2012
KWIECIE 2012

2 kwietnia

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Teatralny Spichlerz

Ma쿮 prozy Hanny Brakonieckiej pt. "Roztargnienia" w muzycznym towarzystwie Bia쿮go Teatru oraz "A kto poczyta doros퀉m?" - interaktywne i interdyscyplinarne bycie z poezj i proz w wykonaniu Bia쿮go Teatru.

Wstp wolny.3 kwietnia

(wtorek) godz. 17.30, Kamienica Naujacka MOK ul. D켦rowszczakw 3

Spotkanie partnerw 쫤ita Ulicy D켦rowszczakw

Podczas dwch poprzednich edycji 쫤ita Ulicy D켦rowszczakw uda쿽 nam si zaczarowa jedn z najpikniejszych ulic naszego miasta. O퓓wili턬y j za spraw naszych pozytywnych potencja농w i energii zaproszonych przez nas go턢i. Muzyka, teatr, tematyczne warsztaty i du퓇 pozytywnych akcji edukacyjnych – to tylko cz沅 tego, co zaproponowali턬y mieszkacom Olsztyna. Na pewno nie jest to te nasze ostatnie s쿽wo! Maj켧 na uwadze, 풽 potrafimy wsplnie bawi si i pracowa, pragniemy ponownie zaprosi naszych s켽iadw do wsp車pracy przy organizacji trzeciego ju 쫤ita Ulicy D켦rowszczakw, ktre odbdzie si w czerwcu tego roku.

쫤ito zacznie si 23 czerwca  koncertem Elektronicznych Pejza퓓 Muzycznych i pokazem najlepszych teatrw ogniowych. Noc 쫤itojaska to niebywa쿪 okazja do zaprezentowania s쿽wiaskich tradycji w przestrzeni miejskiej, zw쿪szcza Ulicy D켦rowszczakw, ktr nastpnego dnia 24 czerwca zmienimy w Ulic Eurokultury. Postaramy si, by uczestnicy 쫤ita mieli mo퓄iwo뜻 szerszego poznania kultury krajw europejskich poprzez muzyk, taniec, kuchni oraz konkursy dotycz켧e stereotypw wizerunkowych mieszkacw starego kontynentu. Oczywi턢ie nie zabraknie te koncertw folkowych zespo농w, spektakli, stanowisk edukacyjnych oraz jarmarku europroduktw.

Co wicej? To zale퓓 od naszych s켽iadw! W낢cz si!4 kwietnia

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu „Spotkania z Globtroterem”

Survivalowy film i spotkanie z Marcinem Gienieczko

MOK odwiedzi Marcin Gienieczko! Na pocz켾ku odby쿪 si projekcja filmu jego autorstwa pt. „Zagubiony na Jukonie”, nastpnie spotkanie z tym niezwykle do턻iadczonym podr璨nikiem.

Dokument ma dwch rwnorzdnych bohaterw. Pikn, dzik, niemal풽 egzotyczn Kanad oraz Marcina Gienieczko – podr璨nika, dziennikarza, poszukiwacza przygd, zdobywc najwikszych rzek Ameryki P車nocnej (Jukonu i Mackenzie), ktry z ciekawo턢i dziecka zachwyca si i „dotyka” wielkich  niezmierzonych przestrzeni Gr Mackenzie. Jest to spotkanie 퓓wio퀅 z cz쿽wiekiem, ktry postanowi poszuka ekstremalnych prze퓓 w najdzikszych grach p車nocnej Kanady. Film uzupe쿻ia narracja Marcina Gienieczko pogr굻onego w samotno턢i gr Mackenzie, ktr zdobi odg쿽sy wody, 턯iew ptakw i muzyka Marcina Rumiskiego, lidera zespo퀅 Shannon. W filmie przenikaj si trzy wyprawy: zimowa wraz z partnerem Maciejem Majerskim z 2007 roku (sze뜻 tygodni), letnia w towarzystwie  podr璨nika Ruperta Dook z Yellowknife z 2008 roku (pi唯 tygodni) oraz ostatnia ekspedycja, podczas ktrej Gienieczko przemierzy ca퀉 Jukon Terytorium – tysi켧 kilometrw przez najdziksze rejony Kanady. Osi켫n교 tym samym swj upragniony sukces!

Marcin Gienieczko – rocznik 1978. Z wykszta쿬enia dziennikarz, z przeznaczenia podr璨nik i fotograf, z zami쿽wania 풽glarz. P퀉wa jako marynarz pod bander holendersk. Jeden z najbardziej aktywnych obie퓓턻iatw w Polsce. Niestrudzony organizator samotnych wypraw. Zaczyna od wdrwek po Bieszczadach i Tatrach. Organizowa wypraw rowerow „dooko쿪 Polski”. Europ przemierzy wzd퀅 i wszerz. Wspina si w Hiszpanii i Rumunii. Samotnie przeszed Pireneje, od Morza 쫞dziemnego po Ocean Atlantycki. Konno przejecha p車nocne rejony Mongolii. W takcie tej wyprawy dotar do plemienia Tsataan, ostatnich Indian Mongolii. Kolej transsyberyjsk podr璨owa po Rosji. Kurdystan podziwia wraz ze stacjonuj켧ym tam wojskiem tureckim. Wdrowa po Tybecie. Pieszo pokona rzek Ko퀉m w temperaturze minus 53 stopnie! W Chinach dla prasy polskiej przygotowywa materia o klasztorze Shaolin. W trakcie tego pobytu uczy si kung-fu i zg녠bia filozofi Zen. Fotografowa amerykasko-kanadyjsk ekspedycj, ktra wchodzi쿪 od strony tybetaskiej p車nocno-wschodni grani na Mt. Everest. Syberi Przybajkalsk przeszed pieszo trzysta kilometrw przez rzeki, tajg i gry. Zagubiony w tajdze walczy o przetrwanie, rozpaczliwie modl켧 si do Boga. U boku syberyjskiego trapera i my턫iwego opanowa survival – sztuk przetrwania. W Iranie by bezpodstawnie przetrzymywany w wizieniu. U wybrze퓓 Libii p퀉wa na kutrach rybackich. Wdrowa przez zaspy Laponii w towarzystwie reniferw. Jego ulubion cz沅ci 턻iata jest Daleka P車noc, gdzie spdzi wiele miesicy na Yukon Terytorium w Kanadzie.

zdjcie >>>11 kwietnia

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu Rockowe Inspiracje

„Leonard Cohen. 칪cie ka풼ego z nas jest tajemnic"

Piosenkarz, bard, poeta… Pasj i wiar w potg s쿽wa wzbudzi w nim znany kanadyjski pisarz Irving Layton, serdeczny przyjaciel jeszcze z czasu studiw. Gdy w po쿽wie lat 50. Leonard Cohen wyda swj pierwszy tomik pt. „Let Us Compare Mythologie”, nie przypuszcza, 풽 odniesie sukces jako piosenkarz. Co ciekawe, ju wtedy recytowa wiersze przy akompaniamencie zespo퀅 jazzowego. W kolejnych latach napisa swoje najbardziej znane utwory – powie뜻 „Beautiful Losers” i klasyczn dzi piosenk „Bird on the Wire”. Pod koniec lat 60. zwrci si ku muzyce na dobre, do czego podobno sk쿽ni퀉 go trudno턢i finansowe. Zaraz potem wyda pierwsz solow p퀉t. Odnis jednak wielki artystyczny sukces, g농wnie dziki niezwyk쿮j wra퓄iwo턢i. S쿽wa swoich wierszy uczyni bardziej przystpnymi, prezentuj켧 je w formie subtelnych i delikatnych melodii, natychmiast chwytaj켧ych za serce. Mimo to s쿽wa jego piosenek wci굻 pozostaj czyst w swojej formie poezj i to w twrczo턢i Mistrza jest dzi najcenniejsze. O tekstach kanadyjskiego barda, ich piknie i uniwersalnym, wci굻 aktualnym znaczeniu opowiada Andrzej Dramiski.

zdjcie >>>12 kwietnia

(czwartek) godz. 19.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu KOBIEtONY

„Piosenki od serca” Agnieszki Kostenckiej

Kwietniowe KOBIEtONY przynios퀉 recital Agnieszki Kostenckiej pt. „Piosenki od serca”.

Agnieszka Kostencka mieszka w Wejherowie, jest polonistk. Do 턯iewania powrci쿪 po wieloletniej przerwie. Od pocz켾ku 2010 roku wsp車pracuje z autorem tekstw, gitarzyst i bardem Andrzejem Marczyskim. Jest laureatk Olsztyskich Spotka Zamkowych (1999), Oglnopolskiego Konkursu Piosenki Poetyckiej „O Z쿽te Ko쿽 M퀉skie” w Stargardzie Szczeciskim (2010) oraz Festiwalu Sztuki S쿽wa „...czy to jest kochanie?” w Elbl켫u, Oglnopolskiego Przegl켨u Piosenki Turystycznej „Nocnik” w jczycy i 즑godnych Spotka Muzycznych „Muzyka i 쫞odowisko” w Gdasku.

Obiecuj켧a artystka cieszy si du엽 popularno턢i i uznaniem. Jej twrczo뜻 opiera si na tworzeniu muzyki do poezji jej ulubionych autorw. Z tego po낢czenia powstaj urzekaj켧e utwory. Kameralne koncerty Agnieszki Kostenckiej odbywaj si nie tylko w Wejherowie, ale i na terenie ca쿮j Polski. Na swoim koncie ma m.in. wydane dwie profesjonalne p퀉ty oraz program telewizyjny wyemitowany w Telewizji Gdask.

zdjcie >>>13 kwietnia

(pi켾ek) godz. 17.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Turniej bryd퓇wy13 kwietnia

(pi켾ek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena - z cyklu MUZYCZNE INHALACJE

Koncert zespo퀅 Dziki Jazz

Dziki Jazz to bydgoski zesp車 za쿽퓇ny przez czterech czo쿽wych przedstawicieli polskiej eksperymentalnej sceny jazzowej: gitarzyst Kamila Patera, cz쿽nka zespo퀅 Contemporary Noise Quartet/Quintet/Sextet, i saksofonist Aleksandra Kamiskiego, wsp車pracuj켧ego m.in. z Sing Sing Penelope i Contemporary Noise Sextet. Do grupy do낢czyli perkusista Rafa Gorzycki (Sing Sing Penelope, Ecstasy Project, Maestro Trytony, Trio Poems) i kontrabasista Pawe Urowski (B.U.M. Trio, Soul Essense, Ecstasy Project, Contemporary Noise Quintet). Debiutancka p퀉ta grupy pt. „Dziki Jazz”, wydana w pa펋zierniku 2009 roku, zosta쿪 p퀉t tygodnia w Radiu Jazz FM, Otrzyma쿪 te nominacj do nagrody „Fryderyki 2010” w kategorii Jazz – Fonograficzny Debiut Roku. Zosta쿪 nawet laureatem plebiscytu Nagrody Polskich Melomanw radiowej „Trjki”. Dziki Jazz, wbrew swojej nazwie, jest jedn z p퀉t najsilniej osadzonych w konwencjonalnym jazzowym kanonie, jakie powsta퀉 w tym 턳odowisku. Spokojne, pouk쿪dane granie, elegancko skonstruowane i p퀉n켧e w przyjemnych dla ucha harmoniach. Muzyka grupy 낢czy w sobie elementy jazzowej improwizacji, muzyki ilustracyjnej i eksperymentalnej. Twrczo뜻 kwartetu jest niekonwencjonalna, ale zarazem przyjazna i uniwersalna.

Najnowsza p퀉ta kolektywu pt. „A-Kineton” ukaza쿪 si 18 lutego 2012 roku pod szyldem Fonografiki. Na p퀉cie go턢innie wyst켺i trbacz Maurycy Wjciski oraz saksofonista Irek Wojtczak, znany m.in. ze wsp車pracy z Leszkiem Mo풼풽rem i Tymonem Tymaskim.

zdjcie >>>14 kwietnia

(sobota) godz. 17.00, haloGaleria MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Wernisa wystawy fotografii Jaros쿪wa Blaminsky'ego pt. „Polne impresje”

Jaros쿪w Blaminsky

Urodzi si 2 maja 1979 roku. Ukoczy wystawiennictwo w Pastwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie, projektowanie graficzne w Katedrze Sztuk Piknych UWM oraz The Institute of Professional Photography w Wielkiej Brytanii. Na co dzie zajmuje si fotografi dokumentuj켧 koncerty i wydarzenia kulturalne, tak풽 portretami i grafik. Jest autorem kilku wystaw fotograficznych, kilkunastu publikacji w czasopismach kulturalnych i fachowych. Za swoje zdjcia zdoby wiele nagrd, m.in.: w oglnopolskim konkursie „Rembrandt”„Gliniada” , III miejsce i br콄owy medal FIAP w V midzynarodowym salonie „Martwa Natura w fotografii” i Grand Prix w konkursie „XIV konkurs Budowle Obronne”. Ponadto jego fotografie i prace graficzne wykorzystano w wielu opracowaniach, ksi굻kach i albumach. Wystawa „Polne impresje” gromadzi prace powsta쿮 w r璨nym okresie, niektre z nich pochodz jeszcze z pierwszych zabaw z fotografi makro.

zdjcie >>>15 kwietnia

(niedziela) godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu SALONIK MUZYCZNY

Koncert uczniw i pedagogw PSM pt. „Kwietniowe potpourri”

„Kwietniowe potpourri” to koncert skl켨aj켧y si z wystpw uczniw i pedagogw Pastwowej Szko퀉 Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie. Gospodarzami Kwietniowego Saloniku byli: Tatiana Michalak i Jaros쿪w Ciecierski.

Salony czterech wiekw:

Muzyka baroku i wczesnego klasycyzmu

Muzyka XVIII-XIX wieku

Muzyka XX wieku oraz opracowania melodii ludowych

Muzyka krgu wsp車czesnego z jazzem/pop w tle

Na przywitanie:

J.S. Bach – Preludium c-dur (wyk.  Tatiana Michalak – klawesyn)

Program:

- Menuet c-moll (wyk. Julia Czy풽wska)

- Menuet g-dur

- Musette d-dur (wyk. H. 즑gun)

(wyk. Miko쿪j Hnatiuk – ksylofon)F.-J. Gossec – Gawot (wyk. Dominik Redmerski – perk.)

(wyk. Joanna Milaszewska – fortepian)

(wyk. Hubert 즑gun – fortepian)

(wyk. Julia Czy풽wska – fortepian)

(wyk. Adam Dani쿽wicz – fortepian)

(wyk. zesp車 perk.: Zuzanna Sycin – Emil Walinowicz – Pawe Mziski)

(wyk. Marcin Sojka – perk.)

(wyk. trio fortepianowe: Micha Nied펧ied – skrzypce, Emil Olejnik

– wiolonczela, Jakub Golon – fortepian)Burt Bacharach (oprac. J. Ciecierski)

– I’ll Never Fall In Love Again (z filmu „The Spy Who Shagged Me”)

Uczniw PSM przygotowali:

Anna Jundzi납 (flety), Magdalena Nied펧ied (wiolonczela), Jacek Wjcik (ksylofon, marimba, dzwonki i inne instrumenty perkusyjne), Tatiana Michalak i Jaros쿪w Ciecierski (instrumenty klawiszowe)

Akompaniuj na fortepianie:

Agnieszka Panasiuk (flety), Tatiana Michalak (wiolonczele), Jaros쿪w Ciecierski, 즩kasz J撰wiak (instrumenty perkusyjne)

zdjcie >>>16 kwietnia

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Koncert, promuj켧y now p퀉t zespo퀅 Shanta pt. „Czas powrotw”.

Teatralny Spichlerz: koncert zespo퀅 Shanta

zdjcie >>>16 kwietnia

(poniedzia쿮k) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu Instytut Muzyki Swojemu Miastu

Koncert pt. „Muzyka polska”

Wykonawcy:

Wsp車organizacja: Instytut Muzyki UWM

Wstp wolny.


prof. Artur Milian

Urodzi si 22 sierpnia 1950 roku w Gliwicach. W 1973 roku ukoczy Pastwow Wy퓋z Szko녠 Muzyczn w Katowicach, w klasie prof. Stanis쿪wa Lewandowskiego. Studia Podyplomowe odby w Konserwatorium Moskiewskim im. P.I. Czajkowskiego w latach 1974-1976, w klasie prof. Galiny Barinowej. W 1993 roku zrealizowa przewd kwalifikacyjny na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Muzycznej w Poznaniu i w 1995 roku  przewd kwalifikacyjny II stopnia w tej samej uczelni. W 1999 roku otrzyma tytu naukowy profesora sztuk muzycznych. Od 2004 roku profesor zwyczajny w Instytucie Muzyki UWM. Od 2006 roku pracuje rwnie na stanowisku profesora zwyczajnego w Olsztyskiej Wy퓋zej Szkole Informatyki i Zarz켨zania im. prof. Tadeusza Kotarbiskiego w Instytucie Kulturoznawstwa.

Prac w Wy퓋zej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie rozpocz교 w 1977 roku. W latach 1999-2001 by zastpc dyrektora Instytutu Wychowania Muzycznego oraz kierownikiem Zak쿪du Kszta쿬enia Instrumentalnego. Od 1999 do 2002 roku by cz쿽nkiem Senackiej Komisji ds. Wsp車pracy z Zagranic, od 1999 roku cz쿽nkiem Rady Wydzia퀅 Pedagogiki i Wychowania Artystycznego, Komisji ds. Konkursowych na Stanowiska Uniwersyteckie oraz Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, od 2000 roku pe쿻omocnikiem rektora ds. utworzenia w UWM kierunku Instrumentalistyka. W latach 2000-2001 pe쿻i funkcj kierownika Katedry Instrumentalistyki w Instytucie Wychowania Muzycznego. Od 1 stycznia 2012 roku jest kierownikiem Zak쿪du Pedagogiki Instrumentalnej w Instytucie Muzyki UWM, a od 1978 roku cz쿽nkiem Stowarzyszenia Polskich Artystw Muzykw.

Karier muzyka rozpocz교 w 1973 roku w Wielkiej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Od 1977 roku jest koncertmistrzem Warmisko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. By rwnie koncertmistrzem Orkiestry Symfonicznej w Bari (1983-1984) oraz Wiener Mozart Oper i Sinfonietta de Paris (1988-1992). W 1987 roku za쿽퓓 Kwartet Smyczkowy Filharmonii Olsztyskiej „Artur Milian String Quartet”, od 2009 roku, decyzj Senatu UWM w Olsztynie – Kwartet Smyczkowy Wydzia퀅 Sztuki UWM.

W ci켫u 35 lat zawodowej dzia쿪lno턢i artystycznej wykona setki koncertw jako solista skrzypek i kameralista w kraju oraz w Rosji, Niemczech, Rumunii, Czechach, we W쿽szech, Francji, na Litwie, w Szwecji, Danii i USA. Z orkiestrami symfonicznymi wykona koncerty na skrzypce i orkiestr nastpuj켧ych kompozytorw: Bacha, Beethovena, Mozarta, Lipiskiego, Czajkowskiego, Dworzaka, Vivaldiego, Mendelssohna, Szostakowicza, Wissmera, Cesa. By jurorem midzynarodowych konkursw muzycznych w Wiedniu (1992-1995) i Brasov (1993).


dr Zofia Antes

Zofia Antes rozpocz怨a nauk gry na fortepianie w Spo쿮cznym Ognisku Muzycznym w rodzinnym mie턢ie Pszczynie. Nastpnie uczy쿪 si pod kierunkiem Ditlindy Czy w Pastwowym Liceum Muzycznym w Bielsku-Bia쿮j, ktre ukoczy쿪 z wyr璨nieniem w 1992 roku. W latach 1992-1998 studiowa쿪 pod kierunkiem prof. Czes쿪wa Staczyka i prof. Paw쿪 Skrzypka (fortepian) w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie uzyska쿪 dyplom z wyr璨nieniem. Po ukoczeniu studiw pianistycznych odby쿪 w Akademii Katowickiej dwuletnie studia podyplomowe w zakresie kameralistyki fortepianowej pod kierunkiem prof. Marii Szwajger-Ku쿪kowskiej.

Pianistka by쿪 trzykrotn laureatk Oglnopolskiego Konkursu Pianistycznego na Stypendia Artystyczne Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W latach 1993-1994 uzyska쿪 stypendia II stopnia; w grudniu 1996 roku, kiedy w konkursie tym wzi怨a udzia po raz ostatni, zaj怨a pierwsze miejsce i otrzyma쿪 stypendium I stopnia. W 1997 roku otrzyma쿪 nagrod Ministra Kultury i Sztuki. Zdoby쿪 te wyr璨nienie Estrady M쿽dych XXXI Festiwalu Pianistyki Polskiej w S퀅psku. Rwnocze턭ie przyznano jej Stypendium Ministra Kultury i Sztuki za osi켫nicia artystyczne.

Zofia Antes wystpuje w kraju zarwno w programach recitalowych, kameralnych, wsp車pracuj켧 midzy innymi z Kwartetem „Akademos”, jak i w koncertach symfonicznych, graj켧 z wieloma polskimi orkiestrami filharmonicznymi, z ktrymi wykonywa쿪 koncerty fortepianowe Mozarta, Chopina, Schumanna i Rachmaninowa pod batut takich dyrygentw,. jak Tomasz Bugaj, Jerzy Salwarowski, Zygmunt Rychert, Paul Elliott Cobbs czy Billy Costello. Wystpowa쿪 w Chorwacji i we W쿽szech. Wiosn 1996 roku debiutowa쿪 w USA, gdzie kontynuuje dzia쿪lno뜻 recitalow oraz kameraln (wykona쿪 kwintet fortepianowy f-moll Brahmsa w Seattle, trio d-dur Beethovena, Sonat na wiolonczel i fortepian e-moll Brahmsa) i symfoniczn (wykona쿪 koncerty fortepianowe b-dur KV 595 Mozarta, a-moll Schumanna i koncert potrjny Beethovena).

W sierpniu 1998 roku Zofia Antes rozpocz怨a dzia쿪lno뜻 pedagogiczn, pracuj켧 jako asystentka w oglnopolskich i zagranicznych kursach interpretacji (miedzy innymi w Warszawskich Warsztatach Pianistycznych) oraz w za쿽퓇nym i prowadzonym przez prof. Paw쿪 Skrzypka Gold Country Piano Institute w Nevada City w Kalifornii. Od wrze턭ia 1999 roku prowadzi klas fortepianu w Zespole Pastwowych Szk車 Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Od pa펋ziernika 2004 roku zatrudniona zosta쿪 na stanowisku asystenta w Katedrze Muzyki Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie. W maju 2007 roku przeprowadzi쿪 pod kierunkiem prof. Paw쿪 Skrzypka i prof. Czes쿪wa Staczyka przewd doktorski w Akademii Muzycznej w Poznaniu i od pa펋ziernika 2007 roku pracuje w Instytucie Muzyki Wydzia퀅 Sztuki UWM na stanowisku adiunkta.

zdjcie >>>16 kwietnia

(poniedzia쿮k) godz. 17.00, Galeria S켽iedzi MOK, ul. Rodziewiczwny 3

Wernisa wystawy Marii Teresy Sza쿪j pt. „Moje kolory”

Maria Teresa Sza쿪j

Urodzi쿪 si w 1949 roku, mieszka w starej podolsztyskiej wsi o nazwie Trkus. Z wykszta쿬enia in퓓nier. Absolwentka WSI w Zielonej Grze. Malarstwem zajmuje si od o턬iu lat. Jest cz쿽nkiem Zwi콄ku Plastykw Warmii i Mazur oraz dzia쿪j켧ego przy Miejskim O턳odku Kultury w Olsztynie Klubu Plastyka Amatora „S켽iedzi”. Nale퓓 te do grona malarzy amatorw, ktrzy tworz przy Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Od 2011 roku uczestniczy w prowadzonych w Miejskim O턳odku Kultury przez Marka 쫤i켾eckiego warsztatach i wszystkich organizowanych w ich ramach przegl켨ach zbiorowych. Maluje farbami olejnymi i pastelami, g농wnie pejza풽, kwiaty, ptaki i martw natur.

zdjcie >>>17 kwietnia

(wtorek) godz. 17.30, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu Instytut Muzyki Swojemu Miastu

Koncert egzaminacyjny

Program koncertu i wykonawcy:

Promotor: prof. UWM Walentyn Kur풽w                                                                                                                                                                        

1. Bart쿽miej Gor켧zkowski

A. Piazzolla – "Oblivion”

R. Galliano – "Tango pour Claud”

K. Paiev – "Musette Waltz"


Sk쿪d zespo퀅:

2. Katarzyna Sznitowska

H. Wieniawski – "Kaprys nr3 na dwoje skrzypiec" (D-dur)

J.S. Bach – "Koncert d-moll na dwoje skrzypiec"

J.S. Bach – "Aria na strunie G" (kwartet)

Sk쿪d zespo퀅:

3. Pawe 즩kaszewski

F. Chopin – "Valse" Des-dur op. 64 nr 1

R. Schumann – "Marzenie” opr. L. Elperin         

Sk쿪d zespo퀅:


R. Rodger – "It might as well be spring” arr. P. 즩kaszewski

Sk쿪d zespo퀅:

4. Anna Kuropatwa-쫚iego

J. Raff – "Cavatina”

A. Dvorak – "Humoreska”

Sk쿪d zespo퀅:

P. Bukartyk – "Kobiety jak kwiaty”

Sk쿪d zespo퀅:

Ryann Tedder s. Tim Mosley, R. Tedder – "Apologize” arr. All Ends

Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child – "Living on a Prayer”

Grzegorz Skawiski, s. A. Chyliska – "Drzwi”

Sk쿪d zespo퀅:

Wsp車organizacja: Instytut Muzyki UWM

zdjcie >>>19 kwietnia

(czwartek) od godz. 9.30, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

II Przedszkolny Przegl켨 Ma퀉ch Form Teatralnych „Fiku Miku w teatrzyku”

19 kwietnia

godz. 9.30 – Przedszkole Artystyczno-Teatralne „Dorotka”

„W쿽s” – Jan Brzechwa, re. Agnieszka Ko쿽dyska

godz. 10.00 – Przedszkole Miejskie nr 32

„O zagubionej rado턢i i darze Krlowej Zimy”

– Irena Kwinto, re. Iwona Ciechowicz, Renata Chyliska

godz. 10.40 – Przedszkole Miejskie nr 32

„Legenda o Lechu, Czechu i Rusie” – Magdalena Gr켨zka,

re. Magdalena Pi켾ek, Krystyna P쿪czkiewicz

godz. 11.20 – Przedszkole ART SCHOOL

„Kwota” – Jan Brzechwa, re. Judyta 즩ku

godz. 11.40 – Przedszkole Miejskie nr 40

„Brzydkie Kacz켾ko” – H.Ch. Andersen,

re. Alicja Piekutowska-Nowak,Sabina Bienias

godz. 12.30 – Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”

„Wrony” – Danuta Wawi쿽w, re. Agnieszka Ko쿽dyska

Wstp wolny.

20 kwietnia

godz. 9.30 – Przedszkole Miejskie nr 14

„Dzieci nie jedz 턬ieci” – na podstawie tekstu „W warzywniku”

C.P. Tarkowskiego, re. Agnieszka Ko쿽dyska

godz. 10.15 – Akademia Wychowania Przedszkolnego

„Zaj켧 Zenek i jego sp車ka” – Kinga Zembrzuska,

re. Marta Skrzynecka

godz. 10.40 – Przedszkole Miejskie nr 38

„Kopciuszek” – autor nieznany, re. Ewa Karczewska,

Halina Jakubowicz

godz. 11.15 – Przedszkole Niepubliczne „Urwis”

„Uwaga, wilk na drodze” – Ma쿲orzata Lewczyk,

Barbara Trbiska, re. Barbara Trbiska

godz. 12.00 – Przedszkole Niepubliczne „Be턢ik”

„Opowie뜻 o iskierce mi쿽턢i” – Dorota 쫤icka,

re. Honorata Gontarz, Ma쿲orzata Pasek

godz. 12.30 – Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej

„O Z쿽tow쿽sej krlewnie, Jasiu ogrodniczku i z쿮j wichurze”

– Irena Kwinto, re. Magdalena Kochanowska

23 kwietnia

Uroczysty fina w Olsztyskim Teatrze Lalek, godz. 10.30, scena kameralna

Wszystkie spektakle ocenia쿽 jury w sk쿪dzie:

Ma쿲orzata Pietrzak – kierownik literacki Olsztyskiego Teatru Lalek

Hanna Brakoniecka – pisarka i rysowniczka

Dominika Radaszewska – re퓓serka teatrw dzieci i m쿽dzie퓓

Grzegorz Gromek – aktor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Organizator:

Przedszkole Niepubliczne „Tempo”

www.tempoo.olsztyn.pl

Wsp車organizatorzy:

Olsztyski Teatr Lalek

Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie

zdjcie >>>19 kwietnia

(czwartek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Rze펝ia Literacka nr 4 - proza pod toporem

Rze펝ia pe쿻a jest ha쿪su - 쿪cuchw, ta턬oci켫w, szumu powietrza i wentylatorw, przepe쿻iona jest wilgotnym powietrzem z zapachem krwi i spalenizn..., a spo퓓wanie misa jest nie tylko barbarzystwem - jedzenie misa powoduje zawa퀉, wylewy, nadci턭ienie, cukrzyc, raka...

Zdecydowania lepiej tworzy literatur i wzi길 udzia w Rze펝i Literackiej!

We stron prozy i zahacz o amfiteatr! Twj tekst oceni profesjonalne Jury i publiczno뜻. Go뜻 specjalny w sk쿪dzie jury Filip Onichimowski – prozaik, jeden z za쿽퓓cieli i redaktorw toruskiego pisma „Undergrunt”, za쿽퓓ciel Okazjonalnego Teatru Destrukcji. Publikowany w oglnopolskich pismach literackich i antologiach, t퀅maczony na niemiecki, w 2003 roku nagrodzony III miejscem w konkursie literackim rozg쿽턭i Deutsche Welle na opowiadanie radiowe w jzyku polskim.  Autor powie턢i „Zalani” (2005), Cz쿽wiek z Palermo (2010). Jego twrczo뜻 zalicza si do tzw. Prozy P車nocy.

T쿽 muzyczne i mini recital: Kate Staszko i R. Baltu퉗a, czyli 2/5 The Lollipops

W Rze펝i nr 4 mo풽 wzi길 udzia ka풼y, kto zaprezentuje publicznie, w obecno턢i Jury jeden fragment prozy w쿪snego autorstwa (strona A4 znormalizowanego maszynopisu). Autorzy powinni zg쿽si ch唯 udzia퀅 w konkursie p車 godziny przed rozpoczciem imprezy i dostarczy 4 egzemplarze proponowanego utworu. Przywi콄ujemy wielk wag do jako턢i. Nasz si낢 jest zesp車 fachowcw posiadaj켧ych wieloletnie do턻iadczenie, dlatego te utwory bd oceniane przez publiczno뜻 i profesjonalne Jury. Dwa utwory nagrodzone podczas konkursu (nagroda Jury i nagroda publiczno턢i) zostan zakwalifikowane do Wielkiego Fina퀅 – Rze펝i nr 5, ktra odbdzie si ju w maju tego roku.

zdjcie >>>

Laureaci Rze펝i Literackiej nr 4:

Nagroda Jury: Justyna Artym

Nagroda Publiczno턢i: Tobiasz Martynik

W sk쿪dzie Jury:

Iwona 즑zicka-Pawlak

Filip Onichimowski


20 kwietnia

(pi켾ek) godz. 17.00, Galeria Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Wernisa wystawy tkaniny artystycznej i malarstwa Danuty Ewy Nogaj pt. „Otwarte drzwi wyobra펝i”

Danuta Nogaj

Pasjonuje si tkactwem, malarstwem i rze펉. Tkactwo pozna쿪 jeszcze jako uczennica Liceum Plastycznego w Kielcach w 1975 roku. W kolejnych latach wolne chwile spdza쿪 nad szkicownikiem lub z pdzlem w d쿽ni. W 2000 roku, zainspirowana sznurkiem, bawe쿻, lnem i du퓓mi przestrzennymi tkaninami, rozwija쿪 swoje umiejtno턢i. – Moje tkaniny powstaj zwykle w zaciszu domowym, gdzie daj si ponie뜻 wyobra펝i, fantazji i zmys쿽wo턢i – mwi artystka, zdradzaj켧 jak powstaj jej dzie쿪 – Z g녠bi serca i umys퀅 wydobywam pikno, ktre przelewam na materia, delikatnie go pieszcz켧. Prace pani Danuty powstaj z naturalnych materia농w i farbowane s naturalnymi barwnikami, ktre autorka czerpie z otaczaj켧ej nas przyrody. Stany swojego umys퀅, rado턢i i smutku, wyra풹 te w malarstwie abstrakcyjnym i rze펉ie ze sznurka. Jej dzie쿪 by퀉 pokazywane podczas licznych lokalnych wystaw, m.in. w Unieszewie, Biesalu, Bart켫u, Gietrzwa쿭zie, a tak풽 w IX Oglnopolskim Konkursie Nieprofesjonalnej Twrczo턢i Tkackiej Triennale „Turek 2008” i Galerii Sztuki „Synagoga” w Barczewie.

zdjcie >>>20 kwietnia

(pi켾ek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena - z cyklu Olsztyskie Dobranocki Bluesowe

Koncert zespo퀅 Wielka sd

Koniec lat 70. Krzysztof Rybarczyk i Przemys쿪w 쫖u퓓ski – dwch m쿽dych przyjaci車 zakochanych w bluesie, ktrzy postanowili wsplnie gra i tworzy pod jedn bander. W kwietniu 1984 roku, wraz z Januszem Siemenasem, za쿽퓓li zesp車 o nazwie Big Boat. Zaraz potem do za쿽gi do낢czyli Jerzy Wrblewski i Andrzej Kubiak. Wielkiej 즣dzi ju po kilku miesi켧ach uda쿽 si wzbi na du엽 fal, gdy w listopadzie zesp車 zagra w klubie Eskulap przed wystpem Tadeusza Nalepy. W kolejnym roku wichry sprzyja퀉 풹glom – laury na festiwalu Rawa Blues ’85, koncerty na sopockim Blues Topie, 턻inoujskiej Famie, brodnickim Muzycznym Campingu, Olsztyskich Nocach Bluesowych czy festiwalu w Jarocinie. Do tego zwycistwo w rankingu „Jazz Forum” na blues-rockow nadziej roku i wyprawa na nieznane wody z tourne po Finlandii. Jak si okaza쿽, by쿪 to zaledwie pierwsza z wielu obcych przystani, do ktrych w przysz쿽턢i mia쿪 zacumowa Wielka sd. W drugiej po쿽wie lat 80. za쿽g spotka쿽 wiele niesamowitych przygd. Wios쿽wali podczas „Jesieni z Bluesem”, napotkali „Jazz nad Odr”, po czym wp퀉nli do „Zaczarowanego 쫤iata Harmonijki”. Pod굻aj켧 za kompasem, dotarli do muzycznych portw za wschodni granic, a w kolejnych latach nawet do Holandii czy Francji, gdzie podczas festiwalu bluesowego w Lisieux otwierali koncerty takich kapitanw, jak Luther Alison czy Robert Lee Burnside. W 1993 roku Andrzej Kubiak opu턢i zesp車, zast켺i go Jacek Chrzuszcz. Za쿽ga w nowym sk쿪dzie p퀉n怨a dalej, w pewnym momencie nawet w towarzystwie Lory Szafran i Ma쿲orzaty Ostrowskiej. Kubiak wrci na pok쿪d w 1995 roku a wraz z nim rwnie utalentowany Piotr Ka퀅퓆y. Rok p撰niej Wielka sd dop퀉n怨a do Poznania, gdzie swoim wystpem otworzy쿪 koncert samego B.B. Kinga. Dzi muzycy maj na swoim koncie kilkaset koncertw, par p퀉t i wystpw w audycjach radiowej „Trjki”. Po d퀅gich latach sztormw i nieprzychylnych wiatrw powracaj, p퀉n i graj znowu. W kwietniu dotr do Olsztyna, by wyst켺i podczas Olsztyskich Dobranocek Bluesowych. Je턫i lubisz muzyczne wyprawy pe쿻e przygd, spakuj si i przyjd! Powdruj z Wielk 즣dzi w cudowne krainy chicagowskiego bluesa!

Na pok쿪dzie:

Gospodarz wieczoru: S쿪wek Wierzcholski

zdjcie >>>


Wywiad z Krzysztofem Rybarczykiem dla Miejskiego O턳odka Kultury w Olsztynie:

Kiedy po raz pierwszy zagra Pan w Olsztynie?

Wielka sd to pierwszy zesp車, w ktrym wystpowa쿮m publicznie. Pamitam, 풽 zagrali턬y na Olsztyskich Nocach Bluesowych w 1985 roku. To by퀉 szalone czasy. Bluesowy boom, ktry po cz沅ci wsp車tworzyli턬y wtedy z innymi zespo쿪mi tego nurtu. Pamitam jak wielkim prze퓓ciem by dla nas wystp na stadionie w Olsztynie przed Tadeuszem Nalep. Te t퀅my, ktre nas s퀅cha퀉, kilka tysicy fanw bluesa… Nie spodziewali턬y si takiego przyjcia. To bardzo mi쿮 wspomnienia.

W muzyce Wielkiej 즣dzi miesza si wiele inspiracji, s퀉cha w niej m.in. samego B.B. Kinga...

Tak, B.B. King to jeden z moich najwikszych wzorcw. Zreszt jego wp퀉w na moj muzyk jest 쿪two odczuwalny, gdy gram na gitarze Gibson-Lucille, dok쿪dnie tym samym modelu, ktrego u퓓wa B.B. King. Co do samego zespo퀅, w Wielkiej 즣dzi gramy elektrycznego chicagowskiego bluesa w najbardziej klasycznym wydaniu. Wzorujemy si i gramy standardy najwikszych przedstawicieli tego nurtu, m.in. Muddy Watersa, Willie Dixona, Howlin' Wolfa, Little Waltera.

Co jest w takim razie najwiksz si낢 Wielkiej 즣dzi?

Nasz si낢 jest przede wszystkim sta쿽뜻 inspiracji, solidna analiza muzyki naszych mistrzw i oparcie si na tym, co w bluesie najistotniejsze, czyli na rytmie. Gramy bluesowy mainstream, porz켨nie i energetycznie. Nie wywa풹my otwartych drzwi, nie prbujemy na si녠 tworzy quasi-bluesowej muzyki. Nie dodajemy ideologii do faktw. A to w naszym kraju wielka rzadko뜻!

Sk쿪d zespo퀅 kilkakrotnie ulega zmianie. Czy widzi Pan r璨nic midzy niegdysiejsz a dzisiejsz Wielk 즣dzi?

W istocie trzon zespo퀅 nigdy nie uleg zmianie. My턫 tu o basi턢ie Przemku, gitarzy턢ie Januszu, perkusi턢ie Andrzeju i oczywi턢ie o mnie. Te cztery osoby „od zawsze” tworzy퀉 Wielk sd, jej brzmienie i styl. W sumie innych zmian nie by쿽 zbyt wiele. Pianista Piotrek, ktry gra z nami od 1996 roku, nadal wystpuje go턢innie, cho obecnie Bartek gra wikszo뜻 koncertw. Brzmienie natomiast dope쿻ia harmonijkarz Leszek, ktry dzia쿪 z nami od roku.

Zdarzy쿽 si kiedy co zaskakuj켧ego, choby zabawnego podczas Waszych wystpw?

By쿽 kilka takich sytuacji, zwykle zwi콄anych z nieprzewidzianymi, stresuj켧ymi momentami. Wol jednak powiedzie co o przyjemniejszych chwilach. Lubi bezpo턳edni kontakt z publiczno턢i. Czsto schodz ze sceny i… 턯iewam, dialoguj켧 bezpo턳ednio z widzami. S to najbardziej zapadaj켧e w pami唯 momenty naszych wystpw. Ludzie nie spodziewaj si takiego zachowania. Czasem dostrzegam skrpowanie dziewczyny, ktr wybior z publiczno턢i, gram i 턯iewam tylko dla niej. To bywa urocze…

Czy olsztyska publiczno뜻 mo풽 wic liczy na co specjalnego?

Koncerty w zasadzie s nieprzewidywalne. Bardzo du퓇 zale퓓 od samej publiczno턢i. My staramy si da z siebie wszystko i je턫i ludzie reaguj 퓓wio쿽wo, dodatkowo nas to pobudza, inspiruje… Wtedy wszystko mo풽 si zdarzy!

Rozmawia: Rados쿪w Grosfeld20 kwietnia

(pi켾ek) godz. 18.00, Galeria Rynek MOK, ul. Stare Miasto 24/25

Wernisa wystawy Aleksandra Wo쿽sa pt. „Aqua et flora”

Aleksander Wo쿽s

Urodzi si 12 sierpnia 1934 roku. Jest absolwentem Wy퓋zej Szko퀉 Rolniczej w Olsztynie, w kwestii sztuk plastycznych samouk. Jego artystyczna droga zacz怨a si w 1955 roku w miesiczniku akademickim „칪cie Kortowa”. W tym samym roku otrzyma pierwsz nagrod tygodnika „Po prostu” za rysunek pt. „U턬iech Giordona Bruna”.

Uprawia malarstwo, rze펉, grafik i rysunek satyryczny. Jego pierwsza indywidualna wystawa odby쿪 si w Bibliotece G농wnej WSR w 1960 roku. Dzi mo풽 pochwali si 57 wystawami indywidualnymi i udzia쿮m w 138 wystawach zbiorowych, w tym 64 midzynarodowych. Rysunki Aleksandra Wo쿽sa by퀉 publikowane w wielu czasopismach, m.in. w „Gazecie Olsztyskiej”, „Naszej Wsi”, „Warmii i Mazurach”, „Pos쿪cu Warmiskim”, „Szpilkach”, „Karuzeli” i „Polityce”. Tak풽 w prasie zagranicznej, w niemieckich „Eulenspiegel”, „Pardon” i „Kontraste”, oraz jugos쿽wiaskiej „Osten”. By퀉 te publikowane w licznych wydawnictwach ksi굻kowych w Polsce i w Niemczech. Na swoim koncie ma ponad sto projektw ok쿪dek podrcznikw akademickich oraz pi唯 projektw medali. Ponadto jest autorem czterech  zbiorw rysunkw i czterech albumw malarstwa pastelowego: „Pastelowy humor” (2002), „G쿽wy i g농wki” (2004), „Akweny” (2006), „Mj Olsztyn” (2009). Prace Aleksandra Wo쿽sa znajduj si w Muzeum Karykatury w Warszawie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i wielu zbiorach prywatnych w Polsce i na  턻iecie.

Wystawa  „Aqua et flora”, ktrej po턻icony jest niniejszy katalog jest sm ekspozycj artysty w Miejskim O턳odku Kultury w Olsztynie, a szst w Galerii Rynek. W odr璨nieniu od poprzednich zawiera ona wy낢cznie malarstwo olejne.

Wa퓆iejsze nagrody:

1964 – II nagroda za grafik na Festiwalu Ziem P車nocnych i Zachodnich „III Opolska Wiosna”

1966 – wyr璨nienie ZG ZNP za ca쿽kszta퀃 pracy na oglnopolskiej wystawie twrczo턢i plastycznej nauczycieli

1974 – nagroda tygodnika „Szpilki” („Br콄owa Szpilka”)

1979 – nagroda tygodnika „Osten” na oglnopolskiej wystawie „Satyrykon” w Legnicy

1985 – nagroda im. Luigi Mari na „Secondo Festival Internationale Umorismo  Nell' Arte Tolentino”

1985 – nagroda tygodnika „Narodna Armija” na midzynarodowej wystawie „Salon Antiratne Karikature” w Kragujevac w Jugos쿪wii

1997 – nagroda Aydin Dogan Fundation na „Hurriyet International Cartoon Competition” w Turcji

2002 – Nagroda Prezydenta Olsztyna za ca쿽kszta퀃 pracy

2009 – Nagroda Marsza쿸a Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego za ca쿽kszta퀃 pracy


zdjcie >>>20 kwietnia

(pi켾ek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu Benefis sportowy

Spotkanie z Eugeniuszem Szulcem

W Miejskim O턳odku Kultury w Olsztynie odby si benefis Eugeniusza Szulca – kolarza, trenera i wieloletniego dzia쿪cza sportowego, ktry wykazuj켧 si wyj켾kow intuicj, przez lata odkrywa i szkoli m쿽de talenty. Z jego wiedzy czerpali wybitni zawodnicy, reprezentanci Polski i uczestnicy najwikszych 턻iatowych imprez. Wraz z nimi, w wozie sdziowskim, przemierzy tysi켧e kilometrw. Ca쿮 퓓cie zwi콄any by z Warmi i Mazurami, a jego priorytetow misj by쿽 promowanie kolarstwa w regionie. Jako mi쿽턭ik sportu, nale엽cy do najstarszej generacji trenerw w Olsztynie, da si pozna tak풽 jako organizator wielu znacz켧ych imprez, w tym Wy턢igu Dooko쿪 Warmii i Mazur. Podczas benefisu opowiedzia o swoim 퓓ciu, do턻iadczeniu i wspomnieniach, ktre zwykle tak trudno z niego wydoby.

zdjcie >>>21-22 kwietnia

(sobota), sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Otwarta Scena Taca odc. 2

W dniach 21-22 kwietnia w sali kameralnej pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena odby퀉 si warsztaty taca wsp車czesnego z Barbar Bujakowsk. Ponadto pierwszego dnia o godz. 19.00 odby si Wieczr Premier.

Otwarta Scena Taca jest projektem cyklicznych spotka 턳odowiska sztuki tanecznej. Zak쿪da on edukacj i rozwj tancerzy; warsztaty oraz wymian do턻iadcze poprzez dyskusje oraz pokazy spektakli. Celem projektu jest rwnie uwra퓄iwianie i edukacja widzw w zakresie sztuki tanecznej. Warsztaty obejmuj lekcje prowadzone przez choreografw, twrcw, specjalistw z dziedziny taca wsp車czesnego oraz innych form. Zajcia odbywa si bd na dwch poziomach zaawansowania (podstawowy i 턳edniozaawansowany), tak aby ka풼y, niezale퓆ie od poziomu wieku i do턻iadczenia, mg rozwija swoje umiejtno턢i. Wieczorne spotkania po턻icone tematyce z zakresu sztuki taca to prezentacje spektakli, otwarta scena dla twrcw. W ramach spotka prowadzone bd dyskusje, m.in. z wystpuj켧ymi na scenie twrcami oraz choreografami prowadz켧ymi warsztaty, czasami bd odbywa si projekcje filmw. Wstp dla publiczno턢i jest wolny. Organizatorem projektu jest Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie wraz z Pracowni Taca Wsp車czesnego PRYZMAT. Pomys쿽dawc projektu jest Katarzyna Grabiska.

21 kwietnia (sobota)

10.00-12.00 - warsztaty taca wsp車czesnego z Barbar Bujakowsk,

grupa pocz켾kuj켧a

12.30-14.30 - warsztaty taca wsp車czesnego z Barbar Bujakowsk,

grupa 턳edniozaawansowana

19.00 - Wieczr Premier (wstp wolny)

Go뜻 specjalny – Towarzystwo Sztuki Surowej z Bia쿮gostoku, premiera spektaklu „W stron centrum, czyli wzrost narastaj켧ego skrtu”. Funkcjonalny, minimalistyczny, 턻ietnej jako턢i… A mo풽 troch r璨u, betonu i element przypadku…

choreografia: Dorota Baranowska

tacz: Alicja Go턢iewska, Monika D켦rowska, Anna 즑skarzewska, Karolina Kardasz, Marta Lewkowska, Jan Jankowski, Micha Kamiski, Micha Kalinowski.

Ponadto - performatywny wieczr po spektaklu prowadzony przez TSS oraz rozmowy pospektaklowe.

22 kwietnia (niedziela)

10.00-12.00 - warsztaty taca wsp車czesnego z Barbar Bujakowsk,

grupa pocz켾kuj켧a

12.30-14.30 - warsztaty taca wsp車czesnego z Barbar Bujakowsk,

grupa 턳edniozaawansowana

Basia Bujakowska

Urodzi쿪 si w 1983 roku. Tancerka niezale퓆a, absolwentka Institut for Dance Art.,  Anton Bruckner Universitat (Linz) oraz P.F.P w Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD). Laureatka Pierwszej Nagrody w konkursie TVP2 "Dolina Kreatywna" za spektakl solowy "Swan....like". Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2009 roku oraz Arts Station Foundation (Solo Projekt 2008, Alternatywna Akademia Taca’ 2009). W ramach programu rezydencyjnego Solo Projekt, wraz z muzykiem Marcinem Janusem, zrealizowa쿪 spektakl "Movement Modular Synthesis", a rok p撰niej projekt "3D-ance", ktry prezentowany by na Platformie Taca’ w 2010 roku. Wsp車pracowa쿪 m.in. z Teres Ranieri, Rebecc Murgi, Nigelem Charnockiem, krakowsk grup taneczn Hoplaaa oraz Teatrem Maat Projekt w Lublinie. Mieszka w Krakowie. Prowadzi zajcia taneczne g농wnie z dziemi, m쿽dzie엽 oraz osobami starszymi. Wsp車pracuje z lokalnymi twrcami oraz realizuje w쿪sne projekty.


zdjcie z warsztatw >>>

zdjcia z Wieczoru Premier >>>22 kwietnia

(niedziela) godz. 20.00, Bazylika katedralna 턻. Jakuba

Koncert gospel w wykonaniu Studia Wokalnego Sukces z Mr켫owa i CBM Band

Koncert w stylu gospel w wykonaniu zespo퀅 Sukces z siedmioosobowym sk쿪dem muzykw CBM Band. 30-osobowa grupa m쿽dych wokalistw wykona쿪 10 utworw w ciekawych autorskich aran풹cjach wokalno-instrumentalnych z rozbudowanymi harmonicznie partiami chralnymi, duetami i partiami solowymi. Profesjonalna oprawa 턻ietlna i multimedialna nada쿪 stronie muzycznej g녠bszy wyraz tre턢i 턯iewanych utworw i stworzy쿪 atmosfer pozwalaj켧 na silniejsze doznania w sferze emocjonalnej s퀅chaczy. Grupa wy쿽niona zosta쿪 z kilku oddzia농w Studia Wokalnego Sukces (Olsztyn, Mr켫owo, Biskupiec, Ktrzyn, Piecki) po warsztatach wokalnych gospel prowadzonych przez Ann Bajak – dyrygenta Sienna Gospel Choir z Warszawy.

CBM Band zagra w sk쿪dzie:

Opracowania muzyczne: Mariusz Garnowski

Kierownictwo artystyczne: Agata Dowha

Wsp車organizacja:

Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i M쿽dzie퓓 „Sukces” w Mr켫owie

zdjcie >>>22 kwietnia

(niedziela) godz. 11.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - z cyklu Poranek w Kamienicy

Autorski program edukacyjny dla dzieci pt. "쫤iat lalek"

Pokaz lalek po낢czony z twrczym warsztatem teatralnym w wykonaniu aktora-lalkarza Tadeusza Sobczaka.

zdjcie >>>23 kwietnia

(poniedzia쿮k) godz. 10.30, Olsztyski Teatr Lalek

II Przedszkolny Przegl켨 Ma퀉ch Form Teatralnych „Fiku Miku w teatrzyku”

Uroczysty fina w Olsztyskim Teatrze Lalek, scena kameralna

Wstp wolny.

Organizator:

Przedszkole Niepubliczne „Tempo”

Wsp車organizatorzy:

Olsztyski Teatr Lalek

Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie23 kwietnia

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Teatralny Spichlerz: koncert Daniela Rupiskiego

Koncert Daniela Rupiskiego oraz prezentacja filmu dokumentalnego o muzyku w re퓓serii Jerzego Jernasa pt. "Widz wicej".

zdjcie >>>23 kwietnia

(poniedzia쿮k) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Salon Mendelsohna w Kamienicy Naujacka

Kolejny Salon Mendelsohna pod has쿮m „Historia i pami唯”, odby si w dniach 23-24 kwietnia. W poniedzia쿮k 23 kwietnia o godz. 18.00 w Kamienicy Naujacka rozpocz怨o si spotkanie z dyskusj pt. „Yad Vashem – miejsce i imi, czyli jak rozmawia o Holokau턢ie”, ktrego moderatorem by Aleksander Suhak.

Partnerzy projektu:

Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie

Warmisko-Mazurski O턳odek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Instytut Filologii Polskiej UWM

zdjcie >>>24 kwietnia

(wtorek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - pokazy animacji

Europejski Festiwal Fabu퀉, Dokumentu i Reklamy EUROSHORTS 2011

EUROSHORTS 2011: pokazy animacji

Program:

(1 godz. 45 min.)

Go뜻 festiwalu:

prezes Fundacji M쿽dego Kina, Przemek M퀉czyk

Na wszystkie pokazy wstp wolny.

Wicej informacji:

Wsp車praca: Fundacja M쿽dego Kina

zdjcie >>>25 kwietnia

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - pokazy filmw fabularnych

Europejski Festiwal Fabu퀉, Dokumentu i Reklamy EUROSHORTS 2011

EUROSHORTS 2011: pokazy filmw fabularnych

Program:

(1 godz. 52 min.)

Go뜻 festiwalu:

prezes Fundacji M쿽dego Kina, Przemek M퀉czyk

Na wszystkie pokazy wstp wolny.

Wsp車praca: Fundacja M쿽dego Kina

zdjcie >>>26 kwietnia

(czwartek) godz. 18.00, Galeria Amfilada MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Wernisa wystaw Johna Browna i Charlesa Stivena pt. „Epic”

Charlie Stiven urodzi si w Aberdeen w Szkocji, jest absolwentem Edinburgh College of Art. W ci켫u ostatnich 25 lat jego prace by퀉 pokazywane w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich, tak풽 w USA. Wiele z nich znajduje si w prywatnych i publicznych kolekcjach. Jest laureatem licznych nagrd i stypendiw, nagradza퀉 go m.in. Montrealska Fundacja Greenshields  oraz British Council. Uczestniczy w projektach w Szwajcarii i Serbii, jego prace znalaz퀉 si na targach sztuki w Zurychu, Madrycie i Seulu.

By cz쿽nkiem jury Midzynarodowego Konkursu Rysunku, a jego prace zosta퀉 opublikowane we wsp車pracy z Centrum Rysunku w Nowym Jorku. Jest te cz쿽nkiem Royal Scottish Academy. Wyk쿪da malarstwo w Edinburgh College of Art. oraz Staadliche Academie der Bildenden Kste w Stuttgarcie. Ponadto bierze udzia w projektach Universitt der Knste w Berlinie.

Jego zainteresowania twrcze obejmuj rysunek, konstrukcje i fotografi. Artysta ma w planach m.in. indywidualn wystaw w Galerii Rigassi w Bernie i udzia w projekcie zborowym „20 lat rysunku" u boku Antonio Tapiesa, Richarda Serry, Martina Dieslera i innych.  Charlie Stiven zaprezentuje dwie serie foto-sekwencji:

"E - STATE"

Prace nawi콄uj켧e do niepokoju, napicia i niepewno턢i spowodowanych obecn „krucho턢i” i niestabilno턢i finansow Europy.

"High Ground"

To architektoniczne portrety, ukazuj켧e refleksje nad absurdem dogmatw i pikno niuansw.

John Brown to edynburski artysta. Korzysta z wielu r璨nych elementw, tworz켧 spore, z쿽퓇ne instalacje. Wed퀅g artysty mo퓆a w ten sposb stworzy now narracj, przeciwstawiaj켧 niewielkie obiekty epickiemu t퀅. U podstaw jego twrczo턢i le퓓 fascynacja i obsesja na punkcie rysunku. Oprcz pracy indywidualnej wsp車tworzy te grupy artystyczne Clusterbomb, World-a-Rama i Black White Score. Jego dzie쿪 ogl켨ali widzowie na ca퀉m 턻iecie.

zdjcie >>>26 kwietnia

(pi켾ek) godz. 17.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Turniej bryd퓇wy26 kwietnia

(czwartek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - pokazy dokumentw i filmw eksperymentalnych

Europejski Festiwal Fabu퀉, Dokumentu i Reklamy EUROSHORTS 2011

EUROSHORTS 2011: pokazy dokumentw i filmw eksperymentalnych

Program:

Najlepsze dokumenty:

Najlepsze filmy eksperymentalne:

(1 godz. 14 min.)

Go뜻 festiwalu:

prezes Fundacji M쿽dego Kina, Przemek M퀉czyk

Na wszystkie pokazy wstp wolny.

Wsp車praca: Fundacja M쿽dego Kina27 kwietnia

(pi켾ek) godz. 17.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Turniej bryd퓇wy27 kwietnia

(pi켾ek) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3 - pokazy nagrodzonych filmw

Europejski Festiwal Fabu퀉, Dokumentu i Reklamy

EUROSHORTS 2011: pokazy nagrodzonych filmw fabularnych i amerykaskich filmw reklamowych

Program:

(1 godz. 31 min.)

Go뜻 festiwalu:

prezes Fundacji M쿽dego Kina, Przemek M퀉czyk

Wsp車praca: Fundacja M쿽dego Kina28 kwietnia

(sobota) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Koncert niemieckiego rapera Doppel-U

Schiller i rap – czy to da si po낢czy? Oczywi턢ie! Christian Weirich, alias Doppel-U, niemiecki raper, autor tekstw i pedagog, z powodzeniem 낢czy pozorne przeciwiestwa w interesuj켧 ca쿽뜻. W sobot 28 kwietnia artysta odwiedzi Olsztyn.       

Doppel-U od 2005 roku tworzy raperskie interpretacje klasycznych dzie Goethego i Schillera i zachwyca nimi dzieci, m쿽dzie i doros퀉ch, odbywaj켧 tournee po Niemczech i Europie. Swoj misj opisuje w nastpuj켧y sposb: „Nie mo풽my oczekiwa od dzieci, 풽 bez problemw zrozumiej jzyk sprzed dwustu lat. Ale mo풽my pokaza drog, na ktrej spotkaj si dawne i nowe, staro뜻 i m쿽do뜻“. Swoje pomys퀉 artysta chce rwnie wprowadza do szk車, dlatego opracowa i koordynowa projekt „Szko쿪 rapuje“, dziki ktremu uczniowie mogli si przekona, 풽 dzie쿪 klasycznych autorw zawieraj atrakcyjne i aktualne tre턢i, a praca z nimi mo풽 sprawi wiele przyjemno턢i. Specjalnie na potrzeby tego projektu przygotowa tak풽 materia퀉 dydaktyczne – interaktywny podrcznik i audiobook, z ktrymi pracuje podczas swoich wystpw w szko쿪ch.

Koncert artysty odby si w sali kameralnej pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena. Doppel-U zaprezentowa znane liryki Goethego i Schillera w nowoczesnej oprawie hip-hopowej oraz w쿪sne teksty. Podczas moderacji pokaza rwnie analogie tekstw klasykw do wsp車czesno턢i, zw쿪szcza problemw i rozterek dzieci i m쿽dzie퓓. Dodatkowo uczestnicy otrzymali materia퀉, ktre umo퓄iwi퀉 im aktywny udzia w koncercie. Po wystpie widzowie  mogli osobi턢ie porozmawia z muzykiem i organizatorami wydarzenia. O 20.30 w kawiarni artystycznej „Stary Zau쿮k“ niedaleko amfiteatru rozpocz怨o si spotkanie artysty z publiczno턢i.

Organizatorzy koncertu Doppel-U w Olsztynie zapraszali te na warsztaty „Szko쿪 rapuje“, ktre rozpoczyna퀉 si o godz. 10.00 w Polsko-Niemieckim Centrum M쿽dzie퓓 Europejskiej w Olsztynie. Podczas warsztatw Christian Weirich zaprezentowa wspomniane materia퀉 dydaktyczne oraz mo퓄iwo턢i ich wykorzystania w edukacji dzieci i m쿽dzie퓓. Oczywi턢ie by쿽 to rwnie wprowadzenie w m쿽dzie퓇w kultur hip-hopow oraz okazja do poznania podstawowej wiedzy o rapie i rapowaniu.

Organizatorzy:

Zwi콄ek Stowarzysze Niemieckich Warmii i Mazur

Instytut stosunkw Kulturalnych z Zagranic (IfA)

Wojewdzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

Miejski O턳odek Kultury w Olsztynie

Kawiarnia „Stary Zau쿮k“

zdjcie >>>29 kwietnia

(niedziela) godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Koncert zespo퀅 wokalnego Moderato pt. „Zosta z nami melodio...”

Wiosenny koncert zespo퀅 Moderato pod kierownictwem W쿽dzimierza Jarmo쿽wicza, przy akompaniamencie Damiana Micha쿽wskiego. Us퀉szymy piosenki popularne oraz nowe aran풹cje utworw ludowych.

Wstp wolny.29 kwietnia

(niedziela) godz. 12.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

57. Oglnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje rejonowe

Eliminacje dla uczniw szk車 ponadgimnazjalnych oraz doros퀉ch.  Podczas konkursu odby퀉 si cztery turnieje: recytatorski, "wywiedzione ze s쿽wa" (wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstw), teatrw jednego aktora i poezji 턯iewanej.

zdjcie >>>

Wsp車organizator: Towarzystwo Kultury Teatralnej