쫚iadanie w Luwrze” – strefa piknikowa, wypo퓓czalnia kocykw, gry i zabawy na trawie,  „Planetarium na 턻ie퓓m powietrzu” – pokazy i prelekcje realizowane przez  Olsztyskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, „Rozmawiaj z Europ” – stanowiska edukacyjno-animacyjne olsztyskich szk車 jzykowych, „Ma퀉 Europejczyk” – animacje dla dzieci, w tym nauka tacw z terenw europy, gry i zabawy edukacyjne poszerzaj켧e wiedz dzieci o naszym kontynencie, tematyczne i edukacyjne animacje dla dzieci.

Kolejnego dnia Ogrodw zaprezentowa pokaz kulinarny Teo Vafidis. Z pochodzenia Grek, z zawodu szef kuchni i ekspert kulinarny, z pasji ambasador kultury greckiej, zaprezentuje przepyszne potrawy prosto z kolebki cywilizacji europejskiej. Wielobarwna i energetyczna muzyka zespo퀅 Hitano zabra쿪 zebranych w klimaty cygaskiego taboru, a autorskie aran풹cje zespo퀅 Tsiguntz Fanfara Awantura przybli퓓퀉 tradycyjne melodie Ba쿸anw, Turcji, Bliskiego Wschodu i Indii. Pe쿻 energii muzyk ba쿸ask oraz twrczo뜻 staros쿽wiask z terenw Polski zaprezentowa Sok車 Orkestar. Ogrody (Euro)kultury to nie tylko po퓓wka dla duszy, ale i co dla cia쿪 – przy festiwalu funkcjonowa Jarmark Europroduktw, czyli rzemios쿽 ludowe, rkodzie쿽 oraz tradycyjne przysmaki kulinarne z r璨nych zak켾kw Europy. Europejski weekend przebiega wic kolorowo i ekscytuj켧o, zarwno pod wzgldem artystycznym, jak i kulturowym.

Program Ogrodw (Euro)kultury:

17 czerwca (niedziela)

G농wna scena:

12.00 – Rozpoczcie

12.10 – Hitano – muzyka romska

13.00 – Pokazy Tacw (flamenco i tace irlandzkie) – Studio Animacji Ruchowej „Rytm”

13.30 – Teo Vafidis – pokaz kulinarny w wykonaniu mistrza kuchni greckiej oraz warsztat tacw greckich

15.00 – Tace korowodowe – Studio Animacji Ruchowej „Rytm”

16.00-17.30 – Tsigunz Fanfara Awantura – autorskie aran풹cje tradycyjnych melodii Ba쿸anw, Turcji, Bliskiego Wschodu i Indii

17.30-18.00 – Tace korowodowe – Studio Animacji Ruchowej „Rytm”

18.30-20.00 – Sok車 Orkestar – d펧iki muzyki ba쿸askiej i staros쿽wiaskiej z terenw Polski

Ma쿪 scena:

– Karuzela Kultury

– Animacje dla dzieci

Salon Klasyki Europejskiej:

14.30-15.30 – Czytanie przy stoliku – klasyka dramatu europejskiego w wykonaniu Grupy Teatralnej „Kokon”

16.00-17.00 – Grupa Smyczkowa „Absolwent” – koncert muzyki klasycznej

17.15 – Spektakl w jzyku angielskim pt. „O trzech kozio쿸ach i trolu”

Wstp wolny.

Wsp車organizacja: Wydzia Kultury, Promocji i Turystyki Urzdu Miasta

Impreza w ramach projektu „Olsztyn. Wicej ni Euro”.

zdjcie >>>18 czerwca

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK

Teatralny Spichlerz

„Zapachy” ma쿮 prozy Hanny Brakonieckiej.

Koncert 즩kasza Jdrysa.

zdjcie >>>18 czerwca

(poniedzia쿮k) godz. 18.00, Galeria Spichlerz MOK

Wernisa wystawy podsumowuj켧ej roczne warsztaty w Centrum Sztuk Wizualnych

Wernisa wystawy podsumowuj켧ej roczne warsztaty w Centrum Sztuk Wizualnych, dzia쿪j켧ym przy Miejskim O턳odku Kultury w Olsztynie.

Wstp wolny.

zdjcie >>>18 czerwca

(poniedzia쿮k) ul. Rodziewiczwny, Spichlerz MOK

„Uliczka Sztuki”

godz. 15.00, ul. Rodziewiczwny

Z cyklu Zau쿮k Sztuki: warsztaty z rysunku.

Prowadzenie: Ma쿲orzata Tuszyska

godz. 16.00, Galeria Spichlerz MOK

Wernisa wystawy podsumowuj켧ej zajcia w Centrum Sztuk Wizualnych przy Miejskim O턳odka Kultury – rozmowy, pokazy i prezentacje naszych pracowni plastycznych, spotkania z wyk쿪dowcami.

godz. 19.00, Spichlerz MOK

Teatralny Spichlerz

„Uliczka Sztuki” to kooperacja Miejskiego O턳odka Kultury, Urzdu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pubu Stary Zau쿮k oraz M퀉nek Cafe. W dzia쿪niach uczestniczy tak풽 Teatralny Spichlerz. Program przedstawia zaplanowane przez partnerw dzia쿪nia. Wikszo뜻 punktw odbywa si na ulicy.

Zamkniecie uliczki Rodziewiczwny dla ruchu ko쿽wego to przywrcenie mieszkacom przestrzeni publicznej. Dziki temu twrcy dzia쿪j켧y w okolicznych instytucjach kultury mog wyj뜻 w przestrze miejsk i realizowa swoje projekty w przyjaznej przestrzeni. Partnerzy maj nadziej, 풽  dziki uliczce sztuki bd powstawa퀉 wsplne projekty i dzia쿪nia a „Uliczka Sztuki” stanie si miejscem spotka i akcji artystycznych. Zapraszamy wic wszystkich do odkrywania nowego interesuj켧ego miejsca na mapie Starego Miasta.19 czerwca

(wtorek) godz. 21.00, ul. Rodziewiczwny

„Uliczka Sztuki”

Z cyklu Zau쿮k Sztuki: pokaz mody Wojtka Wyzy

„Uliczka Sztuki” to kooperacja Miejskiego O턳odka Kultury, Urzdu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pubu Stary Zau쿮k oraz M퀉nek Cafe. W dzia쿪niach uczestniczy tak풽 Teatralny Spichlerz. Program przedstawia zaplanowane przez partnerw dzia쿪nia. Wikszo뜻 punktw odbywa si na ulicy.

Zamkniecie uliczki Rodziewiczwny dla ruchu ko쿽wego to przywrcenie mieszkacom przestrzeni publicznej. Dziki temu twrcy dzia쿪j켧y w okolicznych instytucjach kultury mog wyj뜻 w przestrze miejsk i realizowa swoje projekty w przyjaznej przestrzeni. Partnerzy maj nadziej, 풽  dziki uliczce sztuki bd powstawa퀉 wsplne projekty i dzia쿪nia a „Uliczka Sztuki” stanie si miejscem spotka i akcji artystycznych. Zapraszamy wic wszystkich do odkrywania nowego interesuj켧ego miejsca na mapie Starego Miasta.20 czerwca

(턳oda) godz. 18.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena - I Letnia Sesja 쫗iechoterapii

Festiwal Parodii i Pastiszu PARODIOLA

Podczas cyklicznie odbywaj켧ego si w Olsztynie festiwalu parodii i pastiszu na scenie w Amfiteatrze im. Czes쿪wa Niemena wystpuj kabarety bior켧e udzia w konkursie. Walcz o g농wn nagrod w wysoko턢i 5.000. Regulamin przewiduje dodatkowe nagrody pieni轅ne za najlepszy skecz oraz osobowo뜻 sceniczn. Ponadto wyst켺i kabaret Kaczki z Nowej Paczki, a gwiazd festiwalu bdzie Grzegorz Halama.

Prowadzenie: Andrzej Brzozowski i Piotr Bier퓓ski

Finali턢i „Parodiolii”:

- Kabaret Jeste.My (Piotrkw Trybunalski)

Kabaret dzia쿪 od 2011 roku. Tworz go byli dzia쿪cze Teatru Studenckiego „Wyj턢ie Ewakuacyjne” z Piotrkowa Trybunalskiego. Nagradzani na festiwalach kabaretowych w Poznaniu, Gorzowie, Skierniewicach i Malborku, zaprezentuj program pt. „Nie wszystko z쿽to, co si 턻ieci”.

- Pawe Pa쿪szewski (Szprotawa)

Solista kabaretowy, specjalizuj켧y si w parodiowaniu postaci. Nagradzany na wielu festiwalach kabaretowych w ca퀉m kraju, zaprezentuje set parodystyczny pt. „A ja si nie dziwi”.

- Kabaret Pod Napiciem (Trjmiasto)

Kabaret, ktry tworzy trzech wielbicieli improwizacji, stand-up’u i mocnej kawy. Zaprezentuj program pt. „90”.

- Kabaret Znane Ryje (Bia퀉stok)

Dream team z Bia쿮gostoku. Wcze턭iej znani z kabaretw Idea oraz Widelec, teraz razem na scenie. Zdobywcy nagrody za najlepszy skecz oraz nagrody za osobowo뜻 sceniczn podczas zesz쿽rocznej Parodiolii.

- Kabaret z Nazwy (Olsztyn)

Kabaret dzia쿪 od sze턢iu lat. Wystpowa na festiwalach w ca쿮j Polsce, a u턬iech widowni jest dla nich najlepsz zap쿪t za d퀅gie godziny spdzone na prbach. Poka엽 program pt. „Problemy”.

Jury w sk쿪dzie:

Przyznane nagrody:

1. Grand Prix – Kabaret Znane Ryje

2. Nagroda za najlepszy skecz – Kabaret Znane Ryje

3. Nagroda za osobowo뜻 sceniczn – Pawe Pa쿪szewski

4. Wyr璨nienia: Kabaret Z Nazwy, Kabaret Jeste.My

zdjcie >>>20 czerwca

(턳oda), ul. Rodziewiczwny

„Uliczka Sztuki”

godz. 15.00-19.00

Warsztaty robienia bi퓎terii „Filcowanie na mokro”.

Prowadzenie: Iwona Burczyk (Centrum Sztuk Wizualnych MOK)

godz. 17.00-20.00

Z cyklu Zau쿮k Sztuki: warsztaty sztuki u퓓tkowej – opakowania ozdobne

„Uliczka Sztuki” to kooperacja Miejskiego O턳odka Kultury, Urzdu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pubu Stary Zau쿮k oraz M퀉nek Cafe. W dzia쿪niach uczestniczy tak풽 Teatralny Spichlerz. Program przedstawia zaplanowane przez partnerw dzia쿪nia. Wikszo뜻 punktw odbywa si na ulicy.

Zamkniecie uliczki Rodziewiczwny dla ruchu ko쿽wego to przywrcenie mieszkacom przestrzeni publicznej. Dziki temu twrcy dzia쿪j켧y w okolicznych instytucjach kultury mog wyj뜻 w przestrze miejsk i realizowa swoje projekty w przyjaznej przestrzeni. Partnerzy maj nadziej, 풽  dziki uliczce sztuki bd powstawa퀉 wsplne projekty i dzia쿪nia a „Uliczka Sztuki” stanie si miejscem spotka i akcji artystycznych. Zapraszamy wic wszystkich do odkrywania nowego interesuj켧ego miejsca na mapie Starego Miasta.

zdjcie >>>21 czerwca

(czwartek) ul. Rodziewiczwny, Cafe M퀉nek

„Uliczka Sztuki”

godz. 16.00, ul. Rodziewiczwny

Spotkanie przedwernisa퓇we z Micha쿮m M쿽tkiem, w쿪턢icielem fotografii najpikniejszych kobiet Europy z lat 20. i 30., kryj켧ych histori dwudziestu kobiet z pitnastu r璨nych krajw. Wernisa pt. „Historia bez retuszu” odbdzie si 21 czerwca w Galerii Amfilada MOK.

godz. 18.00, Cafe M퀉nek

Artystyczne Spotkania Kulinarne

„Uliczka Sztuki” to kooperacja Miejskiego O턳odka Kultury, Urzdu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pubu Stary Zau쿮k oraz M퀉nek Cafe. W dzia쿪niach uczestniczy tak풽 Teatralny Spichlerz. Program przedstawia zaplanowane przez partnerw dzia쿪nia. Wikszo뜻 punktw odbywa si na ulicy.

Zamkniecie uliczki Rodziewiczwny dla ruchu ko쿽wego to przywrcenie mieszkacom przestrzeni publicznej. Dziki temu twrcy dzia쿪j켧y w okolicznych instytucjach kultury mog wyj뜻 w przestrze miejsk i realizowa swoje projekty w przyjaznej przestrzeni. Partnerzy maj nadziej, 풽  dziki uliczce sztuki bd powstawa퀉 wsplne projekty i dzia쿪nia a „Uliczka Sztuki” stanie si miejscem spotka i akcji artystycznych. Zapraszamy wic wszystkich do odkrywania nowego interesuj켧ego miejsca na mapie Starego Miasta.21 czerwca

(czwartek) godz. 17.00, Scena Staromiejska

Lato z Pa쿪cem

Lato z Pa쿪cem - koncert uczestnikw zaj唯 w Pa쿪cu M쿽dzie퓓.

Organizator: Pa쿪c M쿽dzie퓓21 czerwca

(czwartek) godz. 17.00, haloGaleria MOK

Wernisa wystawy fotografii otworkowej „Olsztyn w Pude쿸u”

Projekt realizowany w ramach projektu „M쿽dzie w dzia쿪niu”, finansowanego z funduszu europejskiego. Jego tematem jest fotografia z wykorzystaniem kamery otworkowej. Za projekt odpowiada grupa uczniw Pastwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie pod nazw „Grupa bez obiektywu”, ktr opiekuje si Karolina Lewandowska - nauczyciel przedmiotw zawodowych w Pastwowym Liceum Plastycznym w Olsztynie. Tematem prac jest architektura Olsztyna sfotografowana za pomoc fotografii otworkowej. Celem jest poszerzenie wiedzy fotograficznej i jej popularyzacja w naszym mie턢ie, zapoznanie z tradycyjn technik fotograficzn i budow aparatu fotograficznego, integracja lokalnego 턳odowiska oraz animacja czasu wolnego m쿽dzie퓓 i dzieci. W ramach projektu odby퀉 si wyk쿪dy i warsztaty, zbudowano prototypy kamery obscura. M쿽dzie bra쿪 aktywny udzia we wszystkich etapach projektu. Korzysta쿪 z wyk쿪dw i warsztatw. Ciekawym elementem projektu jest mo퓄iwo뜻 wej턢ia do 턳odka kamery obscura wielko턢i pokoju, ktra jest usytuowana na rynku starego miasta i zapoznanie si ze sposobem jej dzia쿪nia. Zaanga퓇wana m쿽dzie  opisywa쿪 swoje do턻iadczenia w pracy nad projektem na blogu www.olsztynbezobiektywu.blogspot.com. Rezultatem projektu jest wystawa w haloGalerii MOK, prezentuj켧a zasady dzia쿪nia camer obscura i prace powsta쿮 w czasie warsztatw z grup m쿽dzie퓓, mniejszo턢i romskiej, przedszkolakami i mieszkacami Olsztyna.

zdjcie >>>21 czerwca

(czwartek) godz. 18.00, Galeria Amfilada MOK

Wernisa fotografii ze zbiorw Micha쿪 M쿽tka pt. „Historia bez retuszu”

„Historia bez retuszu” to historia, o jakiej nie pisze si w ksi굻kach. To ta sama historia, ktra zaklta jest dzi jedynie w ludzkich wspomnieniach. Historia wyrwana z kontekstu, skrywaj켧a swe w쿪sne tajemnice, roz턻ietlaj켧a 턻iat dawnych znacze i ludzi.

Zdjcia najpikniejszych kobiet Europy z lat 20. i 30. to dzi rzadko뜻 i ciekawostka. To pe쿻e ukrytych sensw i znacze niezwyk쿮 펢d쿽 z epoki, 펢d쿽 kryj켧e historie 49 kobiet z 17 r璨nych krajw. Te czarno-bia쿮 portrety piknych miss przetrwa퀉 w rwnie starym jak one, niepozornym albumie. Wiele bezcennych pami켾ek tego typu bezpowrotnie przepada. Ta przetrwa쿪 i dzi – prawie 80 lat p撰niej – pozwala nam wejrze w 턻iat, ktrego nie znamy. To jest w쿪턭ie fabryka-historii.pl ...

Micha M쿽tek (ur. 1984) – absolwent Liceum Oglnokszta쿬켧ego im. Stefana 칎romskiego w I쿪wie. Ukoczy filologi polsk na Uniwersytecie Miko쿪ja Kopernika w Toruniu, zarz켨zanie w administracji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz samorz켨 terytorialny i rozwj lokalny na Uniwersytecie Warszawskim. Z zami쿽wania historyk amator, odkrywca historii i poszukiwacz skarbw. Interesuje si histori II wojny 턻iatowej i twrczo턢i Stefana 칎romskiego. Autor popularnego blogu fabryka-historii.pl, swoje teksty publikuje w prasie regionalnej i oglnopolskiej. W przygotowaniu jest jego pierwsza ksi굻ka, dotycz켧a nieznanych w켾kw z historii Prus Wschodnich. Zawodowo kieruje pracami wydzia퀅 promocji i wsp車pracy z zagranic w Urzdzie Miasta I쿪wy.

zdjcie >>>22 czerwca

(pi켾ek) ul. Rodziewiczwny

„Uliczka Sztuki”

godz. 13.00-17.00

Warsztaty wyplatanego papieru. Prowadzenie: Zenon Tylman

(Centrum Sztuk Wizualnych MOK)

godz. 17.00

Z cyklu Zau쿮k Sztuki: autorski recital Magdaleny 즣wkiel i Marcina Biernata, nastpnie Daniel Rupiski z w쿪snymi kompozycjami. Recitale Zespo퀅 „Ludzie Deszczu” oraz Daniela Rupiskiego odbd si przed pubem Stary Zau쿮k.

„Ludzie Deszczu”:

Twrczo뜻 w쿪sna:

Marcin Biernat -  muzyka

Anna Snochowska, Magda 즣wkiel i poeta Andrzej Bursa - teksty

Nastpnie wyst켺i Daniel Rupiski, bardzo utalentowany muzyk z Olsztyna. Gra na tr켦ce, pianinie, akordeonie, ale i piknie 턯iewa. Najbardziej lubi gra i 턯iewa standardy jazzowe, dobrze te czuje si w muzyce pop, tak풽 w innych gatunkach muzycznych. Na co dzie hejnalista olsztyski. Laureat wielu festiwali oglnopolskich. Tego dnia bdzie gra na pianinie.

„Uliczka Sztuki” to kooperacja Miejskiego O턳odka Kultury, Urzdu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pubu Stary Zau쿮k oraz M퀉nek Cafe. W dzia쿪niach uczestniczy tak풽 Teatralny Spichlerz. Program przedstawia zaplanowane przez partnerw dzia쿪nia. Wikszo뜻 punktw odbywa si na ulicy.

Zamkniecie uliczki Rodziewiczwny dla ruchu ko쿽wego to przywrcenie mieszkacom przestrzeni publicznej. Dziki temu twrcy dzia쿪j켧y w okolicznych instytucjach kultury mog wyj뜻 w przestrze miejsk i realizowa swoje projekty w przyjaznej przestrzeni. Partnerzy maj nadziej, 풽  dziki uliczce sztuki bd powstawa퀉 wsplne projekty i dzia쿪nia a „Uliczka Sztuki” stanie si miejscem spotka i akcji artystycznych. Zapraszamy wic wszystkich do odkrywania nowego interesuj켧ego miejsca na mapie Starego Miasta.

zdjcie >>>22 czerwca

(pi켾ek) godz. 17.00, przed Galeri Rynek MOK

„Amory ze sztuk”

Go턢iem spotkania by쿪 Ewa Letki.

„Amory ze sztuk” to spotkania z artystami przed Galeri Rynek MOK, prowadzone przez Wojciecha Lewandowskiego – prezesa Towarzystwa Przyjaci車 Sztuk Piknych. Zaproszeni arty턢i zaprezentuj w plenerze swoje ostatnie dokonania, a tak풽 opowiedz o 퓓ciu i sztuce. Odpowiedz te na pytania publiczno턢i.

zdjcie >>>23 czerwca

(sobota) godz. 11.00, Rynek Starego Miasta

36. Rajd Motocykli Zabytkowych Rotor

36. Rajd Motocykli Zabytkowych Rotor to pokaz zabytkowych motocykli po낢czony z konkurencjami sprawno턢iowymi. Ponadto o godz. 14:45 ze starwki wyruszy parada zabytkowych motocykli, ktra przejedzie olsztyskimi ulicami. Jak zwykle towarzyszy im bd rwnie zabytkowe samochody.

zdjcie >>>

Organizator: Klub Mi쿽턭ikw Weteranw Rotor Olsztyn23 czerwca

(sobota), ul. D켦rowszczakw - Ulica (Euro)kultury, godz. 22.30-1.30, Du풹 Scena, przy Kamienicy Naujacka MOK

VIII Koncert Elektroniczne Pejza풽 Muzyczne

z udzia쿮m cz쿽nka legendarnego zespo퀅 Tangerine Dream Steve'a Schroydera, El풺iety i Andrzeja Andymiana Mierzyskich i Pracowni Taca Wsp車czesnego Pryzmat. W programie tak풽 pokaz taca z ogniem w wykonaniu Teatru Ignis Ordo oraz Podr璨uj켧e Planetarium – gwiezdne stanowisko Olsztyskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w sali I LO.

22:30

Widowisko w wykonaniu  El풺iety i Andrzeja Andymiana Mierzyskich oraz Pracowni Taca Wsp車czesnego "Pryzmat"   

zdjcie >>>

23:15

Koncert Steve'a Schroydera

zdjcie >>>

00:30

Noc  쫤itojaska: pokaz 칪wego Ognia grupy Ignis Ordo oraz poszukiwanie kwiatu paproci

zdjcie >>>

Wstp wolny.

Wsp車organizacja: Wydzia Kultury, Promocji i Turystyki Urzdu Miasta

Impreza w ramach projektu „Olsztyn. Wicej ni Euro”.23 czerwca

(sobota) godz. 12.00, Cafe M퀉nek

„Uliczka Sztuki”

Pierwszy M퀉nkowy Dzie Pieroga Olsztyn 2012

„Uliczka Sztuki” to kooperacja Miejskiego O턳odka Kultury, Urzdu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pubu Stary Zau쿮k oraz M퀉nek Cafe. W dzia쿪niach uczestniczy tak풽 Teatralny Spichlerz. Program przedstawia zaplanowane przez partnerw dzia쿪nia. Wikszo뜻 punktw odbywa si na ulicy.

Zamkniecie uliczki Rodziewiczwny dla ruchu ko쿽wego to przywrcenie mieszkacom przestrzeni publicznej. Dziki temu twrcy dzia쿪j켧y w okolicznych instytucjach kultury mog wyj뜻 w przestrze miejsk i realizowa swoje projekty w przyjaznej przestrzeni. Partnerzy maj nadziej, 풽  dziki uliczce sztuki bd powstawa퀉 wsplne projekty i dzia쿪nia a „Uliczka Sztuki” stanie si miejscem spotka i akcji artystycznych. Zapraszamy wic wszystkich do odkrywania nowego interesuj켧ego miejsca na mapie Starego Miasta.24 czerwca

(niedziela) godz. 12.00-20.00, ul. D켦rowszczakw - Ulica (Euro)kultury

III 쫤ito Ulicy D켦rowszczakw

zdjcie >>>

Najwikszy, barwny karnawa uliczny na Warmii i Mazurach rozpocznie si w sobot 23 czerwca o godz. 22.30 koncertem VIII Elektronicznych Pejza퓓 Muzycznych. Muzyczn opowie뜻 El풺iety i Andrzeja Andymiana Mierzyskich wzbogaci teatr ruchu, obrazu i gestu w wykonaniu Pracowni Taca Wsp車czesnego „Pryzmat”. Ukoronowaniem tego niezwyk쿮go wieczoru bdzie koncert legendy niemieckiej muzyki elektronicznej, cz쿽nka zespo퀅 Tangerine Dream - Steve’a Schroyder’a. Ta noc to tak풽 쫤ito Kupa퀉, czyli Noc 쫤itojaska - pras쿽wiaskie 턻ito mi쿽턢i, magiczn noc czaru i harmonii. Zapraszamy wic na wielkie misterium ognia i wody – to niezwyk쿮 widowisko przybli퓓 w pokazie 칪wego Ognia grupa Ignis Ordo. Dodatkow atrakcj bdzie Podr璨uj켧e Planetarium, czyli gwiezdne stanowisko Olsztyskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego oraz zabawa w poszukiwaniu legendarnego Kwiatu Paproci-organizatorzy przewiduj atrakcyjne nagrody dla osb, ktrym uda si go odnale쇗. W niedziel (24 czerwca od godz. 12.00) przygotowano wiele atrakcji inspirowanych kultur naszego kontynentu, zobaczymy m.in.: wystp artystyczny najpopularniejszego brytyjskiego stra풹ka 퓓j켧ego w Polsce - Kevina Aistona, pokazy Studia Animacji Ruchowej „Rytm”, a najpikniejsze przeboje w쿽skiej piosenki wy턯iewa Roberto Zucaro. Spektakl dwujzyczny oraz koncert piosenki francuskiej zaprezentuje Centrum Polsko Francuskie, muzyczne opowie턢i prosto z cygaskiego taboru wytaczy i wy턯iewa zesp車 Hitano. Wielokulturowa ulica D켦rowszczakw to rwnie EUROWarsztaty, czyli m.in.: pokazy dawnych europejskich sztuk walki, akcje happeningowe oraz Strefa Gier: RPG, szachy, GO! i bule. W strefie gastronomicznej Teatr Kulinarny zaprezentuje spektakl z spaghetti w roli g농wnej (pokaz i degustacja), zaprosimy rwnie na mini maraton Zumby oraz  wspln zabaw z wodzirejami. Zaplanowano rwnie akcj metamorfoz dla kobiet oraz obecno뜻 wielu stanowisk informacyjnych. W Strefie Malucha zaplanowano m.in. Kolorowanie  ulicy – czyli animacje plastyczne dla dzieci, „Kompas” czyli zabawy edukacyjno - rozwojowe dla dzieci realizowane przez Akademia Rozwoju Osobistego, „Magiczny wz" -  spektakl plenerowy Teatru Form Niezale퓆ych oraz na spektakl kukie쿸owy w jzyku angielskim pt. „Punch i Judy” w wykonaniu Treva Hilla. Tradycyjnie nie zabraknie jarmarku europroduktw oraz wsplnego zdjcia. 쫤itujemy nie tylko na ulicy, ale i pod dachem. Najm쿽dszych MOK zaprasza do swojej Kamienicy Naujacka w niedziel o godz. 14 na spektakl Teatr Harmonia pt. „Ba띳 o Rolandzie" w wykonaniu Marii Jenny Burniewicz i Krzysztofa Baranowskiego. Starszych zachcamy do obejrzenia najnowszych wystaw.  W Galerii Amfilada „Historia bez retuszu” prezentuj켧a zdjcia najpikniejszych kobiet Europy z lat 20. i 30., pochodz켧e ze zbiorw Micha쿪 M쿽tka a w haloGalerii wystawa fotografii otworkowej pt. „Olsztyn z pude쿸a”. Razem z kawiarni MOJA zapraszamy tak풽 do udzia퀅 w konkursie kulinarnym na najlepsze ciasto z miodu.

W tym roku 턻ito dofinansowane jest ze 턳odkw Urzdu Miasta w Olsztynie, realizuj켧ego kampani „Olsztyn. Wicej ni Euro”.

W zwi콄ku z organizacj wydarzenia pn. Ulica (Euro)kultury w dniach 23-24 czerwca na ul. D켦rowszczakw w Olsztynie wyst켺i utrudnienia w ruchu samochodowym. 23 czerwca ul. D켦rowszczakw zamknita dla ruchu samochodowego bdzie od skrzy퓇wania z Mrongowiusza do Mickiewicza, od rana 24 czerwca do ul. Kajki. Mieszkacw i przedsibiorcw prosimy, aby na czas wydarzenia przeparkowali samochody w inne miejsca pozostawiaj켧 przestrze dla artystw, animatorw, przedsibiorcw i przede wszystkim go턢i – mieszkacw Olsztyna.

Program:

24 czerwca (niedziela), ul. D켦rowszczakw

godz.12.00-20.00, du풹 scena przy Kamienicy Naujacka MOK

12.00 Start!, czyli  Hymn 쫤ita Ulicy D켦rowszczakw w wykonaniu s퀅chaczek Akademii Trzeciego Wieku przy MOK

12.10 Koncert piosenki francuskiej

12.45 Muzyczna Scena Jedynki  - muzyka z rwnych stron Europy, wystpuj uczniowie I LO

14.00  Ritmo flamenco i celtic dance – pokazy taca w wykonaniu Studia Animacji Ruchowej „Rytm"

14.30  Wsplne zdjcie go턢i 쫤ita  i rozstrzygnicie konkursu na ciasto z miodu

15.00 Wystp satyryczny Kevina Aistona -  Anglika  mieszkaj켧ego w Polsce

16.00  쫜iewaj켧a Ulica (Euro)Kultury- wystpy m쿽dych wokalistw: Mateusz Grdziski, Kasia Kmiciska,  Agata Grze턪iewicz

16.45 Ekscytuj켧a ZUMBA  -  minimaraton przygotowany przez Studio Animacji Ruchowej „Rytm”

17.05 Koncert Roberto Zucaro - przeboje piosenki w쿽skiej

18.15 Koncert Hitano -muzyki romska

19.00 Hity muzyki europejskiej -  wsplna zabawa z wodzirejami

Ma쿪 scena przy Hotelu Dyplomat:

12.00  „Punch i Judy” - spektakl kukie쿸owy w jzyku angielskim w wykonaniu

Treva Hilla

12.30 Prezentacja akcji Symultana Szachowa

12.40 „Taczymy w centrum Europy” - pokaz taneczny

13.10  Spektakl dwujzyczny przygotowany przez Centrum Polsko- Francuskie

14.00 Wystp Zespo퀅 Wokalnego Moderato pn. „Na europejsk nut"

14.30 Metamorfozy - prezentacja efektw projektu „Kobiety dla Kobiet"

15.00 Prezentacja akcji Symultana Szachowa

15.30 Spektakl  „O trzech kozio쿸ach" przedstawia Szko쿪 Jzykowa Helen Doron

16.00 Spektakl  „Miko쿪j Kropielnik" w wykonaniu Olsztyskiego Teatru Lalek

17.00 Spektakl „Dziwna gwiazdka Luisa" przedstawia Centrum Polsko-Francuskie

18.10 „Co to za gra?" - turniej wiedzy o kuchni francuskiej, pyta Centrum Polsko-Francuskie

18.30  쫜iewaj켧a Ulica (Euro)Kultury - wystpy m쿽dych wokalistw: Kasia Kmiciska

Dodatkowe spektakle:

13.00, 15.00, 17.00 "Magiczny wz" -  spektakl plenerowy, 퓓woplanowo-lalkowy Teatru Form Niezale퓆ych (przestrze ulicy)

14.00 "Ba띳 o Rolandzie" - spektakl dla dzieci w re퓓serii Jeny Burniewicz, Kamienica Naujacka MOK

15.00 "Sen nocy sobtkowej" - spektakl plenerowy nawi콄uj켧y do starych s쿽wiaskich tradycji w wykonaniu Teatru Koniec CDN (przestrze ulicy)

16.00 Teatr Kulinarny Krzysztofa Grskiego  zaprasza na Biesiad Spaghetii

Atrakcje:

Jarmark europroduktw

Akcje happeningowe Teatru Form Niezale퓆ych Rodziny Korzunowiczw

W Strefie Malucha - animacje gry i zabawy dla dzieci, kolorowanie  ulicy

Konkurs na ciasto z miodu, zapraszamy do udzia퀅, szczeg車y przed 쫤item w Kawiarni Moja

EuroTramwaj - akcja happeningowa

Pokaz megabaniek

Pokazy i warsztaty dawnych europejskich sztuk walki realizowane przez SDESW ARMA - PL

Prezentacja strojw i wyrobw  턳edniowiecznych przygotowana przez  Dru퓓n Wczesno턳edniwieczn i Dru퓓n Wojw Boles쿪wowych "Bia쿽zr" z Olsztyna

Studio radiowe On Air- Radio Planeta FM

Pokazy gier (bule, szachy, GO!, gry planszowe, gry RPG i zabawy sportowe)

Akcje edukacyjne i ekologiczne

Konkursy z nagrodami pt.  „Czy znasz Europ?"

Warsztaty architektoniczne dla dzieci realizowane przez Forum Rozwoju Olsztyna

Od przedszkolaka do studenciaka - akcja edukacyjna dla ca퀉ch rodzin przygotowana przez Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela

Krav maga - warsztaty i pokazy stylu samoobrony i walki wrcz opracowanego w latach 30. XX w Czechos쿽wacji

Symulator zderze, alkogogle i przentacja samochodw rajdowych, zaprasza Olsztyski Klub Rajdowy

K켧ik z epoki - muzyka z czarnego kr굻ka, prezentacja telewizorw z lat 60. i przedrukw ze starych gazet, zaprasza Rada Osiedla 쫞dmie턢ie

Promocja zdrowego stylu 퓓cia i nurkowania, zaprasza Centrum Niezwyk퀉ch Nurkowa Krokodyle  

Dance Dance Revolution - stanowisko z elektronicznymi matami do taca

Warsztaty i ekspozycja rkodzie쿪 stworzonego przy u퓓ciu haftu wst굻eczkowego - Ko쿽 Haftu Wst굻eczkowego Akademii Trzeciego Wieku przy MOK

M켨rze na drodze - teoretyczne kursy, zagadki drogowe - konsultacje z nauczycielem jazdy z Autoszko퀉 Kangurek

Spotkania z dietetykiem - konsultacje i wsplne tworzenie planu pozytywnej zmiany stylu 퓓cia

Konsultacje zoologiczne - warsztat o pielgnacji zwierz켾 internetowyzoolog.pl

Stanowiska edukacyjno-animacyjne olsztyskich szk車 jzykowych

Ma쿪 Francja - jzyk, historia i zwyczaje Francji – animacje realizowane przez  Centrum Polsko -Francuskie

Akcja Metamorfozy - realizowana w Hotelu Dyplomat przez inicjatyw „Kobiety dla Kobiet”

Solidarna Ekonomia w Europie - konsultacje doradcw i animatorw dotycz켧e ekonomii spo쿮cznej oraz funduszy europejskich realizowane przez Elbl켽kie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarz켨owych

O odnawialnych 펢d쿪ch energii, utylizacja 턻ietlwek - stanowisko edukacyjne o2i.pl

Konsultacje z projektantem wntrz Bass Design

Zabawy edukacyjno - rozwojowe dla dzieci realizowane przez Akademia Rozwoju Osobistego „Kompas"

„Akcja mama mamie - bezglutenowy” - porady dla osb borykaj켧ych si z problemem diety bezglutenowej

„B켨 pikna"- stylizacja i makija w wykonaniu uczniw Centrum Nauki i Biznesu „츬K"

Stowarzyszenie "Klub wolontariusza" i akcja charytatywna na rzecz 2-letniego Szymonka

Prezentacja CSW

Konsultacje okulistyczne - Salon Premium

Strefa gastronomiczna

Strefa s켽iedzka

EUROwarsztaty

i  inne


Pod dachem

Zapraszamy do odwiedzenia galerii MOK w Kamienicy Naujacka. W Amfiladzie na I pitrze „Historia bez retuszu" prezentuj켧a zdjcia najpikniejszych kobiet Europy z lat 20. I 30., pochodz켧e ze zbiorw Micha쿪 M쿽tka.Takie zdjcia to dzi rzadko뜻 i ciekawostka. To pe쿻e ukrytych sensw i znacze niezwyk쿮 펢d쿽 z epoki, 펢d쿽 kryj켧e historie 49 kobiet z 17 r璨nych krajw. Te czarno-bia쿮 portrety piknych miss przetrwa퀉 w rwnie starym jak one, niepozornym albumie. Wiele bezcennych pami켾ek tego typu bezpowrotnie przepada. Ta przetrwa쿪 i dzi – prawie 80 lat p撰niej – pozwala nam wejrze w 턻iat, ktrego nie znamy. To jest w쿪턭ie fabryka-historii.pl.  

Na III pitrze, w haloGalerii wystawa fotografii otworkowej pt. "Olsztyn z pude쿸a". Fotografie powsta퀉 podczs warsztatw realizowanych przez Liceum Plastyczne w Olsztynie.

Miodne przysmaki

Mo풽 mie konsystencj gstego p퀉nu lub sta낢, a barw od bia쿮j, poprzez jasno웁퀃 a do brunatno-br콄owej.W postaci p퀉nnej nosi nazw patoka, w postaci skrystalizowanej krupiec. Mid. Organizatorzy i Kawiarna MOJA z ul. D켦rowszczakw zapraszaj chtnych do udzia퀅 w konkursie kulinarnym na najlepsze ciasto z miodu. Po szczeg車y zapraszamy do kawiarni. Og쿽szenie wynikw odbdzie si w niedziel, oko쿽 godziny 14.30.

Z s켽iadem na zdjciu

Fotografie rodzinne to cenne pami켾ki. Po latach wracamy do nich, bo wywo퀅j u턬iech, pozwalaj o퓓 wspomnieniom.  W niedziel, oko쿽 14.30 na ul. D켦rowszczakw wjedzie wz stra풹cki. Dzielny fotograf z wysko턢i ponad 20 metrw zrobi nam s켽iedzkie zdjcie. Zapraszamy pod g농wn scen, przy Kamienicy Naujacka MOK. Dzikujemy Komendzie Miejskiej Stra퓓 Po풹rnej za pomoc przy realizacji projektu s켽iedzkiej fotografii.

Projekt Metamorfoza – Kobiety dla Kobiet, 11.00-17.00 w Hotelu Dyplomat

Pomys na “Projekt Metamorfoza – Kobiety dla Kobiet” powsta pewnego lutowego popo퀅dnia, kiedy to trzy sympatyczne i pe쿻e energii kobiety stwierdzi퀉, ze warto, by w Olsztynie zadzia쿽 sie co fajnego, co wyci켫n怨oby z domw wszystkie kobiety, ktre nieustannie, w biegu pomidzy domem a codziennymi obowi콄kami i prac, zapomnia퀉 o sobie i nie maj odwagi upomnie si o swoj kobieco뜻 ! Chcia퀉턬y tworzy co razem i czu, 풽 mamy wp퀉w na otaczaj켧 nas rzeczywisto뜻, 풽 warto mie marzenia- te ma쿮 i te du풽- i by je spe쿻i potrzeba tylko pozytywnego nastawienia, chci, zapa퀅 i wytrwa쿽턢i w d굻eniu do celu! Tak te do naszego grona do낢czy퀉 inne pomys쿽we kobiety, a z po낢czenia naszych talentw i pragnie powsta쿽 marzenie o stworzeniu przestrzeni, gdzie ka풼a z kobiet, ktra tego zapragnie, bdzie mog쿪 przeistoczy si w piknego motyla, ktrego ma w sobie, ale nie zawsze pozwala go wypu턢i na 턻iat쿽 dzienne i rozwin길 mu skrzyd쿪! Tak w쿪턭ie powsta “Projekt Metamorfoza”. Do udzia퀅 zaprosi퀉턬y fryzjerw, stylistw, kosmetyczki i wiza퓓stki, by ca낢 grup pomogli nam dokona metamorfozy zewntrznej uczestniczek spotkania. A przy pomocy profesjonalistek zajmuj켧ych si coachingiem i rozwojem osobistym wydobdziemy potencja i  g녠bokie pok쿪dy si퀉 i wewntrznego pikna! Poza tym konkursy, prezentacje, porady a wszystko po to, aby ka풼a kobieta poczu쿪 si wyj켾kowo!

Wy퓋za Szko쿪 Bankowa w Gdasku, Studia podyplomowe Olsztyn zaprasza na bezp쿪tne wyk쿪dy:

Aleksandra Lazarowska, trener Wy퓋zej Szko퀉 Bankowej w Gdasku

12.30 – 13.30 – Autoprezentacja czyli „Jak Ci widz, tak Ci pisz”

13.40 – 14.40 – Savoir vivre na co dzie i w biznesie

Agnieszka Gurzyska, psycholog, trener Wy퓋zej Szko퀉 Bankowej w Gdasku

14.50-15.50 – Wywieranie wp퀉wu na ludzi, czyli sztuka manipulacji

16.00-17.00 – Asertywno뜻 i skuteczna komunikacja – warunki dobrej wsp車pracy w zespole

zdjcie >>>24 czerwca

(niedziela) godz. 10.30, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

„Zatacz z klas”

Olimpijska Szk車ka Taca i Dobrych Manier to autorski program utytu쿽wanych tancerzy Karoliny Felskiej i Krzysztofa Wasilewskiego, ktrzy stworzyli wyj켾kow formu녠 zaj唯 dla dzieci. Najm쿽dsi ucz si nie tylko taca, ale tak풽 podstawowych zasad savoir-vivre’u. Na scenie Amfiteatru im. Czes쿪wa Niemena dzieci poka엽 na co je sta. Podzieleni na pi唯 r璨nych grup zaprezentuj walc, tango, fokstrot, hip hop… Ka풼y taniec sprawa im rado뜻!

Wstp wolny.

Wsp車organizator:

Centrum Taca Wasilewski-Felska24 czerwca

(niedziela) godz. 20.00, Bazylika Katedralna 턻. Jakuba - XXXIV Olsztyskie Koncerty Organowe

Koncert Inauguracyjny zwi콄any z 50-leciem Ko쿪 SPAM w Olsztynie

Olsztyskie Koncerty Organowe im. Feliksa Nowowiejskiego (OKO) to festiwal z tradycj – odbywaj si one w Bazylice Katedralnej 턻. Jakuba od 1978 roku. Zainicjowa je prof. Feliks R켧zkowski oraz wczesny proboszcz, ks. infu쿪t Tadeusz Borkowski. Niebawem obowi콄ki kierownika artystycznego przej교 prof. Andrzej Chorosiski i sprawowa t funkcj przez blisko 20 lat. Przez lata festiwal zakorzeni si w 턻iadomo턢i olsztynian i turystw, a niedzielne wieczory muzyczne po mszy 턻. sta퀉 si dla melomanw swego rodzaju punktem obowi콄kowym. — W tym roku Inauguracja XXXIV OKO, wraz z opraw mszy 턻. wieczornej o godz. 19.00, to szczeglna okazja, by uczci 50-lecie olsztyskiego Ko쿪 SPAM. Stowarzyszenie Polskich Artystw Muzykw zawsze spe쿻ia쿽 wa퓆 rol w polskim 퓓ciu muzycznym i w naszym 턳odowisku — mwi Jaros쿪w Ciecierski, dyrektor artystyczny festiwalu. — Nasz uroczysty koncert wype쿻i dzie쿪 instrumentalne i wokalne, oczywi턢ie tak풽 organowe, specjalnie dobrane na t okoliczno뜻. Ukazuj r璨ne pokolenia dzia쿪j켧ych tu artystw, warto ich zobaczy i us퀉sze – cz沅 z nich wyst켺i wraz z Olsztysk Grup Smyczkow „Absolwent” pod dyrekcj Doroty Obijalskiej. W턳d wykonawcw bd arty턢i tworz켧y od lat olsztyskie 턳odowisko muzyczne, ale i go턢ie, ktrzy st켨 si wywodz, tu stawiali pierwsze muzyczne kroki...

Wokali턢i:

Ewa Alchimowicz-Wjcik – sopran

Jolanta So쿽wiej – sopran

ks. Zbigniew Stpniak – bas

Instrumentali턢i:

Dorota Obijalska i Regina Liszka-Ciecierska – skrzypce

Krzysztof Koziatek – wiolonczela

Pawe Banasiuk – tr켦ka

Lucyna 칚쿻ierek – klawesyn

Klaudyna 칚쿻ierek – teorba

Organi턢i:

Anna Dramowicz

Marta Dramowicz-Wojtacka

Joanna i Jacek Kwiatkowscy

Jaros쿪w Ciecierski (kierownik artystyczny festiwalu)

W programie m.in.: utwory Bacha, Haendla, Purcella, Mielczewskiego, Blanco, Vivaldiego, Mendelssohna, Wesley’a, za opraw mszy 턻. inauguracyjnej o wype쿻i starannie dobrana na t okazj dawna muzyka polska i w쿽ska.

zdjcie >>>24 czerwca

(niedziela), godz. 12.30-16.00, ul. D켦rowszczakw, obok Hotelu Dyplomat

Symultana szachowa dla dzieci w ramach 쫤ita Ulicy D켦rowszczakw

Symultana to mecz szachowy, w ktrym szachista gra jednocze턭ie z wieloma przeciwnikami, z ktrych ka풼y rozgrywa parti na swojej szachownicy. Jest to bardzo popularna forma propagowania szachw, ktra umo퓄iwia rozegranie partii przez amatorw lub mniej wprawionych zawodnikw np. z mistrzem szachowym. Symultana szachowa w ramach 쫤ita Ulicy D켦rowszczakw rozpocz怨a si o godz. 12.30 i potrwa쿪 do godz. 16.00. Zmagania z mistrzami Krzysztofem Budrewiczem i Arkadiuszem Kaczmarkiem na 55 szachownicach jednocze턭ie przeplata퀉 si z opowiadaniem historyjek, anegdot i r璨nego rodzaju ciekawostek zwi콄anych z szachami. Wydarzenie komentowa쿪 Anna Czartoryska i Sylwester Bergolc. Za udzia, zwycistwo lub zremisowanie z mistrzem przewidziano specjalne nagrody (낢cznie a 55 nagrd).

Patronat honorowy:

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz

zdjcie >>>25 czerwca

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Ko턢i車 Ewangelicko-Augsburski

Koncert zespo퀅 Pro Musica Antiqua

Muzyka europejska w zabytkach Olsztyna

zdjcie >>>25 czerwca

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK

Teatralny Spichlerz

Bia퀉 Teatr - spektakl „Po nitce do ppka”, w re퓓serii Janiny Tomaszewskiej.

Wiersze Anny 쫤irszczyskiej.

zdjcie >>>26-30 czerwca

(wtorek) godz. 16.00, ul. Rodziewiczwny

„Uliczka Sztuki”

Z cyklu Zau쿮k Sztuki: warsztaty z florystyki „Sztuka uk쿪dania bukietu okoliczno턢iowego" wraz z teori kompozycji, barw oraz elementami botaniki.

Prowadzenie: Ma쿲orzata Tuszyska

„Uliczka Sztuki” to kooperacja Miejskiego O턳odka Kultury, Urzdu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pubu Stary Zau쿮k oraz M퀉nek Cafe. W dzia쿪niach uczestniczy tak풽 Teatralny Spichlerz. Program przedstawia zaplanowane przez partnerw dzia쿪nia. Wikszo뜻 punktw odbywa si na ulicy.

Zamkniecie uliczki Rodziewiczwny dla ruchu ko쿽wego to przywrcenie mieszkacom przestrzeni publicznej. Dziki temu twrcy dzia쿪j켧y w okolicznych instytucjach kultury mog wyj뜻 w przestrze miejsk i realizowa swoje projekty w przyjaznej przestrzeni. Partnerzy maj nadziej, 풽  dziki uliczce sztuki bd powstawa퀉 wsplne projekty i dzia쿪nia a „Uliczka Sztuki” stanie si miejscem spotka i akcji artystycznych. Zapraszamy wic wszystkich do odkrywania nowego interesuj켧ego miejsca na mapie Starego Miasta.

A w nastpnych dniach:

27 czerwca (턳oda) wieczr i noc, ul. Rodziewiczwny

Z cyklu Zau쿮k Sztuki: Soft Vieb by TAS, czyli muzyka elektroniczna na 턻ie퓓m powietrzu (DJ-e na 퓓wo zaprezentuj minimalne chillouty)

28 czerwca (czwartek), Stary Zau쿮k, ul. Rodziewiczwny

godz. 17.30, Stary Zau쿮k

Z cyklu Zau쿮k Sztuki:
Adriana Go쿬zyska (Toru) – grafiki wykonane technik w쿪sn, inspirowane przyrod, przedstawiaj켧e martwot 퓓wej natury; Anna Wodzik (Toru) – technika mieszana, cienkopis, o농wek tusz itp.; Patrycja Anna Stachulska (Toru) – „Bez w켾pienia istnieje 턻iat niewidzialny. Jest tylko problem: jak to daleko od centrum miasta i do ktrej jest u nich w tygodniu otwarte?” Woody Allen; Zbigniew Ramsko Koz쿽wski (Barczewo) – fotografia, malarstwo – „My턫i sk녠bione, zaklte obrazy”, czyli wspomnienia dawnych istnie – natura, tsknota i rzeczywisto뜻.

godz. 21.30, ul. Rodziewiczwny

Z cyklu Zau쿮k Sztuki: spektakl Teatru KLOSZART pt. „Szafa”

29 czerwca (pi켾ek) godz. 21.00, ul. Rodziewiczwny

Koncert pt. „M퀉nek mieli jazz”

30 czerwca (sobota) godz. 12.00, ul. Rodziewiczwny

I Kiermasz Rkodzie쿪 Artystycznego M퀉nek 201229 czerwca

(pi켾ek) godz. 17.00, przed Galeri Rynek MOK

„Amory ze sztuk”

Go턢iem spotkania by쿪 Violetta Kulikowska-Parkasiewicz.

„Amory ze sztuk” to spotkania z artystami przed Galeri Rynek MOK, prowadzone przez Wojciecha Lewandowskiego – prezesa Towarzystwa Przyjaci車 Sztuk Piknych. Zaproszeni arty턢i zaprezentuj w plenerze swoje ostatnie dokonania, a tak풽 opowiedz o 퓓ciu i sztuce. Odpowiedz te na pytania publiczno턢i.29 czerwca

(pi켾ek) godz. 21.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

„즑wka rezerwowych”
- spektakl muzyczny z udzia쿮m gwiazd serialowych

„즑wka Rezerwowych” to doborowa obsada aktorw, znanych z polskiej sceny filmowej i teatralnej, ktrzy z przymru풽niem oka zaprezentuj 퓓cie naszej reprezentacji poza boiskiem. Przeplatane piosenkami Andrzeja Zauchy przedstawienie opowiada histori wybitnych i niestrudzonych wojownikw o honor polskiej pi쿸i no퓆ej. Zabawne dialogi i komiczne sytuacje, okraszone niezast켺ionym komentarzem Tomasza Zimocha, sk쿪daj si na najsympatyczniejsz produkcj tego roku.

Jdrek (Micha Piela) to pot轅ny obroca bramki, ktry panicznie boi si terrorystw. Jego obsesja czyni ka풼 podr璨 samolotem czy wej턢ie na boisko prawdziwym wyzwaniem. Gerard (Zbigniew Fil) jest „gwiazd” ligi francuskiej. Mimo 풽 ci켫le grzeje 쿪wk rezerwowych, pr轅y si jak paw i dumnie opowiada o francuskich standardach i profesjonalizmie. Kopyto (Jacek Lenartowicz) to prawdziwy pi쿸arski taran, ktry nokautuje bramkarzy i kolekcjonuje czerwone kartki. Piotru (Maciej Makowski) – nowicjusz, ktry naiwnie wierzy w sukces i wykazuje najwiksz motywacj do gry. Niestety s쿪bo radzi sobie z problemami i ze wszystkim kieruje si do mamy. Gwiazda dru퓓ny, graj켧y w reprezentacji od lat, kapitan Romek (Mateusz Damicki), ma lekkie problemy mi쿽sne, nie stroni od alkoholu i hazardu, ale za to 턻ietnie prezentuje si na zdjciach, jako lider. 칪cie pi쿸arzy to przecie nie tylko gra, ale te i podr璨e, pobyty w hotelach, opracowywanie strategii, konferencje prasowe. A tu mo풽 zdarzy si wszystko…

zdjcie >>>

Wsp車organizacja: Wydzia Kultury, Promocji i Turystyki Urzdu Miasta

Impreza w ramach projektu „Olsztyn. Wicej ni Euro”.30 czerwca

(sobota) godz. 10.00-18.00, Stare Miasto, Fosa Zamkowa

Festiwal Ba퀃yjski

Pogram Festiwalu Ba퀃yjskiego:

Rynek Staromiejski:

10.00 – Rozpoczcie Festiwalu: Przemarsz Legionu XIIII przez Miasto

10.00-18.00 – Jarmark ba퀃yjski

Galeria Rynek MOK:

Prelekcje:

11.00-11.45 – Eryk Popkiewicz: Ozdoby bursztynowe z okresu wp퀉ww rzymskich w Europie (na podstawie wybranych obiektw)

15.30-16.15 – dr Ryszard Sajkowski: Rzymskie wyobra풽nia o 턻iecie barbarzycw

18.15-19.00 – prof. dr hab. Wojciech Nowakowski: Estowie i Rzymianie. Midzy fascynacj a obaw

Scena Staromiejska:

12.00-12.45 – Pokaz musztry oraz uzbrojenie armii rzymskiej i barbarzyskiej:

Inscenizacja: Wys쿪nnicy Nerona w bursztynodajnej krainie

16.30-17.00 – Inscenizacja: Dekapitacja niepos퀅sznych legionistw

Park Zamkowy:

14.30-15.00 – Inscenizacja: S켨 plemienia nad niewiern 퓇n

17.30-18.00 – Pokaz musztry oraz uzbrojenie armii rzymskiej i barbarzyskiej:

Inscenizacja: Delegacja wojsk posi쿸owych armii rzymskiej do barbarzycw, zdrada i walka

Park Zamkowy:

10.00-18.00 – Pokazy archeologii eksperymentalnej: warsztaty bursztynnika, obrbki ko턢i i poro풹, plecionkarsko-wikliniarski, tkacki i powro펝iczy, barwienia przdzy, filcowania we쿻y, garncarski, kolczugniczy.

– „Archeologia dla dzieci – na powa퓆ie”

– budowa archaicznego pieca chlebowego

– rzymska machina miotaj켧a „skorpion”

– plac ma쿮go wojownika

Impreza w ramach projektu „Olsztyn. Wicej ni Euro”.

zdjcie >>>