2012
MAJ 2012

4 maja

(pi켾ek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena - z cyklu Muzyczne Inhalacje

Koncert zespo퀅 Jazzpospolita

Jazzpospolita to czterech muzykw, pi唯 instrumentw i niezliczone 펢d쿪 inspiracji. Zesp車 to jeden najciekawszych debiutw polskiej sceny oko쿽 jazzowej ostatnich lat. Powsta z inicjatywy basisty Stefana Nowakowskiego i perkusisty Wojtka Oleksiaka, a nastpnie do낢czyli do niej Micha Przerwa-Tetmajer i Micha Za녠ski. W pierwszym sk쿪dzie, poza za쿽퓓cielsk sekcj rytmiczn, grali te Bartek „Rudy” Borowiec i Daniel „Danny” Grzeszykowski.

Pierwsze nagrania Jazzpospolitej zosta퀉 zarejestrowane w 2008 roku. Rok p撰niej grupa (w obecnym sk쿪dzie) nagra쿪 i wyda쿪 debiutanck EP-k, zatytu쿽wan „Polished Jazz”. Ich d퀅gograj켧y debiut „Almost Splendid” z 2010 roku to album zespo퀅 dojrza쿮go, 턻iadomego w쿪snych umiejtno턢i i celw. Niezwyk쿪 fuzja nu-jazzu, elektroniki i post-rockowej nowoczesno턢i pozwoli쿪 warszawiakom dotrze do wra퓄iwo턢i zarwno mi쿽턭ikw tradycji jazzowej, jak i fanw z krgw indie czy ambitnego popu. 24 lutego tego roku do sklepw trafi nowy album zespo퀅 pt. „Impulse”. Nowy kr굻ek brzmi mocniej i bardziej wyrazi턢ie ni poprzedni, przez co jest znacznie bli퓋zy temu, co Jazzpospolita pokazuje podczas wystpw.

W ci켫u ostatnich dwch lat grupa zdoby쿪 te ogromne do턻iadczenie koncertowe. Jazzpospolita zagra쿪 blisko sto razy, m. in. na festiwalach Open’er, Mskie Granie, Jazz Jantar czy Garana Jazz Festival w Rumunii. Koncert w ramach Muzycznych Inhalacji jest cz沅ci oficjalnej trasy promocyjnej najnowszej p퀉ty.

Sk쿪d zespo퀅:

Bilety w cenie 25 z (normalny) i 20 z (ulgowy dla uczniw i studentw) do kupienia w Galerii Rynek MOK (ul. Stare Miasto 24/25) i Spichlerzu MOK (ul. Piastowska 13).7 maja

(poniedzia쿮k) godz. 17.30, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Spotkanie partnerw Ulicy (Euro)kultury

Podczas dwch poprzednich edycji 쫤ita Ulicy D켦rowszczakw uda쿽 nam si zaczarowa jedn z najpikniejszych ulic naszego miasta. O퓓wili턬y j za spraw naszych pozytywnych potencja농w i energii zaproszonych przez nas go턢i. Muzyka, teatr, tematyczne warsztaty i du퓇 pozytywnych akcji edukacyjnych – to tylko cz沅 tego, co zaproponowali턬y mieszkacom Olsztyna. Na pewno nie jest to te nasze ostatnie s쿽wo! Maj켧 na uwadze, 풽 potrafimy wsplnie bawi si i pracowa, pragniemy ponownie zaprosi naszych s켽iadw do wsp車pracy przy organizacji trzeciego ju 쫤ita Ulicy D켦rowszczakw, ktre odbdzie si w czerwcu tego roku.

쫤ito zacznie si 23 czerwca  koncertem Elektronicznych Pejza퓓 Muzycznych i pokazem najlepszych teatrw ogniowych. Noc 쫤itojaska to niebywa쿪 okazja do zaprezentowania s쿽wiaskich tradycji w przestrzeni miejskiej, zw쿪szcza Ulicy D켦rowszczakw, ktr nastpnego dnia 24 czerwca zmienimy w Ulic (Euro)kultury. Postaramy si, by uczestnicy 쫤ita mieli mo퓄iwo뜻 szerszego poznania kultury krajw europejskich poprzez muzyk, taniec, kuchni oraz konkursy dotycz켧e stereotypw wizerunkowych mieszkacw starego kontynentu. Oczywi턢ie nie zabraknie te koncertw folkowych zespo농w, spektakli, stanowisk edukacyjnych oraz jarmarku europroduktw.

Co wicej? To zale퓓 od naszych s켽iadw! W낢cz si!7 maja

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13 - Teatralny Spichlerz

Monodram „U턬iech Dostojewskiego” w wykonaniu Grzegorza Szlangi

Monodram „U턬iech Dostojewskiego”  w wykonaniu Grzegorza Szlangi inspirowany utworem Vladimira Nabokova pt. „Lolita”.

Scenariusz: Stanis쿪w Miedziewski, Grzegorz Szlanga

Re퓓seria: Stanis쿪w Miedziewski

zdjcie >>>8 maja

(wtorek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu „By jak Leonardo da Vinci”

Wieczr artystyczny Wies쿪wa Ostrowskiego

„Pdzlem, pirem, d펧ikiem” to spotkanie z malarstwem, poezj i kompozycjami muzycznymi m쿽dego artysty rodem z Olsztyna. Wies쿪w Ostrowski pisze muzyk neoklasyczn, barokow, gra na organach klasycznych. Pisze poezj, maluje prospekty organowe i portrety. Z zami쿽waniem 낢czy wszystkie te sztuki…

Muzyka: Grupa Smyczkowa Absolwent.

Recytacja wierszy: Grupa Teatralna Kokon

Program:

zdjcie >>>9 maja

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu ROCKOWE INSPIRACJE

Prelekcja Andrzeja Dramiskiego o tekstach zespo퀅 Coldplay

Prelekcja pt. „Ulotny raj sta si naszym szcz沅ciem?”.

O tekstach zespo퀅 Coldplay opowiada Andrzej Dramiski.

zdjcie >>>10 maja

(czwartek) godz. 19.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu KOBIEtONY

Recital Joanny Lewandowskiej-Zbudniewek pt. „Moje podwrko”

Joanna Lewandowska-Zbudniewek, kobieta utalentowana i wszechstronna. Cho niektrzy nazywaj j artystk nurtu tzw. poezji 턯iewanej i piosenki aktorskiej, Joanna wymyka si wszelkim klasyfikacjom i ograniczeniom. Ukoczy쿪 szko녠 muzyczn II stopnia w klasie fortepianu, a jej dalsza edukacja muzyczna przebiega쿪 na deskach Teatru Dramatycznego w czasie piciu lat wystpw w musicalu „Metro”. Odnajduje si w rocku, bluesie, jazzie. Niezwyk쿪 muzykalno뜻 i ekspresja g쿽su sprawiaj, 풽 porywa s퀅chacza w podr璨 do niezwyk쿮go 턻iata. Jest laureatk wielu konkursw i przegl켨w piosenki, m.in.: I stypendystka stypendium im. Marka Grechuty za najwiksz indywidualno뜻 na polskich scenach. Jesieni 2006 roku, pod uwa퓆ym okiem producenta Grzecha Piotrowskiego, wyda쿪 p퀉t pt. „Najwcze턭iej p撰niej”. Trzy lata p撰niej ukaza쿪 si kolejna, tym razem koncertowa p퀉ta Joanny pt. „Moje podwrko”, nagrana na zaproszenie Krystyny Jandy w warszawskim Teatrze Polonia. Produkcj zaj교 si wybitny polski kompozytor filmowy i teatralny, Jerzy Satanowski.

„Moje podwrko” to spektakl promuj켧y koncertowy album Joanny Lewandowskiej-Zbudniewek, o tym samym tytule. Na podwrku artystki mo퓆a znale쇗: Osieck, Koft, Wysockiego, Wo쿸a i Kaczmarskiego, ubranych w melodyjno뜻 obrazw Almodovara, dynamik Bregovica i ekspresj Tanga Piazolli! P퀉ta, ktra ukaza쿪 si w listopadzie 2009 roku, sta쿪 si wydarzeniem w 턳odowisku „piosenki artystycznej”. W programie „Podwrka po remoncie” znajduj si utwory, ktre przynios퀉 artystce nagrody na festiwalach i przegl켨ach w ca퀉m kraju, m.in.: „Konie” Osieckiej, „Odwrt” Wo쿸a czy „Epitafium dla Mahalii Jackson” Soyki. Nie zabrak쿽 jednak zupe쿻ie nowych piosenek. Joanna za턯iewa쿪 m.in.: „Czantori”, nieznany dot켨 tekst Agnieszki Osieckiej, do ktrego specjalnie muzyk napisa Jerzy Satanowski. Na gitarze akompaniowa Pawe Stankiewicz.

zdjcie >>>11 maja

(pi켾ek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena - z cyklu Olsztyskie Dobranocki Bluesowe

Koncert Sebastiana Riedla & Micha쿪 Kielaka

Sebastian Riedel & Micha Kielak to projekt stworzony przez dwch utalentowanych bluesmanw. Pierwszy jest wokalist i gitarzyst, drugi wirtuozem harmonijki. Repertuar zbli풹j켧ego si koncertu z cyklu Olsztyskich Dobranocek Bluesowych, organizowanych przez Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie, wype쿻i m.in. piosenki legendarnego D풽mu w niezwyk퀉ch autorskich aran풹cjach.

Syn charyzmatycznego wokalisty D풽mu Ryszarda Riedla, Sebastian Riedel (ksywa Bastek), urodzi si w 1978 roku w Tychach. Jest autorem wikszo턢i repertuaru za쿽퓇nej przez siebie w 1993 roku grupy Cree, z ktr do dzi gra rocka o mocnym bluesowym zabarwieniu. Styl zespo퀅 przywo퀅je na my턫 muzyk lat 60. i 70., a pomys쿽dawc nazwy by ojciec Sebastiana, ktrego zawsze fascynowa쿪 kultura Indian. Syn zrealizowa jego marzenie, by za쿽퓓 band o takiej nazwie.

Nieco starszy Micha Kielak urodzi si w 1977 roku w Poznaniu. Harmonijk zainteresowa si ju w wieku 15 lat, potem uczszcza na warsztaty bluesowe w Zakrzewie. W 1995 roku nawi콄a kilkuletni wsp車prac z bydgosk grup Green Grass, czego efektem by퀉 dwa wsplne wydawnictwa, „Tacz z nami” z 2001 roku i „One Man Band” z 2004 roku. W tym samym czasie gra i tworzy wraz z inowroc쿪wskim zespo쿮m Szulerzy, z ktrym tak풽 nagra dwa albumy. By퀉 to kr굻ki „Bez Ciebie” z 2003 roku i „Pilnuj si!” z 2005 roku. W duecie z Jaros쿪wem „Jaromim” Dra풽wskim z Blues Flowers firmowa album „Rozum Cielcy” z 2003 roku. Po kilku miesi켧ach wst켺i do Kasy Chorych, w ktrej szeregach gra i tworzy do dzi. Poza macierzyst grup regularnie wystpuje w wielu muzycznych projektach, m.in. Harmonijkowym Ataku oraz duetach Kulisz & Kielak, Puchowski & Kielak i… Riedel & Kielak. W 2009 i 2011 roku by zwycizc corocznego plebiscytu „Blues Top” kwartalnika „Twj Blues” w kategorii „Harmonijka ustna”.

Uwaga!

Sprzeda biletw zasta쿪 zakoczona.

Wywiad z Sebastianem Riedlem i Micha쿮m Kielakiem dla Miejskiego O턳odka Kultury w Olsztynie:

Jak d퀅go si znacie? Grywali턢ie ju wcze턭iej na jednej scenie?

SR: Nie pamitam jak d퀅go si znamy. Na pewno par 쿪dnych lat! Niejednokrotnie grywali턬y razem. Zazwyczaj ka풼y ze swoim zespo쿮m, ale na jednej scenie. Ostatnio zaprosi쿮m Micha쿪 do udzia퀅 w nagraniach mojej p퀉ty, ktr ju niebawem bdzie mo퓆a us퀉sze.

MK: Ja te nie przypominam sobie, kiedy spotkali턬y si po raz pierwszy. Przypuszczam, 풽 mia쿽 to miejsce przy okazji jakiego festiwalu. Czasem zdarza쿽 mi si zagra z Cree, a Bastkowi z Kas Chorych.

Sk켨 pomys na powo쿪nie nowego projektu?

MK: Pomys narodzi si jako tak naturalnie. Nie pamitam kto pierwszy wyszed z inicjatyw. Zdecydowa쿽 o tym 퓓cie, a raczej zapotrzebowanie publiczno턢i na sk쿪d tego typu.

SR: Dok쿪dnie, tak jako wysz쿽. Po prostu lubimy ze sob gra. Najrozs켨niej by쿽by powiedzie, 풽 projekt Riedel & Kielak powo쿪li턬y razem, jednomy턫nie…

Wasz repertuar to wy낢cznie piosenki D풽mu?

MK: W쿪턭ie nie do koca. Owszem, gramy piosenki D풽mu, jednak nasz repertuar sk쿪da si przede wszystkim z kompozycji Ry턪a i Sebastiana Riedlw. Formu쿪 koncertu jest otwarta i tak naprawd nigdy do koca nie wiadomo jaka bdzie lista utworw podczas koncertu!

SR: To prawda. Zdarza nam si zagra numery mojego taty, ale generalnie przewa풹j nasze w쿪sne kompozycje.

Co czeka duet Riedel & Kielak w przysz쿽턢i?

SR: Tego jeszcze nie wiemy. Na razie spotykamy si i gramy, sprawia nam to wiele przyjemno턢i. Co bdzie dalej? Czas poka풽.

MK: Ja mam nadzieje, 풽 czeka nas bardzo du퓇 fantastycznych koncertw, a potem zas퀅퓇ne wakacje, np. w Californii (턬iech).

Na koniec kilka s농w o Waszych najwikszych inspiracjach…

SR: Oj, d퀅go by wymienia. W zasadzie ca쿮 dobre lata 60. i 70. Pink Floyd, Jimi Hendrix, Free...

MK: Uwielbiam ca낢 szeroko rozumian muzyk rockowo-bluesowa. Je턫i pytasz o wykonywane przez nas utwory, to najbardziej ceni te, ktre maj otwart form i nigdy nie wiadomo jak si skocz.

Rozmawia: Rados쿪w Grosfeld

zdjcie >>>13 maja

(niedziela) godz. 12.00, Zatorze, Park Jakubowo

Festyn rodzinny z okazji 150-lecia Parku Jakubowo

Festyn rodzinny pt. „Magiczny Park Jakubowo”  z okazji 150-lecia Parku Jakubowo. Wyst켺ili m.in.: Kapela Jakubowa, Hitano, Studio Taca Rytm, zesp車 franciszkaski Greccio, Kaczki z Nowej Paczki, Kabaret Czy턢i Jak 즮a, Walerian Ostrowski, zesp車 wokalny Moderato, zesp車 Come2gether. W programie zabawy dla dzieci, 턢ianka wspinaczkowa, konkursy, gry i zabawy sportowe oraz Desant Kulturalny OLA - akcja promocyjna Olsztyskiego Lata Artystycznego.

zdjcie >>>

Organizator: Rada Osiedla Wojska Polskiego13 maja

(niedziela) godz. 9.30, Scena Staromiejscka, Muzeum Warmii i Mazur

IV Oglnopolski Festiwal Twrczo턢i Wszelakiej Osb G퀅choniewidomych

"Rozwin길 skrzyd쿪"

Kontynuacja w Muzeum Warmii i Mazur. Zachcamy rwnie do podziwiania prac osb g퀅choniewidomych na tamtejszej wystawie oraz odwiedzenia znajduj켧ego si obok sceny staromiejskiej straganu, na ktrym sprzedawane bd prace powsta쿮 podczas festiwalowych warsztatw.

Wstp wolny.

Organizatorzy:

Towarzystwo Pomocy G퀅choniewidomym

Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie14 maja

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13 - Teatralny Spichlerz

Koncert Ani Brody pt. „Pie턭i i s쿽dycze”

zdjcie >>>15 maja

(wtorek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

„Serenada” Mro퓃a w wykonaniu Grupy Teatralnej KOKON

Premiera spektaklu „Serenada” S쿪womira Mro퓃a w wykonaniu

Grupy Teatralnej KOKON.

Re퓓seria: Krystyna Jdrys

Obsada:

Kogut - Bartosz Ca쿸a

Blonda - Kinga Jasik

Bruna - Alicja Czerniewicz

Ruda - Nicola Sawka

Lis - Paulina Konopka / Rafa 즭sy

zdjcie >>>17 maja

(czwartek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Konferencja dla kobiet pt. „칪rafa kontra szakal, czyli o komunikacji empatycznej M. Rosenberga s농w kilka”

Je턫i chcesz do턻iadczy relacji, ktre zbli풹j, a nie dziel. Mwi i zosta us퀉szanym. S퀅cha i us퀉sze innych. Szanowa siebie i innych, wyra풹j켧 si autentycznie. Zwikszy swoje szanse na spe쿻ienie pro턡y, prosz켧, a nie manipuluj켧… We udzia w konferencji pt. „칪rafa kontra szakal, czyli komunikacji empatycznej M. Rosenberga s농w kilka”, ktra oparta jest na autorskiej metodzie komunikacji „Porozumienie bez przemocy”, zaproponowanej przez amerykaskiego doktora psychologii Marshalla Rosenberga. Inaczej metod t okre턫a si jako „jzyk 퓓rafy”, „jzyk serca” lub „jzyk wsp車czucia”. Umo퓄iwia ona rozwi콄ywanie konfliktw, wgl켨 w g낢b siebie, rozwj empatii i przeciwdzia쿪nie nieporozumieniom, jakie pojawiaj si w ma냄estwie, w zwi콄kach partnerskich, w 턳odowisku zawodowym czy w턳d przyjaci車. Podczas spotkania dowiemy si wic, jak rozmawia ze sob, by 퓓 w zgodzie i harmonii.

Konferencj poprowadzi Bernadeta Jab쿽ska – Dyrektor Konsultacyjno-Edukacyjnego i Wsparcia Rodziny w Olsztynie, certyfikowany specjalista terapii psychoseksualnej, instruktor Metody Komunikacji M. Rosenberga,  edukator,  socjoterapeuta. Prowadzi poradnictwo oraz terapi ma냄esk i rodzinn, tak풽 warsztaty i szkolenia.

Program spotkania:

Wstp wolny.

Wsp車organizator:

Olsztyskie Forum Kobiet, dzia쿪j켧e przy Ko턢iele Chrze턢ijan Baptystw18 maja

(pi켾ek) godz. 18.00, Galeria Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

XI Przegl켨 twrczo턢i Zwi콄ku Plastykw Warmii i Mazur

Zwi콄ek Plastykw Warmii i Mazur powsta w 1995 roku. G농wn ide by쿽 umo퓄iwienie wsplnego realizowania artystycznych pasji i prezentowania dzie szerszej publiczno턢i. Pierwsz siedzib stowarzyszenia by lokal przy ul. D켦rowszczakw, jednak w ostatnich latach arty턢i korzystaj z go턢inno턢i Miejskiego O턳odka Kultury w Olsztynie. Organizuj zbiorowe i indywidualne wystawy, plenery midzynarodowe, warsztaty artystyczne i edukacyjne, szeroko popularyzuj켧 przy tym sztuki plastyczne na Warmii i Mazurach. Zrzeszeni arty턢i-amatorzy uprawiaj takie dziedziny sztuki, jak malarstwo, tkactwo, rze펉a, witra풽, hafty, batiki i intarsje. W ich twrczo턢i mo퓆a zauwa퓓 fascynacj pracami s쿪wnych i uznanych artystw. Cz쿽nkowie zajmuj si te fotografi, wyrobem bi퓎terii artystycznej i utrwalaniem lokalnego wzornictwa ludowego w ceramice. Swoje prace prezentuj w olsztyskich galeriach, podczas wojewdzkich i krajowych przegl켨w, a nawet w konkursach oglnopolskich. S te organizatorami warsztatw i spotka artystycznych, czsto uczestnicz w akcjach charytatywnych. Dzia쿪lno뜻 Zwi콄ku w du퓓m stopniu opiera si na wsp車pracy, m.in. ze Specjalnym O턳odkiem Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie ko쿽 Mor켫a, gdzie wsp車realizowane s warsztaty plastyczne dla dzieci.

Uczestnicy wystawy:

zdjcie >>>19 maja

(sobota) godz. 17.00, Galeria Rynek MOK, ul. Stare Miasto 24/25, godz. 20.00, przed Galeri Rynek MOK

Noc Muzew

wernisa wystawy fotografii trjwymiarowej Janusza Bia쿪sa

silent disco

Janusz Bia쿪s mieszka w Olsztynie. Fotografowaniem zawodowo zajmuje si od ponad 20 lat. W przesz쿽턢i by cz쿽nkiem Warmisko-Mazurskiego Towarzystwa Fotograficznego i Fotoklubu Olsztyskiego, a od 2006 roku nale퓓 do Polskiego Klubu Stereoskopowego. Zajmuje si fotografi tradycyjn i fotografi 3D. Jego prace wystawiano m.in. w Poznaniu, Warszawie, Olsztynie, Gorzowie Wielkopolskim, Rybniku, Ko쿽brzegu i Szczytnie. W ramach Polskiego Klubu Stereoskopowego jego prace by퀉 prezentowane na pokazach multimedialnych w wielu krajach zrzeszonych w ISU, czyli International Stereoscopic Union. Zdjcia prezentowane na wystawie to anaglify. Efekt 3D uzyskuje si po na쿽풽niu specjalnych okularw z filtrami red / cyan.

zdjcie >>>20 maja

(niedziela) godz. 12.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Nano akwaria w Spichlerzu

W programie przegl켨 ryb, ro턫in i sprztu do nano akwarium, po낢czony z pokazami kompozycji i urz켨ze.

Warmisko-Mazurski Klub Akwarystw BOCJA

Wsp車organizator:

Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie

zdjcie >>>
20 maja

(niedziela) godz. 11.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu Poranek w Kamienicy

Koncert uczniw szko퀉 muzycznej Yamaha

Z cyklu Poranek w Kamienicy, w Miejskim O턳odku Kultury w Olsztynie odby si koncert w wykonaniu uczniw szko퀉 muzycznej Yamaha. Wyst켺i퀉 dzieci ucz켧e si wed퀅g programu „Szkraby i muzyka” oraz „D펧ikoludki”. Ponadto us퀉szeli턬y m쿽dzie 턯iewaj켧 i graj켧 na gitarach i keyboardzie, solo i w zespo쿪ch. W programie znalaz퀉 si utwory klasyczne i rozrywkowe m.in. Beethoven, Sting, Eric Clapton, Adele.

zdjcie >>>20 maja

(niedziela) godz. 16.00, Jaroty, skwer u zbiegu ulic Wilczyskiego i Janowicza

Desant kulturalny OLA

Desant kulturalny OLA – promujemy Olsztyskie Lato Artystyczne!

W programie m.in.: wystp Kabaretu Znane Ryje z Bia쿮gostoku, koncert Olsztyskiej Formacji Si쿪 Bluesa oraz animacje dla dzieci prowadzone przez Karuzel Kultury.

zdjcie >>>21 maja

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13 - Teatralny Spichlerz

Spektakl pt. „P車pie턭i” w wykonaniu Bia쿮go Teatru

Spektakl na podstawie wierszy Boles쿪wa Le턬iana pt. „P車pie턭i” w wykonaniu Bia쿮go Teatru.

Re퓓seria: Janina Tomaszewska

Wstp wolny.21 maja

(poniedzia쿮k) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu Instytut Muzyki Swojemu Miastu

Koncert egzaminacyjny studentw Instytutu Muzyki

Koncert egzaminacyjny studentw II roku II st. Kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Wyst켺i퀉 zespo퀉 instrumentalne i wokalno-instrumentalne.

W programie utwory kompozytorw polskich i zagranicznych.

Promotor: prof. Walentyn Kur풽w

Program koncertu:

B. Landowski – „Od Tatr do Ba퀃yku”

J. Strauss, arr. J. Gleneck –  „The Blue Danube”

H. Mancini, arr. M. Saurer – „Pink Panther”

M쿽dzie퓇wa Orkiestra Dta z Rybna, kapelmistrz Jaros쿪w Rolkowski

J. Wojtarwicz – „Ba쿸an danse”

J. Wojtarwicz – „Heart”

E. Drake – „Tico-Tico”

Sk쿪d zespo퀅: Pawe Radecki, Piotr Komorowski, Dawid Mielewczyk – akordeony, Tomasz Rybarkiewicz – gitara basowa, W. Raczkowski – gitara elektryczna, . Stachowiak – perkusja

Samba kubaska – „El Cumbanchero”

J. Herman – „Hello Dolly”

S. Rollins, arr. I. Torskangerpoll – „St. Thomas”

Sk쿪d zespo퀅: Tomasz Ko쿻ierzak – akordeon, Bertrand Abramczyk – Spiew, Agata Stpie, Sebastian Kibis – klarnet, Piotr Klonowski – tr켦ka, Ma쿲orzata Pokojowska – saksofon, Jaros쿪w Rolkowski – saksofon, Ma쿲orzata Grska – Puzon, Tomasz Rybarkiewicz – gitara basowa, 즩kasz Stachowiak – perkusja

H. Wars s. L. Starski, - „Ju nie zapomnisz mnie”

B. Bakarak, D. Williams – „I Love You Baby”

A. Gold, s. A. W쿪st – „Ta ma쿪 pi쿪 dzi”

Sk쿪d zespo퀅: M. Obrycki – gitara elektryczna, Tomasz Rybarkiewicz – gitara basowa, A. Stpie – flet, S. Kibis – klarnet, M. Przekopska – klarnet, J. Rolkowski – saksofon, M. Pokojowska – saksofon, M. Grska – puzon, P. Klonowski – tr켦ka, A. Suchowiecki – fortepian, 즩kasz Stachowiak – perkusja

B. Marley – „Could You Be Loved”

K. Cerekwicka – „Na kolana”

S. Wonder – „Isn’t She Lovely”

T. Turner – „Proud Merry”

Sk쿪d zespo퀅: 즩kasz Stachowiak – 턯iew/gitara, Tomasz Rybarkiewicz – gitara basowa, Ariel Suchowiecki – instrumenty klawiszowe, Emil Walinowicz – perkusja, Aneta Piekosz – 턯iew, Sebastian Kibis – klarnet, Pawe Borysowski – saksofon, Piotr Klonowski – tr켦ka

Wstp wolny.

Wsp車organizacja: Instytut Muzyki UWM

zdjcie >>>23-26 maja

godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Midzynarodowy Festiwal Filmowy WatchDocs

Midzynarodowy Festiwal Filmowy WatchDocs – Prawa Cz쿽wieka w Filmie

23 maja (턳oda)

„Ko퀉sanka z Phnom Penh”

Polska 2011, 103'

Re퓓seria: Pawe Kloc

Bohaterowie tego imponuj켧ego dynamicznymi zdjciami Przemka Niczyporuka dokumentu to para mieszkaj켧ych w tytu쿽wym mie턢ie 퓓ciowych rozbitkw. Ona jest prostytutk i alkoholiczk, oddaj켧 kolejne dzieci na przechowanie bli퓋zym i dalszym krewnym. On Izraelczykiem po traumatycznej s퀅풺ie wojskowej, szukaj켧ym swojego miejsca na 턻iecie i usi퀅j켧ym utrzyma siebie i swoj now rodzin z wr璨enia z kart tarota na ulicach kambod풹skiej stolicy.   Nakrcone ukryt kamer ujcia nie pozostawiaj w켾pliwo턢i – w tym mie턢ie mo퓆a kupi wszystko.

„Id do diab쿪”

Niemcy 2010, 82’

Re퓓seria: Julie Krauzer, Mareille Klein

W miasteczku Heinsberg zamieszka pedofil. Mieszkacy si burz. Ale przecie Karl odby ju kar (przyzna si zreszt tylko do pierwszego gwa퀃u) i chce teraz zacz길 nowe 퓓cie. Jak g쿽si angielski tytu filmu, nie ma „ani wej턢ia, ani wyj턢ia” z tej sytuacji. Za du퓇 emocji, zbyt wiele sensacji.  „No entry no exit” stawia trudne pytania i bynajmniej nie daje 쿪twych odpowiedzi.

24 maja (czwartek)  Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

„Nie chcecie prawdy. Cztery dni w Guantanamo”

Kanada 2010, 100’

Re퓓seria: Luc Ct, Patricio Henriquez

Omar, syn konstruktora bomb Al Kaidy, oskar퓇ny o zabjstwo amerykaskiego komandosa, jest jedynym „zachodnim” wi瑗niem pozostaj켧ym w Gitmo. Jedynym, ktrego kraj nie wyst켺i o ekstradycj, mimo 풽 wszystkie instancje, 낢cznie z S켨em Najwy퓋zym Kanady, uzna퀉, 풽 jego konstytucyjne prawa zosta퀉 pogwa쿬one. Przes퀅chanie, ktre ogl켨amy w filmie prowadz kanadyjscy 턫edczy. Podzielony ekran, odpowiadaj켧y widokowi z r璨nych kamer, tworzy wra풽nie dystansu, ale czy d퀅go uda si go utrzyma?

25 maja (pi켾ek) Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

„Sprzedana”

Szwecja 2010, 72’

Re퓓seria: Nima Sarvestani

Bohaterka filmu, Sabere, z pewno턢i nie zgodzi쿪by si z tez, 풽 jakakolwiek kultura uzasadnia 쿪manie jej podstawowych praw. Gdy mia쿪 10 lat, sprzedano j starszemu o 40 lat Talibowi. Ich „zwi콄ek” oznacza dla Sabere uwizienie, bicie i kilkakrotne poronienia. Dzi szesnastoletnia, znalaz쿪 pomoc i schronienie dziki organizacji pozarz켨owej pomagaj켧ej kobietom.  Ten dokument mg쿫y by 턻ietnym argumentem na rzecz uniwersalizmu praw cz쿽wieka w sporze z kulturowym relatywizmem.

26 maja

„Od g쿽wy do nieba”

W쿽chy 2010, 53'

Re퓓seria: Debora Scarperotta  

Mohammed mg pozosta w rodzinnym Maroku na garnuszku rodzicw, znosz켧 przy tym dalej pogardliwe uwagi, jakich wiele nas퀅cha si w szkole i na ulicy. Wybra jednak w쿪sn drog i uda si w dalek podr璨 do W쿽ch. W swoim znakomicie nakrconym i m켨rym filmie Debora Scaperrotta przedstawia portret bohatera o niebywa쿮j sile i intensywnej ekranowej obecno턢i, zadaj켧ego sobie i nam zupe쿻ie podstawowe pytania.

„Nasza szko쿪”

USA / Szwajcaria / Rumunia 2011, 94'

Re퓓seria: Mona Nicoara, Miruna Coca-Cozma  

P車 wieku po g쿽턭ej sprawie Brown v Board of Education, ktra zapocz켾kowa쿪 desegregacj bia퀉ch i czarnych dzieci w amerykaskich szko쿪ch, spokojne rumuskie miasteczko szykuje si do podobnego eksperymentu. Przy wsparciu Unii Europejskiej dzieci z romskiego przedmie턢ia, dot켨 w ofercie edukacyjnej maj켧e jednoizbow ruder z 풹쿽snym poziomem nauczania, maj chodzi do szko퀉 w miasteczku razem z innymi dziemi. Jakie szanse bdzie mia pocz켾kowy entuzjazm Beniego, Aliny i szesnastoletniej ju Dany w zetkniciu z now rzeczywisto턢i?

„Nasza szko쿪” zdecydowanie wyr璨nia si na tle powsta퀉ch dot켨 dokumentw o Romach. Tylko po낢czenie wiedzy i do턻iadczenia w dziedzinie praw cz쿽wieka, rzeczywistej chci rozpoznania spo쿮cznych problemw i znakomitego filmowego rzemios쿪 mog쿽 przynie뜻 tak odkrywcze efekty.

„Bhopal – 퓓cie po katastrofie”

USA 2011, 91’

Re퓓seria: Van Maximilian Carlson

Rankiem 3 grudnia 1984 roku, w wyniku awarii w fabryce pestycydw nale엽cej do amerykaskiej firmy Union Carbide, do atmosfery trafi쿽 40 ton truj켧ego izocyjanianu metylu. Dzi wiadomo, 풽 przyczyn katastrofy by쿪 redukcja kosztw, midzy innymi w dziedzinie bezpieczestwa. Film Von Maximiliana Carlssona skupia si na drugiej generacji ofiar – dzieciach ludzi, ktrzy bezpo턳ednio do턻iadczyli katastrofy.

„Bia쿽ruski sen”

Rosja 2011, 50’

Re퓓seria: Ekatarina Kibalchich

Centralnym punktem tej opowie턢i s oczywi턢ie wybory prezydenckie 19 grudnia 2010 roku i nastpuj켧e po nich represje. Ekaterinie Kibalczicz uda쿽 si unikn길 martyrologicznego tonu, a nawet przekonuj켧o pokaza Bia쿽ru, z ktrej nadzieja bynajmniej si nie ulotni쿪.

„Sprawiedliwo뜻 dla Siergieja”

Holandia 2010, 62’

Re퓓seria: Martin Maat, Hans Hermans

Bohater tego wstrz켽aj켧ego dokumentu zmar dwa lata temu w moskiewskim areszcie 턫edczym na Butyrkach – najprawdopodobniej w wyniku celowego nieudzielenia pomocy medycznej. Siergiej Magnicki by b퀉skotliwym prawnikiem i zwyczajnym, dobrym cz쿽wiekiem. Pracowa w du풽j zachodniej kancelarii prawnej w Moskwie. Na swoje nieszcz沅cie, prowadz켧 jedn ze spraw, wpad na trop najwikszej rosyjskiej afery podatkowej ostatnich lat. Mimo wielokrotnie powtarzanych gr撰b usi쿽wa dokoczy prowadzon spraw. Film to sp撰niony ho쿭 dla cz쿽wieka, ktry w pojedynk stan교 do nierwnej walki ze skorumpowanym systemem.Organizacja:

Helsiska Fundacja Praw Cz쿽wieka

Spo쿮czny Instytut Filmowy

Wsp車organizacja:

Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie

Akademickie Centrum Kultury i Promocji

Stowarzyszenie Kofe(m)ina

Na wszystkie pokazy wstp wolny.

zdjcie >>>24 maja

(czwartek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Rze펝ia Literacka nr 5 - Wielki Fina

W programie fina쿽we starcie uczestnikw literackich potyczek oraz koncert duetu BaBu Krl. Fuzja dwch znakomitych artystw ukrywaj켧ych si pod nazw BaBu Krl to Budy i Bajzel, razem wystpuj켧y w szeregach zespo퀅 Pogodno. Panowie wydobyli wiersze Stachury „spod tony powyci켫anych swetrw ickliwych harcerskich za턯ieww", nagrywaj켧 znakomit p퀉t pt. „Sted”, ktra  pokazuje Stachur jako kogo bliskiego naszym czasom.

Go턢ie specjalni w sk쿪dzie Jury:

Micha Czaja, Iwona 즑zicka-Pawlak, Kazimierz Brakoniecki,

Pawe Jaszczuk, Piotr Makowski, Filip Onichimowski

zdjcie >>>

Finali턢i:

Poezja:

Micha Biedziuk - You Tube >>> http://youtu.be/isCyu4-coFU

Wojciech Borkowski - You Tube >>> http://youtu.be/NTvkgJ8fVkM

Krzysztof Kapinos

Kamil Patryk Kijewski

Ewelina Zdancewicz - You Tube >>> http://youtu.be/UXEpF3xL2Ak


Proza:

Justyna Artym - You Tube >>> http://youtu.be/Fyeolnk0UyA

Micha Krawiel - You Tube >>> http://youtu.be/XqKPnjxZnDw

Marcin Makowski - You Tube >>> http://youtu.be/5hxkEfv8iDg

Tobiasz Martynik

Konrad Sierzputowski - You Tube >>> http://youtu.be/sZcJAdz0VmQ24 maja

(czwartek) godz. 18.00, haloGaleria MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Wernisa wystawy fotografii Wojciecha Szewczaka

Wernisa wystawy fotografii Wojciecha Szewczaka pt. „Pocztwki z Grodna” po낢czony z projekcj filmw dokumentalnych wyprodukowanych przez Stowarzyszenie Dialog Kultur. Ekspozycja obejmuje seri nocnych zdj唯 bia쿽ruskiego Grodna wykonanych w latach 2006-2011, opublikowanych w nr 2 „Rocznika Grodzieskiego” z 2008 roku. Jest to swoista promocja miasta nad Niemnem, grodu Stefana Batorego i Elizy Orzeszkowej. Pokazanie jego najpikniejszych zabytkw i ich obecnego stanu oraz przybli풽nie wygl켨u samego miasta, dumy naszego wschodniego s켽iada.

zdjcie >>>25 maja

(pi켾ek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena - z cyklu Muzyczne Inhalacje

Koncert Orkiestry Wczorajszego Fasonu

Orkiestra Wczorajszego Fasonu powsta쿪 na Warmii jesieni 2008 roku. G농wn inspiracj zespo퀅 s tradycje kabaretw i orkiestr dwudziestolecia midzywojennego, a tak풽 oglny klimat knajpianego muzykowania. Repertuar Orkiestry stanowi muzyka wczorajszego fasonu, ktra odnajdywana i odkrywana poprzez pryzmat osobistych fascynacji, nierzadko wykonywana jest przez grup z odrobin humoru i figlarno턢i zabarwionych tonem melancholii. S to tanga o nieszcz沅liwych zwi콄kach, walczyki, fokstroty, poleczki oraz inne zas퀉szane lub pope쿻ione przez Orkiestr melodie. Zesp車 gra do taca, pos퀅chu, a tak풽 przy r璨nych okoliczno턢iach 퓓cia i przyrody.

Sk쿪d i instrumentarium:

Go턢innie tak풽:

Madame Improwizacja w Czarnej Sukni i Monsieur B낢d w Aksamitnym Meloniku

zdjcie >>>26 maja

(sobota) godz. 11.00, Amfiteatr im. Czes쿪wa Niemena

Festyn rodzinny – moc atrakcji w amfiteatrze

„Mamo, tato – b켨펛y razem” – pod tym has쿮m odbdzie si tegoroczny Festyn rodzinny, organizowany przez Caritas Archidiecezji Warmiskiej i Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie. Bdzie to impreza w klimacie Euro 2012, m.in. za spraw konkursu Caritas Archidiecezji Warmiskiej o Puchar Euro 2012. Tego dnia zostanie przeprowadzony jeszcze jeden konkurs – na najciekawsz inicjatyw SKC i PZC „Jeste턬y, by pomaga”. Ponadto w programie rozstrzygnicie konkursu „Kalendarz z 퓇nkilem”, a tak풽 gry, zabawy i liczne wystpy, w tym uczniw i zespo농w muzycznych z Olsztyna, Dywit i I쿪wy oraz ukraiskiego Zespo퀅 Pie턭i i Taca Dumka. Na najm쿽dszych uczestnikw festynu czeka bdzie s쿽dki poczstunek.

zdjcie >>>

Wsp車organizator:

Caritas Archidiecezji Warmiskiej27 maja

(niedziela) godz. 10.00-18.00, Dajtki, lotnisko

VIII Rotariaska Majwka Lotnicza

Ju za nami 8. Rotariaska Majwka Lotnicza, Mogli턬y podziwia m.in. pokazy akrobacji szybowcowej, loty samolotem, szybowcem czy motolotni , a nawet skoki spadochronowe. Ponadto atrakcje lotnicze wzbogaci쿪 statyczna wystawa lotnicza i stoisko Polskiej Agencji 칎glugi Powietrznej. Artystyczne wystpy by퀉 rwnie bogate: wystp dzieci z Domw Dziecka w Olsztynie i Mor켫u, pokazy taca ludowego w wykonaniu Zespo퀅 Dziecicego „Jarzbina” z 즣wicza, wystpy solistw i solistek ze szko퀉 muzycznej Yamaha, spektakl dla dzieci i zabawy animacyjne w wykonaniu Teatru za Dwa Grosze z Olsztyna, koncert polskiego Elvisa – Adama Ga쿸i i wiele innych niezwyk퀉ch atrakcji! Majwk ukoronowa wystp zespo퀅 Hyndia, czyli niezwyk쿪 mieszanka zagranicznej i polskiej muzyki pop, rock i blues. W programie tak풽 gry i zabawy dla dzieci, rodzinne konkursy, zabawa fantowa, specja퀉 kuchni warmiskiej, pokazy sprawno턢iowe stra퓓 po풹rnej i policji oraz Desant kulturalny OLA – wszystko o Olsztyskim Lecie Artystycznym, czyli informacje, rezerwacje i bilety!

Program wystpw artystycznych:

Organizatorzy:

Rotary Club

Aeroklub Warmisko-Mazurski

Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie

zdjcie >>>
28 maja

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13 - Teatralny Spichlerz

Monodram Marty Andrzejczyk pt. „Kim jest Wiera Gran…”

Monodram „Kim jest Wiera Gran…” w wykonaniu Marty Andrzejczyk na podstawie piosenek z repertuaru Wiery Gran oraz ksi굻ki Agaty Tuszyskiej „Oskar퓇na Wiera Gran”.

Re퓓seria: Janina Tomaszewska

Opracowanie muzyczne: Robert Bielak, Piotr Banaszek

Akompaniament: Piotr Banaszek

Wstp wolny.28 maja

(poniedzia쿮k) godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Debata pt. „Marihuana – pal켧a sprawa?!”

Debata pt. „Marihuana – pal켧a sprawa?!” to spotkanie z udzia쿮m terapeutw, psychologw, ludzi kultury i cz쿽nkw stowarzyszenia „Wolne konopie”. Celem dyskusji, ktr prowadzi Marek Jarmo쿽wicz, by쿽 szerokie dzia쿪nie ukazuj켧e zagro풽nia zwi콄ane z legalizacj marihuany. Poruszana problematyka w czasie debaty to m.in.:

Wstp wolny.

Wsp車organizator:

Miejski Zesp車 Profilaktyki i Terapii Uzale퓆ie w Olsztynie

zdjcie >>>28 maja

(poniedzia쿮k) godz. 20.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Audycja radiowa Ewy Zdrojkowskiej na 퓓wo z Kamienicy Naujacka

„Rozmwki polsko-polskie” – audycja Polskiego Radia Olsztyn prowadzona przez Ew Zdrojkowsk – tym razem przenios쿪 si do Kamienicy Naujacka Miejskiego O턳odka Kultury w Olsztynie, sk켨 zosta쿪 nadana na 퓓wo z udzia쿮m publiczno턢i. Dziennikarka do swojego programu zaprosi쿪  historykw literatury, pisarzy, poetw i ludzi s쿽wa, ktrych sk쿪nia do rozmowy o literaturze, ale tak풽 wszelkich powinno턢iach i mo퓄iwo턢iach pisarskich. „Rozmwki” wzbogacane by퀉 tekstami twrcw, ktrzy pochodz z naszego regionu, b켨 dla ktrych Warmia i Mazury sta퀉 si inspiracj do literackich wypowiedzi i poszukiwa. Poniedzia쿸owy program z 28 maja po턻icony by Nagrodzie Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Ga쿬zyskiego Orfeusz.

zdjcie >>>31 maja

(czwartek) godz. 18.00, Galeria Amfilada MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Wernisa wystawy malarstwa Alejandro Martneza-Peny z Meksyku

Alejandro Martnez-Pena urodzi si w 1957 roku w Monterrey w Meksyku. Jest absolwentem wydzia퀅 architektury w Universidad Autnoma de Nuevo Len w Meksyku. Ukoczy rwnie studia podyplomowe na Politecnico di Milano we W쿽szech. Maluje od 1974 roku a w latach 90. ca쿸owicie po턻ici si sztuce. Bra udzia w wielu wystawach  midzynarodowych nie tylko w Meksyku, ale tak풽 w USA, Japonii, Chinach, Korei Po퀅dniowej, Tajlandii, Kubie i we W쿽szech. Uczestniczy w seminariach o sztukach wizualnych w Centro de Humanidades de B.C. Uczszcza te na  warsztaty artystyczne, g농wnie grafiki i malarstwa, w Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana, Centro Cultural Tijuana, Phatum and Chonburi w  Tajlandii oraz  w Uniwersytetach w Bangkoku. Wystaw malarstwa pt. „reVERDEce” artysta interpretuje krtko jako niesamowit gam kolorw tczy.

zdjcie >>>