2012
LUTY 2012

1 lutego

(턳oda) godz. 12.00, haloGaleria w Kamienicy Naujacka MOK (III pitro)

Filmowe ferie w Kamienicy Naujacka

W dniach od 30 stycznia do 2 lutego w haloGalerii w Kamienicy Naujacka MOK odbdzie si cykl spotka z animacj i krtkim metra풽m, podczas ktrych m쿽dzie bdzie mia쿪 okazj zapozna si z twrczo턢i wybranych klasykw animacji. Po ka풼ej projekcji przewidziany jest panel dyskusyjny. Spotkania przeznaczone s dla uczniw szk車 gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wstp wolny.

1 lutego (턳oda) godz. 12.00

„Bracia Quay” – stroiciele niepokoju

Stephen i Timothy Quay – bracia bli펝iacy, twrcy filmowych animacji, reklam telewizyjnych, scenografowie filmowi i teatralni. Re퓓serzy dwch filmw pe쿻ometra퓇wych („Instytutu Benjamenta” i „Stroiciela trzsie ziemi”) oraz wielu krtkometra퓇wych animacji, z ktrych najs퀉nniejsz jest adaptacja opowiadania Brunona Schulza pt. „Ulica krokodyli”. Twrczo뜻 Braci Quay jest jednym z tych zjawisk, ktre nie pozwalaj zapomnie, czym mo풽 by kino, a czym dzi tak rzadko bywa. Arty턢i reanimuj model kina poetyckiego i metafizycznego zarazem. S przewrotnie anachroniczni, jakby nie z tego 턻iata.

W kolejnym dniu:

2 lutego (czwartek) godz. 12.00

Don Hertzveldt i inni

Don Hertzveldt – amerykaski rysownik i animator. Twrca m.in. nominowanych do Oscara animowanych filmw krt-kometra퓇wych „Rejected” (2000) oraz „Everything Will Be OK” (2006). Jego filmy animowane otrzyma퀉 ponad 150 nagrd i by퀉 prezentowane na ca퀉m 턻iecie. Animacje tego 턻ietnego rysownika w wikszo턢i  utrzymane s w kon-wencji tragikomicznej z du엽 dawk czarnego humoru. Groteskowe opowie턢i z  elementami surrealizmu. Niektre filmy zawieraj tematyk egzystencjonaln i zagadnienia filozoficzne, podczas gdy inne to kwintesencja humoru z pogranicza absurdu.

Szczeg車y: Informacja kulturalna MOK, tel. 89 522 13 706 lutego

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Teatralny Spichlerz

„Po nitce do ppka”  - spektakl Bia쿮go Teatru w oparciu o poezj Anny 쫤irszczyskiej.

re. Janina Tomaszewska8 lutego

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Rockowe Inspiracje: Bob Marley - „Czy mo퓆a kocha na pr璨no?”

Spotkanie z okazji 67. rocznicy urodzin legendy muzyki reggae.

Teksty piosenek Boba Marleya to swoiste przes쿪nia, niemal wizje, w ktrych artysta t퀅maczy rzeczywisto뜻 prostym i  naturalnym jzykiem. W tych풽 przes쿪niach religia miesza si z ezoteryzmem, rewolucja z wyzwoleniem. Poezja legendarnego muzyka jest prosta i zwiz쿪. Jej metafory i religijne symbole odzwierciedlaj 퓓cie i z쿽뜻 ludzi Jamajki. Bob Marley jest dzi najwiksz gwiazd muzyki reggae dziki ogromnemu talentowi, w ktrym mistyka 낢czy si z zaanga퓇waniem spo쿮cznym i rdzenn muzyk jamajsk. W jednym z wywiadw muzyk powiedzia niegdy: „Nie mam wiele do powiedzenia. Jestem cz쿽wiekiem. Znam tylko kilka s농w, ale wiem, jak ich u퓓wa".

O poruszaj켧ych tekstach artysty, ich szerokim i zarazem uniwersalnym znaczeniu, opowiada Andrzej Dramiski.

zdjcie >>>9 lutego

(czwartek) godz. 18.00, Galeria Amfilada MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Wernisa zbiorowej wystawy rysunku satyrycznego pt. „Igraszki z Erosem”

W ramach „Imprezy z sercem”, w Galerii Amfilada Miejskiego O턳odka Kultury w Olsztynie bdzie mo퓆a ogl켨a zbir satyrycznych rysunkw o zabarwieniu erotycznym, wykonanych przez 40 uznanych rysownikw. W턳d nich s m.in.: Andrzej Mleczko, Szymon Kobyliski, Andrzej Czeczot, Zbigniew Jujka, Edward Lutczyn, Henryk Sawka i inni. Go턢iem specjalnym wernisa퓎 bdzie Zbigniew Piszczako, ktrego rysunki tak풽 prezentowane s na wystawie.

Ekspozycja zorganizowana zosta쿪 dzieki uprzejmo턢i Muzeum Karykatury w Warszawie, z ktrym Miejski O턳odek Kultury wsp車pracowa ju w latach poprzednich. W 2010 roku prezentowali턬y rysunki S쿪womira Mro퓃a, a w 2011 roku Andrzeja Czeczota.

Ekspozycja przewidziana jest dla osb pe쿻oletnich.

zdjcie >>>10 lutego

(pi켾ek) godz. 18.00, Galeria Rynek MOK, ul. Stare Miasto 24/25

Wernisa wystawy malarstwa i rysunku Danuty Krajewskiej

pt. „Po drugiej stronie 턻iadomo턢i”.

Danuta Krajewska urodzi쿪 si w Dolistowie Nowym na Podlasiu. W 1985 roku ukoczy쿪 Pastwowe Liceum Plastyczne w Supra턫u. Od tamtej pory mieszka i tworzy w Olsztynie. Tytu magistra sztuki uzyska쿪 w 2010 roku na Wydziale Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Piknych w Poznaniu – specjalno뜻 pedagogika sztuki.  Zawodowo zwi콄ana by쿪 z rkodzie쿮m, dekoratorstwem, identyfikacj wizualn, projektowaniem wzorw na szk쿽 dekoracyjne. W 1995 roku postanowi쿪 przeznacza wicej czasu malarstwu, swojej wielkiej pasji.  Zaraz potem zacz怨a eksponowa swoje prace w komercyjnych galeriach. Cztery lata p撰niej zaj怨a si dodatkowo prac edukacyjn. Organizowa쿪  wystawy malarstwa plenery malarsko-fotograficzne oraz akcje happeningowe. Od 2003 roku prowadzi warsztaty malarstwa i rkodzie쿪, wykonuje scenografie na potrzeby teatrw amatorskich oraz firm prywatnych. Jest te zwi콄ana z Centrum Sztuk Wizualnych w Miejskim O턳odku Kultury w Olsztynie, gdzie prowadzi warsztaty z malarstwa. Danuta Krajewska ma ju na swoim koncie ponad 70 wystaw.

zdjcie >>>13 lutego

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Teatralny Spichlerz: „Wjecha we mnie tramwaj”

„Wjecha we mnie tramwaj”, czyli sny erotyczne kobiet - ma쿮 prozy Hanny Brakonieckiej oraz koncert Paw쿪 Szymaskiego pt. „Po퀅dniowy wiatr”.13 lutego

(poniedzia쿮k) godz. 17.00, Galeria S켽iedzi MOK, ul. Rodziewiczwny 3

Wernisa wystawy malarstwa Zoryny Kontarowicz

Zoryna Kontarowicz od 2001 roku dzia쿪 w Klubie Plastyka Amatora „S켽iedzi” przy Miejskim O턳odku Kultury w Olsztynie. To w쿪턭ie w턳d „S켽iadw” doskonali swj warsztat w malarski, uczestnicz켧 w warsztatach oraz plenerach, m.in. w Spychowie. Ponadto bierze udzia w wystawach zbiorowych organizowanych przez „S켽iadw” oraz w Wojewdzkich Przegl켨ach Plastyki Nieprofesjonalnej w Mr켫owie. Najwiksz inspiracj dla autorki jest otaczaj켧a j przyroda. Maluje akrylem i akwarel, g농wnie pejza풽, kwiaty i ptaki. Wystawa w Galerii S켽iedzi MOK jest pierwsz indywidualn ekspozycj prac Zoryny Kontarowicz.

zdjcie >>>15 lutego

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Impreza z sercem: spotkanie z Cezarym 칊kiem

Cezary 칊k zdoby popularno뜻 dziki takim serialom, jak „Miodowe lata” czy „Ranczo”, w ktrych widzowie zapamitali go w roli ciep쿮go, rodzinnego i niezwykle zabawnego m轅czyzny. Jego mi쿽뜻 do teatru i kina zacz怨a si jednak znacznie wcze턭iej, gdy na pocz켾ku lat 80. postanowi rozpocz길 studia na PWST we Wroc쿪wiu. W 1993 roku zadebiutowa w teatrze, a tak풽 w filmie podczas drugiej edycji popularnego serialu „Czterdziestolatek – 20 lat p撰niej”. Dotychczas mogli턬y podziwia go m.in. w „Cwale” Zanussiego, „Pu쿸owniku Kwiatkowskim” Kutza czy „Kilerze” Machulskiego. Mi쿽뜻 do filmu to jedno, a do teatru drugie. Aktor przez wiele lat wystpowa przed widowni Teatru Wsp車czesnego we Wroc쿪wiu i Teatru im. Norwida w Jeleniej Grze. Obecnie gra w warszawskim Teatrze Powszechnym. Jednak film i teatr to nie jedyne obiekty uczu aktora. Jego trzeci wielk mi쿽턢i jest 퓇na Katarzyna, a tak풽 dwie ukochane crki, Aleksandra i Zuzanna. „Mam w domu trzy wspania쿮 kobiety. Dziki temu jestem szcz沅liwy” – zwierzy si w jednym z wywiadw. Podczas spotkania w Kamienicy Naujacka w ramach „Imprezy z sercem” Cezary 칊k podzieli si swoimi do턻iadczeniami i wspomnieniami, opowie o mi쿽턢i do filmu, teatru i kobiety…

zdjcie >>>16 lutego

(czwartek) godz. 19.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Kobietony: koncert Halli Nordfjrd

Islandzka songwriterka za턯iewa쿪 autorskie piosenki, zarwno po angielsku, jak i po islandzku...

Kiedy w lutym zesz쿮go roku Halla Nordfjrd pierwszy raz przyjecha쿪 do Polski, niewiele osb zna쿽 jej talent. Niemal ka풼y, kto zjawi si na jej koncercie, nie wiedzia do koca, czego si spodziewa. Jednak Polacy szybko poznali si na m쿽dej Islandce. Z ka풼ym koncertem sale kameralne wype쿻ia퀉 si po brzegi. Jej druga, pa펋ziernikowa wizyta w Polsce zapowiada쿪 ju 턻ietn zabaw – ludzie dobrze wiedzieli, czego mo퓆a spodziewa si po artystce. Zagra쿪 wwczas a 20 znakomitych koncertw dzie po dniu, od morza a po gry. W wikszo턢i wszystkie bilety zosta퀉 wyprzedane. Nasza widownia natychmiast j pokocha쿪, o czym 턻iadczy kilkaset sprzedanych podczas tournee p퀉t demo oraz wiele pochlebnych s농w na 쿪mach oglnopolskiej prasy, m.in. „Przekroju” i „Gazety Wyborczej”.

24-letnia Halla Nordfjrd pochodzi z Reykiaviku – stolicy piknej Islandii. To tam 퓓j, tworz i nagrywaj tacy arty턢i, jak awangardowa Bjrk, bluesman ET Tumason czy bajkowo graj켧e grupy Sigur Rs, Mum i Olafura Arnaldsa. Podobnie jak oni, Halla ma do zaoferowania pikny g쿽s i czaruj켧e melodie, ktre zmys쿽wo wydobywa ze swojej gitary. W tym roku piosenkarka wyda swj debiutancki album. Prawdopodobnie dlatego zdecydowa쿪 si na kolejn, trzeci ju tras koncertow po naszym kraju. Podczas olsztyskiego koncertu za턯iewa autorskie piosenki, zarwno w jzyku angielskim, jak i rodzimym, islandzkim. Z pewno턢i warto bezpo턳ednio pozna jej talent teraz, nim stanie si ona kolejn muzyczn wizytwk Islandii. Cho w쿪턢iwie, po dwch owocnych wizytach w Polsce, zosta쿪 ni ju dawno temu…

zdjcie >>>17 lutego

(pi켾ek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Olsztyskie Dobranocki Bluesowe: Los Mighty Calacas (Meksyk)

Los Mighty Calacas to 100-procentowo meksykaski zesp車 za쿽퓇ny przez czterech profesjonalnych i niezwykle utalentowanych hombres: Marcos Coll, Emilliano Jurez, Fernando Ruvel i Zoar Miranda. Muzyka kwartetu to istna stylistyczna tortilla, doprawiona takimi pikantnymi przyprawami, jak blues, soul czy funky. Los msicos, do meksykaskiego muzycznego sosu wed퀅g tradycyjnego przepisu wrzucaj kilka codziennych spraw i szczypt dobrego humoru. Po wymieszaniu otrzymujemy wystp o niepowtarzalnym smaku. Wszystkich g쿽dnych bluesowo-latynoskich melodii czeka wic fiesta i 턻ietna zabawa. Tak wic panie i panowie, ch쿽pcy i dziewczta, wszyscy senoritas! Odwa풻ie si i wyjd펊ie na spotkanie Los Mighty Calacas i ich apetycznych meksykaskich d펧ikw!

Sk쿪d zespo퀅:

Marcos Coll – cz쿽nek jury jednego z najwa퓆iejszych konkursw gry na harmonijce, odbywaj켧ego si w ramach The World Harmonica Festival. Nagrywa i koncertowa z takimi artystami, jak perkusista Miles Buddy (wsp車pracownik m.in. Jimiego Hendrixa i Carlosa Santany), Mick Taylor (niegdy cz쿽nek The Rolling Stones) czy gwiazdor Tom Jones. Wraz ze swoim zespo쿮m Los Reyes del K.O. dzieli sceny w Ameryce, Europie i Afryce m.in. z Chuckiem Berrym, Johnem Mayallem i The Animals.

Emilliano Jurez – gitarzysta i producent muzyczny, uwa풹ny za jednego z najlepszych gitarzystw bluesowej, soulowej i funkowej sceny w Meksyku. Koncertowa na ca퀉m 턻iecie, nawet w tak odleg퀉ch krajach, jak Indie czy Nepal. Wystpowa na jednej scenie obok takich s쿪w, jak John Mayall, Lady Bianca, Buddy Guy czy Jimmy Burns.

Fernando Ruvel – znakomity basista, a ponadto niezwykle utalentowany multiinstrumentalista, piosenkarz i kompozytor. Pochodzi z rodziny o d퀅gich muzycznych tradycjach. Wsp車pracuje z takimi gigantami muzyki meksykaskiej, jak Alejandra Guzman czy Gloria Trevi.

Zoar Miranda – perkusista z wieloletnim do턻iadczeniem, zdobytym w Meksyku i na Karaibach m.in. podczas najwa퓆iejszych festiwali, jak Festival Jazz w Riviera Maya czy Festival of Music w Playa del Carmen. Grywa z takimi artystami, jak Mike Stern, Alex Rosso, Iran Castillo, Brent Parkin czy Pat Martino.

Gospodarz wieczoru:

S쿪wek Wierzcholski (Nocna Zmiana Bluesa)

zdjcie >>>


________________________________________________________________________________

Wywiad z Marcosem Collem dla Miejskiego O턳odka Kultury w Olsztynie:


Los Mighty Calacas to do뜻 m쿽dy zesp車. Czy mimo to macie do턻iadczenie w zagranicznych wystpach?

Tak. Zarwno ja, jak i ca퀉 zesp車 grali턬y w wielu krajach na ca퀉m 턻iecie. Wystpowali턬y w Ameryce, Azji, Afryce… To jedna z najwspanialszych zalet bycia muzykiem, bo mo퓆a przy tym sta si turyst, zwiedza i poznawa 턻iat.

Czy w takim razie wystpowali턢ie ju wcze턭iej w Polsce?

Ja owszem, wiele razy z wieloma zespo쿪mi. Dotychczas gra쿮m m.in.  w Warszawie i Toruniu. Natomiast reszta zespo퀅 odwiedzi Polsk po raz pierwszy. S bardzo podekscytowani!

Mo퓆a wic 턬ia쿽 powiedzie, 풽 zd굻y쿮 ju zapozna si z naszym krajem. Masz jakie wyj켾kowe wspomnienia?

Tak, same dobre, g농wnie  zwi콄ane z lud펛i. Polacy s bardzo uprzejmi i naprawd kochaj muzyk. Organizacja te jest 턻ietna. Do tego jedzenie, niesamowite hotele… Pewnego razu nocowa쿮m w zamku!

A co mo풽sz powiedzie o polskiej publiczno턢i?

Ja sam wspominam j znakomicie. S켨z, 풽 Polacy s najcieplej i najprzyja펝iej nastawieni do Latynosw ze wszystkich europejskich krajw. Poza tym doskonale znaj si na bluesie, jazzie czy funky. Dobrze zapamita쿮m te polskich muzykw, z ktrymi przysz쿽 mi wystpowa na jednej scenie. Grali naprawd znakomicie. By쿮m bardzo pozytywnie zaskoczony!

Gdy pomy턫isz o Polsce, co pierwsze przychodzi Ci do g쿽wy?

Bigos! Kocham to danie (턬iech)! Oh, wiele rzeczy. Kiedy by쿮m dzieckiem bardzo interesowa퀉 mnie odleg쿮 kraje. Pamitam g농wnie Solidarno뜻 i Lecha Wa녠s. Nie wiem dlaczego, ale nazwisko to zawsze przykuwa쿽 moj uwag. Ponadto inne postaci, o ktrych kiedy niewiele wiedzia쿮m, cho zna쿮m ich nazwiska, m.in. Andrzej Go쿽ta, Tomasz Adamek czy Zbigniew Boniek, ktrego zawsze podziwia쿮m za niezwyk낢 gr. Z waszym krajem kojarzy mi si te historyczna dla bluesa wytwrnia The Chess, za쿽퓇na w Stanach przez dwch braci z Polski.

Niebawem wyst켺icie w Olsztynie. Czy macie zamiar zapozna si z naszym miastem?

Mam nadziej, 풽 znajdziemy na to czas. Ludziom wydaje si, 풽 wiemy bardzo du퓇 o miastach, w ktrych wystpowali턬y. Tymczasem my gramy, jemy, nocujemy, a zaraz potem ruszamy w dalsz tras. Jednak w tym wypadku postaramy si zwiedzi wasze pikne miasto, nawet je턫i bdzie bardzo zimno.

Wiele razy grywa쿮 na wielkich scenach. Tym razem zagrasz koncert w kameralnej sali. Jak s켨zisz, ktre miejsce bardziej pasuje do charakteru waszej muzyki?

Nasza muzyka jest muzyk popularn. Nie jest jednak przewidziana do wystpw na wielkich scenach. W zwi콄ku z tym wolimy gra w mniejszych, kameralnych miejscach. Znacznie bardziej intymnych, co pozwala nam nawi콄a z publiczno턢i lepszy kontakt.

Wasze wystpy przepe쿻ia humor, a kultura Meksyku znacznie r璨ni si od naszej. Nie obawiasz si braku zrozumienia ze strony polskiej publiczno턢i?

Z pewno턢i nie zrozumiej tekstw. Zrozumiej natomiast emocje. Tak by쿽 zawsze, gdy wystpowali턬y w krajach, w ktrych jzyk hiszpaski nie jest powszechnie znany. Za ka풼ym razem publiczno뜻 czu쿪 nasz muzyk i rozumia쿪 to, co staramy si przekaza.

Co chcia쿫y powiedzie osobom, ktre niecierpliwie oczekuj waszego wystpu?

B켨펊ie gotowi na taniec i znakomit zabaw!

A co powiesz osobom, ktre wci굻 maj w켾pliwo뜻 – uda si na koncert czy nie?

Musicie tam by! W innym wypadku znajomi opowiedz wam, jak znakomicie by쿽 i jak wiele dobrej zabawy was omin怨o. Wtedy zacznie zjada was zazdro뜻 (턬iech).

Rozmawia: Rados쿪w Grosfeld18 lutego

(sobota) godz. 18.00, haloGaleria MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Wieczr autorski Bo풽ny Kraczkowskiej

Wieczr autorski Bo풽ny Kraczkowskiej z okazji wydania tomiku pt. „Da si 퓓!" oraz wernisa wystawy zdj唯 „Baletnice i tancerze, bo maki nie s jedynie kwiatami".

Bo풽na Kraczkowska, urodzona w 쫤idniku k. Lublina, od ponad 40 lat mr켫owianka i olsztynianka. Ukoczy쿪 WSP i UWM. Na codzie dziennikarka, redaktorka Gazety Olsztyskiej. Po pracy pisarka, poetka, pie턭iarka i fotografka.

Pierwsza cz沅 tomiku to emocje – pierwsze zauroczenie ("Zakochanie"), tsknota ("W pasku rcznika"), rozstanie ("Kocham spokojnie"), rkoczyny ("Czego ty chcesz?"), rozstania ("Motyle umar퀉"), powroty ("Nie patrz tak na mnie!"), tsknota ("Piwnice"), 풹l do Boga ("W턢iek쿪 bezradno뜻"), cierpienie, depresja ("Taka mi쿪 czelu뜻"). A gdy ju si tak cz쿽wiek z cz쿽wiekiem naszarpie, wtedy dopiero "Da si 퓓" – 턻iadomo뜻 szcz沅cia ("즭풽czka nieba"), uspokojenie ("Da si 퓓"), pogodzenie ("Wschd to czy zachd s쿽ca?"), polityka ("Polska niemi쿽뜻"), szcz沅cie ("Wydzieranka"), zamy턫enie ("R璨a"), mi쿽뜻, seks, kuchnia ("Przepis na ciacho"), pogodzenie ("Pakt s쿽ca z gwiazdami") czy w kocu kosmos ("Kamienie"). Premiera tomiku odby쿪 si w grudniu 2011 roku w znanej Galerii Dorum Art "Fabryka kszta퀃w i barw" Katarzyny Czajka w warszawskiej Pradze.

Podczas promocji tomiku "Da si 퓓" mogli턬y obejrze prezentacj multimedialn projektu fotograficzno-poetyckiego pod tym samym tytu쿮m.  Bo풽na Kraczkowska opowiada쿪 o zdjciach i czyta쿪 wiersze z tomiku "Da si 퓓!" oraz… 턯iewa쿪. Tego dnia otwarta zosta쿪 tak풽 wystawa zdj唯 pt. "Baletnice i tancerze, bo maki nie s jedynie kwiatami". Projekt ekspozycji powsta  w 2011 roku na prze쿽mie maja i sierpnia. Pocz켾kowo by퀉 to tylko wiczenia w fotografowaniu czerwieni. Jednak po kilku dniach autorka zauwa퓓쿪, 풽 maki nie s jedynie kolorem, 풽 nie s jedynie kwiatami. Maki s wspania퀉mi modelami. Wystawa jest zapisem nieustaj켧o zmieniaj켧ych si na wietrze makowych figur oraz 턻iat쿪.

zdjcie >>>19 lutego

(niedziela) godz. 17.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Koncert Astor Piazzolla Project pt. „Tangowanie - rytmy mi쿽턢i”

Podczas koncertu pt. "Tangowanie - rytmy mi쿽턢i" publiczno뜻 us퀉sza쿪 autorskie opracowania tang Astora Piazzolli - najbardziej znanego kompozytora tanga argentyskiego - w wykonaniu grupy Astor Piazzolla Project w sk쿪dzie:

- Krzysztof Szczerbuk   (akordeon)

- Grzegorz Bogdan   (fortepian)

- Cezary Gjski   (skrzypce)

- Urszula Murawko   (ksylofon)

- Justyna Stpie   (sopran)

- Krzysztof Matuszak   (baryton)

Astor Piazzolla, argentyski kompozytor i mi쿽턭ik tanga, wirtuoz bandoneonu. Twrca oryginalnego stylu znanego pod nazw „neuvo tango”. Nie jest to jednak tango przeznaczone do taczenia, lecz kunsztownie stylizowana muzyka do s퀅chania. Charakterystyczne dla nurtu Piazzolli jest nawi콄anie do baroku. Rytm bywa wyra펝y, a jednocze턭ie zak농cony. Harmonia tak풽 odbiega od tradycji, czerpi켧 wiele od pozornie chaotycznego jazzu. Zachowana natomiast zostaje atmosfera pewnej melancholii, jak풽 charakterystyczna dla prawdziwego argentyskiego tanga.

Wstp wolny.

zdjcie >>>20 lutego

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Teatralny Spichlerz: „Spadanie te jest form lotu”

„Spadanie te jest form lotu” - spektakl muzyczny w wykonaniu Marty Andrzejczyk.

Opieka re퓓serska i inscenizacja:

Agnieszka Ko쿽dyska20 lutego

(poniedzia쿮k) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Instytut Muzyki Swojemu Miastu: Percussion Duo

Przed publiczno턢i wyst켺ili: Adam Mieczykowski i Dorota Dufrat-Cichor zwi콄ani z Instytutem Muzyki UWM, ktrzy w ramach projektu Percussion Duo zaprezentowali w쿪sny performens wielkiego bbna. By to swoisty teatr instrumentalny. „Percussion Duo” to projekt artystyczny stworzony w 2010 roku przez absolwentw akademii muzycznych Adama Mieczykowskiego i Micha쿪 Zawadzkiego. Duet zadebiutowa we wrze턭iu 2010 roku podczas festiwalu „SkArPa”, prezentuj켧 sylwetk p쿽ckiego artysty Stefana Themmersona. Obecnie Adamowi Mieczykowskiemu towarzyszy Dorota Dufrat-Cichor. Na program projektu z쿽퓓퀉 si oryginalne kompozycje muzyki perkusyjnej, obejmuj켧e teatr instrumentalny z wykorzystaniem egzotycznego instrumentarium i nowoczesnych technik multimedialnych.

Adam Mieczykowski – jest absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz Pastwowej Szko퀉 Muzycznej II st. w Olsztynie. Dzia쿪lno뜻 artystyczn rozpocz교 w legendarny Poznaskim Zespole Perkusyjnym pod kierunkiem prof. Jerzego Zgodziskiego oraz ponad 10-letni wsp車prac z Orkiestr Kameraln ,,Amadeusz” PR pod kierunkiem Agnieszki Duczmal w Poznaniu. Z tymi zespo쿪mi koncertowa w niemal wszystkich krajach Europy, dokona wielu nagra p퀉towych, radiowych i telewizyjnych. Prowadzi aktywn dzia쿪lno뜻 pedagogiczn, m.in. jako nauczyciel w szko쿪ch muzycznych w Olsztynie i P쿽cku, ktra zaowocowa쿪 wieloma sukcesami uczniw w przes퀅chaniach i konkursach regionalnych i oglnopolskich. Od kilku lat dyrektor naczelny i artystycznym P쿽ckiej Orkiestry Symfonicznej. Jest doktorem sztuk muzycznych i adiunktem na Wydziale Sztuki w Instytucie Muzyki UWM w Olsztynie.

Dorota Dufrat-Cichor – urodzi쿪 si w I쿪wie. W rodzinnym mie턢ie ukoczy쿪 szko녠 muzyczn I st. w klasie fortepianu. Nastpnie uczszcza쿪 do PSM II st. w Olsztynie, gdzie kontynuowa쿪 nauk w klasie perkusji Adama Mieczykowskiego. Dyplom otrzyma쿪 w 1998 roku. W tym samym roku rozpocz怨a studia muzyczne na Akademii Muzycznej  we Wroc쿪wiu w klasie prof. Jacka Woty. Swoj wiedz stara쿪 si poszerza, uczestnicz켧 w wielu kursach mistrzowskich (m.in. w Bydgoszczy, Warszawie, 칊ganiu, Koszalinie) oraz konkursach (Midzynarodowy Konkurs Marimbowy, Konkursy Ma퀉ch Form Instrumentalnych, Oglnopolskie Konkursy Zespo농w Perkusyjnych). Jeszcze w czasie studiw rozpocz怨a wsp車prac z wieloma orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi, ktr kontynuuj do dzi (Filharmonia Wroc쿪wska, Filharmonia Dolno턫켽ka, Filharmonia Warmisko-Mazurska, Leopoldinum, Sotto Voce, Ladies First Symphony Orchestra). Obecnie wsp車pracuje  z Orkiestr Filharmonii Narodowej w Warszawie, Orkiestr Teatru Wielkiego w Warszawie, Filharmoni Pomorsk, Filharmoni Podlask, Filharmoni sdzk i Filharmoni Lubelsk. Wystpuje rwnie z zespo쿮m Wratislavia Trumpet Consort. Od wrze턭ia 2004 roku jest muzykiem P쿽ckiej Orkiestry Symfonicznej, gdzie pe쿻i funkcj kierownika grupy perkusji.

zdjcie >>>22 lutego

(턳oda) godz. 18.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Spotkanie z W쿪dys쿪wem Sikor

Zielona Gra w Olsztynie, czyli tylko o kabarecie.

Spotkanie z W쿪dys쿪wem Sikor - liderem legendarnego kabaretu Potem, autorem tekstw, re퓓serem, teoretykiem kabaretu. Przed publiczno턢i wyst켺i쿪 Katarzyna Sobieszek z kabaretu Made In China w programie „쫞ednio na je풹”. Odby쿪 si te projekcja filmw krtkometra퓇wych wytwrni A'YoY.

W쿪dys쿪w Sikora to niezwykle utalentowany i wszechstronny artysta kabaretowy, wieloletni animator Zielonogrskiego Zag녠bia Kabaretowego. Lider legendarnego kabaretu Potem (aktor, scenarzysta, re퓓ser, autor tekstw i muzyki). Na pocz켾ku lat 90. prowadzi midzywydzia쿽wy fakultet kabaretowy w Zielonogrskiej WSP. Wraz z Zenonem Laskowikiem stworzy w Poznaniu scen kabaretow o nazwie O.B.O.R.A. Ponadto realizator i wsp車za쿽퓓ciel Wytwrni D펧ikw Trrrt oraz nieistniej켧ej ju wytwrni filmowej A’YoY. Obecnie dzia쿪 w klubie „Gba” i pisze teksty dla kabaretu Hrabi. Jest re퓓serem, scenarzyst i aktorem kabaretu Teatr Ansurdu oraz za쿽퓇nego w 2007 roku kabaretu Adin.

zdjcie >>>23 lutego

(czwartek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Rze펝ia literacka nr 2: proza pod toporem

Proza pod toporem – we stron prozy i zahacz o amfiteatr! Twj tekst oceni profesjonalne Jury i publiczno뜻. Go뜻 specjalny w sk쿪dzie Jury Pawe Jaszczuk. W programie tak풽 recital Clicktime Kliq (muzyka elektroniczna / ambient).

W Rze펝i nr 2 mg wzi길 udzia ka풼y, kto zaprezentowa publicznie i w obecno턢i Jury jeden fragment prozy w쿪snego autorstwa (strona A4 znormalizowanego maszynopisu). Autorzy zg쿽szali ch唯 udzia퀅 w konkursie p車 godziny przed rozpoczciem imprezy i dostarczyli 4 egzemplarze proponowanego utworu.

Laureaci Rze펝i Literackiej Nr 2


Przywi콄ujemy wielk wag do jako턢i. Nasz si낢 jest zesp車 fachowcw posiadaj켧ych wieloletnie do턻iadczenie, dlatego te utwory bd oceniane przez publiczno뜻 i profesjonalne Jury. Dwa utwory nagrodzone podczas konkursu (nagroda Jury i nagroda publiczno턢i) zostan zakwalifikowane do Wielkiego Fina퀅 – Rze펝i nr 5, ktra odbdzie si w maju tego roku.

Pawe Jaszczuk urodzi si w 1954 roku w Ostrdzie. Mieszka w Olsztynie. Absolwent Politechniki Gdaskiej i cz쿽nek Zwi콄ku Literatw Polskich. Zadebiutowa w 1983 roku szkicem literacko-filozoficznym pt. „Prba uchwycenia przedmiotu” opublikowanym w „Warmii i Mazurach”. W kolejnych latach publikowa swoje opowiadania na 쿪mach m.in.: „Wiadomo턢i Kulturalnych”, „Kamery”, „Morza i Ziemi” czy „Autografu”. W 1991 roku wyda powie뜻 pt. „Testament Schlichtingera”, rok p撰niej zbir opowiada pt. „Ararat”. Inne powie턢i jego autorstwa to m.in. „Sponsor” i „Honolulu”. Wszystkie czytane by퀉 w odcinkach na antenie Polskiego Radia Olsztyn. Prcz opowiada i powie턢i Pawe Jaszczuk ma w swoim dorobku tak풽 s퀅chowisko pt. „Prywatka”, ktre emitowane by쿽 w 1989 roku na antenie II Programu Polskiego Radia. W 2004 roku wyda powie뜻 pt. „Foresta Umbra”, za ktr rok p撰niej otrzyma Nagrod Wielkiego Kalibru.

zdjcie >>>


24 lutego

(pi켾ek) godz. 18.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Wernisa wystawy rze펉y i malarstwa Tadeusza Czapliskiego

Tadeusz Czapliski, rze펉iarz i malarz z Olsztyna, wieloletni cz쿽nek oglnopolskiego Stowarzyszenia Twrcw Ludowych i olsztyskiego Klubu Plastyka Amatora „S켽iedzi”. Urodzi si w 1927 roku w Budach Piasecznych, ma쿮j miejscowo턢i w powiecie sierpeckim. Od najm쿽dszych lat uprawia rze펉, g농wnie w tematyce ludowej i religijnej, a tak풽 malarstwo – architektura i martwa natura. Rze펉i w drewnie, do malowania stosuje za pastele, akwarele i farby olejne. Dotychczas uczestniczy w niemal 200 ekspozycjach zbiorowych w kraju i zagranic, m.in. w Sofii, Poczdamie i Kaliningradzie. Zdo쿪 te zorganizowa 10 wystaw indywidualnych. Przez ca쿮 퓓cie wsp車pracowa z wieloma muzeami i domami kultury. Za swoj wieloletni twrczo뜻 i dzia쿪lno뜻 na rzecz kultury otrzyma ponad trzydzie턢i nagrd i wyr璨nie, w tym odznak Zas퀅퓇ny Dzia쿪cz Kultury (1988) i Z쿽ty Krzy Zas퀅gi (1998). Wystawa w Spichlerzu Miejskiego O턳odka Kultury w Olsztynie upamitni 85. urodziny artysty.

zdjcie >>>24 lutego

(pi켾ek) godz. 19.00, sala kameralna pod Amfiteatrem im. Czes쿪wa Niemena

Muzyczne Inhalacje: koncert zespo퀅 Vladimirska

Zesp車 Vladimirska wykonuje muzyk „retro-cyrkow”, ktrej d펧iki przywo퀅j na my턫 wdrowne trupy cyrkowe, przemierzaj켧e Europ na pocz켾ku XX wieku. Pomimo i repertuar grupy sk쿪da si z autorskiego materia퀅, ka풼y d펧ik przenosi w czasie i przestrzeni, czaruje i pobudza wyobra펝i. Tak niezwyk쿮 odczuwanie muzyki zapewnia niebanalne instrumentarium zespo퀅 – cz쿽nkowie grupy wykorzystuj gitar, ale tak풽 tr켦k, akordeon oraz saksofon barytonowy, ktry nadaje brzmieniu zespo퀅 archaicznego i nieco rubasznego charakteru.

Warto podkre턫i, 풽 jesieni zesz쿮go roku debiutancka p퀉ta grupy pt. „Night Trains” zosta쿪 uhonorowana kwartaln nagrod niemieckich krytykw „Preis der Deutchen Schallplaten Kritik” w kategorii „Folk & Folklore”. Jest to jedna z najbardziej presti퓇wych nagrd muzycznych w Niemczech, dotychczas przyznana takim polskim zespo쿽m, jak m.in. Caci Vorba czy Tomasz Stako Quartet. W uzasadnieniu jury mo퓆a przeczyta: „Ten dorastaj켧y na ulicach Krakowa zesp車 gra mieszank folku, popu, muzyki cyrkowej i przyjemnie tradycyjnego jazzu, gdzie pomidzy lekko melancholijn muzyk filmow a dobroduszn Polk. Przejrzysty d펧ik i prosta produkcja tej p퀉ty doskonale odpowiada szczeglnemu, charakterystycznemu brzmieniu tego zespo퀅. 쫤ie퓇, swobodnie, wspaniale!".

Sk쿪d zespo퀅:

Muzyczne Inhalacje to projekt stworzony przez grup przyjaci車 i pasjonatw muzyki, ktrzy postanowili po낢czy swoje si퀉 z Miejskim O턳odkiem Kultury w Olsztynie  i wsplnie dzia쿪 na rzecz kultury miasta i regionu. Zesp車 Inhalatorw z sukcesem 낢czy nastrojowe wieczory towarzyskie z wystpami twrcw ambitnej, rzadko komercyjnej muzyki. S쿽wem konfrontuje gusta muzyczne i literackie, tworz켧 sta퀉 program spotka, zapewnia pewn i niepowtarzaln rozrywk wszystkim lokalnym mi쿽턭ikom interesuj켧ych d펧ikw.

zdjcie >>>26 lutego

(niedziela) godz. 11.00, Kamienica Naujacka MOK, ul. D켦rowszczakw 3

Spektakl dla dzieci pt. „Pani Zima” w wykonaniu Teatrzyku w koszyczku

Kolejny Poranek w Kamienicy rozpocz교 si bajk dla najm쿽dszych inspirowan ba턭i Braci Grimm. Byla to opowie뜻 o dwch siostrach – 쿪dnej i pracowitej oraz brzydkiej i leniwej, ich wdrwce po zaczarowanej krainie i s퀅풺ie u Pani Zimy. Za swoj prac ka풼a z nich otrzyma od 턭ie퓆ej krlowej inn zap쿪t…

Scenariusz, inscenizacja, muzyka, lalki, scenografia i wykonanie:

Katarzyna Torzewska

zdjcie >>>27 lutego

(poniedzia쿮k) godz. 19.00, Spichlerz MOK, ul. Piastowska 13

Teatralny Spichlerz: wystp Kabaretu Dworskiego

„I podawa wiek wiekowi. Perypetie chuci pisane i inne defloracje”

- wystp Kabaretu Dworskiego.

Kabaret Dworski pochodzi z dworu biskupw warmiskich, z miasta m轅w znakomitych – Lidzbarka Warmiskiego. Kr굻y w przestrzeni i czasie, po kraju Lachw, Lachonek i Lachoni켾ek ze swoim pierwszym programem: "I podawa wiek wiekowi. Perypetie chuci pisane i inne defloracje" w celu szerzenia satyry, prowokowania do 턬iechu, ale i my턫i twrczej. Nakaza im tak czyni Ignacy Krasicki, ktry powiedzia: "id펊ie wszdzie, tylko nie tutaj, bo to 턬iech". Oni nie zrozumieli, ale tak uczynili...

zdjcie >>>